Riskgruppernas säsongsvaccinationer mot influensa och corona börjar i början av november

Influensa- och coronavaccinationerna inleds i Helsingfors den 6 november 2023. Tidsbokningen öppnar på eftermiddagen den 26 oktober i tjänsten Maisa. Vi rekommenderar tidsbokning. Vaccinationer ges även utan tidsbokning. Vaccinationerna är avgiftsfria för målgrupperna som är listade nedan.
Se aktuell information om vaccinationerna på hel.fi/vaccinationer.

Influensavaccinet ges till

Boostervaccinationer mot corona under höstvintern ges till

  • personer som fyllt 65 år
  • personer som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper
  • personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist.

Vaccineringen av hemvårdens rörelsehindrade klienter inleds under vecka 41. Hemvårdens övriga klienter, som kan besöka vaccinationspunkterna, vaccineras enligt samma tidtabell som de övriga stadsborna från och med den 6 november.

Vi rekommenderar att riskgrupperna tar vaccinationerna

Vaccinerna minskar allvarliga sjukdomar, behov av sjukvård och dödsfall orsakade av smitta. Flera infektioner samtidigt kan öka risken för att bli allvarligt sjuk.  

Influensavaccinet och coronavaccinet under samma besök

Om du hör till målgrupperna för båda vaccinerna får du influensavaccinet och coronavaccinet på samma gång. Då räcker det att du bokar en vaccinationstid. Boka inte två tider i onödan. Avboka tiden ifall du får förhinder.

Vi informerar om vaccinationsgrupperna och vaccinationspunkterna samt om tidsbokningen senare. Närmare information om vaccinationerna under höstvintern publiceras i mitten av oktober på hel.fi/vaccinationer(Länk leder till extern tjänst).

Nyheten har uppdaterats 26.10 kl. 8.30: Tidsbokningen öppnar på eftermiddagen 26.10.