Frivilligverksamhet

På den här sidan

Sällskap och sysselsättning via frivilligverksamheten

Våra frivilliga erbjuder hjälp och berikar vardagen för många människor på olika sätt. För seniorer erbjuds digital rådgivning och många slags gemensamma aktiviteter i servicecentralerna. Du kan till exempel få med dig en kompis till ett kulturevenemang eller själv arbeta som frivillig på en servicecentral.

Hitta något att göra och sällskap(Länk leder till extern tjänst)

Ansök om att bli frivillig

Visste du att du kan frivilligarbeta på servicecentralerna? Om du blev intresserad, kontakta din närmaste servicecentral direkt. Utöver verksamheten i servicecentralerna har vi mycket frivilligverksamhet som du kan delta i, i den mån som din livssituation tillåter.

De frivilliga gör ett ovärderligt arbete för andra människor och staden. Genom att ge lite av din tid, dina kunskaper och ditt stöd, kan du åstadkomma mycket bra och vara veckans höjdpunkt för någon hjälpbehövande. 

Som frivillig får du

  • Göra något intressant och meningsfullt
  • Lära dig nya färdigheter
  • Träffa nya människor
  • En introduktion och vid behov ytterligare utbildning
  • Glädje och upplevelser av att lyckas
Ikäihmiset ulkoilevat puistossa
Bild: Katja Tähjä