Filippa Johanssonin tekemä digitaalinen kuva, jossa naiset kantavat lasta ja tavaroita

Ympäristökasvatusta Somaliaan

Torkkelin opiskelijat kuvittivat talven aikana 40 korttia, joiden avulla tehdään ympäristökasvatusta Somaliassa. Yhteistyö toteutettiin Suomen Somalia-verkoston kanssa. Kuvituksissa opiskelijat havainnollistavat muun muassa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tärkeyttä, puiden merkitystä ekosysteemille ja ravinteiden kiertoa luonnossa. Ympäristökasvatusmateriaalin kuvittaminen ja yhteistyö Somalia-verkoston kanssa oli opiskelijoille kiinnostavaa ja monin tavoin opettavaista.
Suomen Somalia-verkosto tekee kehitysyhteistyötä yhdessä Suomen jäsenjärjestöjensä ja paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa Somaliassa. Verkosto koordinoi tällä hetkellä neljää kehitysyhteistyöhanketta. Ympäristökasvatusmateriaalia tullaan käyttämään Somalia-verkoston Sahansaho- ja Ramaad -ympäristöhankkeissa. Torkkelin opiskelijoiden kuvittama ympäristökasvatusmateriaali tulee käyttöön kuudelle eri paikkakunnalle Somaliassa.

Hankkeiden tavoite on kestävä luonnonvarojen käyttö. Afrikan sarven ekosysteemi on erittäin haavoittuva. Tilannetta korjataan nyt hankealueilla edistämällä peltometsäviljelyn leviämistä, istuttamalla metsäkadosta kärsiville alueille puita ja lisäämällä ihmisten tietoisuutta ympäristökysymyksistä. Pitkällä tähtäimellä ympäristön hyvinvointi tukee myös rauhaa ja köyhyyden vähentämistä. Yhteistyöhön on kutsuttu niin aluehallinto, koulut, uskonnolliset johtajat kuin kansalaisyhteiskuntakin. Yhteistyöllä eri alueiden ja sidosryhmien välillä Somaliassa pyritään vähentämään ennakkoluuloja. Vahvat ja itsenäiset järjestöt vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa ja voivat osaltaan olla kehittämässä alueen vakautta ja vaurautta.

Hankkeesta hyötyvät alueilla asuvat perheet, maanviljelijät, naiset, paikallishallinnot, opiskelijat, opettajat ja ympäristökeskustoiminnan vapaaehtoiset. Pitkällä aikavälillä parantuneesta ympäristön tilasta ja lisääntyneestä ympäristönsuojeluun liittyvästä tietotaidosta hyötyvät myös muut kuivien alueiden asukkaat Somaliassa ja koko Afrikan sarven alueella.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää ihmisten ympäristötietoisuuden lisäämistä, hyvää ympäristöhallintoa ja kestävien puulajikkeiden testausta ja käyttöönottoa. Molempien ympäristöhankkeiden toimintavuosien aikana ympäristötietoisuus hankealueilla on jo lisääntynyt huomattavasti ja jo kymmeniätuhansia puita on istutettu hankealueille.

Mette Nymanin

Tuisku Ryhänen