Servicecentraler

På den här sidan

Servicecentralerna finns till för dig

Servicecentralen är en öppen mötesplats för pensionärer och arbetslösa som längtar efter samtalssällskap, aktiviteter eller stöd i vardagen. I Helsingfors finns sammanlagt 15 servicecentraler. Du är välkommen till dem alla, oavsett var i staden du bor.

Servicecentralerna erbjuder trevligt tidsfördriv. Du kan komma hit och läsa dagens tidning eller äta lunch på restaurangen. Du kan också få hjälp med olika tjänster som staden ordnar. 

Du kan bekanta dig med servicecentralernas lokaler och verksamheten i de öppna grupperna utan anmälan. Du kan hämta ditt kostnadsfria servicecentralskort i servicecentralens rådgivning.

Hitta din närmaste servicecentral

Servicecentralernas handarbetsgrupper

Servicecentralernas handarbetsgrupper erbjuder kreativa aktiviteter till exempel för dig som gillar handarbeten. Du kan handarbeta på egen hand eller delta på handledda kurser. Fråga mer om grupperna i servicecentralens rådgivning.

Dessa servicecentraler erbjuder handarbetsaktiviteter

Ikäihmiset pelaavat lautapeliä
Bild: Katja Tähjä

Motion i servicecentralerna

Alla servicecentraler erbjuder möjlighet till motion. Du kan delta i olika handledda motionsgrupper och träna på gymmet på egen hand.

Vissa motionsgrupper är avgiftsbelagda. Gymmet får användas kostnadsfritt. Du får servicecentralskortet kostnadsfritt i servicecentralens rådgivning.

Läs mer om motionsgrupperna på servicecentralernas egna webbsidor

Biblioteket i servicecentralerna

I Gårdsbacka, Gustafsgårds, Kasbergets, Djurbergets och Kvarnbäckens servicecentraler finns bibliotekets serviceställe där du kan använda tjänsterna med Helmet-bibliotekskortet.

Kinaborgs och Kampens servicecentraler har egna bibliotek.

Digitalt stöd i servicecentralerna

Vid de flesta servicecentralerna kan du boka en tid för digitalt stöd antingen telefonledes eller på plats. Du kan till exempel få individuell rådgivning om användningen av en smarttelefon eller en surfplatta.

Se servicecentralernas verksamhetsställen och kontaktuppgifter

Ikäihminen käyttää tablettia
Bild: Katja Tähjä