Arabian peruskoulu

Toukolassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Arabian peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Berliininkatu 4, 00560 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 56301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Tuuli Veijanen
+358 9 310 87231
kanslia.arabianpk@hel.fi

Rehtori
Mari Suokas-Laaksonen
+358 9 310 87230
mari.suokas-laaksonen@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Nina Metsärinne
+358 9 310 38847
nina.metsarinne@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Sari Aavikko
+358 9 310 38866
sari.aavikko@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ranska
englanti, espanja, ruotsi
ruotsi
espanja, ranska, saksa

Tarjolla sali

Arabian peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu. Oppilas voi käydä samaa koulua ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti.

Arabian peruskoulussa jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, jossa hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja kouluyhteisöön. Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Haluamme kasvattaa vastuuntuntoisia, kriittisesti ajattelevia ja hyvän yleissivistyksen omaavia nuoria, jotka osaavat käyttää muotoiluajattelua asioiden ratkaisemisessa. Laadukkaalla oppimisella ja sinnikkyydellä oppilaat saavuttavat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. (Arabian peruskoulun opetussuunnitelma 2016)

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kieliohjelma
 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska tai ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska tai saksa
Muotoilupainotus

Koulussamme on muotoilupainotus, jonka tavoitteena on opettaa muotoiluajattelua. Sen avulla oppilas oppii havainnoimaan ympäristöä, ajattelemaan luovasti ja ratkaisemaan ongelmia.

Muotoilun menetelmiä käytetään osana jokaista oppiainetta.

Arabian peruskoulun muotoiluoppimisen työkalupakki ARMU(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Arabian peruskoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Yleistä 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun turvallisuutta, viihtyvyyttä ja opiskelun sujumista. 
Järjestyssääntöjä sovelletaan koulun alueella ja koulumatkoilla. Ne ovat voimassa koulupäivän aikana, koulun retkillä ja leirikoulussa.  

Käyttäytyminen 

§  Toimin koulun aikuisten antamien ohjeiden mukaan.
§  Pysyn koulun alueella, mikäli en ole saanut lupaa poistua.
§  Käyttäydyn toisia kohtaan kunnioittavasti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. En kiroile, huuda tai käyttäydy muuten epäasiallisesti.
§  Turvallisuuden vuoksi en juokse käytävillä.
§  En kiusaa, vaaranna tai vahingoita muita tai heitä ilkeää läppää, enkä hyväksy tällaista käytöstä muilta. Leikkitappelu on kielletty.
§  Huolehdin omista tavaroistani ja kunnioitan muiden omaisuutta. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat laissa kiellettyjä, vaarallisia tai vahingollisia. 
§  Jätän ulkovaatteet ja ulkokengät naulakkoon (alakoululaiset) tai henkilökohtaiseen kaappiin (yläkoululaiset). En tuo niitä luokkatilaan.
§  En käytä en käytä pipoa, lippistä, huppua enkä muuta vapaa-ajanpäähinettä koulun yhteisissä juhlissa.
§  En tuo kouluun vieraita ilman opettajan tai rehtorin lupaa.

Oppitunnit 

§  Osallistun opetukseen, seuraan ohjeita ja teen tehtäväni huolellisesti.
§  Annan muille työrauhan.
§  Huolehdin omista koulunkäyntiini liittyvistä välineistä.
 

Välitunnit 

§  Siirryn suoraan välitunnille. Jos minulla on lupa viettää välituntia sisällä, en juokse tai huuda.  
§  Huomioin välitunneilla toisten turvallisuuden ja pysyn koulun alueella.
§  Noudatan reilun pelin henkeä peleissä ja leikeissä enkä kiusaa toisia.

Ruokailu 

§  Noudatan hyviä ruokatapoja ja keskustelen vain oman pöytäseurueen kanssa.
§  Voin syödä omia, terveellisiä välipaloja välitunneilla pöytien ääressä. Siivoan omat jälkeni välipalan jälkeen.  En syö tai juo koulupäivän aikana karkkia, sipsejä, limsaa, energiajuomia tai muita epäterveellisiä välipaloja. Erityistilaisuuksissa, kuten luokan juhlissa nämä ovat opettajan luvalla sallittuja. Purkan syöminen on koulussa kielletty, mutta ksylitolipastilleja saa syödä ruokailun jälkeen.  

Koulumatkat 

§  Noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja koulumatkoilla. 
§  Kulkuvälineet tuodaan kouluun omalla vastuulla; koulu ei korvaa kadonnutta tai rikkoontunutta laitetta. Mitään kulkuvälinettä ei saa käyttää tai säilyttää koulun käytävillä. 

Mobiililaitteet  

§  Käytän mobiili- ja musiikkilaitteita oppitunnilla vain opettajan luvalla. Alakoululaisilla kännyköiden käyttö on välituntisin kielletty.  
§  Kuvaan ainoastaan henkilöitä, jotka ovat antaneet siihen luvan. Julkaisen vain sellaisia tallenteita, joihin minulla on tarvittavat luvat. 
§  Mobiililaitteet ovat mukana koulussa omalla vastuulla. Koulu ei korvaa rikkoutunutta tai hävinnyttä laitetta. 

Päihteet 

§  En tuo kouluun tupakkatuotteita, alkoholia tai huumeita.
§  En käytä mitään päihteitä koulupäivän tai koulumatkan aikana.

 
Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 30.5.2023

Henkilökuntamme yhteystiedot

Henkilökunnan taukotila "Pannuhuone"
puh. 09 310 87233(Linkki aloittaa puhelun)

Parakki 1.
puh. 09 310 87237(Linkki aloittaa puhelun), 040 334 8121(Linkki aloittaa puhelun)

Parakki 2.
puh. 09 310 87236(Linkki aloittaa puhelun), 040 334 8122(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat

1A Eveliina Hekkala LO
1B Karin Klöve LO
1C Vilma Liimatainen LO
1D Johanna Kudjoi LO

2A Anneli Fihlman LO
2B Netta Eriksson-Kulomaa LO
2C Anna Sarimo
2D Jaakko Vähtäri LO
2E Pauliina Pirhonen LO

3A Liisa Hannula (liisa.j.hannula@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)) LO
3B Mikko Tikka LO
3C Visa Jääskeläinen LO
3D Vilja Lukkarinen LO

4A Miia Liuttu LO
4B Onerva Ahlholm LO
4C Suvi-Heini Lahti LO
4D Samuli Salmela LO

5A Jenna Paakkunainen LO, TT
5B Sonja Kyyhkynen LO
5C Oona Jokinen LO, TT (oona2.jokinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
5D Noora Peräniemi LO

6A Katariina Väisänen LO
6B Maria Tikkala LO
6C Johanna Koskimies-Tikkanen LO
6D Anna Pulkkinen LO (anna.i.pulkkinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
6E Elina Kral LO

1-6N Minna Rankkala 

Luokanohjaajat ja aineenopettajat

7A Eve Mäkelä AI
7B Pilvi Ahtinen KS
7C Petri Murto LI
7DHeidi Pirskanen EN, RU

8A Jere Sillanpää EN
8B Marjo Virolainen HI, YH, UE
8C Tiina Puolakainen KE, FY
8D Panu Vuorinen MA, FY

9A Emmi Lassila RA
9B Jussi Ala-Mikkelä EN
9C Anni Valasmo KS

7-9 E Petteri Jeskanen ELO

Helena Aatola RU, SA (helena2.aatola@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
Annette Wasenius RU
Matti Hirvonen MU (matti1.hirvonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
Tytti Hämäläinen MA
Katja Korva AI
Jamie Laamanen englanti kotikielenä
Liisa Luostarinen KU
Tuomas Paarlahti BG, GE
Sanni Ranta EN, ES
Aku Rissanen KS
Jari Rissanen KO, LI
Anne Sirviö S2 (anne-maria.sirvio@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Erityisopettajat

Laaja-alainen erityisopetus
Anna Sarvi, 040 7499084(Linkki aloittaa puhelun), anna.sarvi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Satu Hirvonen, 09 310 20552(Linkki aloittaa puhelun), satu.n.hirvonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Marjo Lindeman, 040 1498329(Linkki aloittaa puhelun), marjo.lindeman@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Anna-Helena Elo, 040 5140429(Linkki aloittaa puhelun), anna-helena.elo@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Reija Jyrkinen, 0403341949(Linkki aloittaa puhelun), reija.jyrkinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Manta Tapiolinna, 0406703798(Linkki aloittaa puhelun)manta.tapiolinna@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

OTE-opetus Juulia Keskikuru, 09 310 89188(Linkki aloittaa puhelun), juulia.keskikuru@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei nimiluettelossa ole toisin ilmoitettu.

Opinto-ohjaaja

Kimmo Kortelainen, kimmo.kortelainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 050 4013 364(Linkki aloittaa puhelun)

Koulunkäynninohjaajat

Päivi Akonpelto-Vainio
Senja Coskun
Reetta Heikkinen
Minna Jensen
Eeva-Maija Jokela-Tomperi
Petri Kylliäinen
Tuomas Lassila
Jimi Podusckin
Awin Rasuli

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei nimiluettelossa ole toisin ilmoitettu.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle lukuvuoden alkaessa.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset 2024-2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta: 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja Juulia Juutilainen
Varajäsen Reetta Sariola

Varapuheenjohtaja Suvi Hautanen
Varajäsen Anna Leinonen

Jäsen Jari Honko
Varajäsen Olli-Pekka Nissinen

Jäsen Keijo Lehikoinen
Varajäsen Mikko Martikainen

Jäsen Venla Virkamäki
Varajäsen Katriina Rosavaara

Opettajat ja henkilöstö
Jäsen Minna Rankkala
Varajäsen Visa Jääskeläinen

Jäsen Jari Rissanen
Varajäsen Eve Mäkelä

Jäsen Päivi Akonpelto-Vainio
Varajäsen Heidi Lievonen

Oppilasedustajat
Ella Arosilta                                           
Roope Granqvist                    

Esittelijä, sihteeri
rehtori Mari Suokas-Laaksonen

Johtokunnan jäsenet tavoittaa yhteissähköpostiosoitteella johtokunta.arabpk@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kokousaika
keskiviikko 20.3.2024 klo 17.30

Kokouspaikka
Neuvotteluhuone, Berliininkatu 4 A

Läsnä
Juulia Juutilainen        puheenjohtaja
Päivi Akonpelto-Vainio        jäsen
Suvi Hautanen        jäsen
Visa Jääskeläinen        varajäsen
Keijo Lehikoinen        jäsen
Jari Rissanen            jäsen
Venla Virkamäki        jäsen

Mari Suokas-Laaksonen          esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

  Päätös

  Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Visa jääskeläinen ja Venla Virkamäki tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 2. Työjärjestyksen hyväksyminen

  Päätös

  Työjärjestykseen lisättiin kohta ”Lisäykset ja tarkennukset lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaan”. Johtokunta päätti hyväksyä kokouksen työjärjestyksen muutoksineen.

 3. Arabian peruskoulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

  Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

  Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

  Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

  Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

  Arabian peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 7 016 923 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon 865, kevään 2024 osalta on 861 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 869 oppilasta.

  Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

  Liitteet:  
  Johtokuntaraportti
  Budjetti tileittäin

  Päätös

  Arabian peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

  Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii.

 4. Lisäykset ja tarkennukset lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelmaa
  4.1 4C-luokka pitää mahdollisesti yökoulun keväällä 2024.
  4.2 9C-luokka lähtee leirikouluun Tampereelle 21.-22.5.2024.
 5. Oppilaskunnan asiat
  Oppilaskunnan edustajat eivät olleet paikalla.
 6. Ilmoitusasiat
  6.1 Kouluvalmentaja on aloittanut työt Arabian peruskoulussa 18.3.
  6.2 Todettiin virkoihin 2024 valitut.
  6.3 Esiteltiin yhteistyössä Kansallisen aivoterveysohjelman kanssa toteutettu Minä vs. laite -haaste.
 7. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

  Juulia Juutilainen        Mari Suokas-Laaksonen
  puheenjohtaja        pöytäkirjanpitäjä    
         

  Visa Jääskeläinen        Venla Virkamäki
  pöytäkirjantarkastaja        pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika maanantai 2.10.2023 klo 18

Kokouspaikka neuvotteluhuone, Berliininkatu 4 A

Läsnä

Juulia Juutilainen puheenjohtaja
Päivi Akonpelto-Vainio jäsen
Suvi Hautanen jäsen
Jari Honko jäsen
Keijo Lehikoinen jäsen
Visa Jääskeläinen varajäsen
Jari Rissanen jäsen
Katriina Rosavaara varajäsen
Sofia Kukkonen oppilasedustaja
Neus Setälä oppilasedustaja
Mari Suokas-Laaksonen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

  Päätös Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Päivi Akonpelto-Vainio ja Jari Rissanen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen

  Päätös Johtokunta päätti hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen johtokunnan oppilasjäsenelle Päätös Johtokunta päätti myöntää oppilaskunnan nimeämillä oppilaiden edustajilla läsnäoloja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa. Oppilaiden rangaistusasioita käsiteltäessä oppilasedustajat eivät ole läsnä.
 3. Lausuntopyyntö peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 (liite 1) Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jaosto pyytää koulujen johtokunnilta lausuntoa seuraavan lukuvuoden työajoista. Esityksiä on kaksi, joihin johtokunta voi ottaa kantaa kuultuaan oppilaskuntaa. 

  Päätös Johtokunta päätti oppilaskunnan ja henkilökunnan edustajia kuultuaan kannattaa vaihtoehtoa 1, jolloin syyslukukausi alkaa aikaisemmin, mutta kevätlukukausi myöhemmin. Johtokunnan puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon asiasta.
 4. Arabian peruskoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite 2) Johtokunnan tehtävänä on johtosäännön 10 § momentin 3 mukaisesti hyväksyä vuosittain peruskoulun, lukion ja aikuislukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 7 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja. Lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelma on laadittu elo-lokakuun aikana 2023. Toimintasuunnitelma on luettavissa liitteenä WORD-tiedostona. Vuosisuunnitelmaan linkitetyt suunnitelmat ovat luettavissa rehtorin huoneessa maanantaina 2.10. klo 12–16 tai sovitusti muuna aikana.

  Päätös Arabian peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024.
 5. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

  Juulia Juutilainen, puheenjohtaja
  Mari Suokas-Laaksonen pöytäkirjanpitäjä
  Päivi Akonpelto-Vainio, pöytäkirjantarkastaja 
  Jari Rissanen, pöytäkirjantarkastaja

  Pöytäkirja on nähtävänä koulumme verkkosivulla ja kansliassa.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Arabian peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa. Otathan meidät seurantaan.

Arabian peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Arabian peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Berliininkatu 4, 00560 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti sijaitsee syvennyksessä ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 2.