Laitoshoito

Tarjoamme laitoshoidon yksiköissä ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Laitoshoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista.

Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu sinulle, jos tarvitsemaasi ympärivuorokautista hoitoa ei voida järjestää kotona tai ympärivuorokautisena palveluasumisena.

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyvät sairaanhoidon ja terveydenhoidon lisäksi muun muassa ateriat, lääkkeet, hoitotarvikkeet sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut, kuten virkistysmatkat.

Lyhytaikaisella arviointi- ja kuntoutusjaksolla tuemme esimerkiksi kotona asuvia ikääntyneitä tai sairaalasta kotiutumassa olevia. Lisäksi lyhytaikaisella hoidolla voidaan tukea hoitavien omaisten voimavaroja.

Järjestämme laitoshoidon yksiköissämme erilaisia tapahtumia ja kulttuuritoimintaa. Henkilökuntaan kuuluu muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosiaaliohjaajia ja kulttuuriohjaajia.

Järjestämme lyhytaikaista ja pitkäaikaista laitoshoitoa Kivelän, Koskelan ja Kustaankartanon seniorikeskuksissa. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestämme myös ostopalveluna.

Olemme siirtymässä pitkäaikaisesta laitoshoidosta vähitellen kohti ryhmäkodeissa tarjottavaa ympärivuorokautista hoitoa.

Lisätietoa palvelusta saat Seniori-infosta.

Palvelu on maksullista.