Pihkapuiston ala-asteen koulu

Malminkartanossa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Pihkapuiston ala-asteen koulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Pihkatie 11, 00410 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 41302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mikko Oikarinen
+358 9 310 87101
mikko1.oikarinen@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Minna Dey
+358 9 310 82221
minna.dey@hel.fi

Rehtori
Mervi Wihuri
+358 9 310 82386
mervi.wihuri@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, ruotsi
englanti, ranska, ruotsi
ruotsi

Tarjolla sali

Pihkapuiston ala-asteen koulu on viihtyisä koulu Malminkartanossa. Koulussa painotetaan ympäristökasvatusta sekä oppilaiden osallisuutta.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): 
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): 
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): 
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): 

Painotettu opetus

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Pihkapuiston ala-asteen koulun järjestyssäännöt

 • johtokunta hyväksynyt 20.3.2017
 • Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
  • Koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
  • Koulun järjestyssääntöjä on noudatettava koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa kouluaikana.
  • Koulualueeseen kuuluvat koulurakennus ja välituntialueet sekä parkkialueet.
  • Kouluaika alkaa ja päättyy oppilaalle annetun työjärjestyksen mukaan. PL 29 § 4 mom.
 • Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
  • Oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään.
  • Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. PL 25 ja 26 §
  • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
  • Oppilas käyttäytyy koulussa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulumatkoilla asiallisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen.
  • Oppilas ei saa poistua koulualueelta kouluaikana ilman lupaa.
  • Oppitunneille saavutaan täsmällisesti ja huolehditaan siitä, että mukana ovat tarvittavat työvälineet.
  • Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
  • Polkupyörät pidetään telineissä niille osoitetussa paikassa koulupäivän aikana.
  • Oppilas käyttää koulun tietokoneita, mobiililaitteita, tietoverkkoa sekä omia laitteitaan asiallisesti.
  • Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla ja muissa opetustilanteissa on sallittua ainoastaan opettajan luvalla.
  • Kouluun ei saa tuoda tulentekovälineitä, vaarallisia esineitä eikä itsensä, toisen tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita.
  • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.
  • Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
  • Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta koululla on mahdollisuus käyttää perusopetuslaissa ja asetuksissa määrättyjä rangaistuksia.
  • Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä koskevat säännökset löytyvät PL 35 – 36i §:stä
 • Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuositiedotteessa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Minna Dey
puh. 09 310 82221  
minna.dey@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Mervi Wihuri
puh. 09 310 82386
mervi.wihuri@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori Mikko Oikarinen
puh. 09 310 87101, 040 334 9239
mikko1.oikarinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Opettajanhuone
puh. 09 310 82223

Kohdevastaava (kouluisäntä) Samu Koistinen
puh. 050 436 3166

Kouluravintola
puh. 040 353 5088, kouluravintola.pihkapuisto@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

HNMKY:n iltapäiväkerho koululla
puh. 050 551 7748, pihkapuisto@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Opettajat

1A Milja Collins
1B Päivi Lampinen-Titley

2A Sari Eriksson
2B Merja Laine

3A Riikka Harmo
3B Jenna Savolainen

4A Emilia Ketolainen
4B Markku Vainio

5A Marjaana Pöllänen
5B Henri Heikkinen

6A Mikko Oikarinen
6B Annika Perkinen

3-6 C Heikki Huurre
1-5 C Marjatta Hakala

Osa-aikainen erityisopetus 
Johanna Kaiponen ja Siiri Kronström

Englanti 
Kirsi Pitkänen ja Terhi Ahonen

Ranska A2 
Kirsi Pitkänen ja Terhi Ahonen

Ruotsi A2 
Sonja Haverinen 3. lk
Lari Oresmaa 4. lk
Aada Kivilompolo 5.-6.lk

(Malminkartanon aa)

Ruotsi B1 
Kirsi Pitkänen ja Terhi Ahonen

Elämänkatsomustieto 
Milja Collins 1. luokat
Merja Laine 2. luokat 
Jenna Savolainen 3.-4. luokat ja 
Henri Heikkinen 5.-6. luokat

Islam 
Idris Ghannou 1.-2. luokat,
Mohamed Ali 3.-4. luokat  
Abdi Mohamoud Mohamed 5.-6. luokat

Ortodoksiuskonto 
Dimitrios Rantzos

Koulunkäyntiavustajat

Sari Mouhu
Ossi Jauhiainen

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita. Poikkeus: 

mikko1.oikarinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
merja1.laine@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
sari.m.eriksson@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
henri.e.heikkinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Kuraattori 

Uusi kuraattori tulossa 
Vastaanottopäivät Pihkapuiston koululla tiistai ja keskiviikko

Terveydenhoitaja

Heini Saari
puh. 050 3105640
Vastaanottopäivät Pihkapuiston koululla tiistai ja torstai

Koulupsykologi

Uusi koulupsykologi tulossa
puh. 09 310 89449, 040 6816848
Vastaanottopäivät Pihkapuiston koululla tiistai ja torstai

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastukset jatkuvat 4.9.2023 alkaen. Voit osallistua myös muilla kouluilla järjestettäviin harrastuksiin.

Tiistai

Kiipeily (3.–6.lk)

Aika: Tiistaisin klo 14.30 – 15.30 (5.9. alkaen)

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1

 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

Keskiviikko

Kiipeily (3.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 15 – 16 (6.9. alkaen)

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1

 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

Kuvataide (3.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14:15 – 15:45 (6.9. alkaen)

Paikka: Luokka 50

 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.    

Harrastus sopii kaiken tasoisille.  

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli

Koripallo (3.–4.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 13:15 – 14:15 (6.9. alkaen)

Paikka: Sali

 

Tervetuloa pelaamaan ja oppimaan koristaitoja! HNMKY 09-kerhotoiminta on erinomainen mahdollisuus kokeilla yhteisöllisiä harrastuksia ilmaiseksi osaavien ammattiohjaajien opastuksella. Kerhoissa lapset pääsevät liikkumaan, ilmaisemaan itseään ja kokemaan onnistumisen tunteita turvallisessa ympäristössä osana ryhmää.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Olsi Marko, olsi.marko@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Helsingin NMKY 09-toiminta / Harrastamisen Suomen malli

 

Koripallo (5.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14:15 – 15:15 (6.9. alkaen)

Paikka: Sali

 

Tervetuloa pelaamaan ja oppimaan koristaitoja! HNMKY 09-kerhotoiminta on erinomainen mahdollisuus kokeilla yhteisöllisiä harrastuksia ilmaiseksi osaavien ammattiohjaajien opastuksella. Kerhoissa lapset pääsevät liikkumaan, ilmaisemaan itseään ja kokemaan onnistumisen tunteita turvallisessa ympäristössä osana ryhmää.

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Olsi Marko, olsi.marko@hnmky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Helsingin NMKY 09-toiminta / Harrastamisen Suomen malli

 

Eläinharrastus (3.-6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin lähtö Konalan ala-asteelta klo 13:25 TAI Malminkartanon kirjastolta klo 13:30 & paluu n. 15:30 

Paikka: Rosbackan eläintila  

 

Eläinharrastuksessa tutustumme eri eläimiin, niiden käsittelyyn, ruokintaan ja hoitoon. Tilalla on kanoja, ankkoja, lampaita, vuohia, kaneja, kissoja ja koiria, joita hoidamme yhdessä. Lisäksi retkeilemme lähiluonnossa eläinten kanssa, tutustumme maatilan arkeen ja metsätalouteen. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Pauliina Okkonen, pauliinaokkonen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Kehittämisosuuskunta Liito/Harrastamisen Suomen malli 

 

 

Eläinharrastus (3.-6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin lähtö Konalan ala-asteelta klo 14:25 TAI Malminkartanon kirjastolta klo 14:30 & paluu n. 16:30 

Paikka: Rosbackan eläintila  

 

Eläinharrastuksessa tutustumme eri eläimiin, niiden käsittelyyn, ruokintaan ja hoitoon. Tilalla on kanoja, ankkoja, lampaita, vuohia, kaneja, kissoja ja koiria, joita hoidamme yhdessä. Lisäksi retkeilemme lähiluonnossa eläinten kanssa, tutustumme maatilan arkeen ja metsätalouteen. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Pauliina Okkonen, pauliinaokkonen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Kehittämisosuuskunta Liito/Harrastamisen Suomen malli 

 

Torstai

 

Minecraft – Suuret seikkailut (3.-6.lk)

Aika: Torstaisin klo 14 – 15:30

Paikka: luokka 52

 

Haluatko olla osa suurta seikkailua? Mikä on paras seikkailukirja tai -elokuva, jonka olet joskus lukenut tai nähnyt? Tulisiko siitä hyvä seikkailu Minecraftiin? Tässä harrastuksessa me heittäydytään mukaan omaan lempiseikkailuun ja toteutetaan se Minecraftissa. Suuret seikkailut odottavat niitä, joilla on kanttia. Onko sinulla?

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Nico Ilkanheimo, nico.ilkanheimo@sog.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Pihkapuiston ala-asteen koulu

Johtokunta 2/23

Aika: maanantai 23.5.2023 klo 17.00

Paikka: Opettajienhuone

Läsnäolijat: 

Mikko Kytömäki, puheenjohtaja

Kaarina Maanselkä

Jenni Oliveira

Johanna Seppänen

Sami Seppänen

Minna Dey 

Heikki Huurre

Mervi Wihuri, sihteeri

xx, oppilasjäsen

    

Esityslista    

1§ Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi klo 17.05, laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Dey ja Heikki Huurre.

        

4§ Pihkapuiston ala-asteen koulun lukuvuoden 2022 – 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Johtokunta hyväksyi Pihkapuiston ala-asteen koulun lukuvuoden 2022 – 2023 toimintakertomuksen.

5§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Johtokunta päätti kokoontua seuraavan kerran puheenjohtajan ja sihteerin myöhemmin sopimana ajankohtana.    

6§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Kytömäki, puheenjohtaja

Minna Dey, pöytäkirjantarkastaja    Heikki Huurre, pöytäkirjantarkastaja

Mervi Wihuri, sihteeri

Pihkapuiston ala-asteen koulu

Johtokunta  3/23

Aika: tiistai 3.10.2023 klo 17.12

Paikka: Opettajienhuone

Läsnäolijat:

Mikko Kytömäki, puheenjohtaja

Kaarina Maanselkä

Jenni Oliveira

Johanna Seppänen

Sami Seppänen

Minna Dey

Heikki Huurre

Mervi Wihuri, sihteeri

xx xx, oppilasjäsen

xx xx, oppilasjäsen

Pöytäkirja

1§ Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi, laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Dey ja Heikki Huurre.

4§ Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen oppilasjäsenille

Asia: Johtokunnan myöntämä puhe- ja läsnäolo-oikeus Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan oppilasjäsenille johtokunnan kokouksessa.

Ehdotus: Johtokunta myöntää Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan oppilasjäsenille puhe- ja läsnäolo-oikeuden johtokunnan kokouksessa.

Johtokunta myönsi Pihkapuiston ala-asteen koulun johtokunnan oppilasjäsenille puhe- ja läsnäolo-oikeuden johtokunnan kokouksessa.

5§ Pihkapuiston ala-asteen koulun toimintasuunnitelman hyväksyminen lv. 2023–2024 (liite 1)

Asia: Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajakunta ja rehtori ovat laatineet koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024. Rehtori esittelee toimintasuunnitelman ja se käsitellään johtokunnan kokouksessa.

Ehdotus: Johtokunta hyväksyy opettajakunnan ja rehtorin laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024.

Johtokunta päätti hyväksyä Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajakunnan ja rehtorin laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2023–2024 esityksen mukaisesti.

6§ Johtokunnan lausunto lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoista (liite 2)

Asia: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa liitteen 2 mukaisista vaihtoehdoista liittyen Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025.

Ehdotus: Johtokunta antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 kuultuaan Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden lausunnon liitteen 2 mukaisista vaihtoehdoista.

Johtokunta päätti antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esittämiin ehdotuksiin lukuvuoden 2024–2025 työ ja loma-ajoiksi kuultuaan Pihkapuiston ala-asteen koulun opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden mielipiteen.

Opettajia oli läsnä kokouksessa 13.9.2023 16 henkilöä. Vaihtoehtoa 1 kannattivat kaikki 16 opettajajäsentä. Muun henkilökunnan edustajista kaikki 3 jäsentä kannattivat vaihtoehtoa 1.

Oppilaiden mielipidettä kysyttiin jokaisessa luokassa. Oppilaat osallistuivat äänestykseen, jossa vaihtoehto 1 sai suurimman kannatuksen 155 äänellä. Vaihtoehto 2 sai 16 ääntä.

Oppilaskunta kuultuaan oppilaiden äänestystuloksen, äänesti yksimielisesti kokouksessaan 22.9.2023 lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoista vaihtoehdon 1 puolesta.

Johtokunta päätti antaa lausuntonsa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2024–2025 vaihtoehdon 1 puolesta kuultuaan koulun opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden mielipiteen.

7§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Asia: Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Ehdotus: Esittelijä esittää, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin puheenjohtajan ja esittelijän sopimana ajankohtana.

Johtokunta päätti kokoontua seuraavan kerran puheenjohtajan ja sihteerin myöhemmin sopimana ajankohtana.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46.                         

Pöytäkirjan vakuudeksi          

Mikko Kytömäki, puheenjohtaja

Minna Dey, pöytäkirjantarkastaja

Heikki Huurre, pöytäkirjantarkastaja

Mervi Wihuri, sihteeri

Tähän pöytäkirjateksti

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Pihkapuiston ala-asteen arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Pihkapuiston ala-aste Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Pihkatie 11, 00410 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on epätasainen sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.