Kruunuvuorenrannan peruskoulu

Kruunuvuorenrannassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on muutaman vuoden kuluttua vuosiluokat 1-9.
Kruunuvuorenrannnan havainnekuva

Yhteystiedot

Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 59301, 00590 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Kati Enkovaara
+358 9 310 83202
kati.enkovaara@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Arja Nykänen
+358 9 310 82994
arja.nykanen@hel.fi

Rehtori
Tarja Tapper
+358 9 310 41337
tarja.tapper@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, espanja
englanti, espanja, ruotsi
ruotsi
espanja, ranska

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2024 seuraavasti

Torstai 8.8.2024

Torstaina koulua käydään klo 9-12

 • Vuosiluokat 1 ja 2 aloittavat lukuvuoden osoitteessa Gunillankuja 3. Iltapäivätoiminta alkaa heti koulupäivän päättyessä
 • Vuosiluokka 7 aloittaa lukuvuoden osoitteessa Gunillankuja 3
 • Vuosiluokat 8-9 aloittavat lukuvuoden osoitteessa Jurmonkuja 1

Perjantai 9.8.2024

Perjantaina koulua käydään klo 9-12

 • Vuosiluokat 1-2 osoitteessa Gunillankuja 3
 • Vuosiluokka 7 osoitteessa Jurmonkuja 1
 • Vuosiluokat 8-9 osoitteessa Gunillankuja 3

Maanantaista 12.8.2024 lähtien oppilaat opiskelevat lukujärjestyksen mukaan.

Hyvää kesää kaikille!

Kruunuvuorenrannan peruskoulun väki

Väliaikaiset toimipaikat

Gunillankuja 3, 00870 Helsinki
Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki
PL 59301, 00099 Helsingin kaupunki

Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021 yläasteen oppilaiden opetuksella. Lukuvuonna 2021-2022 koulun aloittivat seitsemännen luokan oppilaat, lukuvuonna 2022-2023 koulussa opiskeli seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaita ja lukuvuonna 2023-2024 koulussa opiskelee niin alakoulun ensimmäisen luokan oppilaita kuin yläkoulun 7.-9.-luokkien oppilaita. Koulu kasvaa vuosi vuodelta. Muutaman vuoden kuluttua koulu kattaa kaikki vuosiluokat 1-9 välillä.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaiden opetus tapahtuu väistötiloissa siihen asti, kunnes Kruunuvuorenrantaan on rakentunut oma peruskoulu.  Yllä oleva kuva on havainnekuva uudesta koulurakennuksesta, joka näillä näkymin otetaan käyttöön elokuussa 2026.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun tekee tiivistä yhteistyötä Tahvonlahden ala-asteen kanssa. Meillä on yhteisiä opettajia ja käytämme osin samoja tiloja.

Kruunuvuorenrannan peruskoulu tarjoaa hyvää perusopetusta kaikille alueensa nuorille lähikouluperiaatteella.

Lukuvuositiedote 2023-24(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Seuraa meitä Instagramissa.

Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Meidän koulu

Kruunuvuorenrannan peruskoulu sijaitsee merellisessä ympäristössä. Koulussamme annetaan oppilaslähtöistä laadukasta perusopetusta.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussamme ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Koulussamme opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Alueemme tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin. Lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään koulun opetuksessa päivittäin. Lähialueen lisäksi opiskelussa hyödynnetään pääkaupunkiseudun monipuolisia oppimisympäristöjä.

Yläkoulussa jokaisella luokalla on oma luokanohjaaja. Yläkoulussa aineenopettajien rinnalla voi työskennellä erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, suomi toisena kielenä –opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja.

Alakoulussa luokalla on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Hänen rinnallaan voi työskennellä laaja-alainen erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muut oppimateriaalit, jotka koulu valitsee. Sähköisiä materiaaleja käytetään muiden oppimateriaalien ohella.

Kruunuvuorenrannan peruskoulussa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja elämänhallinnan tukeminen on opetuksen lähtökohta.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ruotsi, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vieras kieli (B2): espanja, ranska

Tiedote 

Uusi koulurakennus on suunniteltu rakennettavan Stansvikin rantakadun, Varisluodonkadun ja Pitkäluodonkadun väliseen palvelukortteliin. Kortteli on pääasiassa hiekkakenttää, joka aikaisemmin oli osa öljysatamaa.

Yllä mainittujen katujen rakentaminen keskeytettiin marraskuussa 2023 alueelta löydetyn vesilain suojaaman noron takia. Katujen rakentamiseen liittyvien valitusten käsittely on yhä kesken hallinto-oikeudessa ja aluehallintovirastossa, eikä katujen rakentaminen ole päässyt jatkumaan.

Koska katujen rakentaminen on viivästynyt, koulun rakentaminen ei ole päässyt alkamaan suunnitellussa aikataulussaan keväällä 2024. Palvelukortteliin on suunniteltu alueen peruskoulu, päiväkoti, leikkipuisto, nuorisotila ja liikuntahalli. Alkuperäisen aikataulun mukaan uusi koulurakennus olisi ollut käytössä syksyllä 2026.  

Väliaikaisia paviljonkiratkaisuja suunnitellaan

Kaupunki alkaa valmistella paviljonkikouluratkaisua ja selvittää nykyisten paviljonkien käytön jatkoa syksystä 2026 eteenpäin. Samoin kaupunki selvittää mahdollisia paikkoja väliaikaiselle koulu- ja päiväkotirakennukselle.

Alueen väestönkasvusta ja kasvavasta lapsimäärästä saadaan päivitettyä tietoa, kun uusin väestöennuste valmistuu. Tämän pohjalta pystytään syksyllä arvioimaan Kruunuvuorenrannan koulu- ja varhaiskasvatustilojen sekä paviljonkiratkaisun tilatarvetta tuleville vuosille.   

Valitusten käsittely on yhä kesken

Kansalaisjärjestöt hakivat syksyllä ELY-keskuksesta ja aluehallintovirastosta rakennusurakan keskeyttämistä luontoarvoihin vedoten. ELY-keskus hylkäsi järjestöjen hakemuksen omalta osaltaan marraskuussa, mutta järjestöt valittivat siitä hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely jatkuu.

Aluehallintovirastossa hakemuksen käsittely on jatkunut koko kevään ja on vielä kesken. Avin päätöksen jälkeen käsittely voi jatkua vielä oikeusasteissa, mikäli Avin päätöksestä valitetaan.

Lisätiedot:

Kati Kiyancicek 
projektinjohtaja, aluerakentaminen 
Kaupunginkanslia 
kati.kiyancicek@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
p. 09 310 31624 

Tulevien ekaluokkalaisten tutustumistilaisuus 16.5. klo 8-9

Tervetuloa tulevat ensimmäisen luokan oppilaat tutustumaan kouluumme 16.5.2024

Kruunuvuorenrannan peruskoulussa järjestetään koulutulokkaille (tuleville ensimmäisen luokan oppilaille) tutustumistilaisuus torstaina 16.5.2024 kello 8.00-9.00 (os. Gunillankuja 3) koulun ruokalassa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä huoltajille että tuleville oppilaille. Kerromme koulun toiminnasta ja koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa on mukana myös iltapäivätoiminta Pilkkeen edustaja kertomassa omasta toiminnastaan.

Tervetuloa!

Kruunuvuorenrannan peruskoulun väki

Tulevien 7. luokan oppilaiden tutustumistilaisuus 15.5. klo 17-18

Tervetuloa tulevat 7. luokan oppilaat tutustumaan kouluumme 15.5.2024!

Kruunuvuorenrannan peruskoulussa järjestetään tuleville 7. luokan tutustumistilaisuus keskiviikkona 15.5.2024 kello 17.00-18.00 (os. Gunillankuja 3) koulun ruokalassa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä huoltajille että tuleville oppilaille. Kerromme koulun toiminnasta, opiskelusta yläasteella sekä koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.

Tervetuloa!

Kruunuvuorenrannan peruskoulun väki

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku

Tässä linkki (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)vuoden 2024 OPO-pakettiin.

Koulutulokkaiden vanhempainillan diat

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen koululla on keskiviikkona 24.1. klo 8.00-10.00. Sähköinen ilmoittautuminen kouluun Asti-järjestelmässä on mahdollista 8.1.-28.1.2024.

Tässä linkki (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)9.1.2024 pidetyn infotilaisuuden dioihin.

Lukuvuositiedote 2023-24(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tiedote liittyen Gunillankuja 3:n pihalle laitettuun aitaan

Alla tiedote liittyen Gunillankuja 3;n pihalle laitettuun aitaan. Kruunuvuorenrannan peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaat ulkoilevat suurimmaksi osaksi Tahvonlahden ala-asteen koulun pihalla välituntisin. 

Tarja Tapper
rehtori

------------------------------------------------

Gunillankuja 3:n pihalle on laitettu aita, jotta piha olisi turvallinen rakennusta käyttäville oppilaille. Rakennus toimii koulujen väistötilana korjaus- ja rakennushankkeiden ajan.

Syksystä 2023 alkaen väistötilat ovat Kruunuvuorenrannan peruskoulun käytössä. Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaiden opetus tapahtuu väistötiloissa siihen saakka, kunnes koulun oma rakennus valmistuu Kruunuvuorenrantaan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Tekninen isännöitsijä Kai Turpeinen
09 310 71397(Linkki aloittaa puhelun)
kai.y.turpeinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

TIEDOTE – KRUUNUVUORENRANNAN PERUSKOULU

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2023 alkaen

Kruunuvuorenrannan peruskoulun uusi koulurakennus valmistuu investointiohjelman mukaan vuonna 2026. Ennen varsinaisen koulurakennuksen valmistumista Kruunuvuorenrannan peruskoulu toimii väliaikaisissa tiloissa osoitteissa Gunillankuja 3 ja Jurmonkuja 1.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen muutos tulee voimaan 1.8.2023 alkaen.

 • Lukuvuonna 2023–2024 vuosiluokkien 1 ja 7–9 oppilaat opiskelevat uusien oppilaaksiottoaluerajojen mukaisissa kouluissa.
 • Kruunuvuorenrannan peruskoulu kasvaa vuosiluokkien 2–6 osalta luokka-aste kerrallaan lukuvuosittain.
 • Mikäli alueelle muuttavan lapsen luokka-astetta ei ole vielä Kruunuvuorenrannan peruskoulussa, on näiden oppilaiden lähikoulu Tahvonlahden ala-asteen koulu.
 • Nykyisen Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueesta siirrettävän alueen oppilaat voivat valita opiskelevatko Laajasalon peruskoulussa vai Tahvonlahden ala-asteen koulussa. Tämä koskee niistä vuosiluokkia, joita ei vielä ole Kruunuvuorenrannan peruskoulussa.
 • Lisätietoja oppilaaksiottoalueen muutoksesta täältä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu koulumme opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, arviointikeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat saavat ajankohtaista tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä siellä he voivat selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Yläkoulun oppilaat käyttävät myös itse Wilmaa omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset Wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Johtokunta

Koulussamme toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Voit lukea lisää kodin ja koulun yhteistyöstä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sivuilta

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Kruuniksen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tietoa erikoisruokavalioista

Miksi sääntöjä tarvitaan?

Järjestyssäännöt laadittu siksi, että koulussamme jokaisella olisi turvallista ja hyvä olla, opiskella ja tehdä työtä. Koulutyö on yhteispeliä ja yhdessä tekemistä. Tärkeintä on se, että tulemme toimeen keskenämme ja otamme toisemme huomioon kaikissa koulun tilanteissa. Yhteiset säännöt opettavat meitä toisten kunnioittamiseen, itsehillintään, oikeudenmukaisuuteen ja vastuun kantamiseen. Ne ovat päivittäisen koulutyön tuki ja perusta, ja niistä on tärkeää myös keskustella yhdessä säännöllisesti. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana oppitunneilla, välitunneilla ja ruokalassa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintoretkillä, koulumatkoilla ja leirikoulussa.

Järjestyssääntöjen taustalla on perusopetuslaki, jonka mukaan:

 • Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta
 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti
 • Jokaisella oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • Opetuksessa huomioidaan erilaisten oppijoiden tasavertainen asema, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kielellisten, uskonnollisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen
 • Koulun oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus opiskella turvallisessa kouluympäristössä sekä oikeus saada muita lainsäädännössä määriteltyjä etuuksia ja palveluita

Lisäksi:

 • Koulussa noudatetaan KiVa koulu -ohjelmaa
 • Koululle laaditaan tasa-arvosuunnitelma, jossa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
 • Koulussa edistetään monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä

1. sääntö: Kanna vastuuta turvallisuudesta

 •  Pysy koulualueella
 • Lyöminen, potkiminen, lumipallolla tms. esineellä heittäminen ja huitominen on kiellettyä, sillä tällainen toiminta vaarantaa turvallisuuden ja saattaa vahingoittaa toista
 • Teräaseet, tulentekovälineet, laserosoittimet ja muut vastaavat välineet eivät kuulu turvalliseen kouluympäristöön
 • Turvalliseen kouluun eivät kuulu myöskään päihteet, kuten tupakka 
 •  Kuuntele ja noudata annettuja turvallisuusohjeita

2. sääntö: Arvosta toista ihmistä

 • Arvosta toista ihmistä ja hänen tekemäänsä työtä, esimerkiksi osoittamalla kuuntelevasi aktiivisesti oppitunneilla opetusta ja luokkatovereitasi
 • Kiusaaminen, nimittely tai toisen vahingoittaminen muulla tavoin ei ole sallittua. Toimi toisia kohtaan niin kuin toivot toisten toimivan sinua kohtaan
 • Ole avulias
 • Muista hyvät käytöstavat: Tervehdi, puhu ystävällisesti, kiitä ja pyydä anteeksi. Kiroilu ja alatyylinen puhe eivät kuulu kouluun. Muista ottaa ulkovaatteet ja kengät pois sisätiloissa ja laittaa ne niille kuuluville paikoille
 • Kuvan tai videon ottaminen tai julkaiseminen toisesta on sallittua vain asianomaisen luvalla. Oppitunneilla kuvaaminen on kiellettyä
 • Ruokailussa muista hyvät käytöstavat, asianmukainen äänenkäyttö ja kohteliaisuus

3. sääntö: Tee parhaasi koulutyössä

 • Tee tehtäväsi huolellisesti, huolehdi koulutarvikkeistasi ja anna työrauha itsellesi, muille oppilaille ja koulun aikuisille
 • Huolehdi, että et pidä esillä opetusta häiritseviä tavaroita, kuten kännykkää, soitinta, syötävää tai juotavaa
 • Pidä kiinni yhteisistä aikatauluista; tule ajoissa tunnille ja lähde viipymättä välitunnille

4. sääntö: Anna osaamisellesi arvoa

 • Muista, että sinun mielipiteesi on tärkeä. Opettele kertomaan se asiallisesti
 • Muista, että jokaisen panos on koulussamme arvokas. Sinä olet tämän koulun tärkeä oppilas
 • Muista arvostaa omaa työtäsi ja osaamistasi. Tuo ne esille ja jaa osaamistasi muille

5. sääntö: Noudata saamiasi ohjeita

 • Kuuntele, kun sinua puhutellaan ja osoita rohkeutta selvittää ongelmatilanteet asiallisesti ja rauhallisesti keskustelemalla
 • Muista, että aikuiset puuttuvat ja ohjaavat, koska he välittävät sinusta
 • Muista, että matkapuhelin pidetään äänettömänä ja poissa näkyvistä oppituntien aikana. Tarvittaessa voit pyytää opettajalta luvan sen käyttöön. Opettaja voi tarvittaessa kerätä matkapuhelimet säilöön. Opettaja voi antaa luvan matkapuhelimen opetuskäyttöön

6. sääntö: Pidä huolta ympäristöstä

 • Muista, että metelöinti, riehuminen, juokseminen tai pelaaminen sisätiloissa häiritsee työrauhaa ja vaarantaa turvallisuuden, ja on siksi kiellettyä
 • Koulun tai toisen ihmisen omaisuuden sotkeminen, tuhoaminen tai varastaminen ei ole sääntöjen mukaista
 • Ota ympäristö huomioon. Muista kierrättää ja lajitella
 • Ruokailussa pyri välttämään hävikkiä: ota ruokaa vain sen verran kuin aiot syödä

Seuraamuspolku

Mikäli et noudata koulun sääntöjä, käyttäydyt sopimattomasti tai olet tehtävissäsi huolimaton, syyllistyt rikkomukseen. Tällöin:

 • Opettaja voi puhutella sinua
 • Opettaja voi poistaa sinut luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi
 • Opettaja voi määrätä tekemään tekemättömät läksyt koulun jälkeen, kasvatuskeskustelun tai enintään kahden tunnin jälki-istunnon
 • Rehtori voi puhutella sinua
 • Opettaja tai rehtori voi määrätä sinut korjaamaan ja siivoamaan rikkomasi tai sotkemasi paikat tai tavarat
 • Rehtori voi määrätä sinut kotiin koulupäivän jäljellä olevaksi ajaksi
 • Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
 • Koulun johtokunta voi erottaa sinut enintään yhdeksi kuukaudeksi ja opetuslautakunta enintään kolmeksi kuukaudeksi koulusta
 • Sinun on korvattava tahallisesti aiheuttamasi vahinko

Jos olet rikkonut koulun sääntöjä, kuuntele, mitä opettajalla on sinulle sanottavana. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppia tehdyistä virheistä ja samalla kasvaa ihmisenä. Vaikka olet toiminut väärin, opettajan moitteet kohdistuvat aina tehtyyn tekoon, eivät sinuun ihmisenä. Jokainen voi oppia virheistään.  

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori

Tarja Tapper
puh 09 310 41337(Linkki aloittaa puhelun)
tarja.tapper@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori

Kati Enkovaara
puh. 040 353 9304(Linkki aloittaa puhelun)
kati.enkovaara@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri 

Arja Nykänen
puh. 09 310 82994(Linkki aloittaa puhelun)
arja.nykanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin. 
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Opettajainhuone

Gunillankuja
puh. 09 310 39733(Linkki aloittaa puhelun)

Jurmonkuja
puh. 09 310 22262(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava (kouluisäntä)

Esko Tuhkanen (aamupäivisin)
puh.040 121 6829(Linkki aloittaa puhelun)

Mikko Riinanen (iltapäivisin)
puh. 040 121 7714(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat ja -ohjaajat

1-2A Olin Milla
1-2B Salo Anna-Emilia
1C
1D Pääkkönen Mika

7A Riipinen Paula, Grigoriadis Nicholas
8A Seiko-Ahlström Heidi, puh. 040 739 7133(Linkki aloittaa puhelun)
8B Pohjankyrö Pihla
9A Enkovaara Kati, puh. 040 353 9304(Linkki aloittaa puhelun)
7-9C Pääkkönen Mika
7-9C Kankaanpää Suvi, puh. 040 729 6971(Linkki aloittaa puhelun)

Aineenopettajat

Enkovaara Kati, englanti, ruotsi
Grigoriadis Nicholas, matematiikka, fysiikka, kemia
Havas Hanna, katsomusaine Islam
Kalpamaa Asta, oppilaanohjaus
Kankaanpää Suvi, erityisluokanopetus
Moshin Ali, katsomusaine Islam
Pohjankyrö Pihla, kotitalous, musiikki, kuvataide
Pääkkönen Mika, erityisluokanopetus, historia
Rantzos Dimitrios, katsomusaine Ortodoksi
Riipinen Paula, suomen kieli, suomi toisena kielenä
Salo Anna-Emilia, käsityö
Seiko-Ahlström Heidi, biologia, maantieto, laaja-alainen erityisopetus
Seppälä Armi, liikunta, terveystieto, yhteiskuntaoppi

Opettajat tavoittaa Wilman kautta.

Koulunkäynninohjaaja

Mari Tuomivaara

Opinto-ohjaaja

Asta Kalpamaa
Puh.  09 310 29783(Linkki aloittaa puhelun)

Kouluvalmentaja

Anna Oikarinen-Paju 

Terveydenhoitaja 

Essi Ilola (koululla keskiviikkoisin)
puh. 050 402 2743(Linkki aloittaa puhelun)
Vastaanotolle on mahdollista tulla ilman ajanvarausta klo 10:30-11:00

Koulupsykologi 

Virpi Jouhki
puh. 09 310 86148(Linkki aloittaa puhelun)
virpi.jouhki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukuraattori

Matias Grönmark
puh. 09 310 31677(Linkki aloittaa puhelun)
matias.gronmark@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Laaja-alainen erityisopettaja

Heidi Seiko-Ahlström
puh. 040 739 7133(Linkki aloittaa puhelun)
heidi.seiko-ahstrom@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu koulumme tuleville 1.-luokkalaisille.

Lukuvuonna 2023-2024 amupäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät myös perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). (linkki aukeaa uuteen sivuun)
Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Lukuvuonna 2023-2024 iltapäivätoimintaa koulussamme järjestää Pilke päiväkodit.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:  

Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille: FunAction(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille: OperaatioPulssi! itä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorten Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025.

Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Huoltajajäsenet

Mirkka Tapanainen, varapj., varajäsen Otto Vänttinen
Ville Mäkelä, varajäsen Mika Sarjanen
Julia Dramani, varajäsen Mona Eid
Pia Kangasniemi, varajäsen Tony Honkala 

Opettajajäsen

Päivi Pihkala, varajäsen Senni Lähde

Oppilasjäsenet

XXX
XXX

Kokous aika 
21.5.2024 klo 17-18

Kokouspaikka 
Henkilöstöhuone, Gunillankuja 3

Jäsenet
Mirkka Tapanainen, pj huoltajajäsen
Otto Vänttinen huoltajajäsen
Julia Unikka huoltajajäsen
Ville Mäkelä huoltajajäsen
XXX oppilasjäsen
Tarja Tapper esittelijä, sihteeri
Puheenjohtaja Mirkka Tapanainen
Esittelijä rehtori Tarja Tapper
Pöytäkirjanpitäjä rehtori Tarja Tapper

§ Asia

§ 5 Asia /1
Päätös Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta totesi kokouksen lailli-sesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi pöytäkirjatarkista-jiksi Otto Vänttinen ja Ville Mäkelä.

Käsittely Kruunuvuorenrannan peruskoulu valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkis-tajiksi Otto Vänttinen ja Ville Mäkelä.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

§ 6 Asia / 2 Kruunuvuorenrannan peruskoulun toimintakertomuksen hyväksyminen
Päätös: Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta hyväksyi koulun toiminta-kertomuksen. (Liite 1)

Esittelijän perustelut
Toimintakertomusta eli kuluvan lukuvuoden arviointia on työstetty hen-kilökunnan osalta tiimeissä 8.5.2024. Koko henkilökunnan kanssa toi-mintakertomus käsitellään henkilöstökokouksessa 15.5.2024. Myös op-pilashuollon työntekijät ovat osallistuneet lukuvuoden arviointiin ja toi-mintakertomuksen kirjaamiseen.

§7 Asia/3 Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille opetussuunnitelman kohdasta 9.2 toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet (liite 2)

Lausunto
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta ei kannata esitystä, koska se eriarvoistaa isojen ja pienten koulujen kielivalintoja.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Esitys 
Johtokunta antaa lausunnon opetussuunnitelman kohdasta 9.2 toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuuksista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuk-sen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetus-lain mukaisen opetuksen kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää kou-lun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetus-suunnitelman muutoksesta kohtaan 9.2. Toisen kotimaisen ja vierai-den kielten opiskelun mahdollisuudet, jossa määritellään muun mu-assa alkavan kielten uuden opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä.

Nykyinen Helsingin kaupungin opetussuunnitelmakirjaus

9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet
Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kol-mannelta vuosiluokalta.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alu-eella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luo-kalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.

Esitetty muutos Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaan

9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet
A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen opetus kuudennelta vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloite-taan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta ja B2-kielen opiskelu vii-meistään kahdeksannelta vuosiluokalta.

Uuden aloittavan A1- tai A2-oppimäärän opetusryhmän vähimmäisop-pilasmäärä on 15 oppilasta. B2-oppimäärän osalta koulut päättävät vä-himmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä koulukohtaisessa ope-tussuunnitelmassa.

Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin koulukohtainen kielivali-koima määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Perustelut muutokselle
Kaupungin peruskouluissa kielten ryhmien aloituskoko vaihte-lee kouluittain. Tavoitteena on yhdenmukaistaa aloituskoko sa-maksi kaikissa kouluissa. Aloitusryhmän koko tulee olla riittä-vän suuri, jotta ryhmäkoko ei pienene vuosiluokilla 7- 9 liian pieneksi. Tällä hetkellä osassa kieliryhmiä oppilasmäärän koko on alle 6 ja tämä vie koulun resursseja. Päätösesitys ei vaikuta kielipolkuihin eli missä kouluissa valittu A1 tai A2 kieli jatkuu ylemmillä vuosiluokilla.

§8/ Asia 4 Johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt (liite 3)
Päätös Johtokunta hyväksyi koulun järjestyssäännöt muutamilla tarkennuksilla, joista keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa.

Esitys Koulun järjestyssäännöt on työstetty ja tarkistettu henkilöstön kanssa kokouksessa 24.4.2024. Oppilaita on kuultu toukokuussa 2024 aikana. Uudistetut järjestyssäännöt ovat selkeämmät ja tuovat työrauhaa koulu-arkeen.

§9/ Asia 5 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:06

Mirkka Tapanainen
puheenjohtaja

Tarja Tapper
sihteeri

Otto Vänttinen 
pöytäkirjan tarkistaja

Ville Mäkelä
pöytäkirjan tarkastaja

Kokous aika
Maanantai 25.3.2024 kello 17-18

Kokouspaikka
Kruunuvuorenrannan pk, Gunillankuja 3

Jäsenet                         
Mirkka Tapanainen, pj                     huoltajajäsen
Otto Vänttinen                                   huoltajajäsen
Julia Dramani                                    huoltajajäsen
Ville Mäkelä                                       huoltajajäsen
Pia Kangasniemi                              huoltajajäsen
XXX                                                      oppilasjäsen
XXX                                                     oppilasjäsen
 

Tarja Tapper                                     esittelijä, sihteeri
Puheenjohtaja                                  Mirkka Tapanainen
Esittelijä                                             rehtori Tarja Tapper
Pöytäkirjanpitäjä                             rehtori Tarja Tapper

§ 1

Päätös
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi pöytäkirjatarkistajiksi Otto Vänttisen ja Ville Mäkisen.

Käsittely                        
Kruunuvuorenrannan peruskoulu valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkistajiksi Otto Vänttisen ja Ville Mäkisen.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

§2                                 

Päätös                          
Johtokunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeen koulun kansliassa ja kotisivuilla.

Käsittely
Rehtori esitti käytäntöä, jossa johtokunnan pöytäkirja on esillä kansliassa ja koulun kotisivuilla.

Muutoksenhaku             
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

§3

Päätös                          
Johtokunta hyväksyi Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman. 

LIITTEET 1,2 ja 3

Muutoksenhaku             
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esittelijän perustelut
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä

2 851 454 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2024 osalta on 124 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 162 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Liitteet:
koulun käyttösuunnitelma (liite 1)
tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain (liite 2)
hankerahojen käyttö (liite 3)

Esitys:
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion talousa käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

§4

Päätös
Johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosten hyväksymistä tuntijaon (alakoulu) ja valinnaisten oppiaineiden osalta.

LIITTEET:
Kruunuvuorenrannan peruskoulun tuntijako – laskentapohja
Valinnaiset oppiaineet alakoulu
Liikunta valinnaisena oppiaineena
Letkeästi leivontaa valinnaisena oppiaineena

Esittelijä perustelut:
Kruunuvuorenrannan peruskoulun kasvaessa ja alakoulun aloittaessa toiminnan 1.8.2023 tulee opetussuunnitelmaan lisätä tarkennuksia koskien koulun ja kodin välistä yhteistyötä, koulun sisäistä ja muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä arviointia ja tuntijakoa. Muutokset koskevat alkuopetuksen toteuttamista.

5                                   
Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 18:45. 

Mirkka Tapanainen                           Tarja Tapper
puheenjohtaja                                   sihteeri
 

Otto Vänttinen                                  Ville Mäkelä
pöytäkirjan tarkistaja                      pöytäkirjan tarkistaja

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunnan kokous

Kokousaika       
Keskiviikko 24.5.2023 kello 18-19
Kokouspaikka  
Kruunuvuorenrannan pk, Gunillankuja 3
Jäsenet              
Mirkka Tapanainen, puheenjohtaja, huoltajajäsen
Otto Vänttinen, huoltajajäsen
Julia Dramani, huoltajajäsen
Pia Kangasniemi, huoltajajäsen
Ville Mäkelä, huoltajajäsen
Päivi Pihkala, opettajajäsen
Artemis Melachroinou, henkilöstöjäsen
XXX, oppilasjäsen
Tarja Tapper, esittelijä, sihteeri     

§ Asia

§ 5 Asia 1                    
Päätös
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi           

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi pöytäkirjatarkistajiksi Päivi Pihkalan ja Otto Vänttisen.    

Käsittely                       
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkistajiksi Päivi Pihkalan ja Otto Vänttisen.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.
 
                           

§ 6 Asia 2                   
Päätös
Johtokunta hyväksyi Kruunuvuorenrannan peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen.

Muutoksenhaku            
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esittelijän perustelut
Toimintakertomusta eli kuluvan lukuvuoden arviointia on työstetty henkilökunnan osalta tiimeissä toukokuussa 2023. Koko henkilökunnan kanssa toimintakertomus käsitellään henkilöstökokouksessa 17.5.23. Myös oppilashuollon työntekijät ovat osallistuneet lukuvuoden arviointiin ja toimintakertomuksen kirjaamiseen.
 

6/ Asia 3                       
Kokous päätettiin klo 18:35

Mirkka Tapanainen         Tarja Tapper
puheenjohtaja                  sihteeri       

Päivi Pihkala                     Otto Vänttinen
pöytäkirjantarkistaja      pöytäkirjantarkistaja

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunnan kokous

Kokousaika        Maanantai 14.3.2023 kello 18-19
Kokouspaikka   Kruunuvuorenrannan pk, Gunillankuja 3
Jäsenet               Mirkka Tapanainen, puheenjohtaja, huoltajajäsen
                              Otto Vänttinen, huoltajajäsen
                              Julia Dramani, huoltajajäsen
                              Päivi Pihkala, opettajajäsen
                              Artemis Melachroinou, henkilöstöjäsen
                              XXX, oppilasjäsen

                              Tarja Tapper, esittelijä, sihteeri

§ 1
Päätös
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi pöytäkirjatarkistajiksi Otto Vänttisen ja Päivi Pihkalan.

Käsittely
Kruunuvuorenrannan peruskoulu valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkistajiksi Otto Vänttisen ja Päivi Pihkalan.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

§2
Päätös

Johtokunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeen koulun kansliassa ja kotisivuilla.

Käsittely
Rehtori esitti käytäntöä, jossa johtokunnan pöytäkirja on esillä kansliassa ja koulun kotisivuilla.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

§3
Päätös
Johtokunta hyväksyi Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuoden 2022
talousarvion käyttösuunnitelman. LIITTEET 1,2 ja 3.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

Esittelijän perustelut
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti.

Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 1 195 532 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 45 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 95 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Liitteet
Koulun käyttösuunnitelma (liite 1)
Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain (liite 2)
Hankerahojen käyttö (liite 3)

Ehdotus  
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johto kunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

§4
Päätös
Johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosten hyväksymistä. LIITEET 4 ja 5.

Ehdotus
Kruunuvuorenrannan peruskoulun kasvaessa ja alakoulun aloittaessa toiminnan 1.8.2023 tulee opetussuunnitelmaan lisätä tarkennuksia koskien koulun ja kodin välistä yhteistyötä, koulun sisäistä ja muiden taho jen kanssa tehtävää yhteistyötä arviointia ja tuntijakoa. Muutokset koskevat alkuopetuksen toteuttamista.

§5             
Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 18:45.
Mirkka Tapanainen, puheenjohtaja    
Tarja Tapper, sihteeri
Otto Vänttinen, pöytäkirjan tarkistaja
Päivi Pihkala, pöytäkirjan tarkistaja

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunnan kokous

Kokousaika 23.8.2022 kello 18-19
Kokouspaikka Tahvonlahden ala-asteen opettajien huone
os. Gunillankuja 3

Jäsenet

Mirkka Tapanainen, pj, huoltajajäsen
Otto Vänttinen, varapj, huoltajajäsen
Julia Dramani, huoltajajäsen
Ville Mäkelä, huoltajajäsen
Päivi Pihkala, opettajajäsen
Artemis Melachroinou, henkilöstöjäsen
oppilasjäsen
oppilasjäsen

Otto Vänttinen, puheenjohtaja
Tarja Tapper, esittelijä, sihteeri
Esittelijä rehtori Tarja Tapper
Pöytäkirjanpitäjä rehtori Tarja Tapper

Asiat

16 Asia /1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjatarkistajien valinta.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Päivi Pihkala ja Ville Mäkelä.

Käsittely
Päivi Pihkala ja Ville Mäkelä valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkistajiksi.

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku, valmistelu ja täytäntöönpano.

17 Asia/ 2 Lausuntopyyntö oppilaaksiottoalueen muutoksesta 1.8.2023 alkaen.

Lausunto
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta kannattaa esityksen mukaista oppilaaksiottoa sillä muutoksella, että Kaitalahden alue liitetään Tahvonlahden ala-asteen oppilaaksiottoalueeseen.

Perustelut
Oppilasennusteiden mukaan on oletettavaa, että kaikki esitetyn oppilaaksiottorajan mukaiset oppilaat eivät tule mahtumaan Kruunuvuorenrannan peruskoulun tiloihin. Jos oppilaita on Kruunuvuorenrannan peruskoulussa huomattava määrä yli tilakapasiteetin, opetusta on mahdotonta toteuttaa opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu ja täytäntöönpano

Tiedoksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lausuntoehdotus
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta kannattaa esityksen mukaista oppilaaksiottoa sillä muutoksella, että Kaitalahden alue liitetään Tahvonlahden ala-asteen oppilaaksiottoalueeseen.

Perustelut
Oppilasennusteiden mukaan on oletettavaa, että kaikki esitetyn oppilaaksiottorajan mukaiset oppilaat eivät tule mahtumaan Kruunuvuorenrannan peruskoulun tiloihin. Jos oppilaita on Kruunuvuorenrannan peruskoulussa huomattava määrä yli tilakapasiteetin, opetusta on mahdotonta toteuttaa opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Esittelijän perustelut
Henkilöstön yhteistoimintakäsittely on ollut 17.8.2022. Oppilaita on kuultu 22.-23.8.2022.

Kruunuvuorenrantaan rakennetaan uusi noin 13 500 asukkaan asuinalue. Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021. Koululle on päätetty 7-9 luokkien oppilaaksiottoalue (kasvatus- ja koulu-tuslautakunnan suomenkielinen jaosto 3.11.2020 § 50). Koulun nykyinen vuosiluokkien 7-9 oppilaaksiottoalue on sama kuin Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue. Kruunuvuorenrannan peruskou-lu uusi koulurakennus valmistuu investointiohjelman mukaan vuonna 2026.

Kruunuvuorenrannan peruskoulussa opiskelevat lukuvuonna 2022-2023 vuosiluokkien 7-8 oppilaat ja tavoitteena on, että lukuvuonna 2023-2024 koulussa alkaisi myös 1. luokka. Tämän vuoksi Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueen raja tulee määritellä myös vuosiluokille 1-6.

Ehdotetut oppilaaksiottoalueen muutokset yhtenäistävät ja selkiyttävät opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Johtokunnalta pyydetään lausuntoa ehdotuksesta uusiksi oppilaaksiottoalueiksi alla olevan selostuksen ja liitteen 1 kartan pohjalta:

Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuosiluokkien 1-6 ja Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 1-6 oppilaaksiottoalueiden välinen raja kulkee mereltä Tullisaarensalmen kohdalta mantereelle Kalaniemenkuja 8 kiinteistön pohjoispuolelta. Oppilaaksiottoalueen raja kulkee Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4 kiinteistöjen ja Henrik Borgströmin puiston välissä Päätie 2 saakka. Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen kuuluvat Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4. Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen Henrik Borgströmin puisto. Muilta osin Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 1-6 oppilaaksiottoalueen raja pysyy ennallaan.

Edellä kuvatun rajan päättymiskohdasta oppilaaksiottoalueen raja jatkuu Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuosiluokkien 1-6 ja Tahvonlahden ala-asteen koulun välisenä oppilaaksiottoalueen rajana Päätie 2 kiinteistön kohdalla Henrik Borgströmin puistossa. Raja kulkee kohti Kaitalahden kurua ja siitä edelleen Vuorilahdenpolkua pitkin Koirasaarentielle. Raja kulkee pitkin Koiransaarentietä ja kääntyy Koirasaarentie 27b kohdalta puistoon kohti Tahvonlahtea. Koirasaarentie 27b on Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoaluetta. Raja kulkee puistosta mereen ja edelleen pitkin Tahvonlahtea merellä. Tahvonlahden läntinen puoli (Stansvikin alue) kuuluu Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen ja itäinen puoli Tahvonlahden ala-asteen koulun alueeseen. Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalue rajautuu muilta osin mereen Tahvonlahdesta kiertäen Tahvonlahdenniemen, Pitkäluodon, Koirasaaren ja palaten mantereelle Tullisaarensalmen kohdalta Henrik Borgströmin puistoon.

Tahvonlahden ala-asteen koulun ja Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 1-6 välinen oppilaaksiottoalueen raja pysyy ennallaan samoin kuin Tahvonlahden ala-asteen koulun ja Santahaminan ala-asteen koulun välinen raja.
Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuosiluokkien 7-9 ja Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 7-9 välinen oppilaaksiottoalueen raja nousee mereltä Tullivuorensalmen kohdalta Kalaniemenkuja 8 pohjoispuolelta. Oppilaaksiottoalueen raja kulkee Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4 kiinteistöjen ja Henrik Borgströmin puiston välissä Päätie 2 kiinteistölle saakka. Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen kuuluvat Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4. Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluu Henrik Borgströmin puisto. Päätie 2 kohdalta raja kulkee edelleen Henrik Borgströmin puiston läpi kohti Henrik Borgströmin tietä. Rosalankuja ja Föglönkuja kuuluvat kokonaan Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Raja jatkuu Henrik Borgströmin tietä pitkin siten, että numerot 2 ja 4 kuuluvat Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen ja Henrik Borgströmin tie 5 ja Borgströminkuja kokonaisuudessaan kuuluvat Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Henrik Borgströmin tieltä raja jatkuu Koirasaarentien yli Reiherintielle ja kulkee sitä pitkin Gunillantien risteykseen saakka. Reiherintien parittomat numerot 1-9 kuuluvat Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen ja Laajasalon peruskoulun alueeseen parilliset numerot sekä Reiherintie 13. Reiherintien ja Gunillantien risteyksestä raja kulkee Svanströminkujaa pitkin siten, että numerot 1a, 3 ja 5d kuuluvat Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen. Laajasalon peruskoulun alueeseen kuuluvat Svanströminkujan parilliset numerot sekä 7 ja 9. Svanströminkujan 5d ja 9 jälkeen raja kulkee Hevossalmen aluepuistossa länteen ja kääntyy etelään kohti merta Vuorilahden kohdalta. Suomensuontie ja Pumppupolku kuuluvat kokonaisuudessaan Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Laajasalon peruskoulun 7-9 luokkien osalta oppilaaksiottoalueen raja pysyy muilta osin ennallaan.

Oppilaaksiottoalueen muutos tulee voimaan 1.8.2023 alkaen. Lukuvuonna 2023-2024 1. vuosiluokan ja 7. vuosiluokan oppilaat opiskelevat uusien oppilaaksiottoaluerajojen mukaisissa kouluissa. Kruunuvuorenrannan peruskoulu kasvaa vuosiluokkien 2-6 osalta luokka-aste kerrallaan. Mikäli alueelle muuttavan lapsen luokka-astetta ei ole vielä Kruunuvuorenrannan peruskoulussa, on näiden oppilaiden lähikoulu Tahvonlahden ala-asteen koulu. Nykyisen Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueesta siirrettävän alueen oppilaat voivat valita opiskelevatko Laajasalon peruskoulussa vai Tahvonlahden ala-asteen koulussa niillä vuosiluokilla, joita ei vielä kyseisenä vuonna Kruunuvuorenrannan peruskoulussa ole. Lukuvuonna 2028-2029 Kruunuvuorenrannan peruskoulussa opiskelevat vuosiluokat 1-9.

Tahvonlahden ala-asteen koulusta siirrytään edelleen 7. luokalle Kruunuvuorenrannan peruskouluun. Laajasalon peruskoulussa aloittaneet 1-9 -luokkien oppilaat saavat käydä koulunsa loppuun Laajasalon peruskoulussa. Oppilaat voivat halutessaan siirtyä uusien rajojen mukaisiin kouluihin mikäli ko. koulussa on ko. vuosiluokan opetusta.

Alueen palveluverkko

Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021. Koulussa oli oppilaita 26 (20.9.2021). Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 50. Koulu toimii tällä hetkellä Tahvonlahden ala-asteen koulun kanssa samoissa väliaikaisissa tiloissa Gunillankuja 3, 00870 Helsinki ja Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki. Ennen pysyvän koulurakennuksen valmistumista Kruunuvuorenrannan peruskoulu jatkaa toimintaansa edellä mainituissa tiloissa. Uuteen koulurakennukseen tulee tilat noin 700:lle suomenkielisen perusopetuksen oppilaalle.

Tahvonlahden ala-asteen koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa osoitteissa Jurmonkuja 1, Gunillantie 9 ja Rusthollarintie 1. Koulun varsinainen rakennus osoitteessa Gunillantie 12 perusparannetaan ja laajennetaan. Tilat ovat koulun käytössä elokuussa 2023. Tilaa rakennuksessa on 500:lle perusopetuksen oppilaalle. Koulun oppilasmäärä oli 326 (20.9.2021). Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 370.

Laajasalon peruskoulussa oli 975 oppilasta (20.9.2021). Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 1030. Koulu toimii osoitteessa Koulutanhua 1 ja Holmanmoisionpolku 1. Koulurakennuksissa on tilat vähintään 1100:lle oppilaalle.

Laajasalon alueelle rakentuu lisää asumista. Koulujen oppilaaksiottoalueita tullaan tämän vuoksi tarkastelemaan myös myöhemmin, jotta oppilasmäärät ja käytettävissä olevat tilat vastaavat toisiaan alueen kouluissa.

Esitys
Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2023 alkaen viedään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi 20.9.2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle osoitettu lausunto pöytäkirjanotteen liitteenä pyydetään lähettämään 31.8.2022 mennessä sähköisesti osoitteella mia.j.honkanen (at) hel.fi. Lausunnoissa tulee ilmetä, että johtokunta on lausuntoa antaessaan kuullut koulun oppilaskuntaa. Lisätietoja antaa aluepäällikkö Taina Tervonen, taina.tervonen(at)hel.fi, puh. 09 310 83013.

Outi Salo
Perusopetusjohtaja

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

Mirkka Tapanainen
puheenjohtaja

Tarja Tapper
sihteeri

Ville Mäkelä
pöytäkirjantarkistaja

Päivi Pihkala
pöytäkirjantarkistaja

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kruunuvuorenrannan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)