Lukio-opiskelijalle

Lukiotutkinto koostuu kahdesta osasta. Saat päättötodistuksen, kun suoritat aikuislukion oppimäärän 88 opintopistettä, ja sen lisäksi saat ylioppilastodistuksen kun suoritat hyväksytysti vähintään viisi (5) pakollista ylioppilaskoetta. Jos sinulla on ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla tai korkeakoulututkinto, niin sinulta ei vaadita enää lukion koko oppimäärää, jotta voit valmistua ylioppilaaksi.

Lukiotutkinto

Sivun alalaidasta löytyy aikuislukion opinto-opas, jossa on myös ammattilukion opinto-opas 2023-2024. Tämä sen vuoksi, että ammattilukiolaiset käyttävät myös iltaopetuksen tarjontaa opinnoissaan. Aikuislukion muut opiskelijat eivät kuitenkaan voi osallistua ammattilukion päiväopetuksen opintojaksoille, vaikka näkevät tarjonnan oppaassa ja Wilmassa.

Ilmoittautumisen jälkeen sinulle lähetetään 1-3 vuorokauden kuluessa sähköpostilla edu.hel.fi-tunnukset ja wilman avainkoodi. Aktivoi wilmasi mahdollsimman pian. Älä tee sitä puhelimella, vaan tietokoneella.

Ohjevideo wilmaan kirjautumiseen.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lukion oppimäärän suorittaminen kestää 2–4 vuotta. Helsingin aikuislukiossa voit jatkaa loppuun lukiotutkintosi suorittamista, vaikka sinulla olisi jo tuo 4 vuotta täynnä. Ajan ylittyminen ei siis estä opiskelua ja tutkintosi saattamista loppuun, että olet käyttänyt jo sen varsinaisen 4 vuoden ajan, joka lukio-opiskeluun on määritelty. Helsingin aikuislukiossa ei peritä aineopiskelijamaksuja 4 vuotta ylittäneiltä opiskelijoilta ennen kuin tutkinto on valmis. 

Nuorten lukiosta aikuislukioon siirryttäessä on oltava tarkkana oman oppimäärän täyttymisestä. Siirtymisvaiheessa tehtävän opintojen tunnustamisen tuloksena täytyy useimmiten käydä oppimäärän täyttymiseksi vielä aikuislukiossa sovittuja syventäviä opintoja, joten 88 opintojaksoa tai 44 kurssia ei välttämättä ole riittävä määrä. Ole siis huolellinen ja muista, mitä on sovittu, jotta ehdit sisällyttää suunnitelmaasi kaikki opinnot.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi (5) koetta. 

Pakolliset kokeet 

  • Äidinkieli tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen.

Lisäksi valittava neljä (4) koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä:

  • Toinen kotimainen kieli, ruotsi (A- tai B-taso)
  • Vieras kieli (A- tai C-taso)
  • Matematiikka (A- tai B-taso)
  • Reaaliaineen koe (fysiikka, kemia, biologia, maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi tai terveystieto)

Voit halutessasi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintoon voi kuitenkin sisällyttää vain yhden saman oppiaineen kokeen. Sinun on suoritettava vaativampi koe (A-taso) vähintään yhdessä seuraavista pakollisista kokeista: matematiikka, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli.