Mentorskap för småföretagare

Funderar du på framtidsvyerna för ditt företag?

Många funderar på hur affärsverksamheten fungerar i det egna företaget. Hur kan jag öka min försäljning? Hur kan jag förstärka lönsamheten? Vad borde man fokusera på och vad borde lämnas bort? Komplicerade frågor du ändå inte ensam behöver grubbla på.

Business Helsinki erbjuder mentorskap i samarbete med Finlands Företagsmentorer rf.

Företagsmentorerna är ett riksomfattande personnätverk som består av erfarna entreprenörer, företagsledare och experter inom affärslivet. Företagsmentorn ger sin erfarenhet och sakkunskap till ditt förfogande. Hen agerar som din sparrare och samtalspartner genom att erbjuda dig handledning och stöd i beslutsfattande. Dina diskussioner med företagsmentorn är konfidentiella och framskrider enligt dina egna behov och förutsättningar. Du gör besluten själv och ansvarar för genomförandet av dem.

Företagsmentorn står ändå vid din sida genom att öppna frågor samt erbjuda stöd och impulser då söker efter svar.

Företagsmentorerna ger dig avgiftsfritt stöd till att utveckla affärsverksamheten vid ditt företag.
Du analyserar handlingsalternativen vid ditt företag tillsammans med företagsmentorn och ställer utvecklingsmål på basis av dem. Företagsmentorn stöder dig, då du överväger metoder för att uppnå målen, genomföra handlingsplanen och följa upp resultaten.

Såhär ansöker du om en företagsmentor
Är du företagare med ett fungerande mikro- eller småföretag, som redan har ett FO-nummer?

Fyll i ansökningsblanketten på Finlands Företagsmentorer rf:s webbplats(Länk leder till extern tjänst) (på finska), varefter du kontaktas.