Suoraan sisältöön

Taideaineet

Opiskelija piirtämässä sarjakuvaa. Kuva: Laura Lepistö


Helsingin kuvataidelukiossa on vain kuvataiteen linja. Erilaisia taideopintojaksoja on valittavana yli 60! Opiskelijan on opiskeltava vähintään 12 opintojaksoa taideaineita. Kuvataidelukio tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin taide- ja kulttuurialoilla.

Kaikki kuvataidelukiolaiset opiskelevat kuvataiteen valtakunnalliset opintojaksot KU1 ja KU2. Opiskelijat voivat valita koulun taideopintojaksoista itseään kiinnostavat opintojaksot ja painottaa taideopintojaan valitsemaansa suuntaan.

Opiskelijat saavat kuvataiteen opintojaksoilla käytettävät tarvikkeet ja materiaalit pääsääntöisesti koululta. Suosittelemme, että kuvataidelukiolaisella on itse hankittuna taidetarvikkeita.


KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit 2op

Opintokokonaisuudella tutkitaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja.  Opiskelija tarkastelee kurssilla omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä. Kurssilla tutkitaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. 

KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ympäristöt 2 op

Opintokokonaisuudella tarkastellaan rakennettuja ja luonnon ympäristöjä. Tutustutaan arkkitehtuurin ja muotoiluun. Opiskelija tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä.  

17.06.2022 15:07