Suoraan sisältöön

Taideaineet

Opiskelija piirtämässä sarjakuvaa. Kuva: Laura Lepistö

Helsingin kuvataidelukiossa on vain kuvataiteen linja. Erilaisia taidekursseja on valittavana yli 60! Opiskelijan on opiskeltava vähintään 12 kurssia taideaineita. Kuvataidelukio tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin taide- ja kulttuurialoilla.

Kaikki kuvataidelukiolaiset opiskelevat kuvataiteen valtakunnalliset KU1 ja KU2 kurssit. Opiskelijat voivat valita koulun taidekursseista itseään kiinnostavat kurssit ja painottaa taideopintojaan valitsemaansa suuntaan.

Kuvataiteen materiaalit

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla tutkitaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja.  Opiskelija tarkastelee kurssilla omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä. Kurssilla tutkitaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. 

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssilla tarkastellaan rakennettuja ja luonnon ympäristöjä. Tutustutaan arkkitehtuurin ja muotoiluun. Opiskelija tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä.  


Helsingin kuvataidelukion taideaineiden opetussuunnitelma 2016.

12.11.2020 12:21