Miksi juuri Helsinkiin

Helsinki on resursseiltaan, vetovoimaltaan ja mahdollisuuksiltaan ylivertainen muihin suomalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Helsinki on täynnä elämää ja tapahtumia, ympärillä on paljon luontoa sekä viihtyisästi rakennettua ympäristöä.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Kaupungin palveluksessa on yhteensä noin 38 000 työntekijää ja käytössä on noin 2 000 eri tehtävänimikettä.

Helsingin kaupungin suuri koko ja toimialojen laajuus tarjoavat henkilöstölle monipuolisia, mielenkiintoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä.

Tuemme työskentelyäsi


Helsingin lastensuojelussa sinun ei tarvitse selvitä yksin. Työsi tukena ovat ammatilliset esimiehet ja kollegat. Lisäksi tarjoamme työnohjausta, perehdytystä ja mentorointia.


Työn ohjaus ja perehdytys

Työn tukena on ryhmätyönohjaus, kriisityönohjaus, esimiehen ja tiimin säännölliset tapaamiset. Avohuollossa systeemisen työotteen pilotissa sosiaalityöntekijän tukena on myös perheterapeutti. Perhehoidon sosiaalityöntekijä saa puolestaan asiakastyössään tukea psykologeilta. Lastensuojelun lakimiehet antavat koulutusta ja haastavissa tilanteissa konsultaatiota.

Perehdytys on suunniteltu jokaisessa yksikössä erikseen. Perehdytyksestä vastaa lähiesimies, mutta tiimin muut jäsenet ovat perehdytysvaiheessa apuna. Lastensuojelun avohuollossa lähiesimiehen perehdytyksen lisäksi kaikille uusille sosiaalityöntekijöille järjestetään kahdeksan iltapäivän perehdytyspaketti lastensuojelun palveluista, dokumentoinnista jne.

Mentorointi

Uusille sosiaalityöntekijöille suunnitellaan vuoden mittaista mentorointia vuonna 2019 alkaen. Mentoroinnissa tukena on kokenut sosiaalityöntekijä, joka on sitoutunut kuukausittaisiin tapaamisiin ja ryhmätapaamisiin.

Työterveys on järjestänyt keväällä lastenkotien ja lastensuojelun palveluiden työntekijöille sekä syksyllä sosiaalityöntekijöille kaksi vuotta töissä olleille työuran alun ryhmän, jossa pohditaan omaa ammatti-identiteettiä ja mietitään työn hallinnan tapoja.

Juridinen tuki

Helsingin sosiaali- ja terveystoimalalla on oma juridisen tuen yksikkö, jossa on sosiaalihuollon lainsäädäntöön perehtyneet lakimiehet. Yksiköstä sosiaalityöntekijä saa konsultaatioapua ja tarvittaessa tukea esimerkiksi hallinto-oikeuteen


Hyvä koulutustarjonta


Osaamisen kehittymistä tuetaan koulutuksilla. Tarjolla on sosiaali- ja terveystoimialan yhteisiä koulutuksia ja niiden ohella lastensuojelun yhteisiä tai kohdennettuja koulutuksia. Vuosittainen toteutuvia lastensuojelun omia koulutuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • lapsen kanssa työskentely, kuuleminen ja kohtaaminen -koulutussarja
  • lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain perusteet
  • dialoginen työskentely.

Helsingissä sosiaalityöntekijöiksi pätevöityville henkilöille voidaan tietyin edellytyksin maksaa pätevöitymistä varten myönnetyn virka- tai työvapaan ajalta täydet palkkaedut enintään kolmen kuukauden ajalta.

Helsingin kaupunki on hyvä työnantaja


Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus saada edullinen työsuhdeasunto. Asuntoja on erikokoisia ja eri puolilla kaupunkia. Huomattava etu on myös HSL:n asiointilippu.

Käytössämme on aktiivinen palkitseminen niin yksilö kuin ryhmätasolla. Lastensuojelussa on tehty yhteinen palkitsemisen ohje, jota noudatetaan kaikissa yksiköissä.

Lisää henkilöstöeduista

Hyvinvointiasi tuetaan monin eri tavoin


Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on kaikille yhteisiä henkilöstökerhoja, joita työnantaja tukee avustuksilla. Kerhot järjestävät monipuolista kulttuuri-, liikunta- ja virkistystoimintaa. Lisäksi työyhteisöillä voi olla omia henkilöstökerhoja.

Helsingin kaupunki järjestää työntekijöilleen henkilöstöliikuntaa, joka on hinnaltaan edullista ja lajitarjonnaltaan kattavaa. Lisäksi työntekijöiden on mahdollista päästä työkykyä ylläpitäviin hyvinvointivalmennuksiin.


Kokemus kuntoremontista: Pekka, sosiaaliohjaaja

MIes venyttelee kesäisessä maisemassa joen rannalla.

Olin Voimat haltuun -työkykyvalmennuksessa Kyyhkylän kartanossa Mikkelissä. Valmennuksella haetaan voimavaroja ja stressinhallintakeinoja työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi. Valmennus alkoi viiden vuorokauden kuntoutusjaksolla, jonka jälkeen työterveyshuollon valmentajat tukevat kuntoutukseen osallistujaa muutoksessa vuoden verran. Tapaamisia on 4‒5 kertaa ryhmissä ja yksilötapaamisissa.

Meitä on 15 henkilön ryhmä (3 miestä ja 12 naista) sosiaali- ja terveystoimialalta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Meillä on nyt ollut viikon mittainen lähijakso. On ollut mukavaa tutustua uusiin ihmisiin ja oppia heiltä. Ryhmässä on vahvuus tässä valmennuksessa!


Lue lisää - Helsinki työnantajana

JAA
22.05.2018 13:38