Suoraan sisältöön

Keramiikka

Opiskelija dreijaamassa savea. Kuva: Valtteri Harakka

Keramiikan opiskelu painottuu vahvasti tekemällä oppimiseen. Omakohtainen työskentely antaa opiskelijalle mahdollisuuden nauttia saven työstämisestä ja antaa onnistumisen kokemuksia. Kokemukset, mielikuvitus ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle oppimiselle. Opiskelija saa kokemusta ryhmätyöstä ja oppii jakamaan ajatuksiaan sekä esittelemään ideoitaan visuaalisesti ja suullisesti. Kolmiulotteinen hahmottaminen, silmän ja käden koordinaatio ja kädentaitojen hallinta kehittyvät työskennellessä harjoitustöiden parissa. Työskentely erilaisten keraamisten materiaalien ja tekniikoiden parissa kehittää tietojen ja taitojen soveltamista ja lisää ymmärrystä omien ideoiden toteuttamisesta käytännössä.

Opetuksessa keramiikkaa tarkastellaan estetiikan, ergonomian, ekonomisuuden, eettisyyden, ekologisuuden ja empatian näkökulmista. Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisiin työtapoihin ja kestävän kehityksen näkökulmiin. Opintojaksoilla tutustutaan myös keramiikan historiaan, keramiikkaan nykytaiteessa, muotoilualan opintoihin ja alan työmahdollisuuksiin. 


Keramiikan opintokokonaisuudet:

KER01 Keramiikan perusteet käsinrakennuksesta dreijaukseen (2op)

Opintojaksolla muovaillaan savesta uniikkeja taide- ja käyttöesineitä. Opitaan keramiikan käsinrakennus- ja koristelutekniikoita ja perehdytään erilaisiin keramiikan materiaaleihin ja työvälineisiin. Opintojaksolla pääset tekemään omaa, kolmiulotteista taiteellista työskentelyä ja opit koko keramiikan valmistusprosessin savesta valmiiksi esineeksi.

KER2 Muotti ja valu – keramiikka tuotesuunnitteluna (2op)

Opintojaksolla tutustutaan kipsiin keramiikan apuvälineenä ja opitaan valamaan esineitä valutekniikalla. Opintojaksolla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan oman yksiosaisen valumuotin ja valamaan 4-10kpl esineen sarjan. Pääset tutustumaan tuotesuunnitteluun ja opit valukeramiikan valmistusprosessin savesta valmiiksi esineeksi. Opintojaksolla opiskellaan myös koristelu- ja viimeistelytekniikoita ja perehdytään erilaisiin keramiikan materiaaleihin ja työvälineisiin. Opintojakso on omaa, kolmiulotteista taiteellista työskentelyä.

KER3 Keramiikkataide— oma projekti (2op)

Opintojaksolla pääset syventämään aikaisemmilla opintojaksoilla oppimiasi tietoja ja taitoja oman keramiikkaprojektin kautta. Pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan oman, vapaavalintaisen keraamisen teoksen, tuotteen tai tuotekokonaisuuden. Opintojaksoon sisältyy pienimuotoinen portfolio, jossa opiskelija kuvaa projektityöskentelyään luonnosten, kuvien ja tekstin avulla.

KER04 Rakukeramiikka (2op)

Opintojaksolla tutustutaan perinteiseen japanilaiseen rakupolttomenetelmään ja sen historiaan. Opintojaksolla valmistetaan karkeasta savesta esineitä, jotka lasituspoltetaan ulkona kaasu-uunissa. Kaasupolton jälkeen työt savustetaan. Tuloksena on yllätyksellisiä ja uniikkeja töitä! Opintojaksolla pääset syventämään omaa ilmaisuasi taidekeramiikan keinoin ja kokemaan elämyksellisen rakupolton.


Kuva: Valtteri Harakka 


 21.03.2022 14:23