Suoraan sisältöön

Kuvanveisto

Opiskelija muotoilee savipäätä työkalujen avulla. Kuva: Annika Pulkka

kuva: Anni Pulkka

Kuvanveiston opintojaksoilla KUVE1–KUVE3 työskentely on kolmiulotteista. Opintojaksoilla käytetään monipuolisesti erilaisia kuvanveiston materiaaleja. Työskentely on kokeilevaa ja työpajamaista. Opintojaksoilla tarkastellaan taideteosten ja esineiden muotoja, mittasuhteita sekä suhdetta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opintojaksoilla tutustutaan myös kuvanveistotaiteen historiaan ja nykytaiteeseen. Opintojaksoja voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Kuvanveiston opintokokonaisuudet:


KUVE01 Malli, muotti ja valu — havainnosta veistokseksi (2op)

Opintojaksolla pääset suunnitemaan ja toteuttamaan veistoksia. Opit saven ja kipsin käsittelyä ja muottitekniikoita. Tutustut kuvanveistotaiteen historiaan ja nykypäivään. Työskentely on työpajamaista ja kurssilla ollaan kädet savessa ja kipsissä.


KUVE02 Valo ja varjo — veistos tilassa (2op)

Opintojaksolla opit tuntemaan ja työstämään monipuolisesti materiaaleja. Suunnittelet ja toteutat valaisimia, valoinstallaatioita tai valoveistoksia. Käsittelemme opintojaksolla tilataidetta, installaatioita, valotaidetta ja muotoilua.


KUVE03 Muoto ja sisältö — patsaista ympäristötaideteoksiin (2op)

Opintojaksolla pääset syventämään aikaisemmilla kuvanveiston opintojaksoilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Työskentelymme liittyy julkiseen veistotaiteeseen, tilataiteeseen ja ympäristötaiteeseen. Käytämme opintojaksolla monipuolisesti materiaaleja omassa taiteellisessa työskentelyssä.

21.03.2022 14:24