Suoraan sisältöön

Valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet
a) peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10 p.)
b) pääsykokeen pisteet (max 10 p.)

Kuvataidelukioon sisäänpääsyyn vaikuttavat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo ja pääsykokeiden taidepisteet. Jos esim. keskiarvo on noin 8, tarvitsee taidepisteitä todennäköisesti 6–7,5 päästäkseen kuvataidelukioon opiskelijaksi. 

Alhaisin pistemäärä, jolla yhteishaussa 2020 pääsi Kuvataidelukioon oli 14,5.

2. opintovuodelle hakevien valintaperusteet
a) 1. vuoden opintomenestys ja kurssimäärä
b) pääsykokeen pisteet

Yhteyshenkilöt

Kuvataidelukion opettajat laativat kaikki tehtävät. Lisätietoja voi kysyä kuvataideopettaja Tarja Väntiltä, tarja.vantti(at)edu.hel.fi.11.11.2020 14:28