Konalan ala-asteen koulu

Konalassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Konalan ala-asteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Riihipellonkuja 2, 00390 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 39301, 00099 Helsingin kaupunki

Aistit ja mieli avoinna kohti uusia maailmoja! Kannustamme oppilaita tutkivaan ja toiminnalliseen oppimiseen.

Huomioimme lasten lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet. Kokeilemme rohkeasti uusia työtapoja ja oppimisympäristöjä.  Motivoimme elämänmittaiseen oppimiseen.

Noin 300 oppilaan koulumme sijaitsee rauhallisella alueella Länsi-Helsingissä. 1.-2. luokat opiskelevat sivukoululla Hilatiellä ja 3.-6. luokat pääkoululla Riihipellonkujalla. Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien ja alueen eri toimijoiden kanssa.

Meidän koulu

Konalan ala-asteella vallitsee lämminhenkinen, oppimisen iloa ylläpitävä ja yhteisöllinen ilmapiiri. Kannustamme oppilaita tutkivaan ja toiminnalliseen oppimiseen. Huomioimme lasten lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet.

Kokeilemme rohkeasti uusia työtapoja ja oppimisympäristöjä, mm. opiskelemme "metsäkoulussa". Erehtyminen on sallittua. Motivoimme elämänmittaiseen oppimiseen. Tavoitteena on, että jokainen oppilas tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja käyttää niitä hyödyksi, kohtaa rohkeasti haasteita omassa elämässään.

Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien ja alueen eri toimijoiden kanssa. Oppilaskunta osallistuu aktiivisesti koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Osallistamme oppilaat monipuolisesti koulun toimintaan.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Opetussuunnitelmassa korostuvat yhdessä tekeminen, tulevaisuuden taidot ns. laaja-alaisen osaamisen taidot. Keskiössä ovat ajattelun sekä oppimistaitojen kehittäminen. Teknologia nivoutuu luontevaksi osaksi oppimisympäristöä, joka laajenee luokkahuoneista koko kaupunkiin. Tietotekniset välineet ja alustat mahdollistavat uudella tavalla yhteisöllisen oppimisen.  

Tavoite on, että  oppilas tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan. Häntä kannustetaan yhteisölliseen, tutkivaan oppimiseen sekä esittämään omaperäisiä ideoita, kysymään, kyseenalaistamaan ja argumentoimaan. 

Oppiminen ei ole enää yksilösuoritus, vaan koko ryhmän osaaminen valjastetaan voimavaraksi. Opettajat keskittyvät virheiden korjaamisen sijaan auttamaan oppilaita saamaan tärkeitä onnistumisen elämyksiä ja työskentelemään yhdessä.

Arjen hallinnan ja työelämän käytännön taitojen lisäksi koulu haastaa pohtimaan isoja ilmiöitä. Niitä tutkitaan usean oppiaineen näkökulmasta. Lukuvuoden aikana opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta. Opetus tuodaan siis mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Kokeilemalla rohkeasti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä motivoimme oppilaita elämän mittaiseen oppimiseen. 

Arviointi: Lopputuloksen arvioinnin sijaan keskitytään siis koko oppimisprosessin arviointiin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. 

Koulussamme arvostamme ja kehitämme osaamisen jakamista ja rohkaisemme kokeilemaan. Vuorovaikutusta tapahtuu moneen suuntaan: Oppilaat oppivat myös toinen toisiltaan ja opettaja oppii oppilailta.

 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi, ranska
  Ranskan kielen opetus A2 sijaitsee Strömbergin ala-asteen koululla.
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Kielitarjonta 2010 syntyneille ja sitä vanhemmille oppilaille

3. luokalta alkava A1-kieli on oppilaalle pakollinen. Sitä opiskellaan 2h/viikko (poikkeuksena 5. luokalla 3h/vko.) Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A1-kielessä. Sitä opiskellaan 2h/viikko. 6. luokalta alkava B1-ruotsi on oppilaalle pakollinen, ellei ruotsi ole jo vapaaehtoisena A-kielivalintana. Sitä  opiskellaan myös 2h/vko.

 • 3. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 4. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi  

Kieliryhmien aloituskoko on vähintään 12 oppilasta.

Koulutulokkaiden huoltajien info ma 8.1.2024 klo 17.00 (Konalan ala-aste, Riihipellonkuja 2)

Tervetuloa koulutulokkaiden huoltajien infoon maanantaina 8.1.2024 klo 17.00! Tilaisuus järjestetään Konalan ala-asteen Riihipellonkuja 2:den toimipisteen ruokalassa! Sisäänkäynti koulun välituntipihan puoleisesta ovesta.

8.-28.1.2024 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. 

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen

 

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Riihipellonkujan lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso väistötilan lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Ville Vornanen
puh. 040 3348640, ville.vornanen(at)hel.fi
Paikalla ma, ke ja joka toinen pe.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Antti Mönki
puh. 040 1591017, 09 310 83040, antti.monki(at)hel.fi

Apulaisrehtori Siiri Ukkonen
puh. 050 4310471, siiri.a.ukkonen(at)edu.hel.fi

Keittiö Hilatiellä puh. 040 3533546 ja Riihipellonkujalla puh. 040 5593805

Kohdevastaava Ari-Pentti Pietinen
puh. 050 434 3476, kv.konala(at)sol.fi

Opettajainhuone
puh. 09 310 80725 Riihipellonkuja tai 09 310 33112 Hilatie

Alueelliset erityisluokat 
1-4S puh. 040 687 2897
1-2C puh. 040 336 0511 
3-6C puh. 040 672 7302

Laaja-alaiset erityisopettajat
Mika Keltto, Lamia Khan ja Eeva Riitta Laukkanen 09 310 35353
mika.keltto(at)edu.hel.fi, lamia.khan(at)edu.hel.fi ja eeva.laukkanen(at)edu.hel.fi

Opettajat lukuvuonna 2023-2024
1A Anna Nieminen
1B Saija Vuola
1C Heli Hautakangas
2A Heini Linkama 
2B Kaisu Vanttola  
1-2C Carolina Silvola
1-4S Elisa Salolatva
3A Raisa Kotkavuori-Karras
3B Siiri Ukkonen, siiri.a.ukkonen(at)edu.hel.fi
4A Maiju Tunkelo
4B Roy Pihlström
5A  Laura Ryynänen
5B Ulla Talvensaari
6A  Heikki Kosonen
6B  Tuuli Vuorio
3-6C  Heikki Laine, heikki2.laine(at)edu.hel.fi
EO Mika Keltto, Lamia Khan ja Eeva Riitta Laukkanen
EN Jenni Muhonen, jenni1.muhonen(at)edu.hel.fi
RA, A2 Johanna Oikarinen ja Jorma Ilkama
S2 Laura Uuspelto
UI Abdelhai Azzouzi
UO Dimitrios Rantzos 
Resurssiopettajat: Siri Ahokas, Jorma Ilkama ja Merja Vartia
Koulunkäynninohjaajat: Jutta Mårtensson, Sari Pirrone ja Shuhad Ali Mohammed Hussein Al-Dujaili

Opettajien sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei toisin mainita.

Kouluterveydenhoitaja 
Eeva Heikkilä 
puh. 09 310 48663 tai 040 354 5430
eeva-maarit.heikkila(at)hel.fi

Koulukuraattori 
Suvi-Tuuli Suonperä
puh. 09 310 27647 tai 040 662 1700
suvi-tuuli.suonpera(at)hel.fi

Koulupsykologi 
Elina Säkki-Anttila
puh.  09 310 26045 tai  040 706 9173
elina.sakki-anttila(at)hel.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Konalassa 1.-2. luokan oppilailla koulu alkaa arkisin jo klo 8:15, joten aamutoimintaa ei järjestetä.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Oppilaat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Tiistai   

 

Kiipeily (3.–6.lk)   

Aika: Tiistaisin klo 14.30 – 15.30 (5.9. alkaen)   

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1   

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli  

 

Keskiviikko   

 

Kiipeily (3.-6.lk)    

Aika: Keskiviikkoisin 15 - 16 (6.9. alkaen)     

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena os. Ajomiehentie 1 (Ristikko)    

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!       

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli  

 

Parkour (3.–6.lk)   

Aika: Keskiviikkoisin klo 13.30–14.30 (6.9. alkaen) 

Paikka: Liikuntasali  

Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen ja liikunnaniloon.   

Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit tulla tutustumaan harrastukseen myös ilman ennakkoilmoittautumista.   

Lisätietoa: Olli Väätäinen, olli@jalkipoltto.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) , puh. 044 0755664 jaAnna Mäkelä, puh. 050 5477224  

Järjestäjä: Jälkipoltto/ Harrastamisen Suomen malli   

 

Eläinharrastus (3.-6.lk)   

Aika: Keskiviikkoisin lähtö Konalan ala-asteelta klo 14:25 tai Malminkartanon kirjastolta klo 14:30, paluu n. klo 16:30  

Paikka: Rosbackan eläintila   

Eläinharrastuksessa tutustumme eri eläimiin, niiden käsittelyyn, ruokintaan ja hoitoon. Tilalla on kanoja, ankkoja, lampaita, vuohia, kaneja, kissoja ja koiria, joita hoidamme yhdessä. Lisäksi retkeilemme lähiluonnossa eläinten kanssa, tutustumme maatilan arkeen ja metsätalouteen.  

Ilmoittautuminen:  Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Pauliina Okkonen, pauliinaokkonen@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Järjestäjä: Kehittämisosuuskunta Liito/Harrastamisen Suomen malli  

 

Perjantai 

 

Kepparit (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 13:15 

Paikka:  luokka 271

Keppariharrastuksessa tehdään uudet hienot kepparit, joten harrastuksessa pääsee käyttämään omaa luovuutta ja kädentaitoja. Lisäksi harrastuksessa ratsastetaan keppareilla sekä tehdään välineitä ja tarvikkeita keppariharrastukseen. Omat kepparit ovat tervetulleita mukaan, mutta eivät pakollisia.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Elisa Seppälä, elisa.seppala@4h.fi  (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: 4H Yhdistys/Harrastamisen Suomen malli  

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

 

 

Vanhempien edustajat

Virpi Lahdenmäki pj.
varajäsen: Jaana Kanerva

Marika Autio, vpj.
varajäsen: Tiina Holma

Suvi Pajarre-Sorsa
varajäsen: Maria Sainio

Tuukka Kosola
varajäsen: Juhana Hokkanen

Telle Hailikari
varajäsen: Laura Sokka

Opettajien edustajat

Elisa Salolatva
varajäsen: Mika Keltto

Henkilökunnan edustajat

Ville Vornanen
varajäsen: Jutta Mårtensson

Esittelijä ja sihteeri

Rehtori Antti Mönki

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Perusopetuspalvelut            
KONALAN ALA-ASTE
Johtokunta                PÖYTÄKIRJA 3 / 2023

    

Kokousaika    Maanantai 2.10.2023 klo 17.30

Paikka        Konalan ala-aste, Riihipellonkuja 1

Osallistujat:    Virpi Lahdenmäki    puheenjohtaja, huoltajien edustaja
        Marika Autio    huoltajien edustaja
        Ville Vornanen    muun henkilökunnan edustaja
        Suvi Pajarre-Sorsa    huoltajien edustaja
        Telle Hailikari    huoltajien edustaja
                

        Antti Mönki        esittelijä, sihteeri

 

1 §        Kokouksen avaus
        Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.32
    
2 §        Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §         Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:        Päätetään valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Vornanen ja Marika Autio.      

4 §    Oppilaiden edustajien läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa

Esitys:    Esittelijä esittää, että johtokunta antaa oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.

Päätös:    Päätetään antaa oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 2023-2024.

       

5 §    Esityslistan hyväksyminen

Päätös:    Päätetään hyväksyä esityslista työjärjestykseksi.

 

6 §    Koulun toimintakertomuksen hyväksyminen

Esittelijä esittelee Konalan ala-asteen koulun johtokunnan toimintasuunnitelman. Esittelijä esittelee tarkemmin ne toiminta-alueet, joihin keskustelun edetessä toivotaan lisätarkennuksia.

Esitys:        Konalan ala-asteen koulun johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös:    Päätetään hyväksyä esityksen mukaisesti.

 

7 §               LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2024–2025

Esitys:        Johtokunnan lausunto vaihtoehdoista.

Lausunto:   Johtokunta kannattaa yksimielisesti 1. vaihtoehtoa lukuvuoden 2024-205 suomenkielisten peruskoulujen työ-ja loma-ajoista.

8§                 Luokan 6A leirikoulun suunnitelman hyväksyminen

Esitys:          Johtokunta hyväksyy suunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös:          Päätetään hyväksyä esityksen mukaisesti.

         
9§    Kokouksen päättäminen
                   Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.58

 

_________________________________    _______________________________
     Puheenjohtaja                                                  Sihteeri

 

Pöytäkirjantarkastajat:

_____________________________                   ___________________________
    Ville Vornanen                                                    Marika Autio

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Koulumme arkea pääset seuraamaan myös Instagramista ja Konalan kulmilla -blogista.

Konalan koulu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Konalan kulmilla -blogi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Apulaisrehtori
Siiri Ukkonen
siiri.a.ukkonen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Ville Vornanen
+358 9 310 80722
ville.vornanen@hel.fi

Rehtori
Antti Mönki
antti.monki@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, ranska
englanti, ranska, ruotsi
ruotsi

Tarjolla sali

Sijainti

Riihipellonkuja 2, 00390 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska, jossa on käsijohteet toisella puolella.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 kääntyvää porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 1.