Suoraan sisältöön

Yhteistyökumppanit

Kuvataidelukio tekee Kallion lukion kanssa tiivistä yhteistyötä, mikä mahdollistaa laajan kurssitarjonnan. Kouluilla on yhteinen tuntikiertokaavio. Kurssit voidaan tarjota joko kuvataidelukiossa tai Kallion lukiossa. Jos ryhmiin mahtuu, Kallion lukiosta voi valita myös muita kuin yhteisiä kursseja.

Helsingin kuvataidelukio on laajasti verkostoitunut. Yhteistyötä tehdään niin kotimaassa kuin kansainväliselläkin tasolla. Yhteistyö liittyy usein kulttuuriin, elokuvaan, vakokuvaan tai kuvataiteisiin. Lue lisää Kansainvälinen yhteistyö. Helsingin kuvataidelukio järjestää vuosittain opiskelijoiden näyttelyitä koulussa ja koulun ulkopuolella. Helsingin kuvataidelukio kuuluu Unesco-koulujen verkostoon ja se on ensimmäisenä lukiona Suomessa julistautunut Syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Helsingin kuvataidelukio kuuluu samaan lukiokampukseen Kallion lukion, Alppilan lukion ja Helsingin Kielilukion kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että lukioilla on lukuvuosittain vaihtuva yhteinen kurssitarjotin. Lisäksi Helsingin kaupungin lukoilla on yhteinen kurssitarjotin.

Opinto-ohjaajat käyvät kertomassa Meilahden yläasteen kuvataideluokkien opotunneilla opiskelusta Helsingin kuvataidelukiossa. Opo vierailee myös Meilahden 9. luokkien vanhempainillassa. Toivomusten mukaan opot käyvät myös muissa kuvataidepainotteisissa kouluissa pitämässä hakuinfoja tai lähettävät tutoropiskelijoita kouluihin. Peruskoulujen yläluokkien vanhempainiltoihin osallistutaan, jos koulut esittävät siitä toivomuksen.

Koulu osallistuu erilaisiin messutapahtumiin, jotka on tarkoitettu yläasteikäisille oppilaille.

Opiskelijaryhmä kuuntelee esittely opintokäynnillä.22.09.2020 15:30