Suoraan sisältöön

1. vuositason huoltajat

Kuva:Emily Pöyliö

Mitkä kysymykset askarruttavat kotona, kun lukio alkaa?
Lukion opiskelun aloitukseen liittyy paljon uusia asioita: Kuinka kurssivalinnat tehdään? Miten lukujärjestys syntyy? Kuinka oppimateriaalit hankitaan? Mitä välineitä kuvataidekursseilla tarvitaan? Millainen tietokone lukiolaisella tulisi olla, jotta selviää lukion aikana sähköisissä oppimisympäristöissä ja lopulta ylioppilaskirjoituksissa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastaus Tiedotteesta ykkösten huoltajille 2019

Tervetuloa vanhempainiltaan

Ykkösten huoltajille järjestetään vanhempainilta ti 3.11.2020 klo 17.30. Teemana on opiskelu lukiossa ja opiskelun tukeminen. Opettajia on mahdollista tavata sovitusti. Ryhmänohjaajia voi tavata luokissa yhteisen tilaisuuden jälkeen.

Lukio-opiskelijan kannettava tietokone
Lukio-opiskelija tarvitsee oman kannettavan tietokoneen, joka kulkee mukana koulussa joka päivä. Oppitunneilla käytetään paljon sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppikirjoja. Lukiolaiset tekevät myös ylioppilastutkinnon kokeet sähköisesti omalla tietokoneella. Lisätietoja ylioppilaskokeessa tarvittavasta tietokoneesta ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Opintososiaaliset edut

KELAn koulumatkatuki

Lukiolainen voi saada koulumatkatukea lukuvuodeksi kerrallaan, kun
yhdensuuntainen koulumatka asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km ja koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 e / kk.
Opiskelija täyttää syksyllä koulun alkaessa koulumatkatukihakemuksen, jonka saa koulun kanslian edestä (tulostettavissa myös KELAn sivulta). Hakemus jätetään lukiosihteerille, joka toimittaa sen edelleen Kelaan. Jos opiskelija käyttää Matkahuollon linja-autoa, hän tarvitsee ostotodistuksen, jolla voi ostaa lipun alennettuun hintaan. Ostotodistuksen saa lukiosihteeriltä koulumatkatukihakemuksen yhteydessä. Lisätietoja saa lukiosihteeriltä tai suoraan Kelan sivuilta.

Opintotuki
Lukion opiskelija voi saada opintotukena opintorahaa, asumislisää ja valtion takaamaa opintolainaa. Opintorahaa voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle. Opiskelijan omat ja vanhempien yhteenlasketut tulot vaikuttavat myöntämiseen. KELA:n sivulla voit käydä laskemassa mahdollisuuden opintorahaan. Opiskelija saa koulun kansliasta opiskelutodistuksen opintotukihakemusta varten. Lisätietoja saa suoraan Kelan sivuilta.
16.06.2020 18:34