Tule vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivuista! Vastaamalla autat meitä kehittämään sivustoa paremmaksi. Vastaaminen vie aikaa noin pari minuuttia.

Outamon koulu

Koulussa on neljä yläasteen (7-9) perusopetusryhmää. Lastenkoti on Helsingin lastensuojelulaitos, joka sijaitsee 70 km:n Helsingistä, Lohjan Outamossa.

Opetuksen painopiste on erityisopetuksen avulla auttaa lapset ja nuoret säännölliseen koulunkäyntiin. Outamon koulussa viikossa oppitunteja on 30. Teoria-aineiden lisäksi koulun kaikki oppilaat opiskelevat myös kotitaloutta, kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa ja käsitöitä.

Outamon koulussa pyritään antamaan nuorille hyvät perusvalmiudet selviytymiseen jatko-opinnoissa. Panostamme perusopiskelutaitojen kehittämiseen, vastuunkantoon omista tekemisistä, aikataulujen noudattamiseen, syyseuraus-suhteiden ymmärtämiseen ja asialliisiin käytöstapoihin. Outamon koulussa nuoret saavat kokea myös luontoelämyksiä, jotka parhaillaan avartavat maailmankuvaa ja lisäävät ymmärrystä itsestä osana suurempaa kokonaisuutta.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opiskellaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti. Koulussamme osa valinnaisaineista on toteutettu ilmiöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina, joita toteuttamassa voi olla useampi opettaja. Opetusryhmissä voi tällöin olla oppilaita eri luokkatasoilta. Koulussamme opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea: Käpylä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lähteä ulos luokasta oppimaan monenlaisiin oppimisympäristöihin.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. Yhtenäiskoulussa toimivat myös alueellinen pienryhmä sekä tuettu pienryhmä. Kaikilla luokka-asteilla opiskellaan lukuvuoden aikana neljässä jaksossa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Oppilaaksiotto

Outamon koulun kaikki oppilaat on sijoitettu asumaan Outamon lastenkotiin, josta oppilaat käyvät kouluaan. Kaskon (eli kasvatuksen ja koulutuksen toimialan) aluepäällikkö osoittaa oppilaille koulupaikan. Outamoon sijoittumisesta ensimmäiseksi otetaan yhteydenotto lastenkotiin.

Opetuksen painopiste on erityisopetuksen avulla auttaa lapset ja nuoret säännölliseen koulunkäyntiin. Koulua on päivittäin klo 8.15 — 15.00 ja viikossa oppitunteja on 30.

Koulun kielitarjonta on A1 englanti ja B 1 ruotsi. Koulun kerhotoiminta toteutetaan yhteistyössä lastenkodin vapaa-ajanohjaajan kanssa erillisen suunnitelman mukaan.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori Katri Weckström
puh. 09 310 72030, 040 717 5346
katri.weckstrom(at)hel.fi

Koulusihteeri Tuija Virkkunen
puh. 09 310 15144, 040 506 6407
tuija.virkkunen(at)edu.hel.fi

Erityisluokanopettajat

Markku Katainen
markku.katainen@edu.hel.fi
Timo Heino
timo.heino@edu.hel.fi
Timo Pulkkinen
timo.pulkkinen@edu.hel.fi

Koulunkäyntiavustajat

Laura Piipponen
laura.piipponen@edu.hel.fi
Ninni Enroth
ninni.enroth@edu.hel.fi
Tuija Virkkunen
tuija.virkkunen@edu.hel.fi

Kuraattori
Saija Ollila
saija.ollila@hel.fi

Terveydenhoitaja
Heini Saari
heini.saari@hel.fi

Kerhot ja harrastukset

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Lisätietoja kerhotoiminnasta saat ottamalla yhteyttä kouluun.

Lisätietoja kerhotoiminnasta saat ottamalla yhteyttä kouluun.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan kokoonpano kaudella 1.10.2021 — 30.9.2025

Jäsenet

Marko Munne, varajäsen Mirja Salo
Julia Saarholm, varajäsen Mari Siren
Johanna Mähönen, varajäsen Kirsti Tonttila
Anni Tuominen, varajäsen Veera Vettenranta

Opettajajäsenet

Markku Katainen, varajäsen Timo Heino

Muu henkilökunta

Tuija Virkkunen, varajäsen Ninni Enroth

Puheenjohtaja

Satu Meijers

Varapuheenjohtaja

Henriikka Seger

Esittelijä, rehtori

Katri Weckström

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Karkalintie 148, 08100 Lohja
Avaa kartta uuteen ikkunaan