Koskelan ala-asteen koulu

Koskelassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Koskelan ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Juhana-herttuan tie 13, 00600 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 60302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisjohtaja
Oili Tiainen-Simola
+358 9 310 52645
oili.tiainen-simola@edu.hel.fi

Koulunjohtaja
Milja Mäntynen
+358 9 310 72015
milja.mantynen@hel.fi

Koulusihteeri
Helena Seppänen
+358 9 310 82388
koskela.kanslia@hel.fi

Koulusihteeri
Mia Wathén
+358 9 310 82388
koskela.kanslia@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, espanja
englanti, espanja

Koskelan koulussa on luokka-asteet 1-4. Koulussa on myös erityisluokka. Oppilaita koulussamme on noin 110.

Meidän koulu

Koskelan koulu on pieni ja turvallinen kyläkoulu. Koulussamme on luokat 1-4 ja oppilaita on kaikkiaan noin 110. Tunnemme kaikki täällä toisemme. 

Meille tärkeää on osallisuus. Jokainen saa ja voi vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kivan kaverin taitoja harjoittelemme systemaattisesti. 

Lukeminen, kirjallisuus ja yhdessä tekeminen näkyvät arjessamme. Draamamenetelmin tuemme tunnetaitojen vahvistumista ja tietotekniikkaa otamme haltuun heti ekaluokalta alkaen. 

Haluamme, että jokainen tulee kouluun mielellään ja löytää iloa oppimisesta. Pidämme yhteydenottokynnyksen kodin ja koulun välillä matalana ja teemme yhteistyötä moneen suuntaan. 

40-vuotinen tiivis yhteistyökumppani on viereinen päiväkoti Herttua. Teemme myös yhteistyötä alueen eri toimijoiden, esim. nuorisotoimen, 4H-yhdistyksen, liikuntaseurojen ja seurakunnan kanssa.

Koulumme on mukana Harrastamisen Suomen mallissa. Lisätietoa löydät kohdasta "Kerho-  ja harrastustoiminta". Koulupolku meiltä jatkuu Käpylän peruskouluun viidennelle luokalle. 

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–4. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja

Koskelan koulun kieliohjelma noudattaa Käpylän peruskoulun kieliohjelmaa. Kieliryhmän aloituksen vähimmäiskoko on 14 oppilasta.

Tulevien ekaluokkalaisten ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle vuonna 2024

Voit ilmoittaa lapsen kouluun sähköisesti Asti-asiointipalvelun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. Asti ohjaa sinua eteenpäin ilmoittautumisen jokaisessa vaiheessa. Jos et ole voinut ilmoittautua kouluun Asti-asiointipalvelun kautta, ilmoittautuminen on myös mahdollista koululla 24.1.2024 klo 8.00-10.00, osoitteessa Juhana Herttuantie 13, 00600 Hki. Lisää tietoa 1. luokalla aloittavalle.

Hakuaika iltapäivätoimintaan on 11.3.-17.4.2024. Iltapäivätoiminnan päätökset postitetaan koteihin heinäkuun alkuun mennessä. Lisää tietoa iltapäivätoiminnasta.

Infotilaisuus  2.luokkalaisten huoltajille painotetusta opetuksesta ja A2-kielen valinnasta keskiviikkona 10.1.2024 klo 16.30 TEAMS:ssa.

Teams-linkki infotilaisuuteen lähetetään lähempänä ajankohtaa Wilmassa.
 

KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN KOULUN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen, joka toteutetaan etänä verkon välityksellä.

tiistaina 21.11.2023 klo 17.00 – 18.00

Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia kouluun ilmoittautumiseen liittyen. Linkki infotilaisuuteen:

Liity keskusteluun (microsoft.com)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Teams-kokouksen tiedot: Meeting ID: 323 080 281 873 / Tunnuskoodi: aSrNxJ

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti koulun oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn, terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee myöhemmin, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:

· oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)

· alueen koulut

· alueen koulujen kieliohjelmat

· painotetun opetuksen oppilaaksiotto

Huoltajat voivat esittää tilaisuuden aikana kysymyksiä oppilaaksiottoon liittyen. Tilaisuuden jälkeen rehtoreille voi soittaa tai esittää jatkokysymyksiä klo 18.00 – 18.30.

Lisätietoa kouluun hakeutumisesta: https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen

TERVETULOA KOULUINFOON!

· virka-apulaisrehtori Jukka Tolvanen (Käpylän peruskoulu), p. 09 310 82080, jukka.tolvanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) · rehtori Sari Sola (Yhtenäiskoulu), p. 09 310 82301, sari.sola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) · rehtori Milja Mäntynen (Koskelan ala-aste), p. 09 310 72015, milja.mantynen@hel.f

Tervetuloa kouluun taas elokuussa!

Aloitamme koulun elokuussa 10.8.2023 Juhanassa seuraavasti:

Tuleva ekaluokkalainen, sinun ensimmäinen koulupäiväsi on torstaina 10.8. 2023 klo 10.00-12.15. Vanhempasi ovat tervetulleita vanhempainiltaan koululle jo edellisenä iltana, keskiviikkona 9.8.2023 klo 17.00

2-4-luokkalainen, sinun tämän lukuvuoden ensimmäinen koulupäiväsi alkaa Juhanassa torstaina 10.8.2023 klo 9.00 ja päättyy klo 12.15.

Perjantaina 11.8. koulua kaikilla luokilla klo 9.00-12.30. Maanantaina 14.8. aloitamme koulun lukujärjestyksen mukaisesti.

Iltapäivätoiminta alkaa aina koulupäivän päätyttyä torstaina 10.8.2023 alkaen.

Aurinkoista kesää ja lämpimästi tervetuloa kouluun!

t. Koskelan koulun väki

johtaja Milja Mäntynen
puh. 09-310 72015(Linkki aloittaa puhelun), milja.mantynen(at)hel.fi

apulaisjohtaja Oili Tiainen-Simola
puh , 09-310 52645(Linkki aloittaa puhelun), oili.tiainen-simola(at)edu.hel.fi

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Yhteistyö koulun ja kodin välillä on tärkeää. Reissuvihko ja Wilma ovat päivittäin käytössä olevia yhteistyövälineitä. Puhelinkeskusteluja ja tapaamisia sovitaan tarpeen mukaan. Opettajainhuoneen puhelinvastaajaan voi jättää viestejä. 

Lukuvuositiedote julkaistaan lukuvuoden alussa. Opettaja lähettää luokan viikkotiedotteen viikottain ja koululta tulee kuukausitiedote joka kuun ensimmäisenä perjantaina. Tiedotteita tulee myös Wilman kautta. 

Kaikki Koskelan oppilaiden vanhemmat kuuluvat Koskelan vanhempaintoimikuntaan, KoVaan. KoValla on oma sähköpostirinki, omat facebook-sivut, vapaaehtoista sekä vapaamuotoista toimintaa ja tapaamisia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan KoVan toimintaan, lisää infoa löydät Wilmasta. 

Koskelan koulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Johtokunta on valittu vaaleilla toimikaudeksi 2021-2024. Johtokunta valvoo koulun toimintaa ja toimii vanhempien vaikutuskanavana koulun asioissa. 

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestyssäännöt

1. Tulen kouluun ajoissa tarpeelliset tavarat ja hyvä asenne mukanani.

2. Puhun muille ystävällisesti.

3. Kohtelen muita kunnioittavasti.

4. Olen rehellinen

5. Arvostan muiden työtä.

6. Autan muita.

7. Toimin koulun aikuisten ohjeiden mukaan.

8. Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta.

9. Kuvaan ja julkaisen vain luvan kanssa.

10. Noudattamalla sääntöjä teen kaikille hyvän koulupäivän.

Järjestyssäännöt vahvistettu 29.9.2016 6§

Koskelan ala-asteen johtokunta

Henkilökuntamme yhteystiedot

Juhana
Juhana-herttuan tie 13, 00600 Helsinki
PL 60302, 00999 Helsingin kaupunki
puh. 09 310 82391
avoinna koulutyöpäivinä kello 8-16 

Katariina
Käpyläntien toimipiste
Käpyläntie 8, 00600 Helsinki
PL 60305, 00999 Helsingin kaupunki
puh. 09 310 26771

koulunjohtaja
Milja Mäntynen
puh. 09 310 72015, 050 593 0966
milja.mantynen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

apulaisjohtaja
Oili Tiainen-Simola
puh. 09 310 52645, 040 334 9017
oili.tiainen-simola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

johtokunnan puheenjohtaja
Jonna Hurskainen
jonna.hurskainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

koulusihteeri maanantaisin klo 9-15
puh. 09 310 82388
koskela.kanslia@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Kansliassa käsitellään mm. oppilastietoja. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista

iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori
Anna Salmi
puh. 09 310 87103
anna.h.salmi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

iltapäivätoiminnan vastaava
koulunkäyntiavustaja Jari Sillanpää
puh. 040 334 9191, 09 310 64076
jari.sillanpaa@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

kohdevastaava 
X
puh. 040 356 2124
kohdevastaava.koskela@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

toimitilahuoltaja
Amirthalingom Manikavhsakr (Juhana)
puh. 040 185 4096
Teija Aaltio (Katariina)
puh. 040 157 9827

kouluravintola, ruokapalveluesimies, Juhanan ruokailut
Marjut Brown
puh. 09 310 82387
kouluravintola.koskela@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koskelan seniorikeskus, ravintolapäällikkö, Katariinan ruokailut
Joonas Rosendahl
puh. 050 428 0285
joonas.rosendahl@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajanhuonee
Juhana (Juhana-herttuan tie 13) puh. 09 310 82391
Katariina (Käpyläntie 8) puh. 09 310 26771

Laaja-alainen erityisopettaja
Elina Niva

Erityisluokanopettaja
Tiia Turkia, 1-3C
puh. 09 310 82390

Opettajat

Milja Mäntynen, koulunjohtaja, englanti
1A (Juhana): Juha Tähkänen, luokanopettaja
1-3BC (Juhana): Oili Tiainen-Simola, apulaisjohtaja, luokanopettaja
1-3BC (Juhana): Tiia Turkia, erityisluokanopettaja
2A (Juhana): Tuulia Pisto, luokanopettaja
3A (Katariina): Satu Korpiniitty, luokanopettaja
4A (Katariina): Matti Koivusalo, luokanopettaja
Päivi Flores, resurssiopettaja
Elina Niva, laaja-alainen erityisopettaja
Elina Achté, resurssierityisopettaja
Maija Helve, KMO-yhteistyöopettaja (Käpylän musiikkiopisto)
Nimco Noor, somalin kieli
Abdulbaki Koc, islamin uskonnon opettaja
Soili Penttonen, ortodoksiuskonnon opettaja
Mario D'Amato, italian kieli (mario.damato@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei nimiluettelossa ole toisin ilmoitettu.

Koulunkäyntiavustajat

Jari Sillanpää (IP-toimintavastaava)
Sahra Ahmed
Sadiya Farah Hassan
Aleksi Paakkinen

Koulunkäyntiavustajat tavoittaa iltapäiväkerhon puh. numerosta 040334 9191, 09 310 64076

Psykologi

Anna Vuorjoki
puh. 050 4013369
anna.vuorjoki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koulussa torstaisin   

Kuraattori

Tuulikki Matero
puh. 09 310 37754, 040 738 1719
tuulikki.matero@thel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koulussa maanantaisin (Katariina) ja perjantaisin (Juhana) 

Terveydenhoitaja

Saija Peranto
puh. 040 336 0185
saija.peranto@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koululla keskiviikkoisin
Tulevien 1-luokkalaisten ajanvarausasiat

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.30–9.15. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta koulun johtajalta puhelimitse numerosta 09 310 72015.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle lukuvuoden alkaessa.

Harrastamisen Suomen mallin ja EasySport liikunnan maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 15.1.2024 alkaen

Maanantai
Parkour (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14.30–15.30 

Paikka: Liikuntasali 

Tunneilla opitaan valitun lajin perusliikkeitä ja tehdään siihen sopivia kehon hallintaa kehittäviä harjoituksia. Alku- ja loppuverryttelyiden yhteydessä lapset pääsevät tutustumaan myös muihin liikuntamuotoihin. Tavoitteenamme on, että lapset saavat mukavia liikuntakokemuksia ja tulevat kotiin hyvillä mielin harrastuksensa parista "pää märkänä ja posket punaisena". Tunnista ohjatun liikunnan osuus salissa on 45 minuuttia. Pukeutumiseen sekä välineiden korjaamiseen on varattu 15 minuuttia. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu parkouriin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Yhteystiedot: stadinpallo@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Stadin Pallo / Harrastamisen Suomen malli 

Torstai
EasySport Palloilu (3.lk)  

Aika: Torstaisin klo 14.00–15.00 (7.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Koskelan ala-aste, Juhana-Herttuan tie 13 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, EasySport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: IF Gnistan / EasySport 

EasySport Palloilu (4.lk)  

Aika: Torstaisin klo 15.00–16.00 (7.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Koskelan ala-aste, Juhana-Herttuan tie 13 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 1779866, EasySport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: IF Gnistan / EasySport 

 

Lisätietoa koulumme kerho- ja harrastustoiminnasta löydät Wilmasta, kohdasta "Tiedotteet".

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta: 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman.  Alla on uusimmat pöytäkirjat.  Kaikki aikaisemmat ja allekirjoitetut pöytäkirjat ovat nähtävillä koulun kansliassa.

Huoltajajäsenet 

 

Jonna Hurskainen, puheenjohtaja, jonna.hurskainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

varajäsen huoltajajäsen Kati Biström, varapuheenjohtaja 

varajäsen Anna Sahari Kaisa Kivelä 

varajäsen Eero Lounatvuori 

Reetta Sollasvaara 

varajäsen Elina Autio 

Huoltajajäsen 

varajäsen Tanja Leikas-Bottà 

Opettajajäsenet 

Juha Tähkänen 

varajäsen Tuulia Pisto 

Muu henkilökunta 

Jari Sillanpää 

varajäsen Sahra Ahmed 

Oppilasjäsenet 

 

oppilasjäsen 

 

oppilasjäsen 

Kokousaika Maanantai 9.10.2023  klo 17.30-19.00 


Kokouspaikka Juhana Herttuantie 13  


Läsnä 

Jäsenet Hurskainen, Jonna puheenjohtaja 

Biström, Kati varapuheenjohtaja  

Kivelä, Kaisa 

 x  

Sollasvaara, Reetta 

Sillanpää, Jari muuta henkilökuntaa edustava jäsen 

Tähkänen, Juha opettajia edustava jäsen 

 

Muut

x oppilaiden edustaja 

 x oppilaiden edustaja 


Puheenjohtaja
Hurskainen, Jonna 1-4 § 

Esittelijä 
Mäntynen, Milja rehtori, 1-4 § 

Pöytäkirjanpitäjä 
Mäntynen, Milja rehtori, 1-4 § 

§ 

 

Asia 

 

Asia/1 

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Asia/2  Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille 
 
Asia/3  Koskelan ala-asteen koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024 
     
     

 

 

 

 

Asia/4 

 

 

 

 

Koskelan ala-asteen koulun johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024 – 2025 

 

 

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

§ 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Koskelan ala-asteen koulun johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Juha Tähkäsen ja Kaisa Kivelän 
 

Esittelijän perustelut 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. 

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.). 

Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.). Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 
 
§ 2 
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille 

Päätös 

Johtokunta päätti, että oppilaskunnan nimeämillä oppilaiden edustajilla x  ja  x on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.  

Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita. 

Esittelijän perustelut 

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää muiden toimielinten osalta toimielin tai toimielimen asettava viranomainen. 

Oppilaskunnan hallitus nimeää keskuudestaan oppilaiden edustajat johtokuntaan. Johtokunta antaa heille läsnäolo- ja puheoikeuden ensimmäisen kokouksessaan.  

Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain toimielimen jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden jäsenten varajäsenet. Muilla kuin toimielimen jäsenillä on oikeus ottaa osaa vain keskusteluun. 

Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta johtokunnan kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaan kurinpitoa koskevaa asiaa. 

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

§ 3 
Koskelan ala-asteen koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024 

Päätös: 
Johtokunta hyväksyi liitteenä olevan koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024.  

Käsittely:  
Rehtori esitteli toimintasuunnitelman yleiset linjaukset. Kuultiin oppilasedustajien kuulumiset oppilaskunnan hallituksesta. Keskusteltiin joistakin toimintasuunnitelman kohdista tarkemmin. 

Liitteet:  
L1.Toimintasuunnitelma 

Muutoksenhaku  

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta 

Esittelijän perustelut 

Toimintasuunnitelma on laadittu Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuslinjan ohjeistuksen mukaisesti Wilmassa olevaan toimintasuunnitelmapohjaan.  
Toimintasuunnitelman sisältö on kaupungin arvopohjan ja strategisten linjausten mukaista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sitovat tavoitteet ja strategiakärjet on otettu huomioon. Toimintasuunnitelma pitää sisällään mm. seuraavat Koskelan koulun omat erityishankkeet: tiiviin yhteistyön Käpylän musiikkiopiston kanssa, Tempo-orkesteritoiminnan ja Koskelan ”Osalliseksi omaan elämään”-nelivuotisen hyvinvointi-suunnitelman toteuttamisen lukuvuoden 23-24  kulttuuri hyvinvoinnin osa-alueena -teeman puitteissa. 

Toimintasuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä opettajien kanssa ja sitä on käsitelty opettajien kokouksissa elo-syyskuussa ja soveltuvin osin oppilaiden kanssa oppitunneilla ja oppilaskunnan hallituksen kokouksessa 29.9.2023 

§ 4 
Koskelan ala-asteen koulun johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024 - 2025 

Lausunto 
Koskelan ala-asteen koulun johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1 kuultuaan opettajakunnan ja oppilaskunnan näkemykset asiasta.  Opettajakunta ja muu henkilökunta on käsitellyt lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-aikoja kokouksessaan 4.10.2023  ja on vaihtoehdon 1 kannalla. Oppilaskunta on käsiäänestyksellä ilmaissut kannattavansa vaihtoehtoa 1 ja oppilaskunnan hallitus on antanut ko. vaihtoehtoa puoltavan lausunnon johtokunnalle.  

Liitteet 
L2. Oppilaskunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024 - 2025 

Muutoksenhaku 
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano 

Tiedoksi 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. 

Lausuntoehdotus 
Lausunto on ehdotuksen mukainen. 

Esittelijän perustelut 

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §). 

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025: 

1. vaihtoehto 

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe). 

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe). 

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma). 

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe). 

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. 

2. vaihtoehto 

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe). 

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe). 

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke). 

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la). 

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe). 

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma. 

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon. 

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana. 

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Henrik Hirviniemelle sähköisesti osoitteeseen henrik.hirviniemi(at)hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 10.10.2023 (ti) mennessä.  

MUUTOKSENHAKUOHJEET 

MUUTOKSENHAKUKIELTO 

Pöytäkirjan 1 ja 4§:t. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § 

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

Pöytäkirjan 2 ja 3 §:t. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
 • kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta. 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava: 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo(at)hel.fi 

Postiosoite: PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Faksinumero: (09) 655 783 

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto) 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 • oikaisuvaatimuksen tekijä 
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen 
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

Koskelan ala-asteen koulun johtokunta

______________________ ________________________ 

Jonna Hurskainen Milja Mäntynen 

varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

_____________________ _________________ 

Kaisa Kivelä                        Juha Tähkänen 


Pöytäkirja on tarkastettu 9.10.2023 ja koulumme verkkosivulla. Allekirjoitettu pöytäkirja on koulun kansliassa. 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Juhana-herttuan tie 13, 00600 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on epätasainen sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.