Keinutien ala-asteen koulu

Kontulassa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Keinutien ala-asteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Apulaisrehtori
Mirjami Sjögren
+358 9 310 23866
mirjami.sjogren@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Susanna Valtonen
+358 9 310 40320
susanna2.valtonen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Meeri Tanner
+358 9 310 64629
meeri.tanner@hel.fi

Rehtorin viransijainen
Marjo Dillström
+358 9 310 89376
marjo.dillstrom@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ruotsi
englanti, saksa
ruotsi

Keinutien ala-asteen koulu sijaitsee Kontulassa. Koulussa on oppilaita myös Kivikosta ja Kurkimäestä. Keinutien ala-asteen koulu on oman alueensa lähikoulu.

Pääkoulu on valmistunut 1978 ja Nallin sivukoulu 1997. Pääkoululla on tehty laajamittainen peruskorjaus vuosina 2015-2017.  Keinutien ala-asteella on noin 600 oppilasta kahdessa eri toimipisteessä.

Keinutien esittely

Keinutien esittely

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Oppilaan tukeminen

Keinutien ala-asteella lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Painotettu opetus

Keinutien ala-asteella ei järjestetä painotettua opetusta.

7. luokalle hakeutuminen (nykyiset 6. luokan oppilaat)

20.11.–3.12.2023 täytä 7. luokalle siirtymisen lomake Wilmassa. 

1.–19.11.2023 yläasteen koulut järjestävät infotilaisuuksia. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kouluun ilmoittautuminen (tulevat 1. luokan oppilaat)

Ilmoita lapsesi kouluun 8.–28.1.2024 osoitteessa asti.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä pääkoululla (Keinutie 13) ke 24.1.12024 klo 8.00–10.00.

Oppilaat ilmoitetaan Keinutien ala-asteen kouluun. Myöhemmin selviää, sijoittuuko oppilas Keinutien vai Nallin toimipisteelle.

Tärkeää tietoa kaikille

Uudet oppilaat

Jos et ole vielä ilmoittanut lastasi kouluun tai olet juuri muuttanut alueelle, tule käymään koulun kansliassa (Keinutie 13) ilmoittamassa lapsesi tai ole yhteydessä koulusihteeriin.

Wilma-tunnukset

Muistathan ottaa Wilman heti lukuvuoden alussa käyttöön. Uusien oppilaiden huoltajat saavat Wilman avainkoodin ja ohjeet aktivoimiseen postitse tai ne voi hakea koulun kansliasta koulusihteeriltä.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Keinutien ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Keinutien ala-aste Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Keinutien ala-asteen koulun lounaslista  

 

Keinutien koulun järjestyssäännöt   

Tarkoitus ja soveltaminen    

Koulun järjestyssäännöt ovat sitä varten, että koulu olisi kaikille turvallinen, mukava ja viihtyisä paikka oppia ja työskennellä. Kaikkien koulun oppilaiden velvollisuus on noudattaa koulun järjestyssääntöjä.     

Järjestyssäännöt perustuvat koululainsäädäntöön, ja ne on laadittu yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa.     

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän ajan koulun alueella ja muissa oppimisympäristöissä, esimerkiksi retkillä. (Koulun alue on määritelty liitteenä olevassa kartassa.)     

Jos sääntöjä rikkoo, seurauksena on puhuttelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, virallinen varoitus tai koulusta erottaminen määräajaksi.    

Oikeudet ja velvollisuudet    

Oppilaalla on oikeus oppia ja opettajalla oikeus opettaa.     

Keinutien koulussa osallistumme opetukseen, annamme työrauhan, teemme tehtävät tunnollisesti ja pidämme tarvittavat opiskeluvälineet mukana. Emme ole ilman lupaa pois koulusta ja tulemme oppitunneille ajoissa.         

Jokaisella on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.     

Keinutien koulussa kohtelemme toisia tasa-arvoisesti ja kunnioittaen.  Emme kiusaa tai satuta ketään, vaan olemme ystävällisiä kaikille.    

Turvallisuus, viihtyisyys ja hyvä käytös   

Oppilaalla on oikeus opiskella turvallisessa, kunnioittavassa ja siistissä ympäristössä.   

Keinutien koulussa käyttäydymme asiallisesti, ystävällisesti ja kannustavasti. Noudatamme hyviä tapoja ja aikuisten antamia ohjeita.    

Olemme reiluja, kohteliaita ja otamme toiset huomioon.    

Pyydämme anteeksi. 

Käytämme asiallista kieltä, tervehdimme ja autamme.     

Pukeudumme asianmukaisesti, emme loukkaa omalla pukeutumisellamme muita, emmekä pilkkaa toisten vaatteita.    

Emme julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa.     

Ruokalassa noudatamme hyviä ruokailutapoja ja annamme ruokarauhan.      

Koulun sisätiloissa liikumme kävellen sekä vältämme turhaa metelöintiä ja huutamista.     

Emme koske toisen tavaroihin ilman lupaa.     

Siivoamme omat jälkemme ja pidämme huolta yhteisistä tavaroista.    

Kouluun kannattaa tuoda vain koulutyöhön tarvittavia välineitä. Opettaja voi ottaa oppituntia häiritsevän esineen oppilaalta pois.    

Koulun sisätiloissa käytämme mobiililaitteita vain opettajan luvalla.     

Koulumatkat    

Oppilaalla on oikeus turvalliseen koulumatkaan.     

Kuljemme koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.     

Koulun alueella polkupyörää talutetaan ja sitä säilytetään pyörätelineessä.    

Välitunnit    

Välitunnit vietämme koulun alueella, emmekä poistu koulun alueelta ilman lupaa.     

Välitunnilla olemme kivoja kavereita, emme kiusaa ketään, otamme toiset huomioon, noudatamme yhdessä sovittuja välituntikäytänteitä ja pidämme huolta koulun pihasta.     

Turvallisuuden vuoksi lumipallojen ja muiden vaarallisten esineiden heittäminen on kielletty välituntipihalla.     

Välitunneilla käytämme mobiililaitteita vain yhdessä sovittuina ajankohtina.     

Keinutien ala-asteen koulu
Kuva: Edvard Ahtiainen

Henkilökuntamme yhteystiedot

Käyntiosoite: Keinutie 13, 00940 Helsinki
PL 94301, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä klo 8 – 14

Nallin sivukoulu
Nallitie 3, 00940 Helsinki
PL 94305, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri 

Meeri Tanner
09 310 64629(Linkki aloittaa puhelun) / 040 334 1412(Linkki aloittaa puhelun)
meeri.tanner@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille koulupäivän ajan. Kansliassa käsitellään oppilaisiin, henkilökuntaan sekä koulun talouteen liittyviä asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkilötietojen muutoksista.

Vs. Rehtori 

Marjo Dillström (pääkoulu - Keinutie)
09 310 89376(Linkki aloittaa puhelun)
marjo.dillstrom@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
marjo.dillstrom@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
(Rehtori Maria Kokkonen virkavapaalla 28.2.–20.6.2024)

Apulaisrehtorit

Susanna Valtonen
09 310 40320(Linkki aloittaa puhelun)
susanna2.valtonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mirjami Sjögren
09 3102 3866(Linkki aloittaa puhelun)
mirjami.sjogren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava 

Mika Rantanen (pääkoulu ja Nalli)
040 653 7312(Linkki aloittaa puhelun)
kv.keinutie@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Leena Kuusisto

Opettajainhuone

09 310 80405(Linkki aloittaa puhelun)
09 310 80469(Linkki aloittaa puhelun) (Nallin sivukoulu)
040 669 2836(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat 

1A Heini Puro
1B Katri Vesanen
1C Mari Aarnipelto
1D Kia Lehmunen
1E Elina Määttä (Nalli) 0408357010(Linkki aloittaa puhelun)/ 0931025888(Linkki aloittaa puhelun)
1F Heli Puranen (Nalli)
1G Lotta Rostedt (Nalli)

2A Katja Koivisto
2B Mirjami Sjögren (apulaisrehtori) 
2C Kaisu Simonsen (Nalli)
2D Mirja Juvonen (Nalli)
2E Mirja-Kaisa Hirvonen 0406734879(Linkki aloittaa puhelun) / 0931038182(Linkki aloittaa puhelun)

3A Kati Kontinaho
3B Johanna Lehtinen
3C Saana Alatarvas-Tuovinen (Nalli)
3D Kristina Holm (Nalli)
3E Heidi Kähäri 0406703340(Linkki aloittaa puhelun) / 0931038183(Linkki aloittaa puhelun)

4A Satu Kivelä
4B Ari Malkamäki
4C Jukka Huikari
4D Milla Eronen
4E Marjut Virsu
   
5A Jukka Somerharju
5B Linda Okoro
5C Ida Volotin
5D Badria Qalib
5E Kati Mäkinen-Virkki 0931026621(Linkki aloittaa puhelun)
5F Sari Sieranta-Kiljunen 0408295816(Linkki aloittaa puhelun) / 0931038180(Linkki aloittaa puhelun) 

6A Timo Mustonen
6B Simo Tofferi
6C Miikka Särkiniemi
6D Susanna Valtonen

Valmistava opetus 3-6 Saara Kytömäki

Erityisopettajat

Lotta Launto 040 6888091(Linkki aloittaa puhelun) / 09 31026272(Linkki aloittaa puhelun)
Laura Laurila 040 6887103(Linkki aloittaa puhelun)/ 09 31026592(Linkki aloittaa puhelun)
Kati Castren-Siltala 040 6534630(Linkki aloittaa puhelun)/ 09 31026615(Linkki aloittaa puhelun)
Johanna Pähti 040 7760450(Linkki aloittaa puhelun) / 09 31026623(Linkki aloittaa puhelun) 
Johanna Rauman (Nalli) 040 6733 016(Linkki aloittaa puhelun)/ 09 31033361(Linkki aloittaa puhelun)
Ronja Risku (Nalli) 040 630 3550(Linkki aloittaa puhelun)/ 09 31026617(Linkki aloittaa puhelun)

Kieltenopettajat

EN/SA Heini Auvinen
EN Sari Hynynen
EN/RU Henri Haapakoski
EN/SA Siina Sammalisto
S2 Kukka Hynynen
S2 Heidi Kemiläinen
S2 Johanna Rauman (Nalli) 
S2 Kaisa Ratilainen

somali Ayan Elmi   
igbo Linus Anyamele 
dari, persia Khalil Mozaffari   
albania Teuta Dautaj   
venäjä Anna Baslyk
urdu Khalida Assi
kurdi/sorani Chra Anwar
arabia Jamel Saltne 
viro Maret Männik
bengali Naznin Chowdhury

Muut opettajat

TN Sebastian Nilsson      
TS Satu Arola
Resurssiopettaja Tuisku Tanska
Resurssiopettaja (1.-3.lk) Ville Kuitunen
UI islamin uskonto  Iman (Eeva-Liisa) Leskinen eeva-liisa.leskinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
UO ortodoksinen uskonto  Tommi Aahonen, tommi.ahonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
UKA katolinen uskonto  Iita Haataja, iita.haataja@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluvalmentaja

Tanja Seppänen
050 344 8035(Linkki aloittaa puhelun)

Koulunkäynninohjaajat

Riikka Kemppainen
Anna-Kaisa Kojo
Lubna Yousef
Zhanna Lozinska
Anaam Mati
Mahad Salad
Merja Turunen
Katja Rozhdestvenskaya 
Rafida Ibrahim
Reem Deebeh

Monikieliset ohjaajat

Khalil Mozaffari (farsia/persia, dari, turkki)
khalil.mozaffari@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
09 310 33399(Linkki aloittaa puhelun)

Brahim Oubamouh (arabia)
brahim.oubamouh@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
09 310 32446(Linkki aloittaa puhelun) / 040 6737920 (Linkki aloittaa puhelun)

Sabad Yussuf  (somali)
sabad.yussuf@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
09 31086501(Linkki aloittaa puhelun), 040 662 4969(Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja

Oona Jyrkilä
050 310 5558(Linkki aloittaa puhelun)
oona.jyrkila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Pääkoululla: ma, ti, ke, to
Nallissa: pe

Koulupsykologi

Kati Nironen
kati.nironen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
0504013377(Linkki aloittaa puhelun)
Pääkoululla: ma, ti, ke, pe 8-16  
Nallissa: to

Koulukuraattori

Jessica Silfver
050 401 3398(Linkki aloittaa puhelun)
jessica.silfver@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Pääkoululla: ma, ke, pe
Nallissa: to

Kouluvalmentaja 

Tanja Seppänen
050 344 8035(Linkki aloittaa puhelun)
Pääkoululla: ma, ti, ke, pe
Nallissa: to

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoa aamupäivätoiminnasta.  

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta puhelimitse numerosta 09 310 80402(Linkki aloittaa puhelun).

Aamupäivätoiminnan tarpeen ilmoittaminen

Aamupäivätoimintaan ilmoittaudutaan Wilman(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)  kautta valitsemalla Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -> Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot.

Aamupäivätoiminnasta ei tehdä erillistä päätöstä vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää. Koulu tiedottaa aamupäivätoiminnan järjestelyistä.

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).   Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista. 

Niiden lisäksi koulussamme toimii läksykerho. Opettajat ohjaavat oppilaat läksykerhoon. Läksykerho on vain niille oppilaille, jotka opettaja on sinne ohjannut tai niille, joiden huoltajien kanssa on sovittu läksykerhossa käymisestä.   

Huomioittehan, että FC Kontun liikuntakerhoissa lapset eivät ole koulun puolesta vakuutettuja.  

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja Leena Kuustisto

Varapuheenjohtaja Max Alanko

Jäsenet: Miisa Hyvärinen, Neval, Yaman, Rita Vatanen, Henna Leipistö, Miikka Suvitie, Alina Suvitie, Kaisu Simonsen

 Sihteerinä toimii rehtori Maria Kokkonen

Kokousaika  tiistai 5.10.2022 klo 17.30

Kokouspaikka  Keinutien ala-asteen koulu, Keinutie 13

Läsnä  
Leena Kuusisto, puheenjohtaja, huoltaja
Max Alanko, huoltaja
Miisa Hyvärinen, huoltaja
Rita Vatanen, huoltaja
Neval Yaman, huoltaja
Miikka Särkinimi, opettaja (varajäsen)
Alina Suvitie, henkilökunnan jäsen
xx, oppilasedustaja
xx, oppilasedustaja
Maria Kokkonen, sihteeri ja esittelijä

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä 7/9 oli paikalla.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Esitys: esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Neval Yaman ja Max Alanko. Sihteerinä ja esittelijänä toimii Maria Kokkonen.

5. Käsiteltävät asiat
Johtokunnan uusien opettajajäsenten vahvistaminen: Miikka Särkiniemi (varsinainen), Ari Malkamäki (varajäsen) ja Kaisu Simonsen (varsinainen), Kaisa Ratilainen (varajäsen)
Uudet opettajajäsenet vahvistettiin. 

6. Mahdolliset muut asiat
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasjäsenille 
Oppilasedustajille xx ja xx myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.
 
Keinutien ala-asteen koulun lukuvuoden 2022–23 toimintasuunnitelman hyväksyminen.
Rehtori Maria Kokkonen esitteli koulun toimintasuunnitelman. 
Esitys: Hyväksytään esityksen mukaisesti 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 

Johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2023–2024

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2023–2024

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2023–2024:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 10.8.2023 (to) ja päättyy 22.12.2023 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su).
Työaika alkaa keväällä 8.1.2024 (ma) ja päättyy 1.6.2024 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 15.8.2023 (ti) ja päättyy 22.12.2023 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma on 23.12.2023 (la) - 2.1.2024 (ti).
Työaika alkaa keväällä 3.1.2024 (ke) ja päättyy 1.6.2024 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Opettajakunta on keskustellut vaihtoehdoista. Opettajakunnan näkemys on, että vaihtoehto 1 parempi.
Oppilaskunta on käsitellyt asian. Vaihtoehto 1 sai enemmän kannatusta oppilaskunnan äänestyksessä.  
Johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1. 
 

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 

Kokousaika  torstai 30.3. klo 17.30

Kokouspaikka  Keinutien ala-asteen koulu, Keinutie 13

Läsnä 
Leena Kuusisto, puheenjohtaja, huoltaja
Max Alanko, huoltaja
Miisa Hyvärinen, huoltaja
Henna-Riitta Lepistö, huoltaja
Rita Vatanen, huoltaja
Neval Yaman, huoltaja
Miikka Särkiniemi, opettaja
Maria Kokkonen, sihteeri ja esittelijä
 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leena Kuusisto avasi kokouksen klo 17.35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Neval Yaman ja Rita Vatanen.
Sihteeriksi valittiin Maria Kokkonen.

5. Käsiteltävät asiat
Keinutien ala-asteen koulun talousarvion käyttösuunnitelman esittely ja hyväksyminen.
    
Rehtori Maria Kokkonen esitteli koulun käyttöbudjetin vuodelle 2023.
     
Esitys: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
Päätös: Käyttöbudjetti hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 

Kokousaika  torstai 1.6. klo 17.00

Kokouspaikka  Keinutien ala-asteen koulu, Keinutie 13

Läsnä
Leena Kuusisto, puheenjohtaja, huoltaja
Max Alanko, huoltaja
Miisa Hyvärinen, huoltaja
Henna-Riitta Lepistö, huoltaja
Miikka Särkiniemi, opettaja
Kaisu Simonsen, opettaja
xx, oppilasedustaja
xx, oppilasedustaja
Maria Kokkonen, sihteeri ja esittelijä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leena Kuusisto avasi kokouksen klo 17.03. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteisi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Max Alanko ja Henna-Riitta Lepistö ja sihteeriksi
Maria Kokkonen.

5. Käsiteltävät asiat
Keinutien ala-asteen koulun toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen.
Maria Kokkonen esitteli Keinutien ala-asteen koulun lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen. Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen. 

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09. 

Kokousaika  tiistai 3.10.2023 klo 17.30

Kokouspaikka  Keinutien ala-asteen koulu, Keinutie 13

Läsnä
Leena Kuusisto, puheenjohtaja, huoltaja
Max Alanko, huoltaja
Miisa Hyvärinen, huoltaja
Henna-Riitta Lepistö, huoltaja
Rita Vatanen, huoltaja
Hanna Yli-Ollila, huoltaja (varajäsen)
Miikka Särkinimi, opettaja
Kaisu Simonsen, opettaja
Jessica Silfver, henkilökunnan jäsen (varajäsen)
xx, oppilasedustaja
xx, oppilasedustaja
Maria Kokkonen, sihteeri ja esittelijä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leena Kuusisto avasi kokouksen klo 17.30. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Max Alanko ja Miikka Särkiniemi. 

5. Käsiteltävät asiat
Johtokunnan uusien henkilökunnan jäsenten vahvistaminen: Jessica Silfver (varsinainen jäsen), Tanja Seppänen (varajäsen). 
Päätös: Jessica Silfver valittiin henkilökunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Tanja Seppänen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

6. Mahdolliset muut asiat
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasjäsenille. 
Oppilasjäsenille xx ja xx myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. 

Keinutien ala-asteen koulun lukuvuoden 2023–24 toimintasuunnitelman hyväksyminen.
Rehtori Maria Kokkonen esitteli koulun toimintasuunnitelman. 
Esitys: Hyväksytään esityksen mukaisesti 
Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Johtokunnan lausunto Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025

Henkilöstön lausunto: vaihtoehto 1. (Opettajakunta kannatti suurella enemmistöllä, n. 95%, vaihtoehtoa 1.)
Oppilaskunnan lausunto: vaihtoehto 2. (Kaikilla koulun luokilla oli mahdollisuus äänestää. Yhdeksän luokkaa äänesti ja 1.vaihtoehto sai kahdeksan ääntä ja 2. vaihtoehto yhden äänen.)

Johtokunnan lausunto: Johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1., koska pitkä joululoma on tärkeä oppilaiden palautumisen kannalta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).
Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.
 
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15. 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Keinutien ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Keinutien ala-aste Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijaiseksi Keinutielle

 

Hei!

Oletko vastuuntuntoinen aikuinen ja haluaisit toimia opettajan sijaisena Keinutien pääkoulussa ja Nallin sivukoulussa?

Täytä oheinen lomake ja laita viesti apulaisrehtori Marjo Dillströmille 040 334 7407(Linkki aloittaa puhelun)

Sijaishakemus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Keinutie 13, 00940 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 2 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 2 peräkkäistä porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet ovat vaikeasti havaittavat. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee kerroksessa 1.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on yli 6 m pitkä luiska, jossa on välitasanne, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteettömäksi merkitty wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti. Wc:ssä ei ole tarpeeksi tilaa pyörätuolille.