Över 83 000 personer som tillhör riskgrupper vaccinerades under vaccinationsveckorna

Cirka 83 800 personer som tillhör riskgrupper fick influensa- och coronavaccin vid vaccinationspunkterna. Utöver detta vaccinerades tusentals vid omsorgstjänsterna och rådgivningsbyråerna.
Vaaleanpunainen ja sininen kuvituskuva viruksista.

”Vaccinationerna vid vaccinationspunkterna har nu upphört. Oerhört fint att så här många har vaccinerats. Vi vill tacka Helsingforsborna för att vaccinationerna söktes under vaccinationsveckorna. Ett stort tack även till vaccinatörerna, de har gjort ett stort arbete”, konstaterar Timo Lukkarinen, ledande läkare vid hälsostationerna.

Livligt vid vaccinationspunkterna under de första dagarna


Många besökte vaccinationspunkterna under de första vaccinationsdagarna. Inom tre dagar vaccinerades ca 23 000 personer som tillhör riskgruppen. Det stora besökarantalet var en överraskning.

”I synnerhet under de första vaccinationsdagarna uppkom det trängsel som lyckligtvis lugnade sig då vaccineringen framskred. På grund av detta uppkom det orimliga köer, vilket vi beklagar. Den andra vaccinationsveckan och särskilt de sista vaccinationsdagarna var lugnare då många sökte vaccinerna tidigare”, berättar Timo.

Vaccinationstid vid den egna hälsostationen

Personer som hör till riskgrupper kan via Maisa eller per telefon på numret 09 310 46300 (vardagar kl. 12–16) boka en vaccinationstid vid den egna hälsostationen. Personer som hör till riskgrupperna vaccineras enbart med tidsbokning vid hälsostationerna 20.11–1.12.

Rådgivningskunderna vaccineras fortfarande

Gravida och barn i rådgivningsålder (under 7 år) vaccineras enligt tidsbokning vid rådgivningsbyråerna 13–24.11. Tiden bokas i Maisa-tjänsten. Vaccinationerna kan ges även i samband med övriga rådgivningsbesök. Personer som har rätt till de nationella vaccinationerna vaccineras även till exempel inom skol- och studerandehälsovården.