Nuorten suunta

Nuorten suunta -ryhmässä opiskelee 16-18-vuotiaita oppivelvollisia nuoria, joiden tavoitteena on suorittaa puuttuvat peruskouluopinnot loppuun aikuisten perusopetuksen puolella.

Lisäksi Nuorten suunta -ryhmässä tarjotaan suomen kielen opetusta oppivelvollisuusikäisille nuorille, jotka ovat jo suorittaneet peruskoulun muualla kuin Suomessa.

Lisätietoja opinnoista saa opinto-ohjaaja Maria Lyralta.

Näin haet Nuorten suuntaan

 1. Hakemus

  Hakija täyttää hakulomakkeen yhdessä opinto-ohjaajan/ohjaavan opettajan kanssa. 

  Hakulomakkeessa kartoitetaan aikaisempi koulutausta. Liitä hakemukseen koulutodistuksesi.

  Hakuaika on 1. - 30.11.2023. 

 2. Haastattelut

  Tarvittaessa hakija kutsutaan haastatteluun yhdessä opinto-ohjaajan/ohjaavan opettajan kanssa.

  Haastattelun kesto on noin 30 min. Sen aikana kartoitetaan hakijan osaaminen, kielitaito ja tuen tarpeet.

 3. Opiskelupaikan vastaanotto

  Hakija ottaa opiskelupaikan vastaan erillisellä lomakkeella.

  Opinto-ohjaaja huolehtii tarvittavien todistusten (mm. erotodistus, pedagogiset asiakirjat) lähettämisestä joko kaupungin sisäisellä postilla tai kirjepostilla.

 4. Koulun aloitus

  Koulu alkaa 11.12.2023 klo 9.00 Konepajan toimipisteessä, Töysänkatu 2d, 00510 Helsinki.

Valintaperusteet

Otamme Nuorten suunta -ryhmään opiskelemaan oppivelvollisia nuoria. Aikuisten perusopetuksen voi aloittaa aikaisintaan sen vuoden syyslukukaudella, jolloin nuori täyttää 17-vuotta.

Mikäli hakijalla on useita yksilöllistettyjä oppiaineita, aikuisten perusopetus ei luultavasti ole hänelle soveltuva jatko-opintopaikka. Aikuisten perusopetuksessa ei oppiaineita voida yksilöllistää, eikä peruskoulun yksilöllistettyjä oppiaineita voida hyväksilukea.