Opiskelun kustannukset

Opiskelu on ilmaista lukion tai perusasteen päättötodistusopiskelijoille ja helsinkiläisten toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Voimassa oleva opiskelutodistus helsinkiläisestä toisen asteen oppilaitoksesta liitetään ilmoittautumisen yhteydessä hakemukseen. Todistus on esitettävä lukuvuosittain.

Oppimateriaalit

Aikuisten perusopetuksen opiskelijat saavat oppimateriaalit lainaan oppilaitokselta. Lukiossa materiaalit ovat maksullisia muille kuin opintovelvollisuuden piiriin kuuluville.

Aineopiskelumaksut

Aineopiskelijat saavat jokaisen jakson jälkeen laskun suorittamistaan opinnoista kotiosoitteeseensa. Laskutus tehdään perioideittain aloitettujen opintojen mukaan. Laskun kirjoittaa Helsingin taloushallintopalvelu (Talpa) koulun opintoseurannan perusteella. Talpa vastaa myös maksujen perinnästä. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä.
Muista ilmoittaa osoitteenmuutos toimistoon!

 • Opiskelumaksu on 25 euroa/opintopiste (LOPS2021) tai 50 euroa/kurssi (LOPS2016) tai korkeintaan 150 euroa/lukuvuosi.
 • Helsinkiläiset työttömät ja opiskelijat saavat 50 % alennuksen laskuista.
 • Helsinkiläisten toisen asteen oppilaitosten opiskelijoilta maksua ei peritä, voimassa oleva opiskelutodistus esitettävä.
 • Helsinkiläisiltä peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korottajilta sekä peruskoulun tai sitä aiemman tutkinnon täydentäjiltä aineopiskelumaksua ei peritä.

Alennuksia ei myönnetä takautuvasti, joten esitä alennukseen oikeuttava todistus periodin loppuun mennessä ja lukuvuosittain. Vain voimassaoleva todistus oikeuttaa alennukseen.

 • opiskelutodistus, lukukausi-/ lukuvuositarra voimassa lukuvuoden kerrallaan
 • TE –palveluiden Oma-asiointi sivulta tulostettu todistus työnhausta. Hyväksytyt koodit:
  02 = työtön
  07 = työllistymistä edistävässä palvelussa
  08 = koulutuksessa
 • viimeisin Kelan todistus korvausten maksamisesta
 • viimeisin Kelan päätös korvausten maksamisesta
 • viimeisin työttömyyskassan maksutosite
 • TE toimiston asiakaskortti

Voimassaoleva todistus on näytettävä viimeistään aloitusperiodin loppuun mennessä lukiosihteerille toimistoon. Kortti tai opiskelutodistus on esitettävä uudestaan toimistossa aina, kun sen voimassaoloaika on muuttunut. Alennusta ei voi hakea takautuvasti, vaan todistus on esitettävä ennen opintojen päättymistä.

Aikuislukioiden opiskelijoilla ei ole oikeutta opintotukeen, sillä opiskelun ei katsota olevan päätoimista.