Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa Suomen lukioissa.

Seuraavat ylioppilaskokeet järjestetään syksyllä 2024. Ilmoittuatuminen syksyn kokeisiin on päättynyt. Seuraavan kerran voi ilmoittautua marraskuun alussa kevään 2025 ylioppilaskokeisiin. 

Voit suorittaa ylioppilastutkinnon yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Sinun täytyy ilmoittautua jokaiseen tutkintokertaan erikseen: kevään kokeisiin sinun täytyy  ilmoittautua marraskuussa ja syksyn kokeisiin toukokuussa. Tarkat ilmoittautumispäivät näet ennen ilmoittautumisajan alkua Wilmasta, opinto-oppaasta ja koulun omalta verkkosivulta.

Ylioppilaskoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin opintoihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten opintojen suorittamista. Ennen ensimmäistä tutkintokertaa tulisi olla opiskeltuna vähintään 30 kurssia / 60 opintopistettä.

Keväästä 2022 lähtien ylioppilastutkinnossa on viisi pakollista koetta. Kaikille pakollinen on äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe. Muut kokeet valitaan ryhmistä, joihin kuuluvat

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineissa järjestettävä koe

Lisäksi voit sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Voit suorittaa joko yhden tai halutessasi useampia reaaliaineen kokeita. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto. 

Kaikki yo-kokeet ovat digitaalisia ja ne tehdään Abitissa. Sinun tulee varautua siihen ajoissa jo opintojensa aikana. Helsingin aikuislukiossa sinulla täytyy olla digitaalisessa yo-kokeessa oma kannettava tietokone vaadittuine lisälaitteineen. Kokeissa tarvittavien ohjelmien käyttöä pääset  harjoittelemaan lukio-opinnoissa.