Anonyymi rekrytointi houkuttaa hakemaan ja laittaa työnhakijat samalle viivalle

Helsingin kaupungin rekrytoinneista tehty tutkimus osoitti, että anonyymi haku tuottaa enemmän hakemuksia avoimiin työpaikkoihin ja lisää erityisesti naisten osuutta hakijoissa. Haastatteluihin ja valituksi päätyy myös enemmän hakijoita, joilla on ulkomaalaisen kuuloinen nimi. Anonyymi rekrytointi edistää Helsingin kaupungin tavoitetta yhdenvertaisena ja tasa-arvoisena työpaikkana.
Anonyymi rekrytointi on yksi Helsingin kaupungin tavoista edistää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä henkilöstön monimuotoisuutta.  Kuva: Jussi Hellsten
Anonyymi rekrytointi on yksi Helsingin kaupungin tavoista edistää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä henkilöstön monimuotoisuutta. Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin kaupunki osallistui tutkimukseen, jossa seurattiin työnhakijoita, joilla on ulkomaalaisen kuuloinen nimi sekä sitä, onko sukupuolella vaikutusta palkkaamiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös anonyymisti rekrytoitujen henkilöiden menestymistä työssään vertailemalla palkkoja sekä työskentelyjaksojen kestoa. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2020 tehdystä kokeilusta. Tutkimuksen toteuttivat tutkimuslaitos Labore ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. 

– Tutkimuksemme tulosten perusteella anonyymi rekrytointi on potentiaalinen työkalu rekrytointisyrjinnän vähentämiseksi, toteaa Laboren johtava tutkija Ohto Kanninen. Erikoistutkija Tuomo Virkola VATT:sta muistuttaa, että Helsingin kaupungin pilotti oli pieni, joten tuloksia on tulkittava varovaisesti. 

– Tämä pilotti on hyvä alku, mutta tarvitaan lisää kokeiluja ja tutkimusta rekrytointisyrjinnän ehkäisemiseksi, tiivistää Laboren tutkija ja Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelija Sanni Kiviholma tutkimusryhmän johtopäätökset. 

Tutkimuksessa ei havaittu anonymisoinnin haittavaikutuksia työskentelyjakson kestoon tai palkkoihin. Anonymisointi ei vaikuttanut siihen, mitä sukupuolta olevia henkilöitä rekrytoitiin. 

Anonyymi rekrytointi on yksi Helsingin kaupungin tavoista edistää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä henkilöstön monimuotoisuutta. Tavoite on antaa kaikille hakijoille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus päästä työhaastatteluun ilman, että siihen vaikuttaa mikään työn tekemisen kannalta epäoleellinen asia. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksista piilotetaan näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto kuten hakijan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite ja äidinkieli, kunnes haastattelukutsut on lähetetty.

Haluamme olla asukkaidemme näköinen työpaikka

Helsingin kaupunki panostaa siihen, että jokainen kaupunkilainen voi elää Helsingissä hyvää elämää sellaisena kuin on ja saada tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua kaupungin palveluissa. Tämä koskee myös kaupungin henkilöstöä, koska Helsinki haluaa olla asukkaidensa näköinen työpaikka.

– Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Lisäksi haluamme olla työpaikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Pyrimme monin eri keinoin lisäämään henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kertoo työnantajakuvasta ja henkilöstön saatavuudesta vastaava yksikönpäällikkö Tarja Näkki Helsingin kaupungilta.

– Toivomme aina hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, Näkki lisää.

Näkki toivoo, että tutkimuksen tulokset kannustavat esihenkilöitä käyttämään anonyymia rekrytointia yhä useammin, jotta varmistetaan tasavertainen mahdollisuus erilaisille hakijoille.