Pihkapuiston ala-asteen koulu

Malminkartanossa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Pihkapuiston ala-asteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Pihkatie 11, 00410 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 41302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mikko Oikarinen
+358 9 310 87101
mikko1.oikarinen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Minna Dey
+358 9 310 82221
minna.dey@hel.fi

Rehtori
Mervi Wihuri
+358 9 310 82386
mervi.wihuri@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ruotsi
englanti, ranska, ruotsi
ruotsi

Tarjolla sali

Pihkapuiston ala-asteen koulu on viihtyisä koulu Malminkartanossa. Koulussa painotetaan ympäristökasvatusta sekä oppilaiden osallisuutta.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): 
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): 
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): 
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): 

Painotettu opetus

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Pihkapuiston ala-asteen koulun järjestyssäännöt

 • johtokunta hyväksynyt 20.3.2017
 • Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
  • Koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
  • Koulun järjestyssääntöjä on noudatettava koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa kouluaikana.
  • Koulualueeseen kuuluvat koulurakennus ja välituntialueet sekä parkkialueet.
  • Kouluaika alkaa ja päättyy oppilaalle annetun työjärjestyksen mukaan. PL 29 § 4 mom.
 • Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
  • Oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään.
  • Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. PL 25 ja 26 §
  • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
  • Oppilas käyttäytyy koulussa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulumatkoilla asiallisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen.
  • Oppilas ei saa poistua koulualueelta kouluaikana ilman lupaa.
  • Oppitunneille saavutaan täsmällisesti ja huolehditaan siitä, että mukana ovat tarvittavat työvälineet.
  • Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
  • Polkupyörät pidetään telineissä niille osoitetussa paikassa koulupäivän aikana.
  • Oppilas käyttää koulun tietokoneita, mobiililaitteita, tietoverkkoa sekä omia laitteitaan asiallisesti.
  • Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla ja muissa opetustilanteissa on sallittua ainoastaan opettajan luvalla.
  • Kouluun ei saa tuoda tulentekovälineitä, vaarallisia esineitä eikä itsensä, toisen tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita.
  • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.
  • Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
  • Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta koululla on mahdollisuus käyttää perusopetuslaissa ja asetuksissa määrättyjä rangaistuksia.
  • Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä koskevat säännökset löytyvät PL 35 – 36i §:stä
 • Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuositiedotteessa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri 

Minna Dey
puh. 09 310 82221  
minna.dey@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori 

Mervi Wihuri
puh. 09 310 82386
mervi.wihuri@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori 

Mikko Oikarinen
puh. 09 310 87101, 040 334 9239
mikko1.oikarinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Opettajanhuone

puh. 09 310 82223

Kohdevastaava (kouluisäntä) 

Samu Koistinen
puh. 050 436 3166

Kouluravintola

puh. 040 353 5088, kouluravintola.pihkapuisto@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

HNMKY:n iltapäiväkerho koululla

puh. 050 551 7748, pihkapuisto@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Opettajat

1A Milja Collins
1B Päivi Lampinen-Titley

2A Sari Eriksson
2B Merja Laine

3A Riikka Harmo
3B Jenna Savolainen

4A Emilia Ketolainen
4B Markku Vainio

5A Marjaana Pöllänen
5B Henri Heikkinen

6A Mikko Oikarinen
6B Annika Perkinen

3-6 C Heikki Huurre
1-5 C Marjatta Hakala

Osa-aikainen erityisopetus 
Johanna Kaiponen ja Siiri Kronström

Englanti 
Kirsi Pitkänen ja Terhi Ahonen

Ranska A2 
Kirsi Pitkänen ja Terhi Ahonen

Ruotsi A2 
Sonja Haverinen 3. lk
Lari Oresmaa 4. lk
Aada Kivilompolo 5.-6.lk

(Malminkartanon aa)

Ruotsi B1 
Kirsi Pitkänen ja Terhi Ahonen

Elämänkatsomustieto 
Milja Collins 1. luokat
Merja Laine 2. luokat 
Jenna Savolainen 3.-4. luokat ja 
Henri Heikkinen 5.-6. luokat

Islam 
Idris Ghannou 1.-2. luokat,
Mohamed Ali 3.-4. luokat  
Abdi Mohamoud Mohamed 5.-6. luokat

Ortodoksiuskonto 
Dimitrios Rantzos

Koulunkäyntiavustajat

Sari Mouhu
Ossi Jauhiainen

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita. Poikkeus: 

mikko1.oikarinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
merja1.laine@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
sari.m.eriksson@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
henri.e.heikkinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kuraattori 

Nora Niemeläinen, puh. 040 6299719

Vastaanottopäivät Pihkapuiston koululla tiistai ja keskiviikko

Terveydenhoitaja

Kaisa Luokkanen
puh. 050 3105597
Vastaanottopäivät Pihkapuiston koululla tiistai ja torstai

Koulupsykologi

Uusi koulupsykologi tulossa
puh. 09 310 89449, 040 6816848
Vastaanottopäivät Pihkapuiston koululla tiistai ja torstai

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024 - 2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

PIHKAPUISTON ALA-ASTEEN KOULU

JOHTOKUNTA 1/24

Aika: tiistaina 19.3.2024 klo 17.00

Paikka: Opettajienhuone

Pöytäkirja

Läsnäolijat

                         Mikko Kytömäki, pj

                         Kaarina Maanselkä, jäsen

                         Jenni Oliveira, jäsen

                         Johanna Seppänen, jäsen

                         Sami Seppänen, jäsen

                         Heikki Huurre, henkilökunnan jäsen

                         Minna Dey, henkilökunnan jäsen

                         Mervi Wihuri, sihteeri

                         xx xx, oppilasjäsen

                         xx xx, oppilasjäsen

                        

1§                      Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi, laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.17.

2§                      Esityslistan hyväksyminen

                         Esityslista hyväksyttiin.

3§                      Pöytäkirjantarkastajien valinta

                         Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Dey ja Heikki Huurre.

                        

4§                      Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2024

                         Ehdotus: Johtokunta päättää, että johtokunnan kokouspöytäkirjat pidetään pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä koulun verkkosivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

                         Johtokunta päätti, että johtokunnan kokouspöytäkirjat pidetään pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä koulun verkkosivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

5§                      Pihkapuiston ala-asteen koululle myönnetyn Ruuti-rahan käytön toiminnalliset tavoitteet ja toteutus

                         Asia: Ruuti-hankeraha 2024 siirretään toimialajohtajan päätöksellä koulun omaan tulosbudjettiin. Koulut tekevät itse hankkeeseen liittyvät tilaukset ja maksavat laskut omasta budjetistaan. Koulu seuraa hankerahan käyttöä tarkasti, jotta hankeraha tulee käytettyä eikä myönnetty summa ylity. Pihkapuiston ala-asteen koulun Ruuti-hankeraha vuodelle 2024 on 1569 euroa. Oppilaskunnan hallitus kuulee koulun osallisuusryhmiä ja tekee hankerahan käytöstä esityksen rehtorille. Oppilaskunta raportoi koulun yhteisen hankkeen sekä oppilaskunnan hallituksen ja muiden osallisuusryhmien hankerahoituksella toteutettavan toiminnan tavoitteet ja toteutuksen ja ne kirjataan toimintakertomukseen.         

                         Ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi Pihkapuiston ala-asteen koululle myönnetyn Ruuti-rahan käytön toiminnalliset tavoitteet ja toteuttamisen.

                         Johtokunta merkitsi tiedoksi Pihkapuiston ala-asteen koululle myönnetyn Ruuti-rahan käytön toiminnalliset tavoitteet ja toteuttamisen.

6§                      Pihkapuiston ala-asteen koulun oppikirjahankintaprosessi

Asia: Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtosääntö 3.9.2018: Rehtori päättää opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppimateriaalin käyttöön ottamisesta. Oppimateriaalihankintojen tulee perustua koulun henkilöstön kanssa käytyyn pedagogiseen keskusteluun siitä, millä materiaalilla parhaiten toteutetaan opetussuunnitelman tavoitteita. Esittelijä esittää Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnalle koulun oppimateriaalihankintaprosessin ja pedagogiset periaatteet.

Ehdotus: Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunta merkitsee tiedoksi koulun oppikirjojen ja niihin rinnastettavien hankintojen oppimateriaalihankintaprosessin.                                           

Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunta merkitsi tiedoksi koulun oppikirjojen ja niihin rinnastettavien hankintojen oppimateriaalihankintaprosessin.

 

7§                      Pihkapuiston ala-asteen koulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

                         Asia: Pihkapuiston ala-asteen koulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 § 275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 30.1.2024 sekä 14.2.2024, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Johtokunta hyväksyy koulun talousarvion käyttösuunnitelman rehtorin esittelystä tiliryhmätasolla.

Rehtori vastaa koulun määrärahojen käytön seurannasta ja huolehtii siitä, ettei ylitystä synny. Mahdolliset lisämenot on aina pyrittävä kattamaan vastaavan suuruisilla säästöillä muissa menoissa. Ylitystarpeen ilmentyessä tulee rehtorin ottaa yhteyttä perusopetuksen controlleriin.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Pihkapuiston ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 2 517 776 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon 245,

kevään 2024 osalta on 238 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 251 oppilasta.

Esityslistan liitteenä (liite 1, liite 2 ja liite 3) on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 1,5 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Ehdotus: Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

                        

8§                      Seuraavan kokouksen ajankohta

Ehdotus: Esittelijä esittää, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin puheenjohtajan ja esittelijän sopimana aikana.

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin puheenjohtajan ja esittelijän sopimana aikana.

9§                      Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan kokouksen klo 18.13.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Minna Dey                                Heikki Huurre

pöytäkirjantarkastaja            pöytäkirjantarkastaja

 

Mikko Kytömäki                      Mervi Wihuri

puheenjohtaja                         sihteeri

PIHKAPUISTON ALA-ASTEEN KOULU

JOHTOKUNTA   2/2024

Aika: tiistai 21.5.2024 klo 17.05

Paikka: Opettajienhuone

Läsnäolijat:     Mikko Kytömäki, puheenjohtaja

                          Kaarina Maanselkä

                         Jenni Oliveira

                         Johanna Seppänen

                         Sami Seppänen

                         Minna Dey 

                         Heikki Huurre

                         Mervi Wihuri, sihteeri

                         xx, oppilasjäsen

Pöytäkirja

1§                      Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

                          Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi, laillisesti                                       kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§                      Esityslistan hyväksyminen

                          Esityslista hyväksyttiin

3§                      Pöytäkirjantarkastajien valinta

                          Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Dey ja Heikki                                     Huurre

                                                  

4§                      Pihkapuiston ala-asteen koulun lukuvuoden 2023–2024                             toimintakertomuksen hyväksyminen

                         Johtokunta hyväksyi Pihkapuiston ala-asteen koulun                                   lukuvuoden 2023–2024 toimintakertomuksen.

                  Lausuntopyyntö johtokunnalle opetussuunnitelman kohdasta 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet

Taustaa: Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen tehtävänä on päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen kunta- ja koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää koulun johtokunnalta lausuntoa perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta kohtaan 9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet, jossa määritellään muun muassa alkavan kielten uuden opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä.

Nykyinen Helsingin kaupungin opetussuunnitelmakirjaus

9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet

Helsingin peruskouluissa A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.

Jokainen peruskoulu tarjoaa englantia A1-kielenä, mutta oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella neljällä alueella on 1–3 yhtenäistä peruskoulua, jotka tarjoavat kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään kieliohjelmassa.

 

Esitetty muutos Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaan

9.2. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet

A1-kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä vuosiluokalta ja B1-kielen opetus kuudennelta vuosiluokalta. Valinnaisen A2-kielen opetus aloitetaan viimeistään kolmannelta vuosiluokalta ja B2-kielen opiskelu viimeistään kahdeksannelta vuosiluokalta.

Uuden aloittavan A1- tai A2-oppimäärän opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta. B2-oppimäärän osalta koulut päättävät vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Jokaisen koulun kielivalikoimaan kuuluu A1-englanti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sen ei kuitenkaan tarvitse kuulua oppilaan opinto-ohjelmaan. Muilta osin koulukohtainen kielivalikoima määritellään koulun opetussuunnitelmassa

Perustelut muutokselle

Kaupungin peruskouluissa kielten ryhmien aloituskoko vaihtelee kouluittain. Tavoitteena on yhdenmukaistaa aloituskoko samaksi kaikissa kouluissa. Aloitusryhmän koko tulee olla riittävän suuri, jotta ryhmäkoko ei pienene vuosiluokilla 7–9 liian pieneksi. Tällä hetkellä osassa kieliryhmiä oppilasmäärän koko on alle 6 ja tämä vie koulun resursseja. Päätösesitys ei vaikuta kielipolkuihin eli missä kouluissa valittu A1 tai A2 kieli jatkuu ylemmillä vuosiluokilla.

Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan lausunto: Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunta kannattaa Kasvatuksen ja koulutuksen esitettyä muutosta opetussuunnitelman kohtaan 9.2.:

Uuden aloittavan A1- tai A2-oppimäärän opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 15 oppilasta. B2-oppimäärän osalta koulut päättävät vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.

6§                      Seuraavan kokouksen ajankohta

Johtokunta päätti kokoontua seuraavan kerran puheenjohtajan ja sihteerin myöhemmin sopimana ajankohtana.

                        

7§                      Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Kytömäki, puheenjohtaja

Minna Dey, pöytäkirjantarkastaja                  Heikki Huurre, pöytäkirjantarkastaja

Mervi Wihuri, sihteeri

Pihkapuiston ala-asteen koulu

Johtokunta  3/23

Aika: tiistai 3.10.2023 klo 17.12
Paikka: Opettajienhuone

Läsnäolijat:
Mikko Kytömäki, puheenjohtaja
Kaarina Maanselkä
Jenni Oliveira
Johanna Seppänen
Sami Seppänen
Minna Dey
Heikki Huurre
Mervi Wihuri, sihteeri
xx xx, oppilasjäsen
xx xx, oppilasjäsen

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi, laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Dey ja Heikki Huurre.

4§ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen oppilasjäsenille

Asia: Johtokunnan myöntämä puhe- ja läsnäolo-oikeus Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan oppilasjäsenille johtokunnan kokouksessa.

Ehdotus: Johtokunta myöntää Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan oppilasjäsenille puhe- ja läsnäolo-oikeuden johtokunnan kokouksessa.

Johtokunta myönsi Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan oppilasjäsenille puhe- ja läsnäolo-oikeuden johtokunnan kokouksessa.

5§ Pihkapuiston ala-asteen koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen lv. 2023–2024 (liite 1)

Asia: Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajakunta ja rehtori ovat laatineet koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024. Rehtori esittelee toimintasuunnitelman ja se käsitellään johtokunnan kokouksessa.

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy opettajakunnan ja rehtorin laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024.

Johtokunta päätti hyväksyä Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajakunnan ja rehtorin laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024 esityksen mukaisesti.

6§ Johtokunnan lausunto lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoista (liite 2)

Asia: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa liitteen 2 mukaisista vaihtoehdoista liittyen Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025.

Ehdotus: Johtokunta antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 kuultuaan Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden lausunnon liitteen 2 mukaisista vaihtoehdoista.

Johtokunta päätti antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esittämiin ehdotuksiin lukuvuoden 2024–2025 työ ja loma-ajoiksi kuultuaan Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden mielipiteen.

Opettajia oli läsnä kokouksessa 13.9.2023 16 henkilöä. Vaihtoehtoa 1 kannattivat kaikki 16 opettajajäsentä. Muun henkilökunnan edustajista kaikki 3 jäsentä kannattivat vaihtoehtoa 1.

Oppilaiden mielipidettä kysyttiin jokaisessa luokassa. Oppilaat osallistuivat äänestykseen, jossa vaihtoehto 1 sai suurimman kannatuksen 155 äänellä. Vaihtoehto 2 sai 16 ääntä.

Oppilaskunta kuultuaan oppilaiden äänestystuloksen, äänesti yksimielisesti kokouksessaan 22.9.2023 lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoista vaihtoehdon 1 puolesta.

Johtokunta päätti antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 vaihtoehdon 1 puolesta kuultuaan koulun opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden mielipiteen.

7§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia: Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Ehdotus: Esittelijä esittää, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin puheenjohtajan ja esittelijän sopimana ajankohtana.

Johtokunta päätti kokoontua seuraavan kerran puheenjohtajan ja sihteerin myöhemmin sopimana ajankohtana.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46.                         

Pöytäkirjan vakuudeksi          

Mikko Kytömäki, puheenjohtaja
Minna Dey, pöytäkirjantarkastaja
Heikki Huurre, pöytäkirjantarkastaja
Mervi Wihuri, sihteeri

Tähän pöytäkirjateksti

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Pihkapuiston ala-asteen arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Pihkapuiston ala-aste Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Pihkatie 11, 00410 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on epätasainen sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.