Kruunuvuorenrannan peruskoulu

Kruunuvuorenrannassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on muutaman vuoden kuluttua vuosiluokat 1-9.
Kruunuvuorenrannnan havainnekuva

Yhteystiedot

Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki
suomi
PL 59301, 00590 Helsingin kaupunki

Väliaikaiset toimipaikat

Gunillankuja 3, 00870 Helsinki
Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki
PL 59301, 00099 Helsingin kaupunki

Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021 yläasteen oppilaiden opetuksella. Lukuvuonna 2021-2022 koulun aloittivat seitsemännen luokan oppilaat, lukuvuonna 2022-2023 koulussa opiskeli seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaita ja lukuvuonna 2023-2024 koulussa opiskelee niin alakoulun ensimmäisen luokan oppilaita kuin yläkoulun 7.-9.-luokkien oppilaita. Koulu kasvaa vuosi vuodelta. Muutaman vuoden kuluttua koulu kattaa kaikki vuosiluokat 1-9 välillä.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaiden opetus tapahtuu väistötiloissa siihen asti, kunnes Kruunuvuorenrantaan on rakentunut oma peruskoulu.  Yllä oleva kuva on havainnekuva uudesta koulurakennuksesta, joka näillä näkymin otetaan käyttöön elokuussa 2026.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun tekee tiivistä yhteistyötä Tahvonlahden ala-asteen kanssa. Meillä on yhteisiä opettajia ja käytämme osin samoja tiloja.

Kruunuvuorenrannan peruskoulu tarjoaa hyvää perusopetusta kaikille alueensa nuorille lähikouluperiaatteella.

Lukuvuositiedote 2023-24(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Seuraa meitä Instagramissa.

Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Meidän koulu

Kruunuvuorenrannan peruskoulu sijaitsee merellisessä ympäristössä. Koulussamme annetaan oppilaslähtöistä laadukasta perusopetusta.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussamme ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Koulussamme opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Alueemme tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin. Lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään koulun opetuksessa päivittäin. Lähialueen lisäksi opiskelussa hyödynnetään pääkaupunkiseudun monipuolisia oppimisympäristöjä.

Yläkoulussa jokaisella luokalla on oma luokanohjaaja. Yläkoulussa aineenopettajien rinnalla voi työskennellä erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, suomi toisena kielenä –opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja.

Alakoulussa luokalla on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Hänen rinnallaan voi työskennellä laaja-alainen erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynninohjaaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muut oppimateriaalit, jotka koulu valitsee. Sähköisiä materiaaleja käytetään muiden oppimateriaalien ohella.

Kruunuvuorenrannan peruskoulussa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja elämänhallinnan tukeminen on opetuksen lähtökohta.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ruotsi, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vieras kieli (B2): espanja

Lauantaikoulupäivä 28.10.2023

Pidämme lauantaina 28.10.2023 klo 9.00-12.00 koulupäivän, jolla korvaamme koulupäivän keskiviikkona 28.3.2024. Koulupäiväksi on suunniteltu erikoisohjelmaa. Tiedotamme lisää myöhemmin.

Kutsu koulutulokkaiden vanhempainiltaan

Aika: ti 9.1.2024
- klo 17.30-18.30 yhteinen osuus
- klo 18.30-19.30 kaksikielisen suomi-englantiopetuksen esittely

Paikka: Teams, tässä linkki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tilaisuus on tarkoitettu

 • Poikkilaakson, Santahaminan ja Tahvonlahden ala-asteiden sekä Kruunuvuorenranan ja Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueilla asuville perheille
 • kaikille suomi-englanti kaksikielisestä opetuksesta kiinnostuneille helsinkiläisille.

Infossa kerromme koulun aloitukseen ja oppimiseen liittyviä asioita sekä vastaamme kysymyksiin. Teemoja ovat mm. vieraiden kielten opiskelu ja kieliohjelma, oppimisen tuki sekä aamu- ja iltapäivähoitoon hakeutuminen.

Ystävällisin terveisin

Kruunuvuorenrannan peruskoulu, rehtori Tarja Tapper
Laajasalon peruskoulu, rehtori Marja Riitta Rautaparta
Poikkilaakson ala-aste, rehtori Sauli Jukkala
Santahaminan ala-aste, rehtori Aarne Cederberg
Tahvonlahden ala-aste, rehtori Kirsi Kaunismäki-Suhonen

Lämpimästi tervetuloa!

Lukuvuositiedote 2023-24(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tiedote liittyen Gunillankuja 3:n pihalle laitettuun aitaan

Alla tiedote liittyen Gunillankuja 3;n pihalle laitettuun aitaan. Kruunuvuorenrannan peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaat ulkoilevat suurimmaksi osaksi Tahvonlahden ala-asteen koulun pihalla välituntisin. 

Tarja Tapper

rehtori

------------------------------------------------

Gunillankuja 3:n pihalle on laitettu aita, jotta piha olisi turvallinen rakennusta käyttäville oppilaille. Rakennus toimii koulujen väistötilana korjaus- ja rakennushankkeiden ajan.

Syksystä 2023 alkaen väistötilat ovat Kruunuvuorenrannan peruskoulun käytössä. Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaiden opetus tapahtuu väistötiloissa siihen saakka, kunnes koulun oma rakennus valmistuu Kruunuvuorenrantaan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Tekninen isännöitsijä Kai Turpeinen
09 310 71397(Linkki aloittaa puhelun)
kai.y.turpeinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

TIEDOTE – KRUUNUVUORENRANNAN PERUSKOULU

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2023 alkaen

Kruunuvuorenrannan peruskoulun uusi koulurakennus valmistuu investointiohjelman mukaan vuonna 2026. Ennen varsinaisen koulurakennuksen valmistumista Kruunuvuorenrannan peruskoulu toimii väliaikaisissa tiloissa osoitteissa Gunillankuja 3 ja Jurmonkuja 1.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen muutos tulee voimaan 1.8.2023 alkaen.

 • Lukuvuonna 2023–2024 vuosiluokkien 1 ja 7–9 oppilaat opiskelevat uusien oppilaaksiottoaluerajojen mukaisissa kouluissa.
 • Kruunuvuorenrannan peruskoulu kasvaa vuosiluokkien 2–6 osalta luokka-aste kerrallaan lukuvuosittain.
 • Mikäli alueelle muuttavan lapsen luokka-astetta ei ole vielä Kruunuvuorenrannan peruskoulussa, on näiden oppilaiden lähikoulu Tahvonlahden ala-asteen koulu.
 • Nykyisen Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueesta siirrettävän alueen oppilaat voivat valita opiskelevatko Laajasalon peruskoulussa vai Tahvonlahden ala-asteen koulussa. Tämä koskee niistä vuosiluokkia, joita ei vielä ole Kruunuvuorenrannan peruskoulussa.
 • Lisätietoja oppilaaksiottoalueen muutoksesta täältä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu koulumme opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, arviointikeskustelut sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat saavat ajankohtaista tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä siellä he voivat selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Yläkoulun oppilaat käyttävät myös itse Wilmaa omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset Wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Johtokunta

Koulussamme toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Voit lukea lisää kodin ja koulun yhteistyöstä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sivuilta

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Kruuniksen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tietoa erikoisruokavalioista

Miksi sääntöjä tarvitaan?

Järjestyssäännöt laadittu siksi, että koulussamme jokaisella olisi turvallista ja hyvä olla, opiskella ja tehdä työtä. Koulutyö on yhteispeliä ja yhdessä tekemistä. Tärkeintä on se, että tulemme toimeen keskenämme ja otamme toisemme huomioon kaikissa koulun tilanteissa. Yhteiset säännöt opettavat meitä toisten kunnioittamiseen, itsehillintään, oikeudenmukaisuuteen ja vastuun kantamiseen. Ne ovat päivittäisen koulutyön tuki ja perusta, ja niistä on tärkeää myös keskustella yhdessä säännöllisesti. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana oppitunneilla, välitunneilla ja ruokalassa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintoretkillä, koulumatkoilla ja leirikoulussa.

Järjestyssääntöjen taustalla on perusopetuslaki, jonka mukaan:

 • Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta
 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti
 • Jokaisella oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • Opetuksessa huomioidaan erilaisten oppijoiden tasavertainen asema, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kielellisten, uskonnollisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen
 • Koulun oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus opiskella turvallisessa kouluympäristössä sekä oikeus saada muita lainsäädännössä määriteltyjä etuuksia ja palveluita

Lisäksi:

 • Koulussa noudatetaan KiVa koulu -ohjelmaa
 • Koululle laaditaan tasa-arvosuunnitelma, jossa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
 • Koulussa edistetään monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä

1. sääntö: Kanna vastuuta turvallisuudesta

 •  Pysy koulualueella
 • Lyöminen, potkiminen, lumipallolla tms. esineellä heittäminen ja huitominen on kiellettyä, sillä tällainen toiminta vaarantaa turvallisuuden ja saattaa vahingoittaa toista
 • Teräaseet, tulentekovälineet, laserosoittimet ja muut vastaavat välineet eivät kuulu turvalliseen kouluympäristöön
 • Turvalliseen kouluun eivät kuulu myöskään päihteet, kuten tupakka 
 •  Kuuntele ja noudata annettuja turvallisuusohjeita

2. sääntö: Arvosta toista ihmistä

 • Arvosta toista ihmistä ja hänen tekemäänsä työtä, esimerkiksi osoittamalla kuuntelevasi aktiivisesti oppitunneilla opetusta ja luokkatovereitasi
 • Kiusaaminen, nimittely tai toisen vahingoittaminen muulla tavoin ei ole sallittua. Toimi toisia kohtaan niin kuin toivot toisten toimivan sinua kohtaan
 • Ole avulias
 • Muista hyvät käytöstavat: Tervehdi, puhu ystävällisesti, kiitä ja pyydä anteeksi. Kiroilu ja alatyylinen puhe eivät kuulu kouluun. Muista ottaa ulkovaatteet ja kengät pois sisätiloissa ja laittaa ne niille kuuluville paikoille
 • Kuvan tai videon ottaminen tai julkaiseminen toisesta on sallittua vain asianomaisen luvalla. Oppitunneilla kuvaaminen on kiellettyä
 • Ruokailussa muista hyvät käytöstavat, asianmukainen äänenkäyttö ja kohteliaisuus

3. sääntö: Tee parhaasi koulutyössä

 • Tee tehtäväsi huolellisesti, huolehdi koulutarvikkeistasi ja anna työrauha itsellesi, muille oppilaille ja koulun aikuisille
 • Huolehdi, että et pidä esillä opetusta häiritseviä tavaroita, kuten kännykkää, soitinta, syötävää tai juotavaa
 • Pidä kiinni yhteisistä aikatauluista; tule ajoissa tunnille ja lähde viipymättä välitunnille

4. sääntö: Anna osaamisellesi arvoa

 • Muista, että sinun mielipiteesi on tärkeä. Opettele kertomaan se asiallisesti
 • Muista, että jokaisen panos on koulussamme arvokas. Sinä olet tämän koulun tärkeä oppilas
 • Muista arvostaa omaa työtäsi ja osaamistasi. Tuo ne esille ja jaa osaamistasi muille

5. sääntö: Noudata saamiasi ohjeita

 • Kuuntele, kun sinua puhutellaan ja osoita rohkeutta selvittää ongelmatilanteet asiallisesti ja rauhallisesti keskustelemalla
 • Muista, että aikuiset puuttuvat ja ohjaavat, koska he välittävät sinusta
 • Muista, että matkapuhelin pidetään äänettömänä ja poissa näkyvistä oppituntien aikana. Tarvittaessa voit pyytää opettajalta luvan sen käyttöön. Opettaja voi tarvittaessa kerätä matkapuhelimet säilöön. Opettaja voi antaa luvan matkapuhelimen opetuskäyttöön

6. sääntö: Pidä huolta ympäristöstä

 • Muista, että metelöinti, riehuminen, juokseminen tai pelaaminen sisätiloissa häiritsee työrauhaa ja vaarantaa turvallisuuden, ja on siksi kiellettyä
 • Koulun tai toisen ihmisen omaisuuden sotkeminen, tuhoaminen tai varastaminen ei ole sääntöjen mukaista
 • Ota ympäristö huomioon. Muista kierrättää ja lajitella
 • Ruokailussa pyri välttämään hävikkiä: ota ruokaa vain sen verran kuin aiot syödä

Seuraamuspolku

Mikäli et noudata koulun sääntöjä, käyttäydyt sopimattomasti tai olet tehtävissäsi huolimaton, syyllistyt rikkomukseen. Tällöin:

 • Opettaja voi puhutella sinua
 • Opettaja voi poistaa sinut luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi
 • Opettaja voi määrätä tekemään tekemättömät läksyt koulun jälkeen, kasvatuskeskustelun tai enintään kahden tunnin jälki-istunnon
 • Rehtori voi puhutella sinua
 • Opettaja tai rehtori voi määrätä sinut korjaamaan ja siivoamaan rikkomasi tai sotkemasi paikat tai tavarat
 • Rehtori voi määrätä sinut kotiin koulupäivän jäljellä olevaksi ajaksi
 • Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
 • Koulun johtokunta voi erottaa sinut enintään yhdeksi kuukaudeksi ja opetuslautakunta enintään kolmeksi kuukaudeksi koulusta
 • Sinun on korvattava tahallisesti aiheuttamasi vahinko

Jos olet rikkonut koulun sääntöjä, kuuntele, mitä opettajalla on sinulle sanottavana. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppia tehdyistä virheistä ja samalla kasvaa ihmisenä. Vaikka olet toiminut väärin, opettajan moitteet kohdistuvat aina tehtyyn tekoon, eivät sinuun ihmisenä. Jokainen voi oppia virheistään.  

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori

Tarja Tapper
puh. 09 310 33154(Linkki aloittaa puhelun)
tarja.tapper@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori

Kati Enkovaara
puh. 040 353 9304(Linkki aloittaa puhelun)
kati.enkovaara@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri 

Meeri Tanner (koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin)
puh. 09-3106 4629(Linkki aloittaa puhelun)
meeri.tanner@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Opettajainhuone

Gunillankuja
puh. 09 310 39733(Linkki aloittaa puhelun)

Jurmonkuja
puh. 09 310 22262(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava (kouluisäntä)

Esko Tuhkanen (aamupäivällä)
puh.040-121 6829(Linkki aloittaa puhelun)

Mikko Riinanen (iltapäivällä)
puh. 040 121 7714(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat ja -ohjaajat

1A Olin Milla
1B Merikallio Tuuli
7A Seiko-Ahlström Heidi 040 739 7133(Linkki aloittaa puhelun)
7B Ljungqvist Heidi-Annica
8A Enkovaara Kati 040 535 9304(Linkki aloittaa puhelun)
9A Heikintalo Noora
7-9C Kankaanpää Suvi 040 729 6971(Linkki aloittaa puhelun)ja Keskinen Coralie 040 624 2475(Linkki aloittaa puhelun)

Aineenopettajat

Enkovaara Kati, englanti, ruotsi
Heikintalo Noora, matematiikka, fysiikka, kemia
Kalpamaa Asta, oppilaanohjaus
Kankaanpää Suvi, erityisluokanopettaja, katsomusaine
Kartano Kaisa, yhteiskuntaoppi
Keskinen Coralie, erityisluokanopettaja, katsomusaine
Ljungqvist Heidi-Annica, käsityö, kuvataide
Niemelä Saara, musiikki
Pohjankyrö Pihla, kotitalous, katsomusaine
Pulkkinen Riina, suomen kieli, suomi toisena kielenä
Rantzos Dimitrios, katsomusaine ortodoksi
Raunio Henri, katsomusaine islam
Salminen Rami, historia
Salonen-Harding, Pinja, espanja
Seiko-Ahlström Heidi, biologia, maantieto, laaja-alainen erityisopetus
Seppälä Armi, liikunta, terveystieto

Opettajat tavoittaa Wilman kautta.

Koulunkäynninohjaaja

Elona Palla

Opinto-ohjaaja

Asta Kalpamaa
Puh. 09-310 29783(Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja 

Essi Ilola (koululla keskiviikkoisin)
puh. 050 402 2743(Linkki aloittaa puhelun)
Vastaanotolle on mahdollista tulla ilman ajanvarausta klo 10:30-11:00

Koulupsykologi 

Virpi Jouhki
puh. 09 310 86148(Linkki aloittaa puhelun)
virpi.jouhki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukuraattori

Matias Grönmark
puh. 09 310 31677(Linkki aloittaa puhelun)
matias.gronmark@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Laaja-alainen erityisopettaja

Heidi Seiko-Ahlström
puh. 040 739 7133(Linkki aloittaa puhelun)
heidi.seiko-ahstrom@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu koulumme tuleville 1.-luokkalaisille.

Lukuvuonna 2023-2024 amupäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät myös perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). (linkki aukeaa uuteen sivuun)
Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Lukuvuonna 2023-2024 iltapäivätoimintaa koulussamme järjestää Pilke päiväkodit.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Keskiviikko 

Historiaklubi (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 

Paikka: Porolahden peruskoulussa, Satumaanpolku 2 luokka 106 

Koulun oma Historiaklubi alkaa! 

Tule mukaan aikamatkailemaan ja tutustumaan oman kotiseudun historiaan ja muutenkin jänniin vaiheisiin historiassa ja vanhoina aikoina. Aikamatkailu-historiaharrastuksessa ohjelma suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Harrastuksessa myös askarrellaan ja kuvataiteillaan sekä voidaan tehdä pieniä retkiä. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu historiaklubiin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Toimija: Kulttuuriperintökasvatuksen seura / Harrastamisen Suomen malli  

Torstai  

Koripallo pojat 6.-9.lk  

Aika: Torstaisin klo 15.30-16.30 (7.9. alkaen)  

Paikka: Roihuvuorentien liikuntasalissa  

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat.  

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu poikien korisryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: mikko.pentti@wb-pantterit.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025.

Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Huoltajajäsenet

Otto Vänttinen, pj., varajäsen Jani Halmetoja
Mirkka Tapanainen, varapj., varajäsen Katjamaria Halme
Ville Mäkelä, varajäsen Mika Sarjanen
Julia Dramani, varajäsen Mona Eid
Pia Kangasniemi, varajäsen Tony Honkala 

Opettajajäsen

Päivi Pihkala, varajäsen Senni Lähde

Muu henkilökunta

Artemis Melachroinou, varajäsen Merja Järvinen 

Oppilasjäsenet

XXX
XXX

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunnan kokous

Kokousaika       
Keskiviikko 24.5.2023 kello 18-19
Kokouspaikka  
Kruunuvuorenrannan pk, Gunillankuja 3
Jäsenet              
Mirkka Tapanainen, puheenjohtaja, huoltajajäsen
Otto Vänttinen, huoltajajäsen
Julia Dramani, huoltajajäsen
Pia Kangasniemi, huoltajajäsen
Ville Mäkelä, huoltajajäsen
Päivi Pihkala, opettajajäsen
Artemis Melachroinou, henkilöstöjäsen
XXX, oppilasjäsen
Tarja Tapper, esittelijä, sihteeri     

§ Asia

§ 5 Asia 1                    
Päätös
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi           

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi pöytäkirjatarkistajiksi Päivi Pihkalan ja Otto Vänttisen.    

Käsittely                       
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkistajiksi Päivi Pihkalan ja Otto Vänttisen.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.
 
                           

§ 6 Asia 2                   
Päätös
Johtokunta hyväksyi Kruunuvuorenrannan peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen.

Muutoksenhaku            
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esittelijän perustelut
Toimintakertomusta eli kuluvan lukuvuoden arviointia on työstetty henkilökunnan osalta tiimeissä toukokuussa 2023. Koko henkilökunnan kanssa toimintakertomus käsitellään henkilöstökokouksessa 17.5.23. Myös oppilashuollon työntekijät ovat osallistuneet lukuvuoden arviointiin ja toimintakertomuksen kirjaamiseen.
 

6/ Asia 3                       
Kokous päätettiin klo 18:35

Mirkka Tapanainen         Tarja Tapper
puheenjohtaja                  sihteeri       

Päivi Pihkala                     Otto Vänttinen
pöytäkirjantarkistaja      pöytäkirjantarkistaja

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunnan kokous

Kokousaika        Maanantai 14.3.2023 kello 18-19
Kokouspaikka   Kruunuvuorenrannan pk, Gunillankuja 3
Jäsenet               Mirkka Tapanainen, puheenjohtaja, huoltajajäsen
                              Otto Vänttinen, huoltajajäsen
                              Julia Dramani, huoltajajäsen
                              Päivi Pihkala, opettajajäsen
                              Artemis Melachroinou, henkilöstöjäsen
                              XXX, oppilasjäsen

                              Tarja Tapper, esittelijä, sihteeri

§ 1
Päätös
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta valitsi pöytäkirjatarkistajiksi Otto Vänttisen ja Päivi Pihkalan.

Käsittely
Kruunuvuorenrannan peruskoulu valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkistajiksi Otto Vänttisen ja Päivi Pihkalan.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

§2
Päätös

Johtokunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeen koulun kansliassa ja kotisivuilla.

Käsittely
Rehtori esitti käytäntöä, jossa johtokunnan pöytäkirja on esillä kansliassa ja koulun kotisivuilla.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

§3
Päätös
Johtokunta hyväksyi Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuoden 2022
talousarvion käyttösuunnitelman. LIITTEET 1,2 ja 3.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

Esittelijän perustelut
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti.

Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 1 195 532 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 45 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 95 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Liitteet
Koulun käyttösuunnitelma (liite 1)
Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain (liite 2)
Hankerahojen käyttö (liite 3)

Ehdotus  
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johto kunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

§4
Päätös
Johtokunta esittää perusopetusjohtajalle opetussuunnitelman muutosten hyväksymistä. LIITEET 4 ja 5.

Ehdotus
Kruunuvuorenrannan peruskoulun kasvaessa ja alakoulun aloittaessa toiminnan 1.8.2023 tulee opetussuunnitelmaan lisätä tarkennuksia koskien koulun ja kodin välistä yhteistyötä, koulun sisäistä ja muiden taho jen kanssa tehtävää yhteistyötä arviointia ja tuntijakoa. Muutokset koskevat alkuopetuksen toteuttamista.

§5             
Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 18:45.
Mirkka Tapanainen, puheenjohtaja    
Tarja Tapper, sihteeri
Otto Vänttinen, pöytäkirjan tarkistaja
Päivi Pihkala, pöytäkirjan tarkistaja

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunnan kokous

Kokousaika 23.8.2022 kello 18-19
Kokouspaikka Tahvonlahden ala-asteen opettajien huone
os. Gunillankuja 3

Jäsenet

Mirkka Tapanainen, pj, huoltajajäsen
Otto Vänttinen, varapj, huoltajajäsen
Julia Dramani, huoltajajäsen
Ville Mäkelä, huoltajajäsen
Päivi Pihkala, opettajajäsen
Artemis Melachroinou, henkilöstöjäsen
oppilasjäsen
oppilasjäsen

Otto Vänttinen, puheenjohtaja
Tarja Tapper, esittelijä, sihteeri
Esittelijä rehtori Tarja Tapper
Pöytäkirjanpitäjä rehtori Tarja Tapper

Asiat

16 Asia /1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjatarkistajien valinta.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Päivi Pihkala ja Ville Mäkelä.

Käsittely
Päivi Pihkala ja Ville Mäkelä valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkistajiksi.

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku, valmistelu ja täytäntöönpano.

17 Asia/ 2 Lausuntopyyntö oppilaaksiottoalueen muutoksesta 1.8.2023 alkaen.

Lausunto
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta kannattaa esityksen mukaista oppilaaksiottoa sillä muutoksella, että Kaitalahden alue liitetään Tahvonlahden ala-asteen oppilaaksiottoalueeseen.

Perustelut
Oppilasennusteiden mukaan on oletettavaa, että kaikki esitetyn oppilaaksiottorajan mukaiset oppilaat eivät tule mahtumaan Kruunuvuorenrannan peruskoulun tiloihin. Jos oppilaita on Kruunuvuorenrannan peruskoulussa huomattava määrä yli tilakapasiteetin, opetusta on mahdotonta toteuttaa opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu ja täytäntöönpano

Tiedoksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lausuntoehdotus
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta kannattaa esityksen mukaista oppilaaksiottoa sillä muutoksella, että Kaitalahden alue liitetään Tahvonlahden ala-asteen oppilaaksiottoalueeseen.

Perustelut
Oppilasennusteiden mukaan on oletettavaa, että kaikki esitetyn oppilaaksiottorajan mukaiset oppilaat eivät tule mahtumaan Kruunuvuorenrannan peruskoulun tiloihin. Jos oppilaita on Kruunuvuorenrannan peruskoulussa huomattava määrä yli tilakapasiteetin, opetusta on mahdotonta toteuttaa opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Esittelijän perustelut
Henkilöstön yhteistoimintakäsittely on ollut 17.8.2022. Oppilaita on kuultu 22.-23.8.2022.

Kruunuvuorenrantaan rakennetaan uusi noin 13 500 asukkaan asuinalue. Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021. Koululle on päätetty 7-9 luokkien oppilaaksiottoalue (kasvatus- ja koulu-tuslautakunnan suomenkielinen jaosto 3.11.2020 § 50). Koulun nykyinen vuosiluokkien 7-9 oppilaaksiottoalue on sama kuin Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue. Kruunuvuorenrannan peruskou-lu uusi koulurakennus valmistuu investointiohjelman mukaan vuonna 2026.

Kruunuvuorenrannan peruskoulussa opiskelevat lukuvuonna 2022-2023 vuosiluokkien 7-8 oppilaat ja tavoitteena on, että lukuvuonna 2023-2024 koulussa alkaisi myös 1. luokka. Tämän vuoksi Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueen raja tulee määritellä myös vuosiluokille 1-6.

Ehdotetut oppilaaksiottoalueen muutokset yhtenäistävät ja selkiyttävät opinpolkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Johtokunnalta pyydetään lausuntoa ehdotuksesta uusiksi oppilaaksiottoalueiksi alla olevan selostuksen ja liitteen 1 kartan pohjalta:

Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuosiluokkien 1-6 ja Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 1-6 oppilaaksiottoalueiden välinen raja kulkee mereltä Tullisaarensalmen kohdalta mantereelle Kalaniemenkuja 8 kiinteistön pohjoispuolelta. Oppilaaksiottoalueen raja kulkee Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4 kiinteistöjen ja Henrik Borgströmin puiston välissä Päätie 2 saakka. Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen kuuluvat Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4. Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen Henrik Borgströmin puisto. Muilta osin Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 1-6 oppilaaksiottoalueen raja pysyy ennallaan.

Edellä kuvatun rajan päättymiskohdasta oppilaaksiottoalueen raja jatkuu Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuosiluokkien 1-6 ja Tahvonlahden ala-asteen koulun välisenä oppilaaksiottoalueen rajana Päätie 2 kiinteistön kohdalla Henrik Borgströmin puistossa. Raja kulkee kohti Kaitalahden kurua ja siitä edelleen Vuorilahdenpolkua pitkin Koirasaarentielle. Raja kulkee pitkin Koiransaarentietä ja kääntyy Koirasaarentie 27b kohdalta puistoon kohti Tahvonlahtea. Koirasaarentie 27b on Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoaluetta. Raja kulkee puistosta mereen ja edelleen pitkin Tahvonlahtea merellä. Tahvonlahden läntinen puoli (Stansvikin alue) kuuluu Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen ja itäinen puoli Tahvonlahden ala-asteen koulun alueeseen. Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalue rajautuu muilta osin mereen Tahvonlahdesta kiertäen Tahvonlahdenniemen, Pitkäluodon, Koirasaaren ja palaten mantereelle Tullisaarensalmen kohdalta Henrik Borgströmin puistoon.

Tahvonlahden ala-asteen koulun ja Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 1-6 välinen oppilaaksiottoalueen raja pysyy ennallaan samoin kuin Tahvonlahden ala-asteen koulun ja Santahaminan ala-asteen koulun välinen raja.
Kruunuvuorenrannan peruskoulun vuosiluokkien 7-9 ja Laajasalon peruskoulun vuosiluokkien 7-9 välinen oppilaaksiottoalueen raja nousee mereltä Tullivuorensalmen kohdalta Kalaniemenkuja 8 pohjoispuolelta. Oppilaaksiottoalueen raja kulkee Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4 kiinteistöjen ja Henrik Borgströmin puiston välissä Päätie 2 kiinteistölle saakka. Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen kuuluvat Kalaniemenkuja 8, Kaitalahdentie 30 ja 31 ja Päätie 1, 2, ja 4. Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluu Henrik Borgströmin puisto. Päätie 2 kohdalta raja kulkee edelleen Henrik Borgströmin puiston läpi kohti Henrik Borgströmin tietä. Rosalankuja ja Föglönkuja kuuluvat kokonaan Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Raja jatkuu Henrik Borgströmin tietä pitkin siten, että numerot 2 ja 4 kuuluvat Kruunuvuorenrannan peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen ja Henrik Borgströmin tie 5 ja Borgströminkuja kokonaisuudessaan kuuluvat Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Henrik Borgströmin tieltä raja jatkuu Koirasaarentien yli Reiherintielle ja kulkee sitä pitkin Gunillantien risteykseen saakka. Reiherintien parittomat numerot 1-9 kuuluvat Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen ja Laajasalon peruskoulun alueeseen parilliset numerot sekä Reiherintie 13. Reiherintien ja Gunillantien risteyksestä raja kulkee Svanströminkujaa pitkin siten, että numerot 1a, 3 ja 5d kuuluvat Kruunuvuorenrannan peruskoulun alueeseen. Laajasalon peruskoulun alueeseen kuuluvat Svanströminkujan parilliset numerot sekä 7 ja 9. Svanströminkujan 5d ja 9 jälkeen raja kulkee Hevossalmen aluepuistossa länteen ja kääntyy etelään kohti merta Vuorilahden kohdalta. Suomensuontie ja Pumppupolku kuuluvat kokonaisuudessaan Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Laajasalon peruskoulun 7-9 luokkien osalta oppilaaksiottoalueen raja pysyy muilta osin ennallaan.

Oppilaaksiottoalueen muutos tulee voimaan 1.8.2023 alkaen. Lukuvuonna 2023-2024 1. vuosiluokan ja 7. vuosiluokan oppilaat opiskelevat uusien oppilaaksiottoaluerajojen mukaisissa kouluissa. Kruunuvuorenrannan peruskoulu kasvaa vuosiluokkien 2-6 osalta luokka-aste kerrallaan. Mikäli alueelle muuttavan lapsen luokka-astetta ei ole vielä Kruunuvuorenrannan peruskoulussa, on näiden oppilaiden lähikoulu Tahvonlahden ala-asteen koulu. Nykyisen Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueesta siirrettävän alueen oppilaat voivat valita opiskelevatko Laajasalon peruskoulussa vai Tahvonlahden ala-asteen koulussa niillä vuosiluokilla, joita ei vielä kyseisenä vuonna Kruunuvuorenrannan peruskoulussa ole. Lukuvuonna 2028-2029 Kruunuvuorenrannan peruskoulussa opiskelevat vuosiluokat 1-9.

Tahvonlahden ala-asteen koulusta siirrytään edelleen 7. luokalle Kruunuvuorenrannan peruskouluun. Laajasalon peruskoulussa aloittaneet 1-9 -luokkien oppilaat saavat käydä koulunsa loppuun Laajasalon peruskoulussa. Oppilaat voivat halutessaan siirtyä uusien rajojen mukaisiin kouluihin mikäli ko. koulussa on ko. vuosiluokan opetusta.

Alueen palveluverkko

Kruunuvuorenrannan peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2021. Koulussa oli oppilaita 26 (20.9.2021). Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 50. Koulu toimii tällä hetkellä Tahvonlahden ala-asteen koulun kanssa samoissa väliaikaisissa tiloissa Gunillankuja 3, 00870 Helsinki ja Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki. Ennen pysyvän koulurakennuksen valmistumista Kruunuvuorenrannan peruskoulu jatkaa toimintaansa edellä mainituissa tiloissa. Uuteen koulurakennukseen tulee tilat noin 700:lle suomenkielisen perusopetuksen oppilaalle.

Tahvonlahden ala-asteen koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa osoitteissa Jurmonkuja 1, Gunillantie 9 ja Rusthollarintie 1. Koulun varsinainen rakennus osoitteessa Gunillantie 12 perusparannetaan ja laajennetaan. Tilat ovat koulun käytössä elokuussa 2023. Tilaa rakennuksessa on 500:lle perusopetuksen oppilaalle. Koulun oppilasmäärä oli 326 (20.9.2021). Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 370.

Laajasalon peruskoulussa oli 975 oppilasta (20.9.2021). Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 1030. Koulu toimii osoitteessa Koulutanhua 1 ja Holmanmoisionpolku 1. Koulurakennuksissa on tilat vähintään 1100:lle oppilaalle.

Laajasalon alueelle rakentuu lisää asumista. Koulujen oppilaaksiottoalueita tullaan tämän vuoksi tarkastelemaan myös myöhemmin, jotta oppilasmäärät ja käytettävissä olevat tilat vastaavat toisiaan alueen kouluissa.

Esitys
Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2023 alkaen viedään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi 20.9.2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle osoitettu lausunto pöytäkirjanotteen liitteenä pyydetään lähettämään 31.8.2022 mennessä sähköisesti osoitteella mia.j.honkanen (at) hel.fi. Lausunnoissa tulee ilmetä, että johtokunta on lausuntoa antaessaan kuullut koulun oppilaskuntaa. Lisätietoja antaa aluepäällikkö Taina Tervonen, taina.tervonen(at)hel.fi, puh. 09 310 83013.

Outi Salo
Perusopetusjohtaja

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

Mirkka Tapanainen
puheenjohtaja

Tarja Tapper
sihteeri

Ville Mäkelä
pöytäkirjantarkistaja

Päivi Pihkala
pöytäkirjantarkistaja

 Kruunuvuorenrannan peruskoulu, johtokunnan pöytäkirja

Kokousaika 16.5.2022 kello 18:00-18.55
Kokouspaikka Tahvonlahden ala-asteen opettajien huone
os. Gunillankuja 3

Jäsenet

Mirkka Tapanainen, pj huoltajajäsen
Otto Vänttinen, varapj huoltajajäsen
Julia Dramani huoltajajäsen
Ville Mäkelä huoltajajäsen
Päivi Pihkala opettajajäsen
Artemis Melachroinou henkilöstöjäsen
xxx oppilasjäsen
Päivi Pihkala esittelijä, sihteeri
Esittelijä vs. rehtori Päivi Pihkala
Pöytäkirjanpitäjä vs. rehtori Päivi Pihkala

Asiat

1 Asia /1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjatarkistajien valinta.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Asia/2

Kruunuvuorenrannan peruskoulun toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 1)

Päätös
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta hyväksyi yksimielisesti koulun toimintakertomuksen esittelijän esityksen mukaisesti.

Käsittely
Vs rehtori esitti toimintakertomuksen.

Esittelijän perustelut

Toimintakertomusta on työstetty opetushenkilöstön kesken 11.5.2022. Toimintakertomus käydään läpi koko opetushenkilöstön kesken henkilöstökokouksessa 18.5.2022.

3 / Asia 3

Kruunuvuorenrannan peruskoulun opetussuunnitelmaan tehtävä korjaus (liite 2)

Päätös
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle esityksen mukaisten muutosten tekemistä koulun opetussuunnitelmaan.

Esitys
Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle muutosten tekemistä Kruunuvuorenrannan peruskoulun opetussuunnitelmaan. Muutoksen koskevat valinnaisia opintoja sekä käyttäytymisen arviointia.

Käsittely
Vs rehtori esitti muutokset.

Esittelijän perustelut

Opetussuunnitelmasta puuttuu tieto, miten valinnaisaineet valitaan ja että B2-kielen valinneet oppilaat opiskelevat vähemmän muita valinnaisia opintoja. Käyttäytymisestä ei ole tarvetta antaa sanallista liitettä todistukseen numeroarvosanan lisäksi.

Kokouksen päätös

Mirkka Tapanainen, pj.

Päivi Pihkala, siht.

Ville Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Otto Vänttinen
pöytäkirjantarkastaja

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kruunuvuorenrannan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Kati Enkovaara
+358 9 310 83202
kati.enkovaara@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Meeri Tanner
+358 9 310 64629
meeri.tanner@hel.fi

Rehtori
Tarja Tapper
+358 9 310 33154
tarja.tapper@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, espanja
englanti, espanja, ruotsi
ruotsi
espanja, ranska

Sijainti

Jurmonkuja 1, 00590 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)