Kankarepuiston peruskoulu

Jakomäessä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Kankarepuiston peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Jakomäenpolku 6, 00770 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 77301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Anne Heinonen
+358 9 310 72234
anne.heinonen@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Pirita Talikka
+358 9 310 82027
pirita.talikka@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Heli Niemi
+358 9 310 80671
heli.niemi@hel.fi

Rehtori
Jane Majanen
+358 9 310 82022
jane.majanen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska, saksa
englanti, ruotsi
ruotsi
italia, ranska, saksa

Tarjolla sali

Jakomäen peruskoulun nimi muuttui Kankarepuiston peruskouluksi 1.8.2020. Samalla koulu aloitti toimintansa uusissa tiloissa osoitteessa Jakomäenpolku 6.

Kankarepuiston peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelevat 1.-9. luokat. Kankarepuiston peruskoulu sijaitsee Helsingin Jakomäessä. Koulumme on lähikoulu Jakomäen, Alppikylän ja Suurmetsän alueen lapsille. Oppilaita koulussamme on noin 550.

Toiminta-ajatuksemme on "Aikaa yhdessä kasvamiseen ja oppimiseen".

Opetuksen painopisteenä on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Koulussamme opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja tavoitteellisesti jokaisella eri vuosiluokalla aina ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti. Tunnetaidot, hyvinvointitaidot ja mielenterveystaidot korostuvat kaikessa opetuksessa läpileikkaavina teemoina.

Kankarepuiston peruskoulu toimii Jakomäen sydän -palvelurakennuksessa, jossa toimivat myös Jakomäen nuorisotalo, leikkipuisto ja varhaiskasvatusyksikkö. Rakennus on otettu käyttöön syksyllä 2020. Käytössämme ovat uudet, muuntuvat ja joustavat opetustilat, jotka mahdollistavat monipuoliset opetus- ja opiskelumenetelmät.

Koulumme lähellä on Helsingille ainutlaatuista lähiluontoa - Slåttmossenin suo ja luonnonsuojelualue löytyy kivenheiton päästä. Jakomäen kirjasto palvelee koulumme oppilaita päivittäin.

Tutustu koulumme arkeen:Kankarepuiston peruskoulun Instagram-tili(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Meidän koulu

Kankarepuiston peruskoulu järjestää aamupäivätoimintaa 1.-2. -luokan oppilaille niinä päivinä, kun lapsen koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.30. Toimintaan voi osallistua myös 3.-4. luokkien erityisen tuen oppilaita. Koulumme aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.30-10.00 välisenä aikana. Aamupäivätoiminnassa ei tarjota aamupalaa ja se on maksutonta. Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa. Aamupäivätoiminnan tilana toimii koulukirjasto sekä koulun piha-alue. Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat. Aamupäivätoimintaan voi ilmoittautua Wilmassa täyttämällä hakemuksen "Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen kevät 2024".

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Toiminta-ajatuksemme on Aikaa yhdessä kasvamiseen ja oppimiseen.

Opetuksen painopisteenä on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Koulussamme opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja tavoitteellisesti jokaisella eri vuosiluokalla aina ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti. Tunnetaidot, hyvinvointitaidot ja mielenterveystaidot korostuvat kaikessa opetuksessa läpileikkaavina teemoina.

Lukuvuonna 2023–2024 Kankarepuiston peruskoulussa opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja 1 vuosiviikkotunti luokilla 1–6. Luokilla 7–9 tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan osana opetusta. Tunnit ovat osa lukujärjestysten mukaisten oppiaineiden opetusta.

Jokaisella alakoulun luokalla on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Koulussamme toteutetaan samanaikaisopetusta. Yhdessä oman opettajan kanssa usein työskentelee erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, koulunkäynninohjaaja, monikielinen ohjaaja tai kouluvalmentaja. Myös oppilashuollon palvelut ovat tukemassa oppilasta oppimispolulla meidän koulussamme.

Oppilaiden koulunkäyntiä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kodin ja koulun yhteistyötä ovat opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi edistämässä venäjän ja arabiankieliset monikieliset ohjaajat, kouluvalmentaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja.

Oppilaat saavat tarvittaessa koulun jälkeen tukiopetusta. Oppitunneilla tukea voi saada oman opettajan lisäksi S2-opettajilta ja erityisopettajilta joko omassa ryhmässä tai pienryhmässä. Koulussamme toimii myös läksykerho, jossa oppilaat voivat aikuisen ohjaamina tehdä kotitehtäviä ja valmistautua esimerkiksi kokeisiin. Yläluokilla toimii tämän lisäksi STOPPI-toiminta, jonne opettajat ohjaavat tuen tarpeessa olevia oppilaita. Vuosittain jokainen oppilas osallistuu vähintään kahteen ilmiöoppimisen jaksoon, jolloin oppiaineita opiskellaan ilmiölähtöisesti. Ilmiöiden aiheet vaihtelevat ja oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan ilmiöiden aiheisiin. Ilmiöoppimisessa painopisteenä on myös kokonaisvaltainen hyvinvointi ja koulumme toiminta-ajatus.

Vuosittain jokainen oppilas osallistuu vähintään kahteen ilmiöoppimisen jaksoon, jolloin oppiaineita opiskellaan ilmiölähtöisesti. Ilmiöiden aiheet vaihtelevat ja oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan ilmiöiden aiheisiin.

Koulussamme 7.–9. luokilla opiskellaan kahdessa jaksossa, jossa lukujärjestys vaihtuu syys- ja kevätlukukautena. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksuttomat oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulumme itse valitsee. Koulussamme oppilaat opiskelevat lähes kaikissa oppiaineissa siten, että oppilaalla on käytössään yhtenä työvälineenä oppikirja. Sekä ala- että yläkoulun kieltenopetuksessa jokaisella oppilaalla on käytössään oma oppikirja- ja työkirja. Painettujen oppikirjojen lisäksi käytetään digimateriaaleja eri oppiaineissa. Koulussamme 7.-9. luokilla oppilaille tarjotaan opiskelukäyttöön kannettavat tietokoneet.

Kankarepuiston peruskoulun päivärakenne

 • 8.30-10.00 2 oppituntia
 • 10.00-10.15 välitunti
 • 10.15-12.00 2 oppituntia ja lounas
 • 12.00-12.30 välitunti
 • 12.30-14.00 2 oppituntia
 • 14.00-14.15 välitunti
 • 14.15-15.45 2 oppituntia

Työelämäpainotteinen opetus (TEPPO)

Kankarepuiston peruskoulussa järjestetään 8.-luokkalaisille työelämäpainotteista opetusta (TEPPO).

TEPPO-opetukseen osallistuvat oppilaat valitsevat Työelämää! -valinnaisaineen ja tekevät lukuvuoden aikana useita työharjoittelujaksoja itse hakemillaan työpaikoilla. Työelämää! -valinnaisaineessa tutustutaan eri ammatteihin ja harjoitellaan työelämässä tarvittavia taitoja työelämäohjaajan tukemana.

TEPPO-toimintaan haetaan keväisin valinnaisaineita valittaessa, mutta mahdollisuuksien mukaan ryhmään voi päästä myös lukuvuoden aikana.

Lisätietoa: Sami Seppilä, sami.seppila@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kieliohjelma

Kaikki oppilaat aloittavat ensimmäisen A-kielen opiskelun 1. luokalla. Ensimmäisellä luokalla Kankarepuiston peruskoulussa tarjotaan A -kielenä englantia, jonka opiskelun kaikki 1. luokan oppilaat aloittavat. Englantia opiskellaan kaksi tuntia viikossa. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli.

Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta. Kankarepuiston peruskoulussa vapaaehtoisena A-kielenä tarjotaan ranskaa tai ruotsia. Vapaaehtoisessa A-kielessä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena 8. luokalla vapaaehtoisen B-kielen.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska, saksa
Kankarepuiston peruskoulussa opetettavat kielet lukuvuodesta 2024-2025 alkaen:

A1 (1. lk. alkava) englanti, ranska, saksa
A2 (3. lk. alkava) englanti, ruotsi
B1 (6. lk. alkava) ruotsi
B2 (8. lk. alkava) saksa, ranska, italia

Koulussamme järjestetään omien kotikielten opetusta

Kankarepuiston peruskoulussa tarjotaan lukuvuonna 2023-2024 seuraavien kotikielten opetusta: venäjä, viro, somali ja arabia.

Omien äidinkielten opetuspäivä on torstai. 

venäjä, opettaja Ilona Spelman

klo 12.00-13.30 1.-2. lk

klo 13.30-15.00 2.-3. lk

klo 15.00-16.30 4.-5. lk

klo 16.30-18.00 6.-9. lk

somali, opettaja Hassan Nur

klo 13.15-14.45 1.-4. lk

klo 15.00-16.30 5.-9. lk

viro, opettaja Annika Kuuse

klo 16.15-17.45 1.-9. lk

arabia, opettaja Sanaa Kadi

klo 15.30-17.00 1.-9. lk

Mikäli kotikieltänne ei opeteta Kankarepuistossa, sitä saatetaan opettaa jollakin toisella koululla. Voitte tiedustella lukujärjestystä ja opetustietoja oman äidinkielen opetukseen luokanopettajalta/-valvojalta. Koululta on mahdollista saada matkalippuavustus kulkemiseen omille äidinkielten tunneille, mikäli ne järjestetään jollain toisella koululla.

Lisätietoja oman äidinkielen opetuksesta saatte suoraan kotikielten opettajilta, jotka tavoitatte Wilman kautta. Jos opetus menee päällekkäin oppilaan muun opetuksen kanssa, olkaa yhteydessä luokanopettajaan/-valvojaan.

Opettajat hakevat oppilaat ulko-ovilta oppituntien alkaessa.

 

Urhea-toiminta

 

Mitä Urhea-toiminta tarkoittaa Kankarepuistossa? 

 

Kankarepuiston peruskoulu on liikuntalähikoulu, joka aloittaa yhteistyön pääkaupunkiseudun urheiluakatemian, Urhean, kanssa lukuvuonna 2024-2025. Yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa urheilusta innostuneelle nuorelle laadukas arki koulu-seura-koti-yhteistyöllä. Urheilevalle nuorelle tarjotaan urheiluharrastusta tukevia Kasva urheilijaksi -valinnaisopintoja ja mahdollistetaan osallistuminen Urhean koordinoimiin harjoituksiin.

 

Miten oppilaat valitaan Urhea-oppilaiksi?

Urhea-liikuntaluokalla opiskelevat oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä. Erillistä valintakoetta ei ole, vaan oppilas hakee Urhea-oppilaaksi Wilman kautta välitetyn hakuohjeen mukaan. Kirjallisen hakemuksen jälkeen oppilaille järjestetään kokeilutreenit koululla.

 

Kenelle Urhea-toiminta on suunnattu ja mitä se sisältää?

Toiminta on tarkoitettu tavoitteellisesta urheilusta innostuneille nuorille, joilla on halu osallistua innokkaasti liikunnanopettajan vetämälle Kasva urheilijaksi -valinnaisliikuntakurssille sekä osallistua säännöllisesti koulupäivän yhteydessä oleviin harjoituksiin. Toiminta on osallistujalle maksutonta. 

 

Toiminnan sisältö

Kasva urheilijaksi -valinnaisaine työjärjestyksen mukaisesti liikunnanopettajan vetämänä.

Tiistaiaamuna harjoittelumahdollisuus ennen koulupäivän alkua omalla koululla tai Urhean treeneissä lähialueella.

Keskiviikkoiltapäivänä osallistuminen oman seuran harjoitukseen tai Urhean koordinoimaan harjoitteluun.

Lisätietoja Urhean yläkoulutoiminnasta sekä sisällöistä löydät pääkaupunkiseudun urheiluakatemian verkkosivuilta.

Yleistietoa Urhean yläkoulutoiminnasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Helsingin Urhea-yläkoulut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Urhean koordinoimat avoimet harjoitukset Helsingissä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hakijat sitoutuvat ilmoittautuessaan Urhean urheilijasopimuksen pelisääntöihin.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

 

Haku Urhea-toimintaan ja lisätietoa

Tiedote ja hakulomake Urhea-toimintaan tulee näkyviin Wilman “lomakkeet”-osioon.

 

Hakeutuminen Urhea-luokalle syksyksi 2024 tehdään maalis-huhtikuussa 2024.

Tästä koulun omille sivuille: Kankarepuiston peruskoulu | Helsingin kaupunki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Yhteystiedot:

Kankarepuiston peruskoulun apulaisrehtori Anne Heinonen: 0931072234, anne.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Urhea-idrottsklassen

Grundskolan Kankarepuiston peruskoulu är en närskola som är inriktad på motion och idrott. Skolan inleder samarbete med Huvudstadsregionens idrottsakademi, Urhea, läsåret 2024–2025. Syftet med samarbetet är att ge unga som är intresserade av idrott möjlighet till en högklassig vardag genom samarbete mellan skolan, föreningen och hemmet. Unga idrottare erbjuds frivilliga studier som stöder idrottshobbyn och möjliggör deltagandet i träningar som samordnas av Urhea.

Hur väljs eleverna till Urhea-elever?

Eleverna som studerar i Urhea-idrottsklassen väljs på våren då eleverna går i åk 6. Det finns inget separat urvalsprov, utan eleven ansöker till Urhea-elev enligt den ansökningsanvisning som förmedlats via Wilma. Efter skriftlig ansökan blir eleverna testade vid träningar på skolan.

Till vem riktas Urhea-verksamheten och vad innehåller den?

Verksamheten är avsedd för unga som är intresserade av målinriktad idrott och som ivrigt vill delta i den valbara idrottskursen Väx till idrottare, som leds av idrottsläraren. Eleven bör även regelbundet delta i träningar som ordnas i samband med skoldagen. Verksamheten är avgiftsfri för deltagaren.

Verksamhetens innehåll

o  Det valbara ämnet Väx till idrottare i enlighet med läseordningen under ledning av idrottsläraren.

o  Möjlighet till träning på tisdag mornar innan skoldagen börjar i den egna skolan eller på Urheas träningar i närområdet.

o  Deltagande i den egna föreningens träning på onsdag eftermiddagar eller i en träning som samordnas av Urhea.

Mer information om Urheas högstadieverksamhet och innehåll finns på Huvudstadsregionens idrottsakademis webbplats.

Allmän information om Urheas högstadieverksamhet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Helsingfors Urhea-högstadier(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Öppna träningar i Helsingfors samordnade av Urhea(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

o   

Vid anmälan förbinder sig de sökande till spelreglerna för Urheas idrottaravtal.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ansökan till Urhea-verksamheten och mer information

Meddelandet och ansökningsblanketten för Urhea-verksamheten syns i Wilma under ”blanketter”.

Ansökan till Urhea-klassen hösten 2024 görs i mars–april 2024.

Till skolans egen webbplats här: Grundskolan Kankarepuiston peruskoulu | Helsingfors stad

Kontaktuppgifter:

Kankarepuiston peruskoulu, biträdande rektor Anne Heinonen: 09 310 7223 4, anne.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Urhea Programme

Kankarepuisto Comprehensive School is a local school with a physical education programme starting cooperation with the Metropolitan Sports Academy, Urhea, in the 2024–2025 school year. The purpose of the cooperation is to enable quality daily life for young people excited about sports through cooperation between their club, home and school. In the programme, young athletes are offered the Kasva urheilijaksi (Grow into an Athlete) optional subject supporting their sports hobby as well as the opportunity to participate in training sessions coordinated by Urhea.

How are pupils selected for the Urhea programme?

Pupil selections for the Urhea physical education programme are made in the spring of grade six. There is no separate aptitude test. Instead, pupils apply for the Urhea programme according to the instructions provided in Wilma. After the written application has been submitted, trial practice is arranged for the pupils at the school.

To whom is the Urhea programme aimed for, and what does it contain?

The programme is intended for young people excited about goal-oriented sports with the desire and motivation to participate in the Kasva urheilijaksi optional course led by the physical education teacher and regular practice sessions in connection with school days. The programme is free of charge.

Programme content

o  The Kasva urheilijaksi optional subject taught by the physical education teacher according to the course agenda.

o  Option to practice on Tuesday morning before school starts at the pupil’s own school or at Urhea practice nearby.

o  Participation in practice organised by the pupil’s own club or coordinated by Urhea on Wednesday afternoons.

Further information on the Urhea programme and its content in lower secondary schools is available on the Metropolitan Sports Academy Urhea website (in Finnish).

General information on the Urhea programme in lower secondary schools (in Finnish)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Lower secondary Urhea schools in Helsinki (in Finnish)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Open practice sessions coordinated by Urhea in Helsinki (in Finnish)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

o   

By applying, applicants commit to adhering by the Urhea athlete contract rules (in Finnish).(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Applying to the Urhea programme and further information

A bulletin and application form for the Urhea programme will be posted in the forms (lomakkeet) section in Wilma.

Pupils must apply for the Urhea programme starting in autumn 2024 in March-April 2024.

Click here to visit the school website: Kankarepuisto Comprehensive School | City of Helsinki

Contact information:

Kankarepuisto Comprehensive School Deputy Principal Anne Heinonen: +358 9 3107 2234, anne.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Средняя общеобразовательная школа Канкарепуйсто – это районная школа, где предоставляется возможность для занятий спортом в рамках начала сотрудничества со Спортивной академией Urhea в 2024-2025 учебном году. Цель сотрудничества – предоставить возможность молодым людям, увлекающимся спортом, наилучшим образом наладить повседневную жизнь благодаря сотрудничеству школы, спортивной секции и дома. Молодому спортсмену будут предложены факультативные занятия «Вырасти спортсменом» в поддержку его спортивной деятельности, а также возможность участвовать в тренировках, координируемых академией Urhea.

Как происходит отбор учеников в спортивные классы, сотрудничающие с академией Urhea?

Отбор учеников в спортивный класс Urhea осуществляется в течение весеннего полугодия шестого класса. Отдельный вступительный экзамен не проводится, вместо этого для поступления в спортивный класс Urhea ученику следует подать заявку в соответствии с инструкциями, размещенными в Wilma. После подачи учеником письменной заявки он будет приглашен на пробную тренировку в школу.

Для кого предназначен спортивный класс Urhea, и что включает учеба?

Спортивный класс предназначен для молодых людей, которые целенаправленно занимаются тем, или иным видом спорта и хотят принимать активное участие в факультативном курсе физических тренировок «Вырасти спортсменом», под руководством учителя физкультуры, а также в регулярных тренировках в течение учебного дня. Обучение в спортивном классе организовано на бесплатной основе.

Содержание обучения

o  Факультативный курс «Вырасти спортсменом» (Kasva urheilijaksi) под руководством учителя физкультуры в соответствии с учебным расписанием.

o  Утром по вторникам возможность провести тренировку до начала учебного дня в своей школе или посетить тренировку академии Urhea недалеко от нее.

o  По средам во второй половине дня возможность посетить тренировку в своей спортивной секции или сделать тренировку по координации академии Urhea.

Дополнительная информация о сотрудничестве академии Urhea со старшими классами школ вы найдете на сайте Спортивной академии Хельсинки.

Общая информация о сотрудничестве академии Urhea со старшими классами школ(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Список школ, задействованных в совместных программах с академией Urhea(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Открытые тренировки в Хельсинки под координацией академии Urhea(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

o   

При подаче заявки ученик обязуется соблюдать Правила, предусмотренные договором между спортсменом и академией Urhea.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Подача заявок на обучение в спортивном классе Urhea и дополнительная информация

Информационное сообщение и бланк заявки на обучение в спортивном классе Urhea будут размещены на сервисе Wilma, в разделе «анкеты» (lomakkeet).

Заявки на поступление в спортивные классы Urhea с осеннего полугодия 2024 г. принимаются с марта по апрель 2024 г.

Нажмите здесь для перехода на сайт школы: Средняя общеобразовательная школа | Муниципалитет Хельсинки

Контактная информация:

Заместитель директора средней общеобразовательной школы Канкарепуйсто Анне Хейнонен: 0931072234, anne.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Dugsiga hoose-dhexe ee Kankarepuisto waa dugsiga xaafadda ee jimicsiga, kaas oo wadashaqeyn la billaabaya akademiyada isboortiga soonaha caasimadda, Urhea sannad-dugsiyeedka 2024-2025. Ujeedada wadashaqeyntu waa in dhallinyarada xiisaynaysa isboortiga loo suurageliyo nololmaalmeed tayo leh oo lagu samaynayo wadashaeynta dugsiga-naadiga-guriga. Da'yarka isboortiga ciyaara waxaa loo fidinayaa waxbarashada doorashada ah ee Noqo ciyaartoy oo taageeeysa hiwaayadda isbooritiga waxaana loo suuraglelinayaa ka qaybqaadashada tababarada uu Urhea iskuduwo.

Sidee ayaa ardayda loogu dooranayaa ardaynimada Urhea?

Ardayda wax ku barata fasala jimicsiga ee Urhea waxaa la xulayaa guga fasalka lixaad. Imtixaan gooni ah oo lagu xulanayo ma jiro ee ardayga ayaa si waafaqsan hagitaanka codsiga ee lagu soo gudbiyay Wilmada ku codsanaya ardaynimada Urhea. Codsiga qoraalka ah kaddib ayaa ardayda dugsiga loogu qabanqaabinayaa tababaro tijaabo ah.

Yaa loogu talaggalay waxqabadka Urhea muxuuse ka kooban yahay?

Waxqabadka waxaa loogu talaggalay dhallinyarada si hiigsi leh u xiisaynaysa isboortiga, kuwaas oo raba in ay si niyad ah uga qaybqaadanaya kooraska Kasva Urheilijaksi ee jimicsiga la dooranayo ee uu macallinka jimicsigu wado islamarkaasna si joogto ah uga qaybqaadana tababarada jira inta lagu jiro maalin-dugsiyeedka. Waxqabadku waa u lacag la'aan qofka ka qaybqaadanaya.

Waxa uu waxqabadku ka kooban yahay

o  Maaddada la dooran karo ee Kasva Urheilijaksi- ee waafaqsan jadwalka shaqada ee uu qabto macallinka jimicsiga

o  Fursad tababar oo subaxda Talaadada ah kahor inta aanay billaaban maalin-dugsiyeedku, taas oo ka jirta dugsiga ardayga ama tababarada Urhea ee xaafadda.

o  Ka qaybqaadashada galabta Arbacada ee tababarka kooxdaada ama tababar uu iskuduwayo Urhea.

Macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan waxqbadka Urhea ee dugsiga dhexe iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ee akadeemiyada isbooritiga ee Soonaha caasimadda.

Macluumaadka guud ee waxqabadka dugsiga dhexe ee Urhea(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Dugsiyada dhex ee Urhea ee Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tababarada fura ee uu iskuduwayo Urhea ee Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

o   

Codsadayaashu waxay marka ay isdiiwaangelinayaa qawlqaadanayaan sharciyada ciyaaraha ee hehiiska ciyaartowyga Urhea.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Codsiga waxqabadka Urhea iyo macluumaad dheeraad ah

Wargelinta iyo foomka codsiga ee waxqabadka Urhea wuxuu ka muuqanayaa qaybta "lomakkeet" ee Wilmada.

Codsashada fasalka Urhea ee deyrta 2024 waxaa la samaynayaa Maarso-Abriil 2024.

Halkan ka gal bogagga dugsiga: Dugsiga hoose-dhexe ee Kankarepuisto | magaalada Helsinki

Macluumaadka xiriirka:

Kaaliyaha maamulaha dugsiga hoose-dhexe ee Kankarepuisto Anne Heinonen: 0931072234, anne.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

التعاون مع الأكاديمية الرياضية لمنطقة العاصمة وضواحيها أورهيا (Urhea) خلال العام الدراسي 2024 - 2025. الهدف من التعاون هو تمكين الشباب المتحمسين لممارسة الرياضة من جعل حياتهم اليومية عالية الجودة من خلال التعاون فيما بين المدرسة والنادي والبيت.  نوفّر للشباب الذين يمارسون الرياضة تعليما اختياريا بعنوان "النمو كرياضي" يدعم ممارسة الهواية الرياضية ونجعل من الممكن المشاركة في التدريبات التي تنسقها أورهيا.

 

كيف يتم اختيار الطلاب ليصبحوا طلابا لدى أورهيا؟

يتم اختيار الطلاب الذين سوف يدرسون في الصف الرياضي أورهيا في ربيع الصف السادس. لا يوجد امتحان قبول منفصل، وإنما يتقدم الطالب بالطلب إلى أورهيا وفقًا لإرشادات الطلب التي تم إرسالها من خلال ڤيلما (Wilma). بعد الطلب المكتوب يتم تنظيم تدريبات تجريبية للطلاب في المدرسة.

 

لِمَن فعالية أورهيا مُخصصة وماذا تتضمن؟

الفعالية مُخصصة للشباب المتحمسين لممارسة الرياضة الهادفة، والذين لديهم الرغبة في المشاركة بحماس في الدورة الرياضية الاختيارية "النمو كرياضي" التي يُشرف عليها مدرس التربية الرياضية وفي المشاركة بانتظام في التدريبات التي تكون أثناء اليوم الدراسي في المدرسة. الفعالية مجانية للمشاركين فيها.

 

مضمون الفعالية

o   المادة الاختيارية "النمو كرياضي" يُشرف عليها مدرس التربية الرياضية حسب جدول العمل.

o   من الممكن التدرب صباح يوم الثلاثاء قبل بدء اليوم الدراسي في المدرسة الخاصة بالطالب أو في المنطقة القريبة لتدريبات أورهيا.

o   يوم الأربعاء بعد الظهر المشاركة في التدريبات في النادي الذي تتبع له أو في التدريبات التي تُنسقها أورهيا.

معلومات إضافية عن فعاليات المدرسة الاعدادية لأورهيا وكذلك عن المضامين تجدها على صفحات الإنترنت للأكاديمية الرياضية لمنطقة العاصمة وضواحيها.

o   معلومات عامة عن فعالية المدرسة الإعدادية لأورهيا(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

o   مدارس أورهيا الإعدادية لهلسنكي(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

o   التدريبات المفتوحة التي تُنسقها أورهيا في هلسنكي(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

o    

يلتزم مقدمو الطلبات عند تسجيلهم بالضوابط والنظم لاتفاق الرياضي لأورهيا.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

التقدم بطلب أورهيا ومعلومات إضافية

نشرة معلومات وطلب الاستمارة لفعالية أورهيا تظهر في جزئية "الاستمارات lomakkeet" لڤيلما (Wilma).

 

التقدم بالطلب لصف أورهيا خريف عام 2024 يتم في شهر مارس - أبريل 2024.

من هنا للصفحات الخاصة بالمدرسة: مدرسة كانكاريبويستو للتعليم الأساسي | مدينة هلسنكي

 

بيانات الاتصال:

نائبة ناظر مدرسة كانكاريبويستو للتعليم الأساسي أنّي هيينونين: 0931072234، anne.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

 

Lukuvuoden 2024-2025 aloitus 8.8.2024

Koulu alkaa ensimmäisen luokan oppilailla torstaina 8.8.2024 klo 8.30. Päivä päättyy kello 12.00. Luokilla 2.-9. koulupäivän kesto on klo 9.15-12.00.

Perjantaina 9.8.2024 kaikilla luokilla on koulua klo 9.15-12.00. Tämän jälkeen luokat noudattavat omia luokkakohtaisia lukujärjestyksiään. 

Haluatko sijaisopettajaksi kouluumme?

Opettajan sijaisuuksista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä sijaisvastaaviin sähköpostitse osoitteisiin pilvi-leena.peltomaki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)maiju.o.akkanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja asta.koivunen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) .

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kankarepuiston peruskoulu

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Kankarepuiston peruskoulun järjestyssäännöt täsmentävät lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka määritellään Suomen laissa, kuten perusopetuslaissa ja –asetuksissa.
 • Kankarepuiston peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssääntöjen avulla ohjataan oppilaita muiden huomioimiseen, hyviin tapoihin, hyvään käytökseen ja edistämään turvallista koulupäivää.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana. Kouluaikaa ovat oppitunnit, välitunnit, koululounas, opintoretket, leirikoulut ja muu kouluun liittyvä toiminta.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella, opintoretkien ja leirikoulujen aikana.

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Oppilaat ovat tasavertaisia sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta.
 • Koulussa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kulttuurisesti moninainen ilmapiiri sekä edistetään kulttuurien välistä ymmärrystä.
 • Oppilaalla on oikeus saada maksutonta opetusta kaikkina koulun työpäivinä.
 • Oppilailla on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
 • Oppilaalla on oikeus opiskella ilman häirintää, syrjintää, kiusaamista tai väkivallan uhkaa.

Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oppilaan velvollisuudet

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa koulutyönsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 • Oppilas noudattaa hyviä tapoja, annettuja ohjeita ja käyttäytyy asiallisesti.
 • Oppilas puuttuu häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen ja kertoo siitä aikuiselle.
 • Oppilas ottaa toiset huomioon edistämällä ja kunnioittamalla työrauhaa.
 • Oppilas pukeutuu tarkoituksenmukaisesti ja turvallisuutta edistäen opetuksessa.
 • Oppilas saapuu ajoissa oppitunneille.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Oppilas viettää välitunnit niille osoitetuilla alueilla.
 • Oppilas ei poistu koulun alueelta koulupäivän aikana.

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Oppilaan tulee huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
 • Oppilas ei roskaa eikä vahingoita ympäristöä.
 • Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.

Turvallisuus

 • Oppilas ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta, puutteesta tai esineestä koulualueella koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Oppilas huolehtii kulkuvälineen sille osoitettuun parkkiin tai säilytystilaan.
 • Oppilas noudattaa erillisiä välituntiohjeita välituntisin koulualueella.
 • Koulualueella on käytössä valvontakamera.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Puhelimet ja muut mobiililaitteet pidetään opetuksen aikana häiriöttömässä tilassa (äänet/värinä pois päältä) ja poissa näkyvistä esimerkiksi repussa, lokerikossa tai omassa kaapissa. Tämä koskee myös retkiä ja opintokäyntejä.
 • Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla on sallittua ainoastaan opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Mobiililaitteiden käyttöön puututaan välitunneilla, mikäli laitetta käytetään kiusaamis- ja häiritsemistarkoituksessa.
 • Toisen ihmisen kuvia, videoita tai hänen laatimiaan viestejä (pikaviestit, sähköpostiviestit, Wilma-viestit tai muut yksityiset viestit) ei saa jakaa eikä julkaista minkään kanavan kautta ilman lupaa.
 • Opettajalla tai rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin, tietokone tai mobiililaite, mikäli laitteen käyttö häiritsee opetusta ja/tai omaa ja muiden oppimista.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
 • Kouluun ei tuoda eikä koulupäivän aikana pidetä hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Kurinpito

 • Rehtori ja opettaja voi käyttää perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia, joita ovat

 

 • 35 § 3 mom. siivousvelvoite
 • 35a § kasvatuskeskustelu
 • 36 § 1 mom. jälki-istunto
 • 36 § 2 mom. oppilaan määrääminen poistumaan
 • 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen
 • 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään
 • 36 § 1 mom. kirjallinen varoitus
 • 36 § 1 mom. määräaikainen erottaminen.

 

 • Rehtori ja opettaja voi käyttää Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä, joita ovat

 

 • 36b § 1 mom. oppilaan poistaminen tilasta
 • 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto
 • 36e § tavaroiden tarkastaminen sekä
 • 36b § 2 mom. ja 36 d 2 mom. voimakeinojen käyttäminen.

 

 • Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset kurinpidosta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt julkaistaan oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle Wilman pysyvänä tiedotteena.
 • Koulun opettajat ja muu henkilökunta valvovat sääntöjen noudattamista ja puuttuvat rikkeisiin.
 • Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan päivittäin ja se todennetaan Wilma-merkinnöin.
 • Järjestyssääntöjä käsitellään säännöllisesti oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa.
 • Johtoryhmä hyväksyy järjestyssääntömuutokset.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Kankarepuiston peruskoulu

Käyntiosoite
Jakomäenpolku 6, 00770 Helsinki
Postiosoite
PL 77301, 00099 Helsingin kaupunki

Avoinna koulun työpäivinä kello 8.15-16.00. 

Koulusihteeri

Heli Niemi   
puh. 09 310 80671 
heli.niemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rehtori

Jane Majanen
puh. 09 310 82022
jane.majanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

(luokat 6-9) Anne Heinonen
puh. 09 310 72234
anne.heinonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

(luokat 1-5) Pirita Talikka
puh. 09 310 82027
pirita.talikka@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja

Kristiina Sirola

Opettajien työskentelytila

(opettajat ja koulunkäyntiavustajat)
puh. 09 310 80673

Kouluvalmentaja

Koulussamme työskentelee kouluvalmentaja. Kouluvalmentaja kohtaa ja tukee oppilaita koulun arjessa. Kouluvalmentaja on saatavilla kaikille oppilaille pääsääntöisesti koulupäivän yhteydessä. Työskentelyn tavoitteena on tukea myönteistä kouluilmapiiriä ja kouluun kiinnittymistä sekä ennaltaehkäistä poissaoloja.

Stina Väyrynen
stina.e.vayrynen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3102 5701 / 040 538 1315

Iltapäivätoiminnan vastaava

Eeva Elsinen
puh. 09 310 89205 / 040 334 5825
eeva.elsinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava

Niko Karumaa
puh.  040 922 4640
kv.kankarepuisto@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Harjoittelijakoodinaattori

Tuomas Rämö
puh.  09 310 80675
tuomas.j.ramo@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
040 3341 522
Harjoittelijakoordinaattori vastaa opettaja- ja koulunkäynninohjaajaharjoittelijoiden vastaanottamisesta Kankarepuiston peruskouluun.

Sijaisvastaavat 

Haluatko sijaisopettajaksi kouluumme? Opettajan sijaisuuksista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä sijaisvastaaviin sähköpostitse osoitteisiin pilvi-leena.peltomaki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)maiju.o.akkanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja asta.koivunen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kouluravintola

puh. 09 310 82025

Tilavaraukset

Helsingin kaupungin tilavaraukset Varaamo-palvelun kautta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jakomäen nuorisotalo, puh. 09 310 72 187, jakomaen.nuorisotalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Liikuntapaikkavaraukset puh. 09 310 87800, ma, ke, pe klo 8-12 ja ti, to klo 12-16, liikuntapaikkavaraukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajainhuone
puh. 09 310 82304

Luokanopettajat

1A Suvi Häkli
1B Maiju Akkanen
1C Hibaaq Amin
1D Asta Koivunen
2A Meri Laaksonen
2B Pirita Talikka
2C Elina Kuisma
3A Mona Mattila
3B Johanna Sironen
3C Tiina Laurila
3D Elina Tervonen
4A Anna Timola
4B Asko Santero
4C Antti Katajamäki
5A Akseli Lepistö
5B Lauri Hanhela
5C Maarit Dahlberg
6A Laura Korhonen
6B Laura Pylvänen
6C Matias Alho

Valmistava opetus

7-9D Jonna Tikka

Erityisluokanopettajat

1-2E Maarit Salovuori
2-3E Kirsi Lehtosaari
4-5D Sini Lehtomäki
6-7D Reza Heidari
6-7E Emma Heikkinen
8-9C Henri Huikuri

Laaja-alaiset erityisopettajat

Johanna Gust
Olli Nissinen
Susa Peltola
Anitta Tamminen
Jenna Virtanen

Luokanvalvojat

7A Henna Lind
7B Karoliina Ekberg ja Annastiina Keijonen
7C Katri Virkkala
8A Aku Pajula
8B Helena Nurmi ja Susanna Horstia
9A Susanna Horstia
9B Heidi Klenberg

Opettajalistaus ja wilmalyhenne

Akkanen Maiju AkM 1 B, äidinkieli ja kirjallisuus
Alho Matias 6C
Amin Hibaaq AmH 1C
Anttonen Tiitta AnT englanti, ruotsi
Beciroski Nadira BeN islam
Cheref Idir CheI islam
Dahlberg Maarit DaM 5C
Ekberg Karoliina EkT ruotsi, englanti
Mattila Mona MaM 3A
Gust Johanna GuJ laaja-alainen erityisopettaja
Hanhela Lauri HaL 5B
Heidari Reza HeR erityisluokanopettaja 6-7D
Heikkinen Emma erityisluokanopettaja 6-7E
Heikkinen Marja HeM englanti, ranska, kuvataide
Heinonen Anne HeA apulaisrehtori (luokat 6-9), käsityö, kotitalous
Horstia Susanna HoS matematiikka, kemia
Juntumaa Jere JuJ kuvataide
Kadi Sanaa SaKa islam ja arabia
Kajasniemi Markus KaM erityisopettaja, suomi toisena kielenä
Kaskelin Marko KaMa tekninen työ
Katajamäki Antti KaA 4C
Keijonen Annastiina KeA taitavasti tulevaisuuteen -opettaja
Klenberg Heidi KLH kotitalous
Koivunen Asta 1D
Korhonen Laura KoL 6A
Kuisma Elina KuE 2C
Kukkonen Petri KuP historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Kuuse Annika KuAn viro
Kuusinen Petra PKU OTE
Laaksonen Meri LaM 2A
Laurila Tiina LaT 3C
Lehtomäki Sini  LeS 4-5D
Lehtosaari Kirsi LeK 2-3E
Lempivuori Laura LeL buddhalainen uskonto
Levijärvi Emma LeEm liikunta ja terveystieto
Lind Henna LiH musiikki
Mattila Mona MaM 3A
Mohamed Nur Hassan MNH somalin kieli
Nissinen Olli NiO laaja-alainen erityisopettaja
Nurmi Helena NuH ruotsi
Osola Liisa OSOL ortodoksisen uskonnon opettaja
Pajula Aku PaA fysiikka
Peltola Susa PeS laaja-alainen erityisopettaja
Peltomäki Pilvi-Leena PeP Suomi toisena kielenä
Pikkarainen Pinja PiP biologia ja maantieto
Pylvänen Laura PyL 6B
Rämö Tuomas RäT opinto-ohjaus
Salovuori Maarit SaM 1-2E
Saltne Jamel Salja arabia
Santero Asko SaA 4B
Sironen Johanna SiJ 3B
Spelman Ilona SpI venäjä
Talikka Pirita TaP apulaisrehtori, 2B
Talvio Maarit TaMa OTE-opetus
Tamminen Anitta TaA, erityisopettaja
Tervonen Elina TeE 3D
Tikka Jonna 7-9D
Timola Anna TiA 4A
Tähkävuori Manna TäM suomi toisena kielenä
Virkkala Katri ViK äidinkieli ja kirjallisuus
Virtanen Jenna ViJ laaja-alainen erityisopettaja

Koulunkäynninohjaajat

1-2E Heidi Pohjalainen

2-3E Veronika Vainstein

4-5D Fatima Al-Mosawi

6-7E Dalal Al Badry

8-9C Yasmin Ali

yleisopetus 1-9 Bikramjit Singh

Monikieliset ohjaajat

Karina Sabitova (venäjä, englanti)
puh. 040 643 3551 / 09 310 86568
karina.sabitova@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kamal Khafif (arabia)
puh. 040 663 1441
kamal.khafif@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Oppilaanohjaaja

Tuomas Rämö
puh. 09 310 80675, 040 3341 522
tuomas.j.ramo@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kuraattori

Mari Roima
puh. 09 310 71939 / 050 466 9657
mari.roima@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja

Eija Turkulainen
puh. 09 310 76122 / 050 3105 634

Koulupsykologi

Olga Rogatkina
puh. 09 310 71844 / 050 401 3276
sähköposti: olga.rogatkina@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet

Sirola Kristiina puheenjohtaja
Saari Aino
Karjalainen Marko
Kukkanen Merja
Pajukoski Mikko
Lukkarinen Melina
Pohjalainen Heidi
Majanen Jane sihteeri 

Varajäsenet:

Heinoja Juha
Linnermo Teemu
Fager Hanna
Korhonen Pekka
Pajukoski Maija
Hanhela Lauri
Roima Mari

Kankarepuiston peruskoulu                                                           PÖYTÄKIRJA    01/24

Helsingin kaupunki

Johtokunta                                                                                                                 

 

Kankarepuiston peruskoulun johtokunnan kokous

 

Aika                   Maanantai 25.3.2024 klo 17

Paikka               Jakomäen sydämen musiikkiluokka (kouluravintolan viereinen)

 

Läsnä                

Kristiina Sirola jäsen,               puheenjohtaja

Aino Saari                                   jäsen, varapuheenjohtaja

Marko Karjalainen                     jäsen

Merja Kukkanen                         jäsen

Mikko Pajukoski                         jäsen

Lauri Hanhela                             jäsen

Heidi Pohjalainen                       jäsen

Jane Majanen                          esittelijä, sihteeri

 7A                       oppilasedustaja

7A                       oppilasedustaja                         

                                                   

1 §                      Kokouksen avaus

                         

                          Puheenjohtaja avasi kokouksen.

                        

2 §                      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                         

                          Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                        

3 §                      Kokouksen järjestäytyminen

 

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Lauri Hanhela ja Heidi Pohjalainen.

                        

4 §                      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

5 §                     Kielitarjotin

 

Kankarepuiston peruskoulussa opetettavat kielet lukuvuodesta 2024-2025 alkaen ovat:

A1 (1. lk. alkava) EN, RA, SA

A2 (3. lk. alkava) EN, RU

B1 (6. lk. alkava) RU

B2 (8. lk. alkava) SA, RA, IT

Esitettiin A2-kieleksi (3. lk. alkava) englannin ja ruotsin kielten lisäksi ranskan kieltä.

 

Esitettiin siis, että Kankarepuiston peruskoulussa opetettavat kielet lukuvuodesta 2025-2026 alkaen ovat:

A1 (1. lk. alkava) EN, RA, SA

A2 (3. lk. alkava) EN, RU, RA

B1 (6. lk. alkava) RU

B2 (8. lk. alkava) SA, RA, IT

 

Päätös Päätös esityksen mukaan.

Päätöksestä pöytäkirjanote valmistelijalle.

 

6 §                     Koulun ja kodin välinen yhteistyöpäivä

 

Esitettiin, että kodin ja koulun välinen yhteistyöpäivä olisi la 28.9.24 ja sitä vastaava koulukohtainen vapaapäivä olisi pe 2.5.25.

 

Päätös               Päätös esityksen mukaan.     

 

7 §                     Järjestyssäännöt ja toimintaohjeet

 

Järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita on päivitetty puhelimen käytön osalta.

Päivitetyt järjestyssäännöt olivat kokouskutsun liitteenä.

Päivitetyt järjestyssäännöt ja toimintaohjeet julkaistaan koulun kotisivuilla.

 

Päätös               Johtokunta hyväksyi järjestyssääntö- ja toimintaohjepäivitykset keskustelluin muutoksin, jotka on muokattu pöytäkirjan liitteisiin.   

 

 

8 §                     Kankarepuiston peruskoulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet. Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

 

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

 

Kankarepuiston peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 6 697 871 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon kevään 2024 osalta ja syksyn ennusteen 2024 osalta, keskiarvolla 600 oppilasta.

 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

 

Esitys Kankarepuiston peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii.

 

Päätös Esityksen mukaan.

                        

9 §                     Seuraava kokous

                                                   

Esitys                 Johtokunta hyväksyy seuraavan kokouksen pidettäväksi maanantaina 20.5.24 klo 17 Jakomäen sydämen musiikkiluokassa.

 

Päätös              Esityksen mukaan.

 

10 §                   Kokouksen päättäminen

                                                   

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.57.

 

25.3.2024

 

                         

 

 

                        

 

________________________                                                       _________________________

 Lauri Hanhela                                                        Heidi Pohjalainen

pöytäkirjantarkistaja                                             pöytäkirjantarkistaja

 

 

_________________________                                                    _________________________                        

 Kristiina Sirola-Korhonen                                          Jane Majanen

   puheenjohtaja                                                              sihteeri

                         

Pöytäkirja koulun kotisivuille.

 

 

Kankarepuiston peruskoulu                           PÖYTÄKIRJA   02/24

Helsingin kaupunki

Johtokunta                                                     

Kankarepuiston peruskoulun johtokunnan kokous

Aika     Maanantai 20.5.2024 klo 17

Paikka           Jakomäen sydämen musiikkiluokka

Läsnä             Kristiina Sirola jäsen, puheenjohtaja 

Aino Saari                    jäsen, varapuheenjohtaja

Hanna Fager                varajäsen

Pekka Korhonen          varajäsen 

Mikko Pajukoski          jäsen

Lauri Hanhela              jäsen 

Heidi Pohjalainen        jäsen 

Jane Majanen              esittelijä, sihteeri

 7A      oppilasedustaja

 7A      oppilasedustaja          

                      

1 §       Kokouksen avaus

           

           Puheenjohtaja avasi kokouksen.

          

2 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

           

           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

          

3 §       Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Lauri Hanhela ja Heidi Pohjalainen.

          

4 §       Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhden pykälän (§ 7) lisäyksellä.

5 §                 LAUSUNTOPYYNTÖ KOULUJEN JOHTOKUNNILLE OPETUSSUUNNITELMAN KOHDASTA 9.2 TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä.

Nykyinen Helsingin kaupungin opetussuunnitelmakirjaus

9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.

Esitetty muutos Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaan

9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet

A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen opetus kuudennelta vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta ja B2-kielen opiskelu viimeistään kahdeksannelta vuosiluokalta.

Uuden aloittavan A1- tai A2-oppimäärän opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta. B2-oppimäärän osalta koulut päättävät vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin koulukohtainen kielivalikoima määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Perustelut muutokselle

Kaupungin peruskouluissa kielten ryhmien aloituskoko vaihtelee kouluittain. Tavoitteena on yhdenmukaistaa aloituskoko samaksi kaikissa kouluissa. Aloitusryhmän koko tulee olla riittävän suuri, jotta ryhmäkoko ei pienene vuosiluokilla 7- 9 liian pieneksi. Tällä hetkellä osassa kieliryhmiä oppilasmäärän koko on alle 6 ja tämä vie koulun resursseja. Päätösesitys ei vaikuta kielipolkuihin eli missä kouluissa valittu A1 tai A2 kieli jatkuu ylemmillä vuosiluokilla.

Lausunto osoitetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja pyydetään lataamaan kansioon 15.6.2024 mennessä. Huomaa seuraavat asiat:

-       Kirjoita tiedoston nimeksi koulun nimi

-       Lataa lausunto pdf-muodossa

-       Älä sisällytä lausuntoon allekirjoituksia

Lisätiedot:

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin (09) 310 83012, hanna.valitalo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Esitys     Hyväksytään muutosesitys.

Päätös   Hyväksyttiin vähimmäisoppilasmääräksi 15 oppilasta.

6 §                 Lukuvuosikertomuksen hyväksyminen

                      

Esitys            Hyväksytään lukuvuosikertomus 2023-2024 johtokunnan opettajajäsenen Lauri Hanhelan esittelystä.

Päätös          Hyväksyttiin lukuvuosikertomus.

7§                  Leirikoulu

Esitys            Hyväksytään tulevan 6A-luokan ryhmäytysleirikoulu Meriharjun luontotalolla Vuosaaressa 19.-20.8.2024 opettaja Tiina Kuusirati-Haikosen suunnitelman mukaisesti.

Päätös          Hyväksyttiin leirikoulusuunnitelma.

8 §                 Seuraava kokous

                      

Esitys            Johtokunta hyväksyy seuraavan kokouksen pidettäväksi maanantaina 30.9.24 klo 17 Jakomäen sydämen musiikkiluokassa.

Päätös           Hyväksyttiin ehdotettu aika.

9 §       Kokouksen päättäminen

                      

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02.

20.5.2024

           

          

________________________              _________________________

      Lauri Hanhela                                   Heidi Pohjalainen

      pöytäkirjantarkistaja                       pöytäkirjantarkistaja

_________________________            _________________________         

 Kristiina Sirola-Korhonen                Jane Majanen

 puheenjohtaja                                       sihteeri

           

           Pöytäkirja koulun kotisivuille.

 

Kankarepuiston peruskoulu PÖYTÄKIRJA 03/23

Helsingin kaupunki

Johtokunta

Kankarepuiston peruskoulun johtokunnan kokous

Aika Maanantai 25.9.2023 klo 17

Paikka Jakomäen sydämen musiikkiluokka

Läsnä Kristiina Sirola jäsen, puheenjohtaja

Aino Saari jäsen, varapuheenjohtaja

Marko Karjalainen jäsen

Merja Kukkanen jäsen

Mikko Pajukoski jäsen

Lauri Hanhela varajäsen

Heidi Pohjalainen jäsen

Jane Majanen esittelijä, sihteeri,

7A oppilasedustaja,

7A oppilasedustaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Lauri Hanhela ja Heidi Pohjalainen.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Tutustutaan kuluvan lukuvuoden toimintasuunnitelmaan.

Esitys Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman apulaisrehtori Anne Heinosen esittelystä.

Päätös Esityksen mukaan.

6 § Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024-2025

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim.

äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Henrik Hirviniemelle sähköisesti osoitteeseen henrik.hirviniemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 10.10.2023 (ti) mennessä.

Lisätiedot:

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin (09) 310 26086.

Henkilökunnan esitys vaihtoehto no 1.

Oppilaskunnan esitys vaihtoehto no 1.

Kaikkien oppilaiden esitys vaihtoehto no 1.

Esitys Johtokunta esittää vaihtoehtoa no 1.

Päätös Johtokunta esittää vaihtoehtoa no 1.

8 § Seuraava kokous

Esitys Johtokunta hyväksyy seuraavan kokouksen pidettäväksi maanantaina 25.3.24 klo 17 Jakomäen sydämen musiikkiluokassa.

Päätös Esityksen mukaan.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.51.

25.9.2023

________________________ _________________________

Lauri Hanhela                        Heidi Pohjalainen

pöytäkirjantarkistaja           pöytäkirjantarkistaja

_________________________ _________________________

Kristiina Sirola-Korhonen       Jane Majanen

puheenjohtaja sihteeri

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Jakomäenpolku 6, 00770 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.