Tule vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivuista! Vastaamalla autat meitä kehittämään sivustoa paremmaksi. Vastaaminen vie aikaa noin pari minuuttia.

Konalan ala-asteen koulu

Konalassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.

Aistit ja mieli avoinna kohti uusia maailmoja! Kannustamme oppilaita tutkivaan ja toiminnalliseen oppimiseen.

Huomioimme lasten lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet. Kokeilemme rohkeasti uusia työtapoja ja oppimisympäristöjä.  Motivoimme elämänmittaiseen oppimiseen.

Noin 300 oppilaan koulumme sijaitsee rauhallisella alueella Länsi-Helsingissä. 1.-2. luokat opiskelevat sivukoululla Hilatiellä ja 3.-6. luokat pääkoululla Riihipellonkujalla. Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien ja alueen eri toimijoiden kanssa.

Meidän koulu

Konalan ala-asteella vallitsee lämminhenkinen, oppimisen iloa ylläpitävä ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme oppilaita tutkivaan ja toiminnalliseen oppimiseen. Huomioimme lasten lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet.

Kokeilemme rohkeasti uusia työtapoja ja oppimisympäristöjä, mm. opiskelemme "metsäkoulussa". Erehtyminen on sallittua. Motivoimme elämänmittaiseen oppimiseen. Tavoitteena on, että jokainen oppilas tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja käyttää niitä hyödyksi, kohtaa rohkeasti haasteita omassa elämässään.

Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien ja alueen eri toimijoiden kanssa. Oppilaskunta osallistuu aktiivisesti koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Osallistamme oppilaat monipuolisesti koulun toimintaan.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  .

Opetussuunnitelmassa korostuvat yhdessä tekeminen, tulevaisuuden taidot ns. laaja-alaisen osaamisen taidot. Keskiössä ovat ajattelun sekä oppimistaitojen kehittäminen. Teknologia nivoutuu luontevaksi osaksi oppimisympäristöä, joka laajenee luokkahuoneista koko kaupunkiin. Tietotekniset välineet ja alustat mahdollistavat uudella tavalla yhteisöllisen oppimisen.  

Tavoite on, että  oppilas tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan. Häntä kannustetaan yhteisölliseen, tutkivaan oppimiseen sekä esittämään omaperäisiä ideoita, kysymään, kyseenalaistamaan ja argumentoimaan. 

Oppiminen ei ole enää yksilösuoritus, vaan koko ryhmän osaaminen valjastetaan voimavaraksi. Opettajat keskittyvät virheiden korjaamisen sijaan auttamaan oppilaita saamaan tärkeitä onnistumisen elämyksiä ja työskentelemään yhdessä.

Arjen hallinnan ja työelämän käytännön taitojen lisäksi koulu haastaa pohtimaan isoja ilmiöitä. Niitä tutkitaan usean oppiaineen näkökulmasta. Lukuvuoden aikana opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta. Opetus tuodaan siis mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Kokeilemalla rohkeasti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä motivoimme oppilaita elämän mittaiseen oppimiseen. 

Arviointi: Lopputuloksen arvioinnin sijaan keskitytään siis koko oppimisprosessin arviointiin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. 

Koulussamme arvostamme ja kehitämme osaamisen jakamista ja rohkaisemme kokeilemaan. Vuorovaikutusta tapahtuu moneen suuntaan: Oppilaat oppivat myös toinen toisiltaan ja opettaja oppii oppilailta.

 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, ranska
  Ranskan kielen opetus A2 sijaitsee Strömbergin ala-asteen koululla.
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Kielitarjonta 2010 syntyneille ja sitä vanhemmille oppilaille

3. luokalta alkava A1-kieli on oppilaalle pakollinen. Sitä opiskellaan 2h/viikko (poikkeuksena 5. luokalla 3h/vko.) Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A1-kielessä. Sitä opiskellaan 2h/viikko. 6. luokalta alkava B1-ruotsi on oppilaalle pakollinen, ellei ruotsi ole jo vapaaehtoisena A-kielivalintana. Sitä  opiskellaan myös 2h/vko.

 • 3. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 4. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi  

Kieliryhmien aloituskoko on vähintään 12 oppilasta.

Kiitos lukuvuodesta 2022-2023 ja oikein hyvää kesää!

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa torstaina 10.8.2023

Koulu alkaa kaikilla oppilailla torstaina 10.8. klo 9.00 ja päättyy klo 12.15. 
Perjantaina 11.8. koulupäivä on kaikilla 8.15–12.15. 

Syksyn 2023 vanhempainillat

Tervetuloa vanhempainiltaan syksyllä! Ajankohdan voi merkitä jo itselleen muistiin. 
1.    luokkien vanhempain illat: ti 29.8. 1A, 1B, 1C, SLI-lk ja 1-2C klo 18.00 (vko 35) 
2.    luokkien vanhempainillat: to 31.8. 2A ja 2B klo 18.00 (vko 35) 
3.    luokkien vanhempainillat: ti 12.9. 3A ja 3B klo 18.00 (vko 37) 
4.    luokkien vanhempainillat: to 7.9. 4A, 4B ja 3-6C klo 18.00 (vko 36) 
5.    luokkien vanhempainillat: to 14.9. 5A ja 5B klo 18.00 (vko 37) 
6.    luokkien vanhempainillat: ti 5.9. 6A ja 6B klo 18.00 (vko 36) 

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Riihipellonkujan lounaslista

Katso väistötilan lounaslista

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Arja Rajala (1.8.2022-3.6.2023)
puh. 0403348640, arja.rajala(at)hel.fi
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Koulusihteeri Ville Vornanen, 1.8.2023 alk.

Rehtori vt. Elisa Salolatva (1.-11.6.2023)
puh. 040 1591017, 09 310 80725, elisa.salolatva(at)edu.hel.fi

Apulaisrehtori Elisa Salolatva
puh. 040 1591017, 09 310 80725, elisa.salolatva(at)edu.hel.fi

Keittiö Hilatiellä puh. 040 353 3546 ja Riihipellonkujalla puh. 0405593805

Kohdevastaava Ari-Pentti Pietinen
puh. 050 401 3920, ari-pentti.pietinen(at)palmia.fi

Opettajainhuone
puh. 09 310 80725 Riihipellonkuja tai 09 310 33112 Hilatie

Laaja-alainen erityisopettaja 
Mika Keltto, Lamia Khan ja Eeva-Riitta Laukkanen 
mika.keltto(at)edu.hel.fi, lamia.khan(at)edu.hel.fi ja eeva-riitta.laukkanen(at)edu.hel.fi

Opettajat lukuvuonna 2023-2024

1A Anna Nieminen
1B Saija Vuola
1C Heli Hautakangas
2A Heini Linkama 
2B Kaisu Vanttola  
1-2C Reija Rocklin, reija1.rocklin(at)edu.hel.fi
SLI luokka Elisa Salolatva
3A Raisa Kotkavuori-Karras
3B Siiri Ukkonen, siiri.a.ukkonen(at)edu.hel.fi
4A Maiju Tunkelo
4B Roy Pihlström
5A  Laura Ryynänen
5B Ulla Talvensaari
6A  Heikki Kosonen
6B  Tuuli Vuorio
3-6C  Heikki Laine, heikki2.laine(at)edu.hel.fi
EO Mika Keltto, Lamia Khan ja Eeva-Riitta Laukkanen
EN Jenni Muhonen, jenni1.muhonen(at)edu.hel.fi
RA, A2 Johanna Oikarinen ja Jorma Ilkama
UI Mohamed Ali
UO Dimitrios Rantzos 
Resurssiopettajat: Siri Ahokas, Jorma Ilkama ja Merja Vartia
Avustajat: Jutta Mårtensson ja Sari Pirrone  

Opettajien sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei toisin mainita. 

Kouluterveydenhoitaja 
Eeva Heikkilä 
puh. 09 310 48663 tai 040 354 5430
eeva-maarit.heikkila@hel.fi

Koulukuraattori 
Suvi-Tuuli Suonperä
puh. 09 310 27647 tai 040 662 1700
suvi-tuuli.suonpera(at)hel.fi

Koulupsykologi 
Elina Säkki-Anttila
puh.  09 310 26045 tai  040 706 9173
elina.sakki-anttila(at)hel.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Konalassa 1.-2. luokan oppilailla koulu alkaa arkisin jo klo 8:15, joten aamutoimintaa ei järjestetä.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

 

 

Vanhempien edustajat

Virpi Lahdenmäki pj.
varajäsen: Jaana Kanerva

Marika Autio, vpj.
varajäsen: Tiina Holma

Suvi Pajarre-Sorsa
varajäsen: Maria Sainio

Tuukka Kosola
varajäsen: Juhana Hokkanen

Telle Hailikari
varajäsen: Laura Sokka

Opettajien edustajat

Elisa Salolatva
varajäsen: Mika Keltto

Henkilökunnan edustajat

Ville Vornanen
varajäsen: Jutta Mårtensson

Esittelijä ja sihteeri

Rehtori Pauliina Timonen

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Koulumme arkea pääset seuraamaan myös Instagramista ja Konalan kulmilla -blogista.

Konalan koulu

Konalan kulmilla -blogi

 

Sijainti

Riihipellonkuja 2, 00390 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska, jossa on käsijohteet toisella puolella.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 1.