Kankarepuiston peruskoulu

Jakomäessä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Kankarepuiston peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Jakomäenpolku 6, 00770 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 77301, 00099 Helsingin kaupunki

Kankarepuiston peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelevat 1.-9. luokat. Kankarepuiston peruskoulu sijaitsee Helsingin Jakomäessä. Koulumme on lähikoulu Jakomäen, Alppikylän ja Suurmetsän alueen lapsille. Oppilaita koulussamme on noin 550.

Toiminta-ajatuksemme on "Aikaa yhdessä kasvamiseen ja oppimiseen".

Opetuksen painopisteenä on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Koulussamme opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja tavoitteellisesti jokaisella eri vuosiluokalla aina ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti. Tunnetaidot, hyvinvointitaidot ja mielenterveystaidot korostuvat kaikessa opetuksessa läpileikkaavina teemoina.

Kankarepuiston peruskoulu toimii Jakomäen sydän -palvelurakennuksessa, jossa toimivat myös Jakomäen nuorisotalo, leikkipuisto ja varhaiskasvatusyksikkö. Rakennus on otettu käyttöön syksyllä 2020. Käytössämme ovat uudet, muuntuvat ja joustavat opetustilat, jotka mahdollistavat monipuoliset opetus- ja opiskelumenetelmät.

Koulumme lähellä on Helsingille ainutlaatuista lähiluontoa - Slåttmossenin suo ja luonnonsuojelualue löytyy kivenheiton päästä. Jakomäen kirjasto palvelee koulumme oppilaita päivittäin.

Tutustu koulumme arkeen:Kankarepuiston peruskoulun Instagram-tili(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Toiminta-ajatuksemme on Aikaa yhdessä kasvamiseen ja oppimiseen.

Opetuksen painopisteenä on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Koulussamme opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja tavoitteellisesti jokaisella eri vuosiluokalla aina ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti. Tunnetaidot, hyvinvointitaidot ja mielenterveystaidot korostuvat kaikessa opetuksessa läpileikkaavina teemoina.

Lukuvuonna 2023–2024 Kankarepuiston peruskoulussa opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja 1 vuosiviikkotunti luokilla 1–6. Luokilla 7–9 tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan osana opetusta. Tunnit ovat osa lukujärjestysten mukaisten oppiaineiden opetusta.

Jokaisella alakoulun luokalla on oma luokanopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Koulussamme toteutetaan samanaikaisopetusta. Yhdessä oman opettajan kanssa usein työskentelee erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, koulunkäynninohjaaja, monikielinen ohjaaja tai kouluvalmentaja. Myös oppilashuollon palvelut ovat tukemassa oppilasta oppimispolulla meidän koulussamme.

Oppilaiden koulunkäyntiä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kodin ja koulun yhteistyötä ovat opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi edistämässä venäjän ja arabiankieliset monikieliset ohjaajat, kouluvalmentaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja.

Oppilaat saavat tarvittaessa koulun jälkeen tukiopetusta. Oppitunneilla tukea voi saada oman opettajan lisäksi S2-opettajilta ja erityisopettajilta joko omassa ryhmässä tai pienryhmässä. Koulussamme toimii myös läksykerho, jossa oppilaat voivat aikuisen ohjaamina tehdä kotitehtäviä ja valmistautua esimerkiksi kokeisiin. Yläluokilla toimii tämän lisäksi STOPPI-toiminta, jonne opettajat ohjaavat tuen tarpeessa olevia oppilaita. Vuosittain jokainen oppilas osallistuu vähintään kahteen ilmiöoppimisen jaksoon, jolloin oppiaineita opiskellaan ilmiölähtöisesti. Ilmiöiden aiheet vaihtelevat ja oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan ilmiöiden aiheisiin. Ilmiöoppimisessa painopisteenä on myös kokonaisvaltainen hyvinvointi ja koulumme toiminta-ajatus.

Vuosittain jokainen oppilas osallistuu vähintään kahteen ilmiöoppimisen jaksoon, jolloin oppiaineita opiskellaan ilmiölähtöisesti. Ilmiöiden aiheet vaihtelevat ja oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan ilmiöiden aiheisiin.

Koulussamme 7.–9. luokilla opiskellaan kahdessa jaksossa, jossa lukujärjestys vaihtuu syys- ja kevätlukukautena. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksuttomat oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulumme itse valitsee. Koulussamme oppilaat opiskelevat lähes kaikissa oppiaineissa siten, että oppilaalla on käytössään yhtenä työvälineenä oppikirja. Sekä ala- että yläkoulun kieltenopetuksessa jokaisella oppilaalla on käytössään oma oppikirja- ja työkirja. Painettujen oppikirjojen lisäksi käytetään digimateriaaleja eri oppiaineissa. Koulussamme 7.-9. luokilla oppilaille tarjotaan opiskelukäyttöön kannettavat tietokoneet.

Kankarepuiston peruskoulun päivärakenne

 • 8.30-10.00 2 oppituntia
 • 10.00-10.15 välitunti
 • 10.15-12.00 2 oppituntia ja lounas
 • 12.00-12.30 välitunti
 • 12.30-14.00 2 oppituntia
 • 14.00-14.15 välitunti
 • 14.15-15.45 2 oppituntia

Työelämäpainotteinen opetus (TEPPO)

Kankarepuiston peruskoulussa järjestetään 8.-luokkalaisille työelämäpainotteista opetusta (TEPPO).

TEPPO-opetukseen osallistuvat oppilaat valitsevat Työelämää! -valinnaisaineen ja tekevät lukuvuoden aikana useita työharjoittelujaksoja itse hakemillaan työpaikoilla. Työelämää! -valinnaisaineessa tutustutaan eri ammatteihin ja harjoitellaan työelämässä tarvittavia taitoja työelämäohjaajan tukemana.

TEPPO-toimintaan haetaan keväisin valinnaisaineita valittaessa, mutta mahdollisuuksien mukaan ryhmään voi päästä myös lukuvuoden aikana.

Lisätietoa: Sami Seppilä, sami.seppila@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kieliohjelma

Kaikki oppilaat aloittavat ensimmäisen A-kielen opiskelun 1. luokalla. Ensimmäisellä luokalla Kankarepuiston peruskoulussa tarjotaan A -kielenä englantia, jonka opiskelun kaikki 1. luokan oppilaat aloittavat. Englantia opiskellaan kaksi tuntia viikossa. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli.

Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta. Kankarepuiston peruskoulussa vapaaehtoisena A-kielenä tarjotaan ranskaa tai ruotsia. Vapaaehtoisessa A-kielessä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä.

Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena 8. luokalla vapaaehtoisen B-kielen.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska, saksa
Kankarepuiston peruskoulussa opetettavat kielet lukuvuodesta 2024-2025 alkaen:

A1 (1. lk. alkava) englanti, ranska, saksa
A2 (3. lk. alkava) englanti, ruotsi
B1 (6. lk. alkava) ruotsi
B2 (8. lk. alkava) saksa, ranska, italia

Koulussamme järjestetään omien kotikielten opetusta

Kankarepuiston peruskoulussa tarjotaan lukuvuonna 2023-2024 seuraavien kotikielten opetusta: venäjä, viro, somali ja arabia.

Omien äidinkielten opetuspäivä on torstai. 

venäjä, opettaja Ilona Spelman

klo 12.00-13.30 1.-2. lk

klo 13.30-15.00 2.-3. lk

klo 15.00-16.30 4.-5. lk

klo 16.30-18.00 6.-9. lk

somali, opettaja Hassan Nur

klo 13.15-14.45 1.-4. lk

klo 15.00-16.30 5.-9. lk

viro, opettaja Annika Kuuse

klo 16.15-17.45 1.-9. lk

arabia, opettaja Sanaa Kadi

klo 15.30-17.00 1.-9. lk

Mikäli kotikieltänne ei opeteta Kankarepuistossa, sitä saatetaan opettaa jollakin toisella koululla. Voitte tiedustella lukujärjestystä ja opetustietoja oman äidinkielen opetukseen luokanopettajalta/-valvojalta. Koululta on mahdollista saada matkalippuavustus kulkemiseen omille äidinkielten tunneille, mikäli ne järjestetään jollain toisella koululla.

Lisätietoja oman äidinkielen opetuksesta saatte suoraan kotikielten opettajilta, jotka tavoitatte Wilman kautta. Jos opetus menee päällekkäin oppilaan muun opetuksen kanssa, olkaa yhteydessä luokanopettajaan/-valvojaan.

Opettajat hakevat oppilaat ulko-ovilta oppituntien alkaessa.

Huoltajainfo 2. vuosiluokan oppilaiden huoltajille

2. vuosiluokan oppilaiden huoltajien huoltajainfo Kankarepuiston peruskoulussa, osoitteessa Jakomäenpolku 6, keskiviikkona 13.12. klo 17.30.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tietoa hakeutumisesta 3. vuosiluokalle painotettuun opetukseen ja koulumme A2-kielivalinnoista. Koulumme omat kielivalinnat tehdään helmikuussa 2024.

  

Paikka Kankarepuiston peruskoulu, Jakomäenpolku 6, projektitila
Ajankohta: Keskiviikkona 13.12.2023
Aika: Kello 17.30-18.30

Mahdollisuus myös etäosallistumiseen: https://meet.google.com/gpt-usgv-gpr(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Huoltajainfo koulutulokkaiden huoltajille

Tulevien 1.-luokkalaisten huoltajien huoltajainfo Kankarepuiston peruskoulussa, osoitteessa Jakomäenpolku 6, maanantaina 18.12. klo 17.30.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tietoa siitä, kuinka ilmoitat lapsesi lähikouluun Kankarepuiston peruskouluun 1. vuosiluokalle.

Osoitettuun lähikouluun ilmoittautuminen tapahtuu Astissa, sähköisessä järjestelmässä, 9.-29.1.2023 ja koululla 25.1.2023 klo 8-10.

  

Paikka Kankarepuiston peruskoulu, Jakomäenpolku 6, projektitila
Ajankohta: Maanantaina 18.12.2023
Aika: Kello 17.30-18.00

Mahdollisuus myös etäosallistumiseen: https://meet.google.com/gpt-usgv-gpr(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kankarepuiston peruskoulu 

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 • Kankarepuiston peruskoulun järjestyssäännöt täsmentävät lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka määritellään Suomen laissa, kuten perusopetuslaissa ja –asetuksissa. 
 • Kankarepuiston peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Järjestyssääntöjen avulla ohjataan oppilaita muiden huomioimiseen, hyviin tapoihin, hyvään käytökseen ja edistämään turvallista koulupäivää. 
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana. Kouluaikaa ovat oppitunnit, välitunnit, koululounas, opintoretket, leirikoulut ja muu kouluun liittyvä toiminta. 
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella, opintoretkien ja leirikoulujen aikana. 

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 
 • Oppilaat ovat tasavertaisia sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta. 
 • Koulussa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kulttuurisesti moninainen ilmapiiri sekä edistetään kulttuurien välistä ymmärrystä. 
 • Oppilaalla on oikeus saada maksutonta opetusta kaikkina koulun työpäivinä. 
 • Oppilailla on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 
 • Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 
 • Oppilaalla on oikeus opiskella ilman häirintää, syrjintää, kiusaamista tai väkivallan uhkaa. 

Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Oppilaan velvollisuudet 

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. 
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa koulutyönsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

 • Oppilas noudattaa hyviä tapoja, annettuja ohjeita ja käyttäytyy asiallisesti. 
 • Oppilas puuttuu häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen ja kertoo siitä aikuiselle. 
 • Oppilas ottaa toiset huomioon edistämällä ja kunnioittamalla työrauhaa. 
 • Oppilas pukeutuu tarkoituksenmukaisesti ja turvallisuutta edistäen opetuksessa. 
 • Oppilas saapuu ajoissa oppitunneille. 

Oleskelu ja liikkuminen 

 • Oppilas viettää välitunnit niille osoitetuilla alueilla. 
 • Oppilas ei poistu koulun alueelta koulupäivän aikana.  

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 • Oppilaan tulee huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta. 
 • Oppilas ei roskaa eikä vahingoita ympäristöä. 
 • Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. 

Turvallisuus 

 • Oppilas ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta, puutteesta tai esineestä koulualueella koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 
 • Oppilas huolehtii kulkuvälineen sille osoitettuun parkkiin tai säilytystilaan. 
 • Oppilas noudattaa erillisiä välituntiohjeita välituntisin koulualueella. 
 • Koulualueella on käytössä valvontakamera. 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 • Puhelimet ja muut mobiililaitteet pidetään opetuksen aikana häiriöttömässä tilassa (äänet/värinä pois päältä) ja poissa näkyvistä esimerkiksi repussa, lokerikossa tai omassa kaapissa. Tämä koskee myös retkiä ja opintokäyntejä. 
 • Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla on sallittua ainoastaan opettajan ohjeistuksen mukaisesti. 
 • Mobiililaitteiden käyttöön puututaan välitunneilla, mikäli laitetta käytetään kiusaamis- ja häiritsemistarkoituksessa. 
 • Toisen ihmisen kuvia, videoita tai hänen laatimiaan viestejä (pikaviestit, sähköpostiviestit, Wilma-viestit tai muut yksityiset viestit) ei saa jakaa eikä julkaista minkään kanavan kautta ilman lupaa. 
 • Opettajalla tai rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin, tietokone tai mobiililaite, mikäli laitteen käyttö häiritsee opetusta ja/tai omaa ja muiden oppimista. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. 
 • Kouluun ei tuoda eikä koulupäivän aikana pidetä hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingottamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

Kurinpito 

 • Rehtori ja opettaja voi käyttää perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia, joita ovat 
  • 35 § 3 mom. siivousvelvoite 
  • 35a § kasvatuskeskustelu 
  • 36 § 1 mom. jälki-istunto 
  • 36 § 2 mom. oppilaan määrääminen poistumaan 
  • 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen 
  • 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään 
  • 36 § 1 mom. kirjallinen varoitus  
  • 36 § 1 mom. määräaikainen erottaminen. 
 • Rehtori ja opettaja voi käyttää Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä, joita ovat 
  • 36b § 1 mom. oppilaan poistaminen tilasta 
  • 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto 
  • 36e § tavaroiden tarkastaminen sekä 
  • 36b § 2 mom. ja 36 d 2 mom. voimakeinojen käyttäminen. 
 • Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset kurinpidosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

 • Järjestyssäännöt julkaistaan oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle Wilman pysyvänä tiedotteena. 
 • Koulun opettajat ja muu henkilökunta valvovat sääntöjen noudattamista ja puuttuvat rikkeisiin. 
 • Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan päivittäin ja se todennetaan Wilma-merkinnöin. 
 • Järjestyssääntöjä käsitellään säännöllisesti oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa. 
 • Johtoryhmä hyväksyy järjestyssääntömuutokset.  

Henkilökuntamme yhteystiedot

Kankarepuiston peruskoulu

Käyntiosoite
Jakomäenpolku 6, 00770 Helsinki
Postiosoite
PL 77301, 00099 Helsingin kaupunki

Avoinna koulun työpäivinä kello 8.15-16.00. 

Koulusihteeri

Heli Niemi   
puh. 09 310 80671, heli.niemi(at)hel.fi

Rehtori

Jane Majanen
puh. 09 310 82022, jane.majanen(at)hel.fi

Apulaisrehtorit

Apulaisrehtori (luokat 6-9) Anne Heinonen
puh. 09 310 72234, anne.heinonen(at)edu.hel.fi

Apulaisrehtori (luokat 1-5) Melina Lukkarinen
puh. 09 310 82027, melina.lukkarinen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Kristiina Sirola

Opettajien työskentelytila

(opettajat ja koulunkäyntiavustajat)
puh. 09 310 80673

Kouluvalmentaja

Koulussamme työskentelee kouluvalmentaja. Kouluvalmentaja kohtaa ja tukee oppilaita koulun arjessa. Kouluvalmentaja on saatavilla kaikille oppilaille pääsääntöisesti koulupäivän yhteydessä. Työskentelyn tavoitteena on tukea myönteistä kouluilmapiiriä ja kouluun kiinnittymistä sekä ennaltaehkäistä poissaoloja.

Stina Väyrynen
stina.e.vayrynen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3102 5701 / 040 538 1315

Iltapäivätoiminnan vastaava

Eeva Elsinen

puh. 09 310 89205 / 040 334 5825
eeva.elsinen(at)edu.hel.fi

Kohdevastaava

Jari Lähteenmäki
puh.  040 922 4640
kv.kankarepuisto(at)sol.fi

Harjoittelijakoodinaattori

Tuomas Rämö, tuomas.j.ramo@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh.  09 310 80675,
040 3341 522
Harjoittelijakoordinaattori vastaa opettaja- ja koulunkäynninohjaajaharjoittelijoiden vastaanottamisesta Kankarepuiston peruskouluun.

Kouluravintola

puh. 09 310 82025

Tilavaraukset

Helsingin kaupungin tilavaraukset Varaamo-palvelun kautta https://varaamo.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jakomäen nuorisotalo, p.09 310 72 187, jakomaen.nuorisotalo(a)hel.fi

Liikuntapaikkavaraukset p.09 310 87800, ma, ke, pe klo 8-12 ja ti, to klo 12-16, liikuntapaikkavaraukset(a)hel.fi

Opettajainhuone
puh. 09 310 82304

Luokanopettajat

1A Suvi Häkli
1B Maiju Akkanen
1C Hibaaq Amin
1D Asta Koivunen
2A Meri Laaksonen
2B Pirita Talikka
2C Akseli Ollila
3A Mona Mattila
3B Johanna Sironen
3C Tiina Laurila
3D Elina Tervonen
4A Anna Timola
4B Asko Santero
4C Eveliina Rainio
5A Akseli Lepistö
5B Lauri Hanhela
5C Maarit Dahlberg
6A Laura Korhonen
6B Laura Pylvänen
6C Matias Alho

Valmistava opetus

7-9D Jonna Tikka

Erityisluokanopettajat

1-2E Maarit Salovuori

2-3E Kirsi Lehtosaari

4-5D Reza Heidari

6-7D Jere Juntumaa

6-7E Emma Heikkinen

8-9C Henri Huikuri

Laaja-alaiset erityisopettajat

Olli Nissinen

Susa Peltola

Jenna Virtanen

Johanna Gust

Luokanvalvojat

7A Henna Lind

7B Karoliina Ekberg

7C Katri Virkkala

8A Aku Pajula

8B Helena Nurmi ja Susanna Horstia

9A Melina Lukkarinen

9B Heidi Klenberg

Opettajalistaus ja wilmalyhenne

Amin Hibaaq AmH 1C
Alho Matias 6C
Anttonen Tiitta AnT englanti, ruotsi
Beciroski Nadira BeN islam
Cheref Idir CheI islam
Dahlberg Maarit DaM 5C
Ekberg Karoliina EkT ruotsi, englanti
Mattila Mona MaM 3A
Gust Johanna GuJ laaja-alainen erityisopettaja
Hanhela Lauri HaL 5B
Heidari Reza HeR erityisluokanopettaja 4-5D
Heikkinen Emma erityisluokanopettaja 6-7E
Heikkinen Marja HeM englanti, ranska, kuvataide
Heinonen Anne HeA apulaisrehtori (luokat 6-9), käsityö, kotitalous
Horstia Susanna HoS matematiikka, kemia
Juntumaa Jere JuJ 6-7D
Kadi Sanaa SaKa islam ja arabia
Ollila Akseli, OlA 2C
Kaskelin Marko KaMa tekninen työ
Keijonen Annastiina KeA taitavasti tulevaisuuteen -opettaja
Klenberg Heidi KLH kotitalous
Koivunen Asta 1D
Korhonen Laura KoL 6A
Kukkonen Petri KuP historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Kuuse Annika KuAn viro
Kuusinen Petra PKU OTE
Laaksonen Meri LaM 2A
Laurila Tiina LaT 3C
Lehtosaari Kirsi LeK 2-3E
Lempivuori Laura LeL buddhalainen uskonto
Lind Henna LiH musiikki
Lukkarinen Melina LuM apulaisrehtori (luokat 1-5), kuvataide, elämänkatsomustieto
Mattila Mona MaM 3A
Mihajlovic Gordana liikunta ja terveystieto
Mohamed Nur Hassan MNH somalin kieli
Nissinen Olli NiO laaja-alainen erityisopettaja
Nurmi Helena NuH ruotsi
Ollila Akseli OlA 2C
Osola Liisa OSOL ortodoksisen uskonnon opettaja
Pajula Aku PaA fysiikka
Peltola Susa PeS laaja-alainen erityisopettaja
Peltomäki Pilvi-Leena PeP Suomi toisena kielenä
Pikkarainen Pinja PiP biologia ja maantieto
Pylvänen Laura PyL 6B
Rämö Tuomas RäT opinto-ohjaus
Salovuori Maarit SaM 1-2E
Saltne Jamel Salja arabia
Santero Asko SaA 4B
Sironen Johanna SiJ 3B
Spelman Ilona SpI venäjä
Talikka Pirita TaP 2B
Tervonen Elina TeE 3D
Tikka Jonna 7-9D
Timola Anna TiA 4A
Virkkala Katri ViK äidinkieli ja kirjallisuus
Virtanen Jenna ViJ laaja-alainen erityisopettaja
Väyrynen Iris VäI suomi toisena kielenä

Koulunkäynninohjaajat

1-2E Heidi Pohjalainen

2-3E Elina Kuisma

4-5D Fatima Al-Mosawi

6-7E Dalal Al Badry

8-9C Yasmin Ali

yleisopetus 1-9 Bikramjit Singh

Monikieliset ohjaajat

Karina Sabitova (venäjä, englanti)
puh. 040 643 3551 / 09 310 86568
karina.sabitova(at)edu.hel.fi

Kamal Khafif (arabia)
puh. 040 663 1441
kamal.khafif(at)edu.hel.fi

Oppilaanohjaaja

Tuomas Rämö
puh. 09 310 80675, 040 3341 522
tuomas.j.ramo(at)edu.hel.fi

Kuraattori

Mari Roima
puh. 09 310 71939 / 050 466 9657
mari.roima(at)hel.fi

Terveydenhoitaja

 Eija Turkulainen
puh. 09 310 76122 / 050 3105 634

Koulupsykologi

Olga Rogatkina
puh. 09 310 71844 / 050 401 3276
sähköposti: olga.rogatkina@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

MAANANTAI

Uinti (3.–5.lk)
Aika: Maanantaisin klo 15–15.55 (11.9 alkaen)
Paikka: Jakomäen uimahallin iso allas
HTU Stadi ry järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa uintiryhmän lapsille. Uintiryhmä kokoontuu torstaisin Jakomäen uimahallissa (Somerikkopolku 6, 00770 Helsinki). Ryhmässä opetellaan uinnin tekniikkaa ja vesitaitoja sekä leikitään yhdessä. Aikaa jätetään aina myös vapaalle uiskentelulle. 
Vaatimuksena uintiryhmään pääsyyn on 50 metrin uimataito isossa altaassa. Varusteina uintiryhmäläisillä oltava uimalasit ja uima-asu.
Uintiryhmä on ilmainen lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja tämän jälkeen he saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse.
Ilmoittautuminen (vaatii rekisteröitymisen Myclubiin): https://htu.myclub.fi/flow/courses/6008297(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteydenotot hkiuintiryhmat@htu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Helsingin taitouimarit / Harrastamisen Suomen malli

TIISTAI

Futsal (3.–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14–15
Paikka: Liikuntasali
Tunneilla opitaan lajin perusliikkeitä ja tehdään siihen sopivia kehon hallintaa kehittäviä harjoituksia. Alku- ja loppuverryttelyiden yhteydessä lapset pääsevät tutustumaan myös muihin liikuntamuotoihin. Tavoitteenamme on, että lapset saavat mukavia liikuntakokemuksia ja tulevat kotiin hyvillä mielin harrastuksensa parista "pää märkänä ja posket punaisena". Tunnista ohjatun liikunnan osuus salissa on 45 minuuttia. Pukeutumiseen sekä välineiden korjaamiseen on varattu 15 minuuttia.
Ilmoittautuminen: https://www.stadinpallo.fi/suomi-harrastaa/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  
Yhteystiedot: stadinpallo@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Stadin pallo / Harrastamisen Suomen malli

Kuvataide (6.–9.lk)
Aika: Tiistaisin klo 16.45–18.15
Paikka: Huom! Malmitalon Taide1-luokka
Kiinnostaako kuvataide? Haluatko tehdä monipuolisesti eri välineillä? Ryhmissä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla taidemateriaaleilla ja -välineillä.
Ilmoittautuminen: https://kuviskoulu.eepos.fi/#/splash(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Harrastusryhmään voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen
alla olevasta linkistä. Valitse vihreä ”hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake.
Osallistujien määrä enintään 15 oppilasta/ryhmä. Varasijalle otetaan 20.
Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO

Kuvataide (3.–6.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45
Paikka: Teknologialuokka
Kuvataideryhmässä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla taidemateriaaleilla ja -välineillä. Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun taiteellisesti ja pedagogisesti ammattitaitoinen kuvataideopettaja.  
Ilmoittautuminen: https://kuviskoulu.eepos.fi/#/splash(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / puh. 045 1243586 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / harrastamisen Suomen malli

Kuvataide, askartelupainotus (3.–6.lk)
Aika: Keskiviikkoisin klo 15.45–17.15
Paikka: Teknologialuokka
Kuvataide- ja askarteluryhmässä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla materiaaleilla ja -välineillä. Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun taiteellisesti ja pedagogisesti ammattitaitoinen kuvataideopettaja.  
Ilmoittautuminen: https://kuviskoulu.eepos.fi/#/splash(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / puh. 045 1243586 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli

PERJANTAI

Ruoanlaitto
Aika: Perjantaisin klo 14-15.30 (3.-6.lk) + klo 15.30–17 (6.-9lk)
Paikka: Kotitalousluokka
Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii.
Ilmoittautuminen:  
https://gest.fi/customers/aefgbk/5503(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (3.–6.lk)
https://gest.fi/customers/aefgbk/5504(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (6.–9.lk)
Järjestäjä: QJ-Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:   
•    EasySport: Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille liikunta.hel.fi/easysport
•    FunAction: Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille liikunta.hel.fi/funaction
•    Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-lansi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-ita/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-pohjoinen/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
•    Nuorten.hel.fi
•    Harrastukset.hel.fi
Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!
Terveisin,
Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli
 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet

Sirola Kristiina puheenjohtaja
Saari Aino
Karjalainen Marko
Kukkanen Merja
Pajukoski Mikko
Lukkarinen Melina
Pohjalainen Heidi
Majanen Jane sihteeri 

Varajäsenet:

Heinoja Juha
Linnermo Teemu
Fager Hanna
Korhonen Pekka
Pajukoski Maija
Hanhela Lauri
Roima Mari

Kankarepuiston peruskoulu            PÖYTÄKIRJA    01/23
Helsingin kaupunki
Johtokunta                    

Kankarepuiston peruskoulun johtokunnan kokous

Aika    Maanantai 27.3.2023 klo 17
Paikka    Jakomäen sydämen musiikkiluokka (ympyräsisäänkäynnin viereinen)

Läsnä   

Kristiina Sirola    jäsen, puheenjohtaja 
Aino Saari        jäsen, varapuheenjohtaja
Marko Karjalainen    jäsen 
Merja Kukkanen    jäsen 
Mikko Pajukoski    jäsen 
Melina Lukkarinen     jäsen
Heidi Pohjalainen    jäsen
Jane Majanen    esittelijä, sihteeri
6B    oppilasedustaja
6D    oppilasedustaja
        
1 §    Kokouksen avaus
    
        Puheenjohtaja avasi kokouksen.
    
2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    
        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
    
3 §    Kokouksen järjestäytyminen

    Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Melina Lukkarinen ja Heidi Pohjalainen.
    
4 §    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

    Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 §    Kielivalikoiman laajentamisen hyväksyminen
Kankarepuiston peruskoulussa opetettavat kielet lukuvuodesta 2024-2025 alkaen:
A1 (1. lk. alkava) EN, RA, SA 
A2 (3. lk. alkava) EN, RU
B1 (6. lk. alkava) RU
B2 (8. lk. alkava) SA, RA, IT
Kerhotoiminta: EN, RU, RA, SA, IT, ES, LA
Päätös    Johtokunta esittää rehtorin esittelystä suunnittelija Kristina Stenbergille valmisteltavaksi (kopiot aluepäällikkö Hanna Välitalo ja Katja Verta) ja edelleen perusopetusjohtajalle päätettäväksi muutoksen opetussuunnitelman kielivalikoiman laajentamisesta. 

6 §    Valinnaisuuden laajentamisen hyväksyminen
    Kankarepuiston peruskoulussa opetettavat valinnaiset oppiaineet vuosiluokilla 4-6 lukuvuodesta 2023-2024 alkaen:
•    valinnaisuuden opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaavat luokanopettajat
•    oppilas tekee neljä valintaa lukuvuoden aikana
•    valinnaisaineryhmien esittely ja niihin ilmoittautuminen https://www.popupkoulu.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
o    ilmoittautuminen valinnaisaineopetukseen tapahtuu tiettyyn ennalta määrättyyn kellonaikaan porrastetusti luokittain opettajan johdolla
o    lukuvuoden 2023-2024 ilmoittautuminen suoritetaan 05/23
o    seuraavaan valinnaisaineopetukseen ilmoittaudutaan aina kuluvan jakson lopulla valinnaistunnilla opettajan johdolla
•    valinnaisen oppiaineen arviointi suoritetaan skaalalla hyväksytty/hylätty.

Valinnaisainetarjotin:

•    digitaidot (animointi, videotyökalu, koodaus/ohjelmointi, robotiikka ja erilaisiin ohjelmistoihin tutustuminen) 
•    kotitalous (arjen taidot, arkiruoka, välipalat ja leivonta) 
•    kuvataide (piirustus, maalaus, rakentelu/ askartelu ja ympäristötaide) 
•    käsityö (pehmeät ja kovat materiaalit) 
•    liikunta (matalan kynnyksen li, ryhmäliikuntamuodot ja palloilulajit) 
•    matematiikka (matikkamestari-kurssit, shakki ja muut lautapelit) 
•    musiikki (musiikkivälineistöön tutustuminen ja musisointi) 
•    suk: draama (ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot) 
•    suk: media ja yhteiskunta (lukeminen, luova kirjoittaminen ja uutiset) 
•    ympäristöoppi (maantieto, eläimet, luonto, retkeily ja hyvinvointi) 

•    kielten opetus toteutetaan erillisenä kerhotoimintana.

Kankarepuiston peruskoulussa opetettavat valinnaiset oppiaineet vuosiluokilla 7-9 lukuvuodesta 2023-2024 alkaen:
Valinnaisainetarjotin:

    digitaidot
    ilmaisutaito
    kuvataide
    käsityö (pehmeät materiaalit)
    liikunta
    musiikki
    teppo (työelämäpainotteinen opetus)

•    kielten opetus toteutetaan erillisenä kerhotoimintana.

Päätös    Johtokunta esittää pykälän 6 esittelystä valmisteltavaksi ja edelleen perusopetusjohtajalle päätettäväksi muutoksen opetussuunnitelman valinnaisainevalikoiman laajentamisesta. 

7 §    Kankarepuiston peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. 

Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet. 

Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. 

Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

Koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. 

Kankarepuiston peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 6 083 939 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, vuoden 2023 osalta 564 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätös    Kankarepuiston peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. 

8 §    Opintoretket/leirikoulut
        
    8A-, 9A ja 9B-luokat suunnittelevat opintoretkeä/leirikoulua kevätlukukauden aikana. 

Päätös    Johtokunta hyväksyy suunnitellut opintoretket/leirikoulut. 

9 §    Seuraava kokous
        
Päätös    Johtokunta sopii seuraavan kokouksen pidettäväksi maanantaina 29.5.23 klo 17 Jakomäen sydämen musiikkiluokassa.

10 §    Kokouksen päättäminen
        
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21.

27.3.2023

    Jane Majanen 
    sihteeri
    Pöytäkirja koulun kotisivuille.

 

Kankarepuiston peruskoulu            PÖYTÄKIRJA    02/23
Helsingin kaupunki
Johtokunta                    

Kankarepuiston peruskoulun johtokunnan kokous

Aika    Maanantai 29.5.2023 klo 17
Paikka    Jakomäen sydämen musiikkiluokka (ympyräsisäänkäynnin viereinen)

Läsnä    Kristiina Sirola    jäsen, puheenjohtaja 
Aino Saari        jäsen, varapuheenjohtaja
Hanna Fager        varajäsen 
Merja Kukkanen    jäsen 
Mikko Pajukoski    jäsen 
Melina Lukkarinen     jäsen
Heidi Pohjalainen    jäsen
Jane Majanen    esittelijä, sihteeri
6B    oppilasedustaja
6D    oppilasedustaja
        
1 §    Kokouksen avaus
    
    Puheenjohtaja avasi kokouksen.
    
2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    
    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
    
3 §    Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Melina Lukkarinen ja Heidi Pohjalainen.
    
4 §    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 §    Toimintakertomuksen hyväksyminen

Esitys    Johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen apulaisrehtori Melina Lukkarisen esittelystä.  

Päätös    Esityksen mukaan. 

6 §    Kodin ja koulun välinen yhteistyöpäivä

Esitys    Johtokunta hyväksyy kodin ja koulun väliseksi yhteistyöpäiväksi lauantain 23.9.23 ja sitä vastaavaksi vapaapäiväksi perjantain 10.5.24. 

Päätös    Esityksen mukaan. 

7 §    Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Esitys    Johtokunta hyväksyy edelleen perusopetusjohtajalle esitettäväksi vuosiluokkien 1-6 tuntijakoon yhden vuosiviikkotunnin lisäyksen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseksi. Tunne- ja vuorovaikutustaitotunti merkitään oppilaan työjärjestykseen oppilaanohjauksen tuntina. Tuntijaon lisäys tarkistetaan vuosittain. 

Päätös    Esityksen mukaan. 
    
8 §    Seuraava kokous
        
Esitys     Johtokunta hyväksyy seuraavan kokouksen pidettäväksi maanantaina 25.9.23 klo 17 Jakomäen sydämen musiikkiluokassa.

Päätös     Esityksen mukaan.

9 §    Kokouksen päättäminen
        
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.44.

29.5.2023

    

________________________        _________________________
    Melina Lukkarinen            Heidi Pohjalainen
    pöytäkirjantarkistaja       pöytäkirjantarkistaja

_________________________        _________________________    
Kristiina Sirola-Korhonen            Jane Majanen
 puheenjohtaja                                sihteeri
    

    Pöytäkirja koulun kotisivuille.

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kankarepuiston peruskoulu PÖYTÄKIRJA 03/23

Helsingin kaupunki

Johtokunta

Kankarepuiston peruskoulun johtokunnan kokous

Aika Maanantai 25.9.2023 klo 17

Paikka Jakomäen sydämen musiikkiluokka

Läsnä Kristiina Sirola jäsen, puheenjohtaja

Aino Saari jäsen, varapuheenjohtaja

Marko Karjalainen jäsen

Merja Kukkanen jäsen

Mikko Pajukoski jäsen

Lauri Hanhela varajäsen

Heidi Pohjalainen jäsen

Jane Majanen esittelijä, sihteeri,

7A oppilasedustaja,

7A oppilasedustaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Lauri Hanhela ja Heidi Pohjalainen.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Tutustutaan kuluvan lukuvuoden toimintasuunnitelmaan.

Esitys Johtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman apulaisrehtori Anne Heinosen esittelystä.

Päätös Esityksen mukaan.

6 § Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024-2025

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim.

äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

Asiakirjat toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Henrik Hirviniemelle sähköisesti osoitteeseen henrik.hirviniemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 10.10.2023 (ti) mennessä.

Lisätiedot:

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin (09) 310 26086.

Henkilökunnan esitys vaihtoehto no 1.

Oppilaskunnan esitys vaihtoehto no 1.

Kaikkien oppilaiden esitys vaihtoehto no 1.

Esitys Johtokunta esittää vaihtoehtoa no 1.

Päätös Johtokunta esittää vaihtoehtoa no 1.

8 § Seuraava kokous

Esitys Johtokunta hyväksyy seuraavan kokouksen pidettäväksi maanantaina 25.3.24 klo 17 Jakomäen sydämen musiikkiluokassa.

Päätös Esityksen mukaan.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.51.

25.9.2023

________________________ _________________________

Lauri Hanhela                        Heidi Pohjalainen

pöytäkirjantarkistaja           pöytäkirjantarkistaja

_________________________ _________________________

Kristiina Sirola-Korhonen       Jane Majanen

puheenjohtaja sihteeri

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Apulaisrehtori
Anne Heinonen
+358 9 310 72234
anne.heinonen@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Melina Lukkarinen
+358 9 310 2027
melina.lukkarinen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Heli Niemi
+358 9 310 80671
heli.niemi@hel.fi

Rehtori
Jane Majanen
+358 9 310 82022
jane.majanen@hel.fi

Tarjolla sali

Jakomäen peruskoulun nimi muuttui Kankarepuiston peruskouluksi 1.8.2020. Samalla koulu aloitti toimintansa uusissa tiloissa osoitteessa Jakomäenpolku 6.

Sijainti

Jakomäenpolku 6, 00770 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.