Suoraan sisältöön

Elokuva

Elokuvaopinnoissa saamme perustiedot ja -taidot liikkuvan kuvan ilmaisukeinoista, historiasta ja tekniikasta ja löydämme elokuvan mahdollisuuksia esittämisen, tulkitsemisen ja itseilmaisun välineenä. Opintojaksoilla perehdymme liikkuvaa kuvaa hyödyntävien kokonaisuuksien sekä lyhytelokuvien suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheisiin.

Elokuvan opintojaksojen pääasiallisena työtapana on tekemällä oppiminen. Lisäksi työskentelytapoina ovat teorialuennot, laiteopetus, opetuskeskustelut, elokuvien ja videoiden katselu, analyysitehtävät sekä opintokäynnit esimerkiksi media-alan tapahtumissa, oppilaitoksissa tai tuotantoyhtiöissä. Opiskelija oppii tuntemaan liikkuvan kuvan eri käyttötarkoituksia, tyylilajeja ja rakenteita. Hän suhtautuu elokuviin ja videoihin paitsi nauttien ja eläytyen myös kriittisesti ja kykenee erittelemään sanallisesti kokemuksiaan. Hän kiinnittää tietoisesti huomiota elokuvailmaisun elementteihin.

Käy katsomassa Torkkelin opiskelijoiden elokuvia netissä:

YouTube - Kuvataidelukio

Vimeo - www.vimeo.com/torkkeli


Elokuvan opintokokonaisuudet:


ELO01 Videokuvaamisen ja editoinnin perusteet — Premier Pro ja After Effects (2op)

Opintojaksolla tutustutaan liikkuvan kuvan ja elokuvailmaisun kerronnan perusteisiin, tekniikkaan ja keskeisiin ilmiöihin.   


ELO02 Elokuvan historia (2op)

Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen elokuvahistorian piirteisiin ja elokuvan kehittymiseen. Opintojakso koostuu elokuvien katselusta, keskusteluista, oppimispäiväkirjan laatimisesta ja kuvalliskirjallisista tehtävistä.


ELO03 Elokuvakäsikirjoitus (2op)

Opintojaksolla tutustutaan elokuvan suunnittelun vaiheisiin ideasta käsikirjoitukseksi. Opintojaksolla laaditaan elokuvakäsikirjoitus, jonka voi toteuttaa elokuvaksi ELO4-, ELO6- tai ELO7-opintojaksolla.


ELO04 Fiktiivinen elokuva (2op)

Opintojaksolla tutustutaan elokuvatuotannon vaiheisiin ideasta elokuvaksi ja toteutetaan fiktiivinen lyhytelokuva ELO03 opintojaksolla tuotetun käsikirjoituksen pohjalta.


ELO5 Dokumenttielokuva (2op)

Opintojaksolla tutustutaan dokumenttielokuvan tuotannon vaiheisiin ideasta elokuvaksi ja toteutetaan dokumentaarinen lyhytelokuva.


ELO6 Animaatioelokuva (2op)

Opintojaksolla tutustutaan elokuvatuotannon vaiheisiin ideasta elokuvaksi ja toteutetaan animaatioelokuva joko oman tai ELO03 opintojaksolla tuotetun käsikirjoituksen pohjalta.


ELO7 Kokeellinen 16 mm:n elokuva (2op)

Opintojaksolla toteutetaan lyhytelokuva 16 mm filmille kuvaten ja tutustutaan elokuvanteon perinteisiin.

21.03.2022 14:30