Suoraan sisältöön

Taide

TAIDE-opintojaksojen tehtävänä on ohjata opiskelijoita tarkastelemaan ja kommentoimaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä analyyttisesti, kriittisesti ja rakentavasti. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden merkityksiä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle.

Kaikkia TAIDE-opintojaksoja yhdistää kuvan ja tekstin vuoropuhelu: taidehistoriassa tarkasteltavista teoksista voidaan esimerkiksi kirjoittaa tekstejä, kun taas kuvittaessa tekstien pohjalta syntyy kuvia, ja sarjakuvassa molemmat ovat tasavertaisia tarinankerronnan elementtejä. Myös kuvien muuttuvat roolit, erilaiset taidekäsitykset ja kuvilla vaikuttaminen ovat läsnä kaikilla TAIDE-opintojaksoilla.

Taiteen opintojaksot voi suorittaa vapaassa järjestyksessä. Suositeltavaa on kuitenkin käydä ensin opintojaksot TAIDE01 ja TAIDE02, joita suositellaan kaikille opiskelijoille.

TAIDE-opintojaksot:


TAIDE01 Taidehistoriaa esihistoriasta modernismiin (2op)

Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen taidehistorian vaiheisiin esihistoriasta modernismiin tekemisen ja teorian kautta, ja samalla opitaan taidehistoriasta tieteenalana.

TAIDE02 Postmodernismi ja nykytaide (2op)

Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen taidehistorian vaiheisiin postmodernismista nykytaiteeseen tekemisen ja teorian kautta, ja opitaan lisää taidehistoriasta tieteenalana.

TAIDE03 Suomen taide (2op)

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen taidehistoriaan oman tekemisen ja teorian kautta aiemmin opittua soveltaen ja uutta oppien.

TAIDE04 Näkökulmia lobaaliin taiteeseen (2op)

Opintojaksolla tutustutaan globaaliin taiteeseen esimerkiksi Etelä-Amerikasta, Afrikasta, Intiasta, Kiinasta tai Lähi-idästä oman tekemisen ja teorian kautta aiemmin opittua soveltaen ja uutta oppien.

TAIDE05 Sarjakuva - kuplia ja rastereita (2op)

Opintojaksolla opit tuntemaan monipuolisesti sarjakuvaa. Ideoit, käsikirjoitat ja piirrät strippejä, pilakuvia ja sarjakuvanovellia. Opintojaksolla piirretään, luetaan ja keskustellaan erilaisista sarjakuvista.

TAIDE06 Kuvitustaide - viestejä kuvilla (2op)

Opintojaksolla tutkitaan monipuolisesti visuaalista maailmaa ympärillämme: lehtikuvia, tuotekuvia, mainoskuvia, sarjakuvia, pakkauksia, kuvituksia graafisissa julkaisuissa sekä digitaalisissa ympäristöissä. Kehität omaa kuvallista ilmaisuasi suunnittelemalla ja toteuttamalla kuvituksia eri tekniikoilla.

TAIDE07 Tulevaisuus visuaalisella alalla? (2op)

Opintojaksolla tutustut muotoilun, taiteen ja kulttuurialan jatko-opiskelu paikkoihin ja koulutusohjelmiin. Kehität omaa kuvallista ilmaisuasi ja valmistaudut hakemaan lukion jälkeen opiskelemaan. Kuvallisten tehtävien kautta tunnistat omia vahvuuksiasi visuaalisella alalla ja opit ajankäytön hallintaa ja vastuunottoa.
21.03.2022 14:22