Nuorten suunta

Nuorten suunta -ryhmässä opiskelee 16-18-vuotiaita oppivelvollisia nuoria, joiden tavoitteena on suorittaa puuttuvat peruskouluopinnot loppuun aikuisten perusopetuksen puolella.

Lisäksi Nuorten suunta -ryhmässä tarjotaan suomen kielen opetusta oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat jo suorittaneet peruskoulun muualla kuin Suomessa.

Lisätietoja opinnoista saa opinto-ohjaaja Maria Lyralta.

Vuonna 2006 syntyneet voivat hakea joustavassa haussa lukuvuoden 2023 - 2024 opintoihin. Haku tapahtuu oppivelvollisuustiimin kautta. 

Valmistavien luokkien oppilaat jatkavat peruskouluissa lukuvuoden loppuun saakka. He voivat hakea Nuorten suuntaan lukuvuodelle 2024-2025.

Näin haet Nuorten suuntaan

 1. Hakemus

  Hakija täyttää hakulomakkeen yhdessä opinto-ohjaajan/ohjaavan opettajan kanssa. 

  Hakulomakkeessa kartoitetaan aikaisempi koulutausta. Liitä hakemukseen koulutodistuksesi.

 2. Haastattelut

  Tarvittaessa hakija kutsutaan haastatteluun yhdessä opinto-ohjaajan/ohjaavan opettajan kanssa.

  Haastattelun kesto on noin 30 min. Sen aikana kartoitetaan hakijan osaaminen, kielitaito ja tuen tarpeet.

 3. Opiskelupaikan vastaanotto

  Hakija ottaa opiskelupaikan vastaan erillisellä lomakkeella.

  Opinto-ohjaaja huolehtii tarvittavien todistusten (mm. erotodistus, pedagogiset asiakirjat) lähettämisestä joko kaupungin sisäisellä postilla tai kirjepostilla.

 4. Koulun aloitus

  Koulun alkaa valintakirjeessä / -viestissä ilmoitettuna ajankohtana.

Valintaperusteet

Otamme Nuorten suunta -ryhmään opiskelemaan oppivelvollisia nuoria. Aikuisten perusopetuksen voi aloittaa aikaisintaan sen vuoden syyslukukaudella, jolloin nuori täyttää 17-vuotta.

Mikäli hakijalla on useita yksilöllistettyjä oppiaineita, aikuisten perusopetus ei luultavasti ole hänelle soveltuva jatko-opintopaikka. Aikuisten perusopetuksessa ei oppiaineita voida yksilöllistää, eikä peruskoulun yksilöllistettyjä oppiaineita voida hyväksilukea.