Arabian peruskoulu

Toukolassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Arabian peruskoulu

Arabian peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu. Oppilas voi käydä samaa koulua ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti.

Arabian peruskoulussa jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, jossa hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja kouluyhteisöön. Pidämme tärkeänä toisen ihmisen kunnioittamista ja hyviä kohtaamisia koulun arjessa. Haluamme kasvattaa vastuuntuntoisia, kriittisesti ajattelevia ja hyvän yleissivistyksen omaavia nuoria, jotka osaavat käyttää muotoiluajattelua asioiden ratkaisemisessa. Laadukkaalla oppimisella ja sinnikkyydellä oppilaat saavuttavat tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. (Arabian peruskoulun opetussuunnitelma 2016)

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kieliohjelma
 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska tai ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska tai saksa
Muotoilupainotus

Koulussamme on muotoilupainotus, jonka tavoitteena on opettaa muotoiluajattelua. Sen avulla oppilas oppii havainnoimaan ympäristöä, ajattelemaan luovasti ja ratkaisemaan ongelmia.

Muotoilun menetelmiä käytetään osana jokaista oppiainetta.

Arabian peruskoulun muotoiluoppimisen työkalupakki ARMU (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Arabian peruskoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Yleistä 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun turvallisuutta, viihtyvyyttä ja opiskelun sujumista. 
Järjestyssääntöjä sovelletaan koulun alueella ja koulumatkoilla. Ne ovat voimassa koulupäivän aikana, koulun retkillä ja leirikoulussa.  

Käyttäytyminen 

§  Toimin koulun aikuisten antamien ohjeiden mukaan.
§  Pysyn koulun alueella, mikäli en ole saanut lupaa poistua.
§  Käyttäydyn toisia kohtaan kunnioittavasti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. En kiroile, huuda tai käyttäydy muuten epäasiallisesti.
§  Turvallisuuden vuoksi en juokse käytävillä.
§  En kiusaa, vaaranna tai vahingoita muita tai heitä ilkeää läppää, enkä hyväksy tällaista käytöstä muilta. Leikkitappelu on kielletty.
§  Huolehdin omista tavaroistani ja kunnioitan muiden omaisuutta. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat laissa kiellettyjä, vaarallisia tai vahingollisia. 
§  Jätän ulkovaatteet ja ulkokengät naulakkoon (alakoululaiset) tai henkilökohtaiseen kaappiin (yläkoululaiset). En tuo niitä luokkatilaan.
§  En käytä en käytä pipoa, lippistä, huppua enkä muuta vapaa-ajanpäähinettä koulun yhteisissä juhlissa.
§  En tuo kouluun vieraita ilman opettajan tai rehtorin lupaa.

Oppitunnit 

§  Osallistun opetukseen, seuraan ohjeita ja teen tehtäväni huolellisesti.
§  Annan muille työrauhan.
§  Huolehdin omista koulunkäyntiini liittyvistä välineistä.
 

Välitunnit 

§  Siirryn suoraan välitunnille. Jos minulla on lupa viettää välituntia sisällä, en juokse tai huuda.  
§  Huomioin välitunneilla toisten turvallisuuden ja pysyn koulun alueella.
§  Noudatan reilun pelin henkeä peleissä ja leikeissä enkä kiusaa toisia.

Ruokailu 

§  Noudatan hyviä ruokatapoja ja keskustelen vain oman pöytäseurueen kanssa.
§  Voin syödä omia, terveellisiä välipaloja välitunneilla pöytien ääressä. Siivoan omat jälkeni välipalan jälkeen.  En syö tai juo koulupäivän aikana karkkia, sipsejä, limsaa, energiajuomia tai muita epäterveellisiä välipaloja. Erityistilaisuuksissa, kuten luokan juhlissa nämä ovat opettajan luvalla sallittuja. Purkan syöminen on koulussa kielletty, mutta ksylitolipastilleja saa syödä ruokailun jälkeen.  

Koulumatkat 

§  Noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja koulumatkoilla. 
§  Kulkuvälineet tuodaan kouluun omalla vastuulla; koulu ei korvaa kadonnutta tai rikkoontunutta laitetta. Mitään kulkuvälinettä ei saa käyttää tai säilyttää koulun käytävillä. 

Mobiililaitteet  

§  Käytän mobiili- ja musiikkilaitteita oppitunnilla vain opettajan luvalla. Alakoululaisilla kännyköiden käyttö on välituntisin kielletty.  
§  Kuvaan ainoastaan henkilöitä, jotka ovat antaneet siihen luvan. Julkaisen vain sellaisia tallenteita, joihin minulla on tarvittavat luvat. 
§  Mobiililaitteet ovat mukana koulussa omalla vastuulla. Koulu ei korvaa rikkoutunutta tai hävinnyttä laitetta. 

Päihteet 

§  En tuo kouluun tupakkatuotteita, alkoholia tai huumeita.
§  En käytä mitään päihteitä koulupäivän tai koulumatkan aikana.

 
Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 30.5.2023

Henkilökuntamme yhteystiedot

Käyntiosoite: Toukolankatu 21
Tavarantoimitukset: A-ovi, Berliininkatu 4, 00560 Helsinki
Postisoite: PL 56301, 00099 Helsingin kaupunki

Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.15-15.00

Rehtorit

Rehtori Mari Suokas-Laaksonen
puh. 09 31087230, 040 3361352 mari.suokas-laaksonen(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Sari Aavikko
puh. 09 31038866, 040 5389 270 sari.aavikko(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtori Nina Metsärinne
puh. 09 31038847, 040 5754 789 nina.metsarinne(at)hel.fi

Koulusihteeri

Tuuli Veijanen, puh. 09 310 87231
tuuli.veijanen(at)hel.fi

Henkilökunnan taukotila "Pannuhuone"
puh. 09 310 87233

Parakki 1.
puh. 09 31087237, 040 334 8121

Parakki 2.
puh. 09 31087236, 040 334 8122

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori, Eeva Elsinen
puh. 09 310 89205, eeva.elsinen(at)hel.fi

Kohdevastaava Jasse Ryhänen
puh. 040 121 7258, kv.arabia(at)sol.fi

Kouluravintola "Messi" ruokapalveluvastaava Noora Heikkinen 
puh. 09 310 87234, kouluravintola.arabia(at)hel.fi

Johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja Juulia Juutilainen
Varajäsen Reetta Sariola

Varapuheenjohtaja Suvi Hautanen
Varajäsen Anna Leinonen

Jäsen Jari Honko
Varajäsen Olli-Pekka Nissinen

Jäsen Keijo Lehikoinen
Varajäsen Mikko Martikainen

Jäsen Venla Virkamäki
Varajäsen Katriina Rosavaara

Opettajat ja henkilöstö
Jäsen Minna Rankkala
Varajäsen Visa Jääskeläinen

Jäsen Jari Rissanen
Varajäsen Eve Mäkelä

Jäsen Päivi Akonpelto-Vainio
Varajäsen Heidi Lievonen

Oppilasedustajat
Ella Arosilta                                           
Roope Granqvist                    

Esittelijä, sihteeri
rehtori Mari Suokas-Laaksonen

Johtokunnan jäsenet tavoittaa yhteissähköpostiosoitteella johtokunta.arabpk(at)edu.hel.fi

LUOKANOPETTAJAT

1A Eveliina Hekkala LO
1B Karin Klöve LO
1C Vilma Liimatainen LO
1D Johanna Kudjoi LO

2A Anneli Fihlman LO
2B Netta Eriksson-Kulomaa LO
2C Pauliina Kemppainen LO (kirsi.kemppainen(at)edu.hel.fi)
2D Jaakko Vähtäri LO
2E Pauliina Pirhonen LO

3A Liisa Hannula (liisa.j.hannula(at)edu.hel.fi) LO
3B Mikko Tikka LO
3C Visa Jääskeläinen LO
3D Vilja Lukkarinen LO

4A Miia Liuttu LO
4B Nina Ålander LO
4C Outi Kivimäki LO (auli-outi.kivimaki(at)edu.hel.fi
4D Samuli Salmela LO

5A Jenna Paakkunainen LO, TT
5B Sonja Kyyhkynen LO
5C Oona Jokinen LO, TT (oona2.jokinen(at)edu.hel.fi)
5D Noora Peräniemi LO

6A Katariina Väisänen LO
6B Maria Tikkala LO
6C Johanna Koskimies-Tikkanen LO
6D Anna Pulkkinen LO (anna.i.pulkkinen(at)edu.hel.fi)
6E Elina Kral LO

1-6N Niina Hildén  ELO

LUOKANOHJAAJAT JA AINEENOPETTAJAT

7A Eve Mäkelä AI
7B Pilvi Ahtinen KS
7C Petri Murto LI
7DHeidi Pirskanen EN, RU

8A Jere Sillanpää EN
8B Marjo Virolainen HI, YH, UE
8C Tiina Puolakainen KE, FY
8D Panu Vuorinen MA, FY

9A Emmi Lassila RA
9B Jussi Ala-Mikkelä EN
9C Anni Valasmo KS

7-9 E Petteri Jeskanen ELO

AINEENOPETTAJAT

Helena Aatola RU, SA (helena2.aatola(at)edu.hel.fi)
Ida Heikkinen RU (ida.w.heikkinen(at)edu.hel.fi)
Matti Hirvonen MU (matti1.hirvonen(at)edu.hel.fi)
Tytti Hämäläinen MA
Katja Korva AI
Jamie Laamanen englanti kotikielenä
Liisa Luostarinen KU
Tuomas Paarlahti BG, GE
Sanni Ranta EN, ES
Aku Rissanen KS
Jari Rissanen KO, LI
Anne Sirviö S2 (anne-maria.sirvio(at)edu.hel.fi)

ERITYISOPETTAJAT

Laaja-alainen erityisopetus
Anna Sarvi puh. 040 7499084 anna.sarvi@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Satu Hirvonen 09 310 20552 satu.n.hirvonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Marjo Lindeman, puh. 040 1498329, marjo.lindeman@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Anna-Helena Elo puh. 040 5140429 anna-helena.elo@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Reija Jyrkinen puh. 0403341949 reija.jyrkinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Manta Tapiolinna puh. 0406703798 manta.tapiolinna@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

OTE-opetus Juulia Keskikuru, 09 310 89188, juulia.keskikuru@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei nimiluettelossa ole toisin ilmoitettu.

Koulunkäynninohjaajat

8B Päivi Akonpelto-Vainio
2A, 6B, 6C Senja Coskun
3B Reetta Heikkinen
7-9E Eeva-Maija Jokela-Tomperi
6D Petri Kylliäinen (Heidi Lievonen)
1. lk Tuomas Lassila
3B Jimi Podusckin
2B Awin Rasuli

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei nimiluettelossa ole toisin ilmoitettu.

Opinto-ohjaaja Kimmo Kortelainen, kimmo.kortelainen(at)edu.hel.fi
puh. 0504013364

Kuraattori Arja Mäki-Mikola, koululla ma-ke
puh. 0504013402, arja.maki-mikola(at)hel.fi

Kuraattori Pilvi Merikallio, koululla ke-pe
puh. 040 662 1171, pilvi.merikallio2(at)hel.fi

Terveydenhoitaja Tommi Rantaniemi (ma-pe)
puh. 050 310 5630, tommi.rantaniemi(at)hel.fi
Tommin tavoitat myös Maisa-sovelluksen sekä Wilman kautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin ja EasySport liikunnan maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai

Futsal (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 16–17 

Paikka: Liikuntasali 

Futsalin ja jalkapallon perustaitoja ja peliä. Huom. 4.12. ei tuntia. Ohjaaja: Outi Alakurtti/ Sami Koskinen/ Hilma Hopponen 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: outi.alakurtti@helsinginponnistus.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Helsingin Ponnistus / Harrastamisen Suomen malli 

Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 14.50–15.50 

Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Kiipeily (6.–9.lk) 

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 16–17 

Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Esports (6.–9.lk)  

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin Klo 14.30–16 

Paikka: Shelter Gameroom, Kauppakeskus Redi 

Suomen suurimman pelitilan, Shelter Gameroomin, Esports-harrastusryhmät sopivat gamereille, jotka haluavat harrastaa pelaamista, kehittää taitoja ja pitää hauskaa. Oletpa sitten vasta-alkaja tai kokeneempi pelaaja, kerhokoutsit opastavat osallistujat pelaamisen saloihin huippuluokan koneilla. Tervetuloa pelaamisen maailmaan! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun

Järjestäjä: Shelter Gameroon / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko 

Kuvisharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45  

Paikka: Luokka ilmoitetaan myöhemmin 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.  Harrastus sopii kaikentasoisille.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 045 6779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

Kokkailuharrastus (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45 (ryhmä 1) tai klo 15.45–17.15 (ryhmä 2) 

Paikka: Kotitalousluokka 

Tervetuloa kokkailemaan ruokaa ja loihtimaan leipomuksia kokkailuryhmässä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja tarkoituksena on kokkailla ja leipoa rennosti pienryhmissä. Olit sitten jo kokkailumestari tai aloittelet vasta ruuanlaittoa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään! Kausi kestää 13 kertaa. Syyslomalla ja itsenäisyyspäivänä ei järjestetä toimintaa. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ryhmä 1, linkki vie ulkoiseen palveluun) tai Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ryhmä 2, linkki vie ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: Stadin Nuoriseurat / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan Arabian peruskoulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Arabian peruskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Arabian peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Berliininkatu 4, 00560 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti sijaitsee syvennyksessä ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.
 • Kolmas esteetön wc on kerroksessa 2.