Hjälp med att komma igång med motion

På den här sidan

Motionsrådgivning för äldre

Motionsrådgivningen är avsedd för personer över 64 år som inte motionerar tillräckligt för sin hälsa och sitt välbefinnande, och som behöver stöd och uppmuntran för att öka den fysiska aktiviteten.Motionsrådgivningen ger dig stöd med att hitta en aktiv livsstil. Du får träffa en yrkesperson inom motion och tillsammans med hen fundera på olika sätt att öka din fysiska aktivitet.

Mer information och anmälan till motionsrådgivningen för äldre:

  • Kampens servicecentral Salomonsgatan 21 B (södra Helsingfors), tel. 09 310 44549
  • Kinaborgs servicecentral Kinaborgsgatan 7–9 (södra Helsingfors), tel. 09 310 71495
  • Gustafsgårds servicecentral Åldermansvägen 32 (norra Helsingfors), tel. 09 310 54804/09 310 73642
  • Djurbergets servicecentral Stormyrvägen 28 (västra Helsingfors), tel. 09 310 64362