Jätkäsaaren peruskoulu

Jätkäsaaressa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Jätkäsaaren peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Hyväntoivonkatu 5, 00220 Helsinki
englanti suomi
PL 22305, 00099 Helsingin kaupunki

Tervetuloa Jätkäsaaren peruskouluun!

Ilmiömäinen Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen ja yhteisöllinen lähikoulu, joka katsoo tulevaisuuteen. Lukuvuonna 2023-2024 koulussa opiskelee non 860 oppilasta vuosiluokilla 1-9.

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu, jossa jokaisen oikeutta olla arvokas ja ainutlaatuinen tuetaan rakenteellisesti ja luoden tukitoimia.

Koulussa kehitetään digitaalisia toimintatapoja, hyödynnetään teknologiaa opetuksessa ja ollaan mukana pedagogisessa kehittämisessä.

Jätkäsaaren peruskoulun toiminta pohjautuu ilmiölähtöiseen tutkivaan oppimiseen. Jätkäsaaren peruskoulussa ilmiöopetus on osa jokapäiväistä oppimisen prosessia. Lukuvuosi jakautuu viiteen ilmiöoppimisen jaksoon. Niiden aikana perehdytään oppiaineen rajoja rikkoen tutkivan oppimisen työtavoin tiettyyn teemaan ja siihen liittyviin ilmiöihin. Opetusta toteutetaan osin ikäsekoitteisissa ryhmissä. Osa oppiaineista opiskellaan monialaisina kokonaisuuksina ja nämä sisällöt määritellään tarkemmin lukuvuoden toimintasuunnitelmassa.

Lukuvuosi jaksottuu viiteen ilmiöjaksoon, jotka ovat keskenään eri mittaisia ja painottuvat eri tavalla opetettaviin oppiaineisiin.

Ilmiöjaksot

 1. Turvallinen maailma - Safe society, syyslukukauden alusta syyslomaan
 2. Kulttuurien keskellä - The world of cultures, syyslomasta joululomaan 
 3. Tutkin ja koodaan - Thinking science, kevätlukukauden alusta talvilomaan 
 4. Tarinoiden aika - Story time, talvilomasta pääsiäiseen 
 5. Luontohaaste - Nature challenge, pääsiäisestä kesälomaan 

Jokainen ilmiöjakso päättyy aina avoimiin oviin tai muuhun erikseen ilmoitettavaan tilaisuuteen.

 

Jätkäsaaren peruskoululainen oppii olemaan: 

Rakentava
Oikeudenmukainen
Hyvätapainen
Kestävää tulevaisuutta edistävä
Empaattinen
Ajatteleva 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska

Tulevien 7. luokkalaisten huoltajien infon diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Huoltajainfo arvioinnista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Vanhempainillat

1.-2. luokkalaisten vanhempainillan diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

7. luokkalaisten vanhempainillan diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vierailut

Esittelemme koulun pedagogikkaa sekä oppimisympäristöjä kerran kuukaudessa järjestettävillä vierailuilla. Ilmoittautuminen etukäteen täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Työssäoppiminen ja sijaisuudet

Jos olet kiinnostunut työharjoittelusta tai opettajan sijaisuuksien tekemisestä Jätkäsaaren peruskoulussa, ole yhteydessä sähköpostilla:  anne.salovesi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Jätkäsaaren peruskoulun arkea pääset katsomaan Instagramissa ja Facebookissa.

Facebook(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Instagram(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulun esittelyvideo(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Jätkäsaaren peruskoulu on turvallinen ja viihtyisä kaupunkikoulu. Olemme yhdessä oppilaiden ja aikuisten kanssa luoneet ”hyvän Jätkän” mallin, joka sisältää koulun järjestyssäännöt sekä yhteiset sopimukset.  

 

Hyvä Jätkä 

 • arvostaa ja kunnioittaa erilaisuutta ja toisia ihmisiä 
 • huolehtii yhteisestä ympäristöstä  
 • ymmärtää, että jokaisella on oikeus ja ilo oppia sekä tehdä rauhassa töitä 
 • haluaa noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. 

 

Kun kaikki koulun oppilaat, aikuiset ja kodit sitoutuvat hyvän Jätkän sopimuksiin, saamme työskennellä viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Sopimuksilla varmistamme, että Jätkäsaaren peruskoulussa toteutuu into ja rauha oppia, hyvä yhteishenki sekä toisista välittäminen. 

 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Jokaisella Jätkäsaaren koulun oppilaalla on oikeus: 

 • hyvään oppimiseen 

 • työrauhaan, syrjimättömyyteen ja turvalliseen oloon 

 • tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua 

 • turvallisiin koulumatkoihin 

 • käyttää tiloja ja välineitä sopimusten mukaan. 

 

Jokaisella Jätkäsaaren koulun oppilaalla on velvollisuus: 

 • osallistua opiskeluun yrittäen parhaansa  

 • antaa muille työrauha 

 • käyttäytyä hyvin 

 • olla kiusaamatta tai syrjimättä muita 

 • olla vaarantamatta kenenkään turvallisuutta tai terveyttä 

 • käyttää tiloja ja välineitä vastuullisesti. 

 

Hyvän Jätkän sopimukset 

Sopimukset täydentävät Jätkäsaaren peruskoulun järjestyssääntöjä eli oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia.  

 

Turvallisuus 

 • ilmoitan heti turvallisuuteen liittyvästä asiasta, tapaturmasta tai vaarasta  

 • liikun rauhallisesti sisätiloissa   

 • noudatan sovittuja kulkureittejä 

 • tiedän, että koulualueella on kameravalvonta 

 • en tuo kouluun mitään sellaista, joka voi aiheuttaa vaaraa tai häiritä koulutyötä 

 • ymmärrän, että vaarallinen ja vahingoittava käyttäytyminen on kielletty leikeissä ja riitatilanteissa. 
   

 

Oppimisympäristö 

 • tulen kouluun opiskeluvälineet mukanani ja tehtävät tehtyinä 

 • annan toisille työrauhan ja työskentelen sopimusten mukaan 

 • käytän materiaaleja ja tarvikkeita huolellisesti ja säästäväisesti 

 • kunnioitan kaikkien omaisuutta 

 • huolehdin työskentely-ympäristöni siisteydestä 

 • ymmärrän, että oppilaan tai huoltajan velvollisuus on korvata huolimattomuudesta aiheutuneet tai tahallisesti aiheutetut vahingot 

 

 

Hyvä käytös 
 

 • olen kohtelias, tervehdin, kiitän ja otan toiset huomioon 

 • teen yhteistyötä ja autan muita 

 • osallistun ja työskentelen muita häiritsemättä 

 • en kiusaa enkä syrji ketään 

 • en satuta toisia enkä loukkaa ketään myöskään sanallisesti. 

 
 

Välitunnit 

 • vietän välitunnit koulun aidatulla pihalla ellei toisin sovita esim. sään vuoksi 

 • noudatan yhdessä sovittuja turvallisuus-, pallopeli- ja leikkisääntöjä 

 • käyttäydyn hyvin ja puhun kaikille kohteliaasti 

 • kerron kiusaamisesta aikuiselle 

 • en jätä ketään tahallaan leikkien ja pelien ulkopuolelle 

 • pukeudun välitunneille sään mukaan 

 • sisään tullessa jätän kengät ja ulkovaatteet eteiseen ja naulakkoon 

 • palautan välituntivälineet sovituille paikoille 

 • en poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa. 

 

Ruokailu 

 • pesen käteni ennen ruokailua 

 • huolehdin omalla käytökselläni, että ruokailuhetki on rauhallinen ja viihtyisä  

 • maistan ruokia, syön riittävästi ja otan lautaselleni vain sen verran kuin syön 

 • syön siististi ja noudatan hyviä ruokailutapoja 

 • toimin rauhallisesti ja huolehdin omat astiat paikoilleen 

 

 

Teknologia ja oppilaiden omaisuus 

 • käytän puhelinta ja muita välineitä opettajan kanssa sovitulla tavalla 

 • pidän hyvää huolta yhteisistä laitteista 

 • ymmärrän, että koulutyöhön liittymätön omaisuus on oppilaan omalla vastuulla ja koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista tavaroista (esim. puhelimet, pyörät, rahat) 

 • en kuvaa tai videoi koulussa ilman lupaa 

 • olen vastuussa henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta 

 • käytän laitteita koulutehtäviä varten 

 • en lataa koulun laitteille pelejä ja ohjelmia 

 • noudatan hyviä käytöstapoja myös verkossa. 

 
Koulumatkat 

 • olen varovainen ja noudatan sääntöjä koulumatkoilla 

 • pyöräillessäni käytän kypärää. 

 
Järjestyssäännöt ovat voimassa ja sopimuksia noudatetaan 

 • koulupäivän aikana koulurakennuksessa ja piha-alueella 

 • koulualueen ulkopuolella, kun siellä ollaan koulutyön vuoksi 

 • muuna kouluaikana kuten retkillä, opintokäynneillä, leirikoulussa, koulun tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori 
Kirsi Myllymäki 
kirsi.myllymaki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh.0931080218 (Linkki aloittaa puhelun)

Apulaisrehtori
Maria Hukkanen
maria.hukkanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 31015050

Koulusihteeri
Minna Nousiainen, paikalla maanantaina ja tiistaina
puh. 09 310 40502(Linkki aloittaa puhelun) / 040 678 4583(Linkki aloittaa puhelun)

Emilia Lindroth, paikalla tiistaista perjantaihin
puh. 040 716 6375(Linkki aloittaa puhelun)

kanslia.jatkasaarenpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kansliassa käsitellään koulun hallinnollisia asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Opiskelijoiden työssäoppiminen ja harjoittelupaikat sekä sijaisuudet Jätkäsaaren peruskoulussa: anne.salovesi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
 

Kouluisäntä 
Ben Amor Nabil puh. 0504013860(Linkki aloittaa puhelun)

Iltapäivätoiminta
hilperot.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
vastuuohjaaja Katja Salonen puh. 0505339919 (Linkki aloittaa puhelun)

Kouluravintola
puh. 0931025879(Linkki aloittaa puhelun)
kouluravintola.jatkasaari@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

luokanopettajat

1.lk: Tiina Räsänen, Ringa Tammi, Maija Eskola, Maiju Laiho, Inka Salminen
2.lk: Maria Seimelä, Nanna Niiranen, Tuomas Raami, Hannele Siira-Kemppainen, Anna Mäkelä

3.lk: Riikka Räisänen, Antti-Ville Toivanen, Luisa Mäklin, Santeri Teppola, Warda Ahmed
4.lk: Laura Luoma, Milla Laakkonen, Annika Uusitalo, Jussi Saari

5.lk: Sanni Laurikainen, Elina Auvinen, Joonas Ahola
6.lk: Mika Kunnari (6M), Mervi Lehtonen (6E), Milla Kojonen (6O)

 

ryhmänohjaajat 7. luokat:

7N: Veera Torvinen (ruotsi, ranska)
7E: Joni Oksanen (liikunta)
7M: Ville Konttila (ruotsi)
7O: Hanna Seiro  (kuvataide)
7H: Katri Aalto (liikunta)
7A: Karra Väisänen (englanti)
7I: Joonas Karonen (historia, yhteiskuntaoppi)

 

ryhmänohjaajat 8.luokat:

8N Anne Kukko (kotitalous)
8O Heidi Kangas (suomen kieli ja kirjallisuus)
8I Jenni Kärki (biologia ja maantieto)
8M Matti Siitonen (matemaattiset aineet)
8E Pekka O'dell (biologia, maantieto, terveystieto)
8T Verna Kuutti (suomi toisena kielenä)

ryhmänohjaajat 9.luokat:

9E Jasmiina Rintala (matemaattiset aineet)
9M Pinja Lappalainen (matemaattiset aineet)
9O Joonas Karttunen (suomen kieli ja kirjallisuus)
9N Marko Pajula (suomi toisena kielenä)

 

muut aineenopettajat:

Marja Arola (käsityö)

Ronja Pomykal (espanja, englanti)

Tuomas Heiskanen (matematiikka, fysiikka, kemia)

Erika Hurme (espanja, englanti)

Sanni Laurikainen (käsityö)

Minna Nurminen (musiikki)

Milla Laakkonen (elämänkatsomustieto)

Ella Siilos (kotitalous, terveystieto)

Lotta Kauhanen (valmistava ja suomi toisena kielenä)

Sampo Louke (suomi toisena kielenä)

Jesper Simola (englanti äidinkielenä ja ylläpitokielenä)

Marjaana Kanto (katolinen)

Shaymaa Kamil (islam)

Mikko Mela (ortodoksi) 

Anna Baslyk (venäjä)

erityisluokanopettajat:
Leena Hietanen (1.-2.lk)
Pirjo Tuuri (7.-8.lk)
Anne Salovesi (6.-7.lk)

erityisopettajat:
Jenniriina Mustonen (1.-2.lk)
Jonina Puisto (3.-5.lk)
Lassi Salminen (6.-7.lk)
Jenni Aalto (8.-9.lk)

opinto-ohjaaja: Venla Luukka, Niina Kätkä

 

 

Tiina Ceker
Pau Ribas
Caterina Nikiforow-Jartti
Katarina Frisk
Suvi Haapaniemi 
Jenni Pulkkila
Iiris Saarinen
Ella Kainulainen
Saana Vesa

Oppilashuollon henkilöstöön saat yhteyden myös Wilman kautta.

Koulukuraattori 
Anna Ahonala (luokat 5-7), koululla ma, ke, to
puh. 09 310 60026(Linkki aloittaa puhelun), 040 6756174(Linkki aloittaa puhelun)

Ilona Louhivaara (luokat 1-4 ja 8-9), koululla ma-pe
puh. 09 310 83251,(Linkki aloittaa puhelun) 040 6740453(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulupsykologi 
puh. 09 310 27470(Linkki aloittaa puhelun) / 040 6624100 (Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja 
Lotta Joki puh. 040 5429140(Linkki aloittaa puhelun) ja Laura Anttila 040 5429094(Linkki aloittaa puhelun)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Jätkäsaaren peruskoulussa ei järjestetä aamupäivätoimintaa lukuvuonna 2023-2024.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulun omat kerhot

Bändikerho

Kerhossa opetellaan eri bändisoitinten hallintaa ja harjoitellaan bändissä toimimista. Kerho on suunnattu yläkoulun oppilaille, jotka haluavat opetella soittamaan yhtä tai useampaa instrumenttia, ja oppilaille, jotka jo hallitsevat perusjutut ja haluavat soittaa yhdessä muiden kanssa. Kerhon aikana keskitytään instrumenttien lisäksi musiikin eri tyylilajeihin ja soitetaan myös oppilaiden toivomia biisejä. Lisäksi käydään läpi, kuinka bänditoimintaa voi harrastaa Helsingissä koulun ulkopuolella.

Ajankohdasta sovitaan yhdessä, kun osallistujat ovat tiedossa.

Ilmoittautuminen: Karra Väisänen / Wilma-viesti

 

Rumpukerho

Johdatus rumpujen soittoon ja lyömäsoittimiin. Harjoittelemme perusrumpukomppeja ja tutustumme eri musiikkityyleihin, kuten rock, pop, jazz, country, samba, hiphop, soul, heavy metal, reggae jne. Lisäksi perehdymme myös rumpujen äänityksen alkeisiin.

Ei ikärajaa.

Ajankohdasta sovitaan yhdessä, kun osallistujat ovat tiedossa.

Ilmoittautuminen: Pau Ribas / Wilma-viesti

 

Taidepaja

Monipuolisessa taidepajassa taiteilemme erilaisia tekniikoita ja formaatteja apuna käyttäen. Harjoittelemme muun muassa 3D-piirtämistä ja perspektiiviä, tekoälyn hyödyntämistä taiteessa, valokuvauksen perusteita sekä videokuvausta green screen -taustakangastekniikalla.

kerho pidetään tiistaisin klo 14.15-15.15. Se on tarkoitettu 4.-6. -luokkalaisille.

Ilmoittautuminen: Pau Ribas / Wilmaviesti

 

 

Harrastamisen Suomen malli eli

Helsingin kaupungin maksuttomat kerhot omalla koululla tai lähialueella

 

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastukset jatkuvat 4.9.2023 alkaen. Listan harrastuksista löydät osoitteesta nuorten.hel.fi/suomenmalli(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit osallistua myös muilla kouluilla järjestettäviin harrastuksiin.

 

MAANANTAI

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu - Koodarit (3.–6.lk)

Aika: Maanantaisin klo 14–15.30

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka
Koodarit harrasteryhmässä opetellaan ohjelmoinnin peruslogiikkaa koodiblokkeja hyödyntämällä. Taitojen kehittyessä ja ryhmän edetessä koodaamme omia pelejä ja yksinkertaisia ohjelmia, sekä siirrymme käyttämään oikeita ohjelmointikieliä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli

 

Minecraft Harrastusryhmät - Seikkailijat (3.–6.lk)

Aika: Maanantaisin klo 15.30–17

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka
Seikkailijat harrastusryhmässä hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuovat haasteet yhdessä! Pelistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä paikalla on aina kaksi peliohjaajaa, jotka ovat aina valmiita auttamaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli

 

Kiipeily (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin tai tiistaisin klo 14.50–15.50

Paikka: KiipeilyAreena, Salmisaari

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä.  Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kiipeilyyn tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

TIISTAI

Minecraft Harrastusryhmä - Seikkailijat (3.-6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14 – 15:30 (UUSI! 14.11. alkaen)
Paikka: Keskuskirjasto Oodi, 2. kerroksen tietokoneluokka

Seikkailijat harrastusryhmässä hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuovat haasteet yhdessä! Pelistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä paikalla on aina kaksi peliohjaajaa, jotka ovat aina valmiita auttamaan.

Ilmoittautuminen: https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Lisätietoja: Jere Seppä, jere@xroc.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: xRoc/Harrastamisen Suomen malli

Kiipeily (6.–9.lk)  

Aika: Tiistaisin klo 16–17

Paikka: KiipeilyAreena, Salmisaari

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä.  Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kiipeilyyn tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

KESKIVIIKKO

Digitaide (6.–9.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 16-17.30

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka

Kiinnostaako piirtäminen ja maalaaminen iPadilla? Ryhmissä opetellaan perusteet digimaalaamiseen ja kuvankäsittelyyn käyttäen Adobe Fresco-ohjelmaa yhdessä Apple Pencilin kanssa.  Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun ammattitaitoinen kuvataideopettaja. 

Ilmoittautuminen: https://kuviskoulu.eepos.fi/#/splash(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastusryhmään voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen alla olevasta linkistä. Valitse vihreä ”hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake. Osallistujien määrä enintään 9 oppilasta/ryhmä. Varasijalle otetaan 20.

Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli

 

TORSTAI

Games’N Fun in English (3.–6.lk)

Aika: Torstaisin klo 14.30–15.30 (ryhmä 1) tai klo 15.30–16.30 (ryhmä 2)

Paikka: Luokka ilmoitetaan myöhemmin

Harrastusryhmä tarjoaa hauskaa tekemistä ja yhdessä oloa kaikille, jotka pitävät erilaisista peleistä (esim. lautapelit ja digitaaliset pelit) ja haluavat oppia samalla englantia. Osallistumalla pääset itse vaikuttamaan siihen, mitä tunneilla tehdään. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!

Ilmoittautuminen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgLLlcHPjVKL4BriMGmVLfiqStJLlUO4sS7Wal574ekgFi7g/viewform(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Kielikoulu Masto / Harrastamisen Suomen malli

 

PERJANTAI

Kuvataide / Oksa-suunnittelukurssi (3.-6.lk)

Aika: Perjantaisin klo 14.30-16

Paikka: Luokka ilmoitetaan myöhemmin

Tervetuloa mukaan Oksa-suunnittelukurssille! Oksa toteutetaan viikoittaisena harrastuksena Järkäsaaren koulussa. Oksa-kurssilla suunnitellaan oma tulevaisuuden kaupunki, ideoidaan kaupungin palveluita ja asukkaita sekä paljon muuta. Opit ajattelemaan kuten suunnittelija erilaisten tehtävien parissa. Kurssi on sekoitus teknistä piirtämistä ja visuaalista suunnittelua. Kurssin aikana pääset osallistumaan leikkimielisiin kilpailuihin. Pääset myös kokeilemaan flow-harjoituksia joiden tarkoitus on auttaa sinua löytämään luovat supervoimasi.

Lisää tietoa täällä: https://www.manualproductions.com/oksa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ilmoittautuminen: milla.manualproductions@gmail.com(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Manual Productions / Harrastamisen Suomen malli

 

Avoin eSports (6.–9.lk)

Aika: Perjantaisin klo 15.30–17

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka
Tervetuloa mukaan avoimeen eSports harrastusryhmään hiomaan pelinsisäistä ja -ulkoista tietotaitoa sekä tutustumaan uusiin mukaviin joukkue- ja pelitovereihin. Harrastekertoihin sisältyy harjoittelua niin yksilö- kuin joukkuepelaamisessa mm. Fortnitessa. Aiempaa pelikokemusta ei vaadita. Ryhmästä voi varata itselleen paikan ilmoittautumalla tai otamme pelureita vastaan ovella ilman ennakkoilmoittautumista, mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja.

Lisätiedot: https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli

 

 

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:  

Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!

Terveisin,

Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

 

Muu harrastustoiminta Jätkäsaaren peruskoululla

 

Streetdance 1., 2., ja 3.-5. luokkalaisille

Aika: KESKIVIIKKOISIN 6.9.- 13.12.2023. 

Tanssinopetuksia EI PIDETÄ syyslomaviikoila 42.

Ryhmät ovat: 
RYHMÄ 1: klo 14.30 - 15.15   (3., 4., ja 5. -luokkalaiset)
RYHMÄ 2: klo 15.20 - 16.05   (2. -luokkalaiset/iltapäiväkerholaiset)

RYHMÄ 3: klo 16.10 - 16.55   (1. -luokkalaiset/iltapäiväkerholaiset)
 
Paikka: Jätkäsaaren peruskoulun peilisali
Hinta: 175 € / 14 opetuskertaa (minimioppilasmäärän tulee täyttyä, jotta kerhot toteutuvat)
Järjestäjä: StepUp School

Tervetuloa tanssimaan keskiviikkoisin StepUp Schoolin opettajan johdolla! Opettajana toimii Juulia.

Street on yleisnimitys eri katutanssityyleille old school hip hopista new styleen. Lasten tunneilla keskitytään tekniikan ja taituruuden lisäksi tanssin riemuun. Vauhdikas ja hikinen tunti koostuu lämmittely-, lihaskunto-, tanssisarja- ja venyttelyosuuksista ja se sopii ihan kaikille. Musiikkina tunneilla soi ikäryhmään sopien mm. pop, hip hop ja rhythm & blues. Päälle mukavat liikuntaan sopivat vaatteet ja jalkaan sisäkäyttöön tarkoitetut lenkkarit. 

Ilmoittautuminen 

oheisesta linkistä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd43SGRgkHZVXRQGg9ELCNfsZTDhU_55i5R1qbjCS-mhe2o6Q/viewform(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tanssikerhoon osallistuminen edellyttää oppilaan rekisteröimistä tanssinopetuksen järjestävän StepUp Schoolin oppilaaksi. 
Rekisteröinti: https://oma.stepupschool.fi/students/sign_up?locale=fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)    

HUOM!
Oppilasmäärä on rajoitettu, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kerhoon ilmoittaudutaan sitovasti koko syyskaudeksi.  Maksu hoidetaan StepUpin verkkokaupassa, lähetämme huoltajalle maksuohjeen sähköpostilla. Mikäli tanssikerhot joudutaan sulkemaan pandemian tai vastaavan StepUp Schoolista riippumattoman ylivoimaisen esteen vuoksi, maksuja ei palauteta. 

 

 

1.-2. -luokkalaisille suunnattu harrastustoiminta

Iltapäiväkerho on tiedottanut näistä aiemmin elokuussa. Kerhot ovat täynnä. Peruutuspaikkoja voi tiedustella suoraan toimijoilta.

 • PPJ järjestää maanantaisin iltapäiväkerholaisille jalkapallokerhon 15.00-16.00. 
 • HVS-tennis järjestää alle 10 vuotiaille tennistreenejä iltapäivisin Taivallahdessa.  Jätkäsaaren 1-2 luokkalaisille on bussikuljetus koululta treeneihin ja takaisin iltikseen.  www.hvstennis.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 • Kansallinen Lastenliitto järjestää perjantaisin taideopetusta koululla 1-2 lk oppilaille klo 15.15-16.30.

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet 2021-2025

Johtokunnan jäsenet

henkilökohtaiset varajäsenet
Sari Heikkinen Sini Lahti
Reino Meriläinen Tiina Kantomaa
Laura Aittoniemi Liisa Hietanen-Huovila
Ari Valkama Sohvi Linja
Lari Ahokas Carmen Villman
Leena Hietanen Annika Uusitalo
Ville Konttila Anu Aarnio
Veli-Matti Perttula Katja Orpana

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika        keskiviikko 31.5.2023 17.00

Kokouspaikka    Jätkäsaaren peruskoulu, 

Läsnä
Jäsenet            Sari Heikkinen, puh.joht.
Reino Meriläinen, jäsen, varapuh.joht.
Laura Aittoniemi, jäsen, 
Lari Ahokas, jäsen 
Sohvi Linja, varajäsen
Leena Hietanen, jäsen
Ville Konttila, jäsen
Veli-Matti Perttula, jäsen

Muut        oppilasedustajat Maija Illikainen ja Jaakko Nikkilä        
Puheenjohtaja    Sari Heikkinen    
Esittelijä        Kirsi Myllymäki     rehtori
Pöytäkirjanpitäjä    Kirsi Myllymäki     rehtori
        
§ 1   
Asia/1    

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2    Asia/2    Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille
3    Asia/3    Jätkäsaaren peruskoulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelle 2023

4     Asia/4    Päätös kielirikasteisen opetuksen lopettamisesta
5    P    Päätös Jätkäsaaren peruskoulun uudesta kieliohjelmasta

6        Muutos lukuvuoden 2023-24 työ- ja loma-aikoihin

        
§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Päätös
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta valinnee pöytäkirjantarkastajiksi Leena Hietasen ja Ville Konttilan.

Päätösehdotus 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Leena Hietasen ja Ville Konttilan

§ 2
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille

Päätös
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta päätti, että oppilaskunnan edustajilla Maija Illikainen ja Jaakko Nikkilä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. 

Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita.

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää muiden toimielinten osalta toimielin tai toimielimen asettava viranomainen.
Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain toimielimen jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden jäsenten varajäsenet. Muilla kuin toimielimen jäsenillä on oikeus ottaa osaa vain keskusteluun.

Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta johtokunnan kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaan kurinpitoa koskevaa asiaa.

§ 3
Jätkäsaaren peruskoulun vuoden 2022-23 toimintakertomuksen vahvistaminen 

Liitteet
Toimintakertomus 2022-23 (liite 1)

Esittelijän perustelut: Jätkäsaaren peruskoulun toimintakertomusta on käsitelty johtoryhmässä, oppilashuoltoryhmissä ja opettajakunnassa maalis-huhtikuussa 2023. Koulun toiminta on pääosin toteutunut suunnitelmien mukaan.

Päätösehdotus: 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

§ 4 Kielirikasteisen opetuksen lopettaminen 

Päätösesitys: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää opetussuunnitelmamuutosta koskien kielirikasteisen opetuksen järjestämistä 1.8.2024 alkaen. Jätkäsaaren peruskoulu luopuu kielirikasteisen opetuksen järjestämisestä, mutta laajentaa koulun kielitarjotinta. Jo kielirikasteisessa opetuksessa aloittaneet oppilaat jatkavat kielirikasteista opetusta 1-2 luokkien ajan.

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla kielirikasteista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä. 
Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perusopetuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikasteinen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi. Kielelliset tavoitteet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään

Koulun tämän hetken tilanne kielirikasteisen opetuksen osalta:

Suppeampi kaksikielinen opetus (kielirikasteinen opetus)
 
Jätkäsaaren peruskoulussa annetaan suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteista suomi-englanti opetusta 1.vuosiluokalta alkaen. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-3.  Kielirikasteinen opetus alkaa kaikilla koulun aloittavilla ja on osa koulun yleistä kieliohjelmaa, eikä siihen hakeuduta soveltuvuuskokeilla. Kielirikasteisessa opetuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa ja koulun omaa tuntijakoa.   
  
Englanniksi opiskeltavat oppiaineiden sisällöt valitaan siten, että ne tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kohdekielen oppimista oppilaille merkityksellisellä tavalla. Kielirikasteisessa opetuksessa vähintään 10 % oppimisesta tapahtuu englannin kielellä. Kaikkia opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita voidaan opiskella englanniksi pois lukien äidinkieli ja kirjallisuus sekä toinen kotimainen kieli -oppiaineet. Lisäksi englantia käytetään kouluarjessa ja luokkakielenä.  
  
Kaikki englanniksi opiskeltavat kokonaisuudet noudattavat valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteita ja Helsingin kaupungin opetussuunnitelman sisältöjä. Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan, mitkä aihekokonaisuudet opiskellaan englanniksi.  
  
Kielirikasteisessa opetuksessa englannin kieli on sekä oppimisen kohde että väline opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen oppimiseen. Kielirikasteinen opetus suunnitellaan siten, että siinä yhdistyvät sekä englannin kielen kielelliset tavoitteet, että oppiaineen sisällölliset tavoitteet.  
  
Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kiinnostumaan kielten oppimisesta, kehittää englannin kielen osaamista sekä rohkaista käyttämään kielitaitoaan oppimisprosessin osana ja vuorovaikutustilanteissa. Kielirikasteisessa opetuksessa painotetaan kielen viestinnällistä ominaisuutta ja kasvatetaan kielitietoisuutta.  

Esittelijän perustelut:
Opettajakunta ja oppilaskunta ovat käsitelleet asiaa maaliskuun 2023 aikana ja asiasta on myös alustavasti keskusteltu johtokunnan kokouksessa maaliskuussa 2023. Kuulemisten perusteella ehdotetaan kielirikasteisesta opetuksesta luopumista ja koulun kieliohjelman laajentamista. 

Jätkäsaaren peruskoulussa on melko uutena kouluna edelleen monia vakiinnutettavia käytänteitä ja paljon pedagogista kehittämistä, jolloin olemassa olevalla osaamisella ja oppimateriaaleilla kielirikasteisen opetuksen laajentumista ei nähty järkevänä. Myös huoltajilta saadun palautteen mukaan kieliohjelmaan toivottiin monipuolisuutta.

Päätös: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää opetussuunnitelmamuutosta koskien kielirikasteisen opetuksen järjestämistä 1.8.2024 alkaen. Jätkäsaaren peruskoulu luopuu kielirikasteisen opetuksen järjestämisestä, mutta laajentaa koulun kielitarjotinta. Jo kielirikasteisessa opetuksessa aloittaneet oppilaat jatkavat kielirikasteista opetusta 1-2 luokkien ajan.

§5 Jätkäsaaren peruskoulun uusi kieliohjelma elokuu 2024 alkaen

Päätösehdotus: 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että Jätkäsaaren peruskoulun kieliohjelma on 1.8.2024 alkaen:

A1 espanja ja englanti (1.lk) 
A2 englanti, ranska ja espanja (3.lk) 
B1 ruotsi (6.lk) 
B2 ranska ja espanja (8.lk) 

Perustelut: Jätkäsaaren peruskoulun opettajakunta ja johtokunta ovat käyneet maaliskuun aikana keskustelua ja ideointia kieliohjelmaan liittyen. Opettajakunta on käsitellyt asian opettajankokouksessa 3.5.2023.

Päätös: 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että Jätkäsaaren peruskoulun kieliohjelma on 1.8.2024 alkaen:

A1 espanja ja englanti (1.lk) 
A2 englanti, ranska ja espanja (3.lk) 
B1 ruotsi (6.lk) 
B2 ranska ja espanja (8.lk) 

§6 Muutos lukuvuoden 2023-24 työ- ja loma-aikoihin
Päätösesitys: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että 2.9.2023 on lauantaikoulupäivä, jolloin alueella on Hyvän tuulen fest. Koulu osallistuu myöhemmin sovittavalla tavalla tapahtumaan. 
Sitä korvaava vapaa on 10.5.2024 perjantai (9.5. helatorstai) 

Perustelut: 
Koulun liittyminen alueelliseen tapahtumaan nähdään tärkeänä. Opettajakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 24.5.2023

Päätös: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että 2.9.2023 on lauantaikoulupäivä, jolloin alueella on Hyvän tuulen fest. Koulu osallistuu myöhemmin sovittavalla tavalla tapahtumaan. 
Sitä korvaava vapaa on 10.5.2024 perjantai (9.5. helatorstai) 

31.5.2023

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta

Sari Heikkinen        Kirsi Myllymäki
puheenjohtaja        pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Leena Hietanen         Ville Konttila

Pöytäkirja on nähtävänä Helsingin kaupungin verkkosivustolla 6.6.2023 alkaen.

 

Apulaisrehtori
Maria Hukkanen
+358 9 310 15050
maria.hukkanen@hel.fi

Koulusihteeri
Emilia Lindroth
+358 9 310 24610
kanslia.jatkasaarenpk@hel.fi

Koulusihteeri
Minna Nousiainen
+358 9 310 40502
kanslia.jatkasaarenpk@hel.fi

Rehtori
Kirsi Myllymäki
+358 9 310 80218
kirsi.myllymaki@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti
espanja, ranska
ruotsi
espanja, ranska
Kaksikielinen opetus
suomi-englanti

Sijainti

Hyväntoivonkatu 5, 00220 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)