Suoraan sisältöön

Psykologi

Lukion psykologin tehtävänä on opiskelijoiden ja kouluyhteisön psyykkisen hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen. Tätä tehtävää psykologi toteuttaa niin yksilökohtaisen kuin yhteisötasoisen työn, kuten ryhmätoiminnan muodossa, sekä opiskeluhuoltoryhmän jäsenenä.  

Opiskelija voi hakeutua keskustelukäynneille psykologin luo oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajien, kuraattorin, terveydenhoitajan tai jonkun muun ohjaamana. Psykologin luo voi tulla juttelemaan esimerkiksi opiskeluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin liittyvistä asioista. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat pieniä.  

Käynnit psykologilla ovat luottamuksellisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan sekä tarpeen mukaan toteutettaviin lyhyisiin tukijaksoihin. Koulussa pyritään myös tarjoamaan ryhmämuotoista tukea. Tarkoituksena on jäsentää yhdessä opiskelijan kanssa hänen tilannettaan, tukea häntä keinojen löytämisessä sekä pyrkiä lisäämään hänen toimijuuttaan omassa elämässään.  

Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä huoltajien kanssa sekä opiskelijan luvalla myös koko kouluyhteisön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologi ohjaa opiskelijan tarpeen mukaan koulun ulkopuolisen tuen tai hoidon piiriin. 

Psykologi  
Katri Kuusela
Paikalla ma-pe
Puh. 09 310 89490 / 040 336 0859

Avoin vastaanottoaika opiskelijoille tiistaisin klo 13–14.
Työhuone 219, koulun kanslian vieressä.


Psykologi
Tiina Kivivuori
Paikalla ke-pe
Ohjaus psykologi Katri Kuuselan kautta
Puh. 050 402 5562
Työhuone 202 (Taidetalo, Pengerkatu 5)


Otathan yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse tai Wilman kautta. Sähköposti ei tietoturvasyistä sovellu luottamuksellisten asioiden hoitoon.
08.04.2022 14:17