Katajanokan ala-asteen koulu

Katajanokan ala-asteen koulun piha

Koulussamme toimii perusopetuksen luokat 1-6 ja yksi erityisluokka. Koulussamme on noin 215 oppilasta.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Katajanokan ala-asteen koulussa espanjan tai ranskan A2-opetusryhmä perustetaan, jos siihen ilmoittautuu vähintään 12 oppilasta.

Loppukevään yhteisiä tapahtumia ja aikatauluja

to 18.5. Helatorstaivapaa
pe 19.5. Unicef-kävely, koulupäivä 8.30-12.15
ke 24.5.  Vanhempainyhdistyksen rahoittama koko koulun yhteinen kevätretki Nuuksioon (aikataulu tulee myöhemmin)
Viimeisen viikon (29.5.-2.6.) koulupäivät klo 8.30-12.15, lähtökohtaisesti oman luokan tunteja
ti 30.5. kevätkirkko klo 8.50
ti 30.5. siivouspäivä
la 3.6. kevätjuhla klo 9.00-10.00 koulun salissa, koulupäivä alkaa klo 8.50
Näiden yhteisten tapahtumien lisäksi luokilla saattaa olla omia retkiä ja erityisaikatauluja, joista opettajat ilmoittavat itse.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Katajanokan ala-asteen koulun järjestyssäännöt 21.9.2022

Järjestyssäännöt on laadittu takaamaan jokaiselle koulussa opiskelevalle ja työskentelevälle työrauha sekä turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työympäristö. Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikessa koulun toiminnassa. Ne ovat voimassa myös koulun kerhoissa ja iltapäivätoiminnassa. Nämä järjestyssäännöt on hyväksynyt koulun johtokunta.

Oikeudet

Kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kaikilla on oikeus käydä koulua rauhassa. Kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

Velvollisuudet

Oppilailla on velvollisuus osallistua opetukseen ja huolehtia opiskelutehtävistään koulussa ja kotona. Oppilaat huolehtivat omista ja yhteisistä kouluvälineistä ja noudattavat koulun aikatauluja.

Ketään ei saa kiusata eikä syrjiä. Kenenkään turvallisuutta tai terveyttä ei saa vaarantaa. 

Hyvä käytös

Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin kuuluvat toisten oikeuksien kunnioittaminen, asiallinen ja ystävällinen puhetapa, hyvät ruokailutavat,  työrauhan ylläpitäminen sekä tilanteeseen sopiva äänenkäyttö.

Kohtelemme arvostavasti jokaista lasta ja aikuista. Autamme ja kannustamme toisiamme.

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

Koulun omaisuudesta ja opiskeluvälineistä pidetään hyvää huolta, ja toisten omaisuutta kunnioitetaan. Oppilas korvaa koulun tai toisen henkilön omaisuudelle tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Kaikki koulun oppilaat ja aikuiset toimivat niin, että koulun tilat ja välituntialue pysyvät siisteinä.

Turvallisuus

Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. Koulun alueelta voi poistua koulupäivän aikana vain opettajan luvalla. Annettuja turvallisuusohjeita noudatetaan sekä koulussa että kouluaikana koulun ulkopuolella liikuttaessa. Opettaja voi tarvittaessa ottaa häiritsevät, vaaralliset tai vahingoittamiseen soveltuvat esineet haltuunsa.

Mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteita ei käytetä koulupäivän aikana ilman koulun aikuisen erillistä lupaa. Toisten oppilaiden kuvaaminen on sallittua opetustarkoituksiin opettajan luvalla. Oppilaista kuvattua materiaalia ei julkaista ilman huoltajien lupaa. Ilman asianomaisen lupaa ei koulun aikuisia saa kuvata eikä julkaista kuvattua materiaalia.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Emilia Lindroth
paikalla pääsääntöisesti maanantaisin
puh. 040 716 6375 , emilia.lindroth(at)hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Marko Sirén
puh. 09 310 22848 , marko.siren(at)hel.fi

Apulaisrehtori Leena Suominen
puh. 09 310 80077 , leena.suominen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Marika Punamäki
puh. 050 020 0614 , marika(at)punamaki.net

Iltapäivätoiminta
Katajanokan koulun iltapäivätoiminnan puh. 09 310 80312 ja 040 334 7521 (tekstiviestejä voi lähettää), ip.kataa(at)edu.hel.fi
Vastuuohjaaja Pauliina Hänninen, pauliina.hanninen(at)edu.hel.fi

Kohdevastaava (kouluisäntä) Jaakko Suomalainen
puh. 050 343 3680 , kv.katajanokka(at)sol.fi
Koululla: ma-pe klo 8.00-12.00

Kouluravintola Pia Lindfors
puh. 09 310 80315

Toimitilahuoltaja Arbor Imeri
puh. 041 311 9008 / paikalla ma-pe 6-14

Opettajainhuone
puh. 09 310 80314

Opettajat

Sirén Marko, koulunjohtaja, luokanopettaja
Suominen Leena, apulaisjohtaja, luokanopettaja 2A lk
Cederström Matias, ortodoksinen uskonto
Eteläpää Katriina, erityisopettaja
Frigren Sebastian, luokanopettaja 5. lk
Happonen Jaakko, resurssiopettaja
Kamil Shaymaa, islam
Kauppila Kalle, luokanopettaja 3.-4. lk
Korhonen Suvi, S2- ja resurssiopettaja
Lamminpää-Sirviö Marja, luokanopettaja 1A lk
Paukkonen Pekka, luokanopettaja 6. lk
Pellas Tuula, luokanopettaja 4. lk
Pitkänen Paula, luokanopettaja 1B lk
Pääkkönen Susanna, luokanopettaja 2B lk
Rautio Jarmo, luokanopettaja 3. lk
Rauramo Maija, espanja ja ranska
Ståhlberg Mari, erityisopettaja
Teittinen Tarja, englanti ja ruotsi

Koulunkäyntiavustajat

Adelheim Marianne
Ekpukhon Peter (iltapäivätoiminta)
Hänninen Pauliina
Kailo Doong
Martikainen Ella
Turunen Samuli

Psykologi Oona Pääkkönen
puh. 09 310 71896 , 050 4013359 , oona.paakkonen(at)hel.fi
Koululla tiistaisin.

Kuraattori Sari Leka
puh. 09 310 31739 , 040 828 0397 , sari.leka(at)hel.fi
Koululla pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Terveydenhoitaja Viola Takkinen
puh. 09 310 76220
Koululla keskiviikkoisin ja torstaisin, muinakin aikoina voi ottaa yhteyttä Wilman kautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain mukaisesti kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa ja joissakin leikkipuistoissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua. Ilmoittautuminen ja lisätietoja.

Katajanokalla järjestetään aamupäivätoimintaa keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.30-9.15 välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminta on maksutonta. Ohjaajana toimii koulunkäyntiavustaja Marianne Adelheim. Ohjaajaan voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja iltapäiväkerhon puhelimesta 040 334 6077 .

Katajanokan ala-asteen iltapäivätoiminnasta vastaa ensi lukuvuoden alusta palveluntuottajana Linguajoy. Hakemus iltapäivätoimintaan täytetään verkossa (www.hel.fi) 6.3.-1.5.2023 välisenä aikana. Lisätietoja uudesta iltapäiväkerhon palveluntuottajasta löydän verkosta osoitteesta linguajoy.fi .

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset). 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.

Lisätietoa kerho- ja harrastetoiminnasta .

Kerho- ja harrastustoiminta koulussamme lukuvuonna 2022−2023 

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Kaupunki on vakuuttanut osallistujat lukuun ottamatta kaupungin koordinoimaa EasySport-toimintaa.  

Kerhot ja harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Katajanokan ala-asteen koulun uusi johtokunta kaudelle 1.10.2021-30.9.2025

Katajanokan ala-asteen koulun johtokunta:

puheenjohtaja Marika Punamäki
henkilökohtainen varajäsen Mia Folkesson-Huttunen

varapuheenjohtaja 
henkilökohtainen varajäsen Livia Väresmaa

jäsen Jukka Hakala
henkilökohtainen varajäsen Heikki Parviainen

jäsen Hans Dolk
henkilökohtainen varajäsen Eeva-Maria Laakso

jäsen Patricia Pousar
henkilökohtainen varajäsen Jani Lammi

opettajajäsen Pekka Paukkonen
henkilökohtainen varajäsen Maria Vasama

henkilökuntajäsen Pauliina Hänninen
henkilökohtainen varajäsen Marianne Adelheim

sihteeri ja esittelijä, koulunjohtaja Marko Sirén

PDF-linkki johtokunnan pöytäkirjaan 29.3.2023.

PDF-linkki johtokunnan pöytäkirjaan 5.10.2022.

PDF-linkki johtokunnan pöytäkirjaan 23.5.2022.

PDF-linkki johtokunnan pöytäkirjaan 21.3.2022.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Instagram

Sijainti

Laivastokuja 6, 00160 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.