Suoraan sisältöön

2. vuositason huoltajat

Kuva:Loviisa Kangas

Tervetuloa vanhempainiltaan!

Tammikuussa järjestetään vanhempainilta kakkosten huoltajille Avoimien ovien pävänä 23.1.2021. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin

Teemana ovat ylioppilaskirjoitukset pähkinänkuoressa ja valinnat lukio-opintojen loppupuolella: kohti jatko-opintoja. Katso tarkempi vanhempainillan aikataulu myöhemmin ilmestyvästä kutsusta. Ryhmäohjaajatapaamiset luokissa salitilaisuuden jälkeen.

Avoimien ovien päivänä kouluun voi tutustua muutoinkin. Päivän aikana vanhemmilla ja muilla vierailijoilla on mahdollisuus vierailla oppitunneilla, osallistua erilaisiin työpajoihin ja ostaa opiskelijoiden teoksia taidemyyntinäyttelystä.

Opojen sali-infon materiaalit:

Wilman huoltajatunnuksiin lupa yli 18-vuotiaiden huoltajilla
Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajilla on mahdollisuus päästä opiskelijan Wilmaan ja seurata opiskelijan opintomenestystä jaksoittain. Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, estää Wilma-järjestelmä automaattisesti huoltajien pääsyn opiskelijan Wilma-sivuille. 18 vuotta täyttäneen opiskelijan on annettava huoltajalle lupa, jos Wilman käyttöoikeuksia halutaan jatkaa. Jos täysi-ikäinen opiskelija haluaa, että huoltajat pääsevät vielä hänen Wilmaansa, opiskelijan on itse ilmoitettava asiasta kanslialle joko henkilökohtaisesti paikan päällä tai Wilma-viestillä lukiosihteerille.

Ylioppilaskokeet
Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta. Kaikille pa­kol­li­nen aine on äidinkieli tai S2-koe. Li­säk­si opiskelija va­li­tsee kol­me seu­raa­vis­ta ai­nei­sta:

toinen kotimainen
vieras kieli
matematiikka
reaali

Tutkintoon tulee kuulua vähintään yksi A-tason koe (kielistä A-taso tai pitkä matematiikka). Pakollisten kokeiden lisäksi opiskelija voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Opiskelija saa oikeuden osallistua yo-tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen voi osallistua, kun on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Ylioppilaskokeen tehtävät perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Ylioppilaskokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Tutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Syksyn tutkintoon ilmoittautuminen tapahtuu toukokuussa ja kevään kirjoituksiin marraskuussa.

Lisätietoja ylioppilastutkinnosta saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta 

Huoltajat seuraamaan Wanhojen tansseja!
Toisen vuosikurssin opiskelijat toivottavat vanhemmat lämpimästi tervetulleiksi seuraamaan Wanhojen tansseja helmikuussa. Katso vanhojen tanssien aikataulu myöhemmin ilmestyvästä koulun kalenterista! Katso vanhojen tanssien aikataulu koulun kalenterista!
16.06.2020 18:35