Omaishoidon tuki ikääntyneille ja muistisairaille

Omaishoidossa omainen tai läheinen huolehtii kotona ikääntyneestä, joka tarvitsee joka päivä hoitoa ja huolenpitoa.

Tällä sivulla

Omaishoidon tukeen kuuluu rahallinen palkkio, lakisääteisiä vapaapäiviä sekä muita omaishoitoa tukevia palveluita. Myönnämme omaishoidon tukea silloin, kun ikääntynyt henkilö tarvitsee omaiselta päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa voidakseen asua kotona.

Omaishoitaja voi olla omainen tai muu läheinen henkilö. Omaishoitajan tulee olla riittävän terve ja toimintakykyinen hoitaakseen läheistään.

Palvelutarpeen arvioinnissa arvioimme omaishoitoperheen yksilöllisen tilanteen ja omaishoidon tarpeen hakemuksen, lääkärinlausunnon ja kotikäynnin perusteella. Huomioimme arviossa, kuinka vaativaa ja sitovaa omaishoito on, sekä kuinka paljon hoidettava henkilö tarvitsee valvontaa ja ohjausta. Arvion perusteella teemme päätöksen omaishoidon tuesta. Saat päätöksen omaishoidon tuesta Maisaan tai kirjeitse kotiin.

Omaishoitajan kanssa teemme omaishoitosopimuksen.

- Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää omaishoidon tuesta, ota yhteyttä Seniori-infoon.

- Jos haluat arvioida, voisitko saada omaishoidon tukea, tee arvio omaishoitotilanteesta Omaolossa.

- Jos haluat hakea omaishoidon tukea, täytä hakulomake Maisa-asiakasportaalissa. Liitä hakemukseen enintään kuusi kuukautta vanha lääkärin tekemä C-lausunto, jossa on arvio hoidettavan terveydentilasta ja toimintakyvystä.

- Vaihtoehtoisesti voit täyttää tulostettavan lomakkeen tai pyytää Seniori-infoa lähettämään lomakkeen sinulle. Palauta täytetty lomake ja liitteet oman asuinalueesi asiakasohjaukseen.

Asioi verkossa

Suojattu sähköposti

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden
Vaatii tunnistautumisen. Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Kysy chatissa

Sotebotti Hester ja chat

Avoinna ma-ke, pe 09-15, to 09-10, to 11:30-15

Soita

Soita Seniori-infoon

Avoinna ma-pe 09-15
Puhelun hinta: normaali puhelumaksu

Omaishoidon vaativuus määrittelee hoitoisuusryhmän ja hoitopalkkion

Kun päätämme omaishoidon tuesta, päätämme samalla hoitoisuusryhmän sen perusteella, miten paljon hoitoa läheisesi tarvitsee.  

Määritämme hoitoisuusryhmän päivittäisen henkilökohtaisen hoidon tai ohjauksen määrän, vaativuuden ja sitovuuden perusteella näissä arjen tarpeissa: 

  • peseytyminen 
  • ruokailu 
  • liikkuminen 
  • lääkitys 
  • pukeminen 
  • WC-käynnit 
  • muut terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tehtävät 
  • hoidettavan muut tuen tarpeet, kuten yöaikainen hoito. 

Määrittelemme hoitoisuusryhmän myöntämisperusteiden perusteella. 

Hoitoisuusryhmä määrittää omaishoitajan rahallisen palkkion suuruuden sekä lakisääteisten vapaapäivien määrän. Hoitoisuusryhmiä on kolme. 

Omaishoitajan palkkio maksetaan kuukausittain ja se on veronalaista tuloa. Lakisääteiset vapaapäivät eivät alenna omaishoitajan palkkiota.

Ensimmäisessä ryhmässä hoitotilanne vaatii omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta. Hoidettavaa ei voi jättää yksin kuin hetkeksi ja hän tarvitsee apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, myös öisin. Ensimmäisen ryhmän omaishoitaja ei pysty käymään töissä kodin ulkopuolella. Ensimmäisen ryhmän omaishoitajan hoitopalkkio on korkeintaan 1903,08 euroa kuukaudessa. Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa.

Toisessa ryhmässä olevien henkilöiden hoitaminen on joko fyysisesti raskasta tai psyykkisesti kuormittavaa. Hoidossa oleva henkilö tarvitsee apua useana yönä viikossa. Hoidettavan voi jättää yksin kotiin lyhyeksi ajaksi esimerkiksi kaupassa käynnin takia. Toisen ryhmän omaishoitajan hoitopalkkio on korkeintaan 878,17 euroa kuukaudessa. Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa. 

Kolmannessa ryhmässä henkilö tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa useamman kerran päivässä. Hoidettava tarvitsee apua öisin korkeintaan satunnaisesti ja pärjää päivisin yksin kotona useita tunteja. Omaishoitajan ei välttämättä tarvitse asua hoidettavan kanssa, vaan omaishoitaja käy hänen luonaan päivittäin. Omaishoitaja voi käydä töissä. Kolmannen ryhmän omaishoitajan hoitopalkkio on korkeintaan 483,88 euroa kuukaudessa. Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa.