Keinutien ala-asteen koulu

Keinutien ala-asteen koulu sijaitsee Kontulassa. Koulussa on oppilaita myös Kivikosta ja Kurkimäestä. Keinutien ala-asteen koulu on oman alueensa lähikoulu.

Pääkoulu on valmistunut 1978 ja Nallin sivukoulu 1997. Pääkoululla on tehty laajamittainen peruskorjaus vuosina 2015-2017.  Keinutien ala-asteella on noin 600 oppilasta kahdessa eri toimipisteessä.

Keinutien esittely

Keinutien esittely

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Oppilaan tukeminen

Keinutien ala-asteella lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Painotettu opetus

Keinutien ala-asteella ei järjestetä painotettua opetusta.

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille

Tulevat ekaluokkalaiset

Syksyllä 2023 koulun aloittavat saavat oppilaaksiottopäätöksen kotiin. Päätöksessä lukee, että oppilas on valittu Keinutien ala-asteen kouluun.

Oppilaiden jako Keinutien toimipisteen (Keinutie 13) ja Nallin toimipisteen (Nallitie 3) 1. luokille ilmoitetaan koteihin erillisellä kirjeellä maaliskuun aikana. Hae iltapäivätoimintaan vasta saatuasi tiedon, kummassa rakennuksessa lapsesi aloittaa.

Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin erillisellä kirjeellä.

Muistakaa täydentää tarvittavat lisätiedot Asti-järjestelmään . (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

 

Kouluun ilmoittautuminen

Jos et ole vielä ilmoittanut lastasi kouluun tai olet juuri muuttanut alueelle, ole yhteydessä rehtoriin ilmoittaaksesi lapsen kouluun. Asti-järjestelmän kautta ei enää voi ilmoittautua.
 

Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. 

 

Iltapäivätoimintaan haku

Hae lapselle paikkaa iltapäivätoimintaan 6.3. -  1.5.2023.

Iltapäivätoimintaan haetaan verkossa https://lomake.hel.fi/iltapaivatoiminta   (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)  tai tulostettavan lomakkeen voi postittaa.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta postitetaan huoltajille 1.7.2023 mennessä.

Koulutulokkaiden infotilaisuus eskareille ja huoltajille

Koulutulokkaiden tutustumisaamu ja info huoltajille pidetään pääkoululla ja Nallin sivukoulussa ke 10.5.2023 klo 8.30-9.30

 

Infotilaisuus pidettiin ke 11.1.2023. 

Infotilaisuuden diat: linkki (selain lataa pptx-tiedoston)

Valinnaisen A2-kielen valinta (2. luokan oppilaat)

Kaikilla Keinutien kakkosluokkalaisilla oppilailla on A1-kielenä englanti. Koulussamme on tarjolla saksaa vapaaehtoisena A-kielenä (A2), jonka opetus alkaa kolmannella luokalla. Valintalomake vapaaehtoisen A-kielen valintaan tulee koteihin helmikuussa 2023.  

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

 

Keinutien ala-aste Facebookissa   (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.   (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Keinutien ala-asteen koulun lounaslista  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

 

KEINUTIEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT   

Tarkoitus ja soveltaminen    

Koulun järjestyssäännöt ovat sitä varten, että koulu olisi kaikille turvallinen, mukava ja viihtyisä paikka oppia ja työskennellä. Kaikkien koulun oppilaiden velvollisuus on noudattaa koulun järjestyssääntöjä.     

Järjestyssäännöt perustuvat koululainsäädäntöön, ja ne on laadittu yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa.     

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän ajan koulun alueella ja muissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi retkillä. (Koulun alue on määritelty liitteenä olevassa kartassa.)     

Jos sääntöjä rikkoo, seurauksena on puhuttelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, virallinen varoitus tai koulusta erottaminen määräajaksi.    

Oikeudet ja velvollisuudet    

Oppilaalla on oikeus oppia ja opettajalla oikeus opettaa.     

Keinutien koulussa osallistumme opetukseen, annamme työrauhan, teemme tehtävät tunnollisesti ja pidämme tarvittavat opiskeluvälineet mukana. Emme ole ilman lupaa pois koulusta ja tulemme oppitunneille ajoissa.     

    

Jokaisella on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.     

Keinutien koulussa kohtelemme toisia tasa-arvoisesti ja kunnioittaen.  Emme kiusaa tai satuta ketään, vaan olemme ystävällisiä kaikille.    

Turvallisuus, viihtyisyys ja hyvä käytös   

Oppilaalla on oikeus opiskella turvallisessa, kunnioittavassa ja siistissä ympäristössä.   

Keinutien koulussa käyttäydymme asiallisesti, ystävällisesti ja kannustavasti. Noudatamme hyviä tapoja ja aikuisten antamia ohjeita.    

Olemme reiluja, kohteliaita ja otamme toiset huomioon.    

Pyydämme anteeksi. 

Käytämme asiallista kieltä, tervehdimme ja autamme.     

Pukeudumme asianmukaisesti, emme loukkaa omalla pukeutumisellamme muita, emmekä pilkkaa toisten vaatteita.    

Emme julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa.     

Ruokalassa noudatamme hyviä ruokailutapoja ja annamme ruokarauhan.      

Koulun sisätiloissa liikumme kävellen sekä vältämme turhaa metelöintiä ja huutamista.     

Emme koske toisen tavaroihin ilman lupaa.     

Siivoamme omat jälkemme ja pidämme huolta yhteisistä tavaroista.    

Kouluun kannattaa tuoda vain koulutyöhön tarvittavia välineitä. Opettaja voi ottaa oppituntia häiritsevän esineen oppilaalta pois.    

Koulun sisätiloissa käytämme mobiililaitteita vain opettajan luvalla.     

Koulumatkat    

Oppilaalla on oikeus turvalliseen koulumatkaan.     

Kuljemme koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.     

Koulun alueella polkupyörää talutetaan ja sitä säilytetään pyörätelineessä.    

 

Välitunnit    

Välitunnit vietämme koulun alueella, emmekä poistu koulun alueelta ilman lupaa.     

Välitunnilla olemme kivoja kavereita, emme kiusaa ketään, otamme toiset huomioon, noudatamme yhdessä sovittuja välituntikäytänteitä ja pidämme huolta koulun pihasta.     

Turvallisuuden vuoksi lumipallojen ja muiden vaarallisten esineiden heittäminen on kielletty välituntipihalla.     

Välitunneilla käytämme mobiililaitteita vain yhdessä sovittuina ajankohtina.     

 

Keinutien ala-asteen koulu
Kuva: Edvard Ahtiainen

Henkilökuntamme yhteystiedot

Käyntiosoite: Keinutie 13, 00940 Helsinki
PL 94301, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä klo 8 – 14

Nallin sivukoulu
Nallitie 3, 00940 Helsinki
PL 94305, 00099 Helsingin kaupunki

 

Koulusihteeri  Tanja Janger

puh. 09 31082558

tanja.janger@hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille koulupäivän ajan. Kansliassa käsitellään oppilaisiin, henkilökuntaan sekä koulun talouteen liittyviä asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkilötietojen muutoksista.

Rehtori Maria Kokkonen (pääkoulu - Keinutie)
puh. 09 310 80402
maria.kokkonen@hel.fi

Apulaisrehtori Marjo Dillström
puh. 040 3347 407
marjo.dillstrom@edu.hel.fi

Apulaisrehtori Mirjami Sjögren
puh. 09 3102 3866
mirjami.sjogren(at)edu.hel.fi

Kouluisäntä Mika Rantanen (pääkoulu ja Nalli)
puh. 040 653 7312
kv.keinutie(at)sol.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Leena Kuusisto

Opettajainhuone

puh. 09 310 80405
puh. 09 310 80469 (Nallin sivukoulu)
puh. 040 669 2836

Luokanopettajat 

1A Katja Koivisto
1B Mirjami Sjögren (apulaisrehtori)
1C Mirja Juvonen (Nalli)
1D Kaisu Simonsen (Nalli)
1-5E Mirja-Kaisa Hirvonen

2A Maryan Ali Mohamed
2B Johanna Lehtinen
2C Saana Alatarvas (Nalli)
2D Kristina Holm (Nalli)
2G Anna-Liisa Knuutila

3A Katri Vesanen
3B Sara Lehtonen
3C Jukka Huikari (Nalli)
3D Lotta Rostedt (Nalli)
3E Elina Määttä (Nalli)
   
4A Satu Kivelä
4B Linda Okoro
4C Ida Volotin
4D Yrjö Skaffari
4E Kati Mäkinen-Virkki
4F Sari Sieranta-Kiljunen

5A Marja Salerto
5B Simo Tofferi
5C Miikka Särkiniemi
5D Susanna Valtonen

6A Ari Malkamäki
6B Saara Kytömäki
6C Heini Puro
6D Hanna Karrinmäki
6E Mira Juntunen

Valmistava opetus 3-6 Leena Rokka

Erityisopettajat

Laura Leikas puh. 040 6312 890
Laura Laurila puh. 040 6887 103
Kati Castren-Siltala puh. 040 6534630
Jaana Laine
Ville Kuitunen
Johanna Rauman (Nalli) 040 6733 016
Ronja Risku (Nalli) 040 630 3550

Kieltenopettajat

EN/SA Marjo Dillström (apulaisrehtori)
EN Sari Hynynen
EN/RU Henri Haapakoski
EN/SA Siina Sammalisto
S2 Sari Elfving
S2 Heidi Kemiläinen
S2 Johanna Rauman (Nalli) 
S2 Kaisa Ratilainen

somali Ayan Elmi
albania Teuta Dautaj   
venäjä Anna Baslyk
igbo Linus Anyamele
urdu Khalida Assi
kurdi/sorani Chra Anwar
arabia Jamel Saltne 
viro Heldi Kikas
bengali Naznin Chowdhury

Muut opettajat

TN Sebastian Nilsson      
TS Satu Arola
Resurssiopettaja Marianne Huhtamäki
Resurssiopettaja Joni Kunnas
UI Iman (Eeva-Liisa) Leskinen
UO Maria Salo
UKA Jenna Ristimäki
Katja Loikala

Kouluvalmentaja

Sahra Hassan
puh. 050 344 8035

Koulunkäynninohjaajat

Riikka Kemppainen
Anna-Kaisa Kojo
Lubna Yousef
Zhanna Lozinska
Anaam Mati
Mahad Salad
Merja Turunen
Katja Rozhdestvenskaya

Monikieliset ohjaajat

Sabad Yussuf (somali)
sabad.yussuf@edu.hel.fi
puh. 09 3108 6501

Khalil Mozaffari (farsia/persia, dari, turkki)
khalil.mozaffari@edu.hel.fi
puh. 09 310 33399

Brahim Oubamouh (arabia)
brahim.oubamouh(at)edu.hel.fi
puh. 040 673 7920

 

Terveydenhoitaja

Oona Jyrkilä
puh. 050 310 5558
oona.jyrkila@hel.fi
Pääkoululla ma, ti, ke ja to
Nallissa pe

Koulupsykologi

Kati Nironen
puh. 09 310 71909
puh. 050 401 3377
kati.nironen@hel.fi

Koulukuraattori

Isra Hamdon
puh. 050 401 3398
isra.hamdon@hel.fi
Pääkoulu: ma, ke, to ja pe
Nalli: tiistaina

Kouluvalmentaja 

Sahra Hassan
puh. 050 344 8035
Pääkoulu: ma, ke, to ja pe
Nalli: tiistaina

Monikieliset ohjaajat

Sabad Yussuf
puh. 09 3108 6501 tai 040 662 4969
sabad.yussuf@edu.hel.fi
Pääkoulu: torstaisin
Wilma käytössä myös

Khalil Mozaffari
farsia/persia, dari, turkki
khalil.mozaffari@edu.hel.fi
puh. 09 310 333 99

Brahim Oubamouh
arabia
brahim.oubamouh@edu.hel.fi
puh. 09 310 324 66

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 80402.

Aamupäivätoiminnan palvelukuvaus.  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

Aamupäivätoiminnan tarpeen ilmoittaminen

Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman   (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)  kautta valitsemalla Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -> Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot.

Aamupäivätoiminnasta ei tehdä erillistä päätöstä vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää. Koulu tiedottaa aamupäivätoiminnan järjestelyistä.

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Hakeminen ja lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta.  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 
Tästä löydät alueen iltapäivätoimintapaikat .  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)  Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista. 

Niiden lisäksi koulussamme toimii läksykerho.
Opettajat ohjaavat oppilaat läksykerhoon. Läksykerho on vain niille oppilaille, jotka opettaja on sinne ohjannut tai niille, joiden huoltajien kanssa on sovittu läksykerhossa käymisestä.   

Huomioittehan, että FC Kontun liikuntakerhoissa lapset eivät ole koulun puolesta vakuutettuja.  

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

MAANANTAINA  
 
Nallin kädentaitokerho 1.-3. lk  
Vetäjät: opettajat Kristina Holm ja Elina Määttä  
klo 14.00-15.30

Nallin poikien kerho 1.-3. lk pojat 
Vetäjät: opettajat Ronja Risku ja Saana Alatarvas
klo 14.15-15.15, Nallin koulu 

Musiikki mukana kaikessa 1.-4 lk 
Vetäjä: Sara Lehtonen
klo 14.15-15.15 
Luokka 24 

EasySport tytöt 3.-4. lk   
Vetäjä: FC Kontu  
klo 14.00-15.00, liikuntasali/piha  

EasySport tytöt 5.-6. lk   
Vetäjä: FC Kontu  
klo 15.00-16.00, liikuntasali/piha  

Bändipaja, pääkoulun musiikkiluokka  
13.30-14.15 ryhmä 1 
14.15-15.00 ryhmä 2 
15.15-16.00 ryhmä 3 
Vetäjä: Iida Kosonen, Rytmimajakka
Ilmoittautuminen: https://mehmo.eepos.fi/#/forms/4  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

 

TIISTAINA  

Nallin tyttöjen kerho 1.-3. lk tytöt 

Vetäjät: opettajat Ronja Risku ja Saana Alatarvas
klo 14.15-15.15, Nallin koulu 

Ulkoilua ja liikuntaa 4.-6. lk

Vetäjä: opettaja Ykä Skaffari  
klo 14.00-15.00 kokoontuminen amfiteatterilla   

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu 3.-6lk 
klo 14.00 -15.30 
luokassa 16

Kuoro 1.-6. lk
Vetäjät: opettajat Johanna Lehtinen ja Katja Koivisto  
klo 14.15-15.15, musiikkiluokka   

Parkour 3.-6. lk   
Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli  
klo 14.30-15.30  LIIKUNTASALI  
Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi   
Ilmoita seuraavat tiedot: ryhmän paikka ja aika, osallistujan nimi, osallistujan syntymäaika, huoltajan nimi, huoltajan sähköposti, huoltajan puhelinnumero  

 

KESKIVIIKKONA  

Elokuva 3. - 6. lk 

Järjestäjä: Break The Fight / Harrastamisen Suomen malli

14.15 -15.45 
LK 17

Ilmoittutuminen: https://breakthefight.com/ilmoittautumislomake/   (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

 

TORSTAINA  

Futiskerho  

Vetäjä: kouluisäntä Mika Rantanen  
klo 14 -15  (joka toinen viikko 1-3lk ja joka toinen 4-6lk) 
jalkapallokenttä (kelivaraus)

Lautapelikerho
Vetäjä: opettaja Siina Sammalisto  
14.15 -15.15 
Luokka 42

Koriskerho 5.-6. lk  
Vetäjä:  Alina Suvitie  
klo 14.00 -15.00 liikuntasali/piha   

PERJANTAINA  

Tarinakerho 1.-2. lk  
Vetäjä: Opettaja Kaisa Ratilainen  
klo 12.05-13.05  
Pääkoulu LK 19 

EasySport palloilu kaikille 3.-4. lk   
Vetäjä: FC Kontu  
klo 14.00-15.00, liikuntasali/piha  

EasySport palloilu kaikille 5.-6. lk  
Vetäjä: FC Kontu  
klo 15.00-16.00, liikuntasali/piha

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja Leena Kuustisto

Varapuheenjohtaja Max Alanko

Jäsenet: Miisa Hyvärinen, Neval, Yaman, Rita Vatanen, Henna Leipistö, Miikka Suvitie, Alina Suvitie, Kaisu Simonsen

 Sihteerinä toimii rehtori Maria Kokkonen

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Keinutien ala-aste Facebookissa   (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

Sijainti

Keinutie 13 00940 Helsinki

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 2 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 2 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee kerroksessa 1.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on yli 6 m pitkä luiska, jossa on välitasanne, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti. Wc:ssä ei ole tarpeeksi tilaa pyörätuolille.