Tule vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivuista! Vastaamalla autat meitä kehittämään sivustoa paremmaksi. Vastaaminen vie aikaa noin pari minuuttia.

Jätkäsaaren peruskoulu

Jätkäsaaressa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.

Tervetuloa Jätkäsaaren peruskouluun!

Ilmiömäinen Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen ja yhteisöllinen lähikoulu, joka katsoo tulevaisuuteen.

Lukuvuonna 2022-2023 koulussa on noin 750 oppilasta.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Jätkäsaaren peruskoulu on inklusiivinen lähikoulu, jossa jokaisen oikeutta olla arvokas ja ainutlaatuinen tuetaan rakenteellisesti ja luoden tukitoimia.

Koulussa kehitetään digitaalisia toimintatapoja, hyödynnetään teknologiaa opetuksessa ja ollaan mukana pedagogisessa kehittämisessä.

Jätkäsaaren peruskoulun toiminta pohjautuu ilmiölähtöiseen tutkivaan oppimiseen. Jätkäsaaren peruskoulussa ilmiöopetus on osa jokapäiväistä oppimisen prosessia. Lukuvuosi jakautuu viiteen ilmiöoppimisen jaksoon. Niiden aikana perehdytään oppiaineen rajoja rikkoen tutkivan oppimisen työtavoin tiettyyn teemaan ja siihen liittyviin ilmiöihin. Opetusta toteutetaan osin ikäsekoitteisissa ryhmissä. Osa oppiaineista opiskellaan monialaisina kokonaisuuksina ja nämä sisällöt määritellään tarkemmin lukuvuoden toimintasuunnitelmassa.

Lukuvuosi jaksottuu viiteen ilmiöjaksoon, jotka ovat keskenään eri mittaisia ja painottuvat eri tavalla opetettaviin oppiaineisiin.

Ilmiöjaksot

 1. Turvallinen maailma - Safe society, syyslukukauden alusta syyslomaan
 2. Kulttuurien keskellä - The world of cultures, syyslomasta joululomaan 
 3. Tutkin ja koodaan - Thinking science, kevätlukukauden alusta talvilomaan 
 4. Tarinoiden aika - Story time, talvilomasta pääsiäiseen 
 5. Luontohaaste - Nature challenge, pääsiäisestä kesälomaan 

Jokainen ilmiöjakso päättyy aina avoimiin oviin tai muuhun erikseen ilmoitettavaan tilaisuuteen.

 

Jätkäsaaren peruskoululainen oppii olemaan: 

Rakentava
Oikeudenmukainen
Hyvätapainen
Kestävää tulevaisuutta edistävä
Empaattinen
Ajatteleva 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska

 

Seuraavan lukuvuoden koulutyö käynnistyy torstaina 10.8.  
1. ja 7. luokan oppilailla kello 9.00- 12.30 ja  
muilla (2., 3., 4., 5., 6., 8. ja 9.lk) kello 8.30- 12.30.  

Kaksi ensimmäistä koulupäivää ovat näillä poikkeusaikatauluilla ja lukujärjestyksen mukainen työ käynnistyy maanantaina 14.8. 

Ihanaa kesää ja lomaa Jätkäsaaren perheisiin!

 

Työssäoppiminen ja sijaisuudet

Jos olet kiinnostunut työharjoittelusta tai opettajan sijaisuuksien tekemisestä Jätkäsaaren peruskoulussa, ole yhteydessä sähköpostilla:  anne.salovesi@edu.hel.fi

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Jätkäsaaren peruskoulun arkea pääset katsomaan Instagramissa ja Facebookissa.

 

Facebook

Instagram

Koulun esittelyvideo

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Jätkäsaaren peruskoulu on turvallinen ja viihtyisä kaupunkikoulu. Olemme yhdessä oppilaiden ja aikuisten kanssa luoneet ”hyvän Jätkän” mallin, joka sisältää koulun järjestyssäännöt sekä yhteiset sopimukset.  

 

Hyvä Jätkä 

 • arvostaa ja kunnioittaa erilaisuutta ja toisia ihmisiä 
 • huolehtii yhteisestä ympäristöstä  
 • ymmärtää, että jokaisella on oikeus ja ilo oppia sekä tehdä rauhassa töitä 
 • haluaa noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. 

 

Kun kaikki koulun oppilaat, aikuiset ja kodit sitoutuvat hyvän Jätkän sopimuksiin, saamme työskennellä viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Sopimuksilla varmistamme, että Jätkäsaaren peruskoulussa toteutuu into ja rauha oppia, hyvä yhteishenki sekä toisista välittäminen. 

 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Jokaisella Jätkäsaaren koulun oppilaalla on oikeus: 

 • hyvään oppimiseen 

 • työrauhaan, syrjimättömyyteen ja turvalliseen oloon 

 • tulla kuulluksi, kertoa mielipiteensä ja osallistua 

 • turvallisiin koulumatkoihin 

 • käyttää tiloja ja välineitä sopimusten mukaan. 

 

Jokaisella Jätkäsaaren koulun oppilaalla on velvollisuus: 

 • osallistua opiskeluun yrittäen parhaansa  

 • antaa muille työrauha 

 • käyttäytyä hyvin 

 • olla kiusaamatta tai syrjimättä muita 

 • olla vaarantamatta kenenkään turvallisuutta tai terveyttä 

 • käyttää tiloja ja välineitä vastuullisesti. 

 

Hyvän Jätkän sopimukset 

Sopimukset täydentävät Jätkäsaaren peruskoulun järjestyssääntöjä eli oppilaan oikeuksia ja velvollisuuksia.  

 

Turvallisuus 

 • ilmoitan heti turvallisuuteen liittyvästä asiasta, tapaturmasta tai vaarasta  

 • liikun rauhallisesti sisätiloissa   

 • noudatan sovittuja kulkureittejä 

 • tiedän, että koulualueella on kameravalvonta 

 • en tuo kouluun mitään sellaista, joka voi aiheuttaa vaaraa tai häiritä koulutyötä 

 • ymmärrän, että vaarallinen ja vahingoittava käyttäytyminen on kielletty leikeissä ja riitatilanteissa. 
   

 

Oppimisympäristö 

 • tulen kouluun opiskeluvälineet mukanani ja tehtävät tehtyinä 

 • annan toisille työrauhan ja työskentelen sopimusten mukaan 

 • käytän materiaaleja ja tarvikkeita huolellisesti ja säästäväisesti 

 • kunnioitan kaikkien omaisuutta 

 • huolehdin työskentely-ympäristöni siisteydestä 

 • ymmärrän, että oppilaan tai huoltajan velvollisuus on korvata huolimattomuudesta aiheutuneet tai tahallisesti aiheutetut vahingot 

 

 

Hyvä käytös 
 

 • olen kohtelias, tervehdin, kiitän ja otan toiset huomioon 

 • teen yhteistyötä ja autan muita 

 • osallistun ja työskentelen muita häiritsemättä 

 • en kiusaa enkä syrji ketään 

 • en satuta toisia enkä loukkaa ketään myöskään sanallisesti. 

 
 

Välitunnit 

 • vietän välitunnit koulun aidatulla pihalla ellei toisin sovita esim. sään vuoksi 

 • noudatan yhdessä sovittuja turvallisuus-, pallopeli- ja leikkisääntöjä 

 • käyttäydyn hyvin ja puhun kaikille kohteliaasti 

 • kerron kiusaamisesta aikuiselle 

 • en jätä ketään tahallaan leikkien ja pelien ulkopuolelle 

 • pukeudun välitunneille sään mukaan 

 • sisään tullessa jätän kengät ja ulkovaatteet eteiseen ja naulakkoon 

 • palautan välituntivälineet sovituille paikoille 

 • en poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa. 

 

Ruokailu 

 • pesen käteni ennen ruokailua 

 • huolehdin omalla käytökselläni, että ruokailuhetki on rauhallinen ja viihtyisä  

 • maistan ruokia, syön riittävästi ja otan lautaselleni vain sen verran kuin syön 

 • syön siististi ja noudatan hyviä ruokailutapoja 

 • toimin rauhallisesti ja huolehdin omat astiat paikoilleen 

 

 

Teknologia ja oppilaiden omaisuus 

 • käytän puhelinta ja muita välineitä opettajan kanssa sovitulla tavalla 

 • pidän hyvää huolta yhteisistä laitteista 

 • ymmärrän, että koulutyöhön liittymätön omaisuus on oppilaan omalla vastuulla ja koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista tavaroista (esim. puhelimet, pyörät, rahat) 

 • en kuvaa tai videoi koulussa ilman lupaa 

 • olen vastuussa henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta 

 • käytän laitteita koulutehtäviä varten 

 • en lataa koulun laitteille pelejä ja ohjelmia 

 • noudatan hyviä käytöstapoja myös verkossa. 

 
Koulumatkat 

 • olen varovainen ja noudatan sääntöjä koulumatkoilla 

 • pyöräillessäni käytän kypärää. 

 
Järjestyssäännöt ovat voimassa ja sopimuksia noudatetaan 

 • koulupäivän aikana koulurakennuksessa ja piha-alueella 

 • koulualueen ulkopuolella, kun siellä ollaan koulutyön vuoksi 

 • muuna kouluaikana kuten retkillä, opintokäynneillä, leirikoulussa, koulun tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori 
Kirsi Myllymäki 
kirsi.myllymaki@hel.fi
puh.0931080218 

Apulaisrehtori
Maria Hukkanen
maria.hukkanen@hel.fi
puh. 09 31015050

Koulusihteeri

Malleri Hautala
Paikalla ma-pe
Puhelin: 0931032318
Sähköposti: kanslia.jatkasaarenpk@hel.fi 
Kansliassa käsitellään koulun hallinnollisia asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Kouluisäntä 
Sami Peltonen
puh. 0406301855

Iltapäivätoiminta
hilperot.fi
vastuuohjaaja Katja Salonen puh. 0505339919 

Kouluravintola
puh. 0931025879
kouluravintola.jatkasaari@hel.fi

Opettajat 2022-2023

1.-2. luokan tiimi 
Ringa Tammi 
Hannele Siira-Kemppainen 
Emmi Paajala 
Nanna Niiranen 
Maria Seimelä 
Tiina Räsänen
Anna-Sofia Flinck
Tuomas Raami
Henrika Nissilä
erityisopettaja Jenniriina Mustonen 
suomi toisena kielenä Lotta Kauhanen 

3.-4. luokan tiimi 
3. luokan opet:  
Laura Luoma 
Katariina Lantto 
Annika Uusitalo 
Milla Laakkonen 

4. luokan opet
Riikka Räisänen
Sanni Laurikainen  
Antti-Ville Toivanen 
erityisopettaja Leena Hietanen 

5.-6. luokan tiimi 
5.lk opet: 
Mika Kunnari 
Rusul Al-Nassar 
Katri Aalto 
6.luokan opet
Mervi Lehtonen 
Milla Kojonen 
Veera Torvinen 
erityisluokanopettaja Anne Salovesi 

Aineenopettajat

kielet 
Karra Väisänen 
Ville Konttila 
Ida-Stina Kallinen 
Veera Torvinen

matemaattiset aineet 
Käpy Kärkkäinen 
Jasmiina Rintala 
Pinja Lappalainen 
Matti Siitonen

äidinkieli ja kirjallisuus/suomi toisena kielenä
Heidi Kangas 
Joonas Karttunen 
Verna Kuutti 
Marko Pajula

liikunta 
Joni Oksanen
Katri Aalto

kuvataide 
Hanna Seiro 

käsityö 
Tatu Kotilainen 
Sanni Laurikainen

musiikki 
Tuuli Lehtomäki 

biologia, maantieto, terveystieto
Jenni Kärki 
Janne Ojala 

historia, yhteiskuntaoppi
Joonas Karonen 

kotitalous
Ella Siilos
Matti Siitonen

elämänkatsomustieto
Milla Laakkonen 

evankelisluterilainen uskonto
Tatu Kotilainen 

islam
Nimco Noor

ortodoksinen uskonto
Hanna Tuominen

katolinen uskonto
Marjaana Kanto

opinto-ohjaus
Venla Luukka,  puh. 09 31033292

erityisopettajat
Jenni Aalto
Maiju Laiho

erityisluokanopettajat
Pirjo Tuuri 

Yläkoulun ryhmänohjaajat

7.luokat:
7N Käpy Kärkkäinen 
7O Heidi Kangas 
7I Jenni Kärki 
7M Matti Siitonen 
7E Iida Kallinen
7T Verna Kuutti

8.luokat:
8E Jasmiina Rintala 
8M Pinja Lappalainen 
8O Joonas Karttunen 
8N Janne Ojala  

9.luokat:
9E Joonas Karonen  
9M Karra Väisänen  
9N Hanna Seiro  

Opiskelijoiden työssäoppiminen ja harjoittelupaikat sekä sijaisuudet Jätkäsaaren peruskoulussa: anne.salovesi@edu.hel.fi

Koulunkäynninohjaajat

Tiina Ceker
Pau Ribas
Caterina Nikiforow-Jartti
Katarina Frisk
Suvi Haapaniemi 
Beata Pekkala 
Stephanie Raunio
Edi Montero Sanchez

Koulukuraattori 
Ilona Louhivaara
puh. 09 310 83251, 040 6740453

Koulupsykologi 
Veli-Matti Perttula
puh. 09 310 27470 / 040 6624100 

Terveydenhoitaja 
Lotta Joki ja Laura Anttila
puh. 040 5429140

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Jätkäsaaren peruskoulussa ei järjestetä aamupäivätoimintaa lukuvuonna 2023-2024.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Päivitämme tälle sivulle koulun kerhotoiminnan elokuussa.

 

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat
 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan jäsenet 2021-2025

Johtokunnan jäsenet

henkilökohtaiset varajäsenet
Sari Heikkinen Sini Lahti
Reino Meriläinen Tiina Kantomaa
Laura Aittoniemi Liisa Hietanen-Huovila
Ari Valkama Sohvi Linja
Lari Ahokas Carmen Villman
Leena Hietanen Annika Uusitalo
Ville Konttila Anu Aarnio
Veli-Matti Perttula Katja Orpana

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika        keskiviikko 31.5.2023 17.00

Kokouspaikka    Jätkäsaaren peruskoulu, 

Läsnä
Jäsenet            Sari Heikkinen, puh.joht.
Reino Meriläinen, jäsen, varapuh.joht.
Laura Aittoniemi, jäsen, 
Lari Ahokas, jäsen 
Sohvi Linja, varajäsen
Leena Hietanen, jäsen
Ville Konttila, jäsen
Veli-Matti Perttula, jäsen

Muut        oppilasedustajat Maija Illikainen ja Jaakko Nikkilä        
Puheenjohtaja    Sari Heikkinen    
Esittelijä        Kirsi Myllymäki     rehtori
Pöytäkirjanpitäjä    Kirsi Myllymäki     rehtori
        
§ 1   
Asia/1    

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2    Asia/2    Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilasjäsenille
3    Asia/3    Jätkäsaaren peruskoulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelle 2023

4     Asia/4    Päätös kielirikasteisen opetuksen lopettamisesta
5    P    Päätös Jätkäsaaren peruskoulun uudesta kieliohjelmasta

6        Muutos lukuvuoden 2023-24 työ- ja loma-aikoihin

        
§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Päätös
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta valinnee pöytäkirjantarkastajiksi Leena Hietasen ja Ville Konttilan.

Päätösehdotus 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Leena Hietasen ja Ville Konttilan

§ 2
Läsnäolo- ja puheoikeuden antaminen alaikäisille oppilaiden edustajille

Päätös
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta päätti, että oppilaskunnan edustajilla Maija Illikainen ja Jaakko Nikkilä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. 

Oppilailla ei ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaiden kurinpitoa koskevia asioita.

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää muiden toimielinten osalta toimielin tai toimielimen asettava viranomainen.
Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon osallistuvat vain toimielimen jäsenet ja tarvittaessa esteellisten tai estyneiden jäsenten varajäsenet. Muilla kuin toimielimen jäsenillä on oikeus ottaa osaa vain keskusteluun.

Oppilaiden edustajilla ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta johtokunnan kokouksissa silloin, kun käsitellään henkilökuntaa tai oppilaan kurinpitoa koskevaa asiaa.

§ 3
Jätkäsaaren peruskoulun vuoden 2022-23 toimintakertomuksen vahvistaminen 

Liitteet
Toimintakertomus 2022-23 (liite 1)

Esittelijän perustelut: Jätkäsaaren peruskoulun toimintakertomusta on käsitelty johtoryhmässä, oppilashuoltoryhmissä ja opettajakunnassa maalis-huhtikuussa 2023. Koulun toiminta on pääosin toteutunut suunnitelmien mukaan.

Päätösehdotus: 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

§ 4 Kielirikasteisen opetuksen lopettaminen 

Päätösesitys: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää opetussuunnitelmamuutosta koskien kielirikasteisen opetuksen järjestämistä 1.8.2024 alkaen. Jätkäsaaren peruskoulu luopuu kielirikasteisen opetuksen järjestämisestä, mutta laajentaa koulun kielitarjotinta. Jo kielirikasteisessa opetuksessa aloittaneet oppilaat jatkavat kielirikasteista opetusta 1-2 luokkien ajan.

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla kielirikasteista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä. 
Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perusopetuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikasteinen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi. Kielelliset tavoitteet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään

Koulun tämän hetken tilanne kielirikasteisen opetuksen osalta:

Suppeampi kaksikielinen opetus (kielirikasteinen opetus)
 
Jätkäsaaren peruskoulussa annetaan suppeampaa kaksikielistä eli kielirikasteista suomi-englanti opetusta 1.vuosiluokalta alkaen. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-3.  Kielirikasteinen opetus alkaa kaikilla koulun aloittavilla ja on osa koulun yleistä kieliohjelmaa, eikä siihen hakeuduta soveltuvuuskokeilla. Kielirikasteisessa opetuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa ja koulun omaa tuntijakoa.   
  
Englanniksi opiskeltavat oppiaineiden sisällöt valitaan siten, että ne tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kohdekielen oppimista oppilaille merkityksellisellä tavalla. Kielirikasteisessa opetuksessa vähintään 10 % oppimisesta tapahtuu englannin kielellä. Kaikkia opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita voidaan opiskella englanniksi pois lukien äidinkieli ja kirjallisuus sekä toinen kotimainen kieli -oppiaineet. Lisäksi englantia käytetään kouluarjessa ja luokkakielenä.  
  
Kaikki englanniksi opiskeltavat kokonaisuudet noudattavat valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteita ja Helsingin kaupungin opetussuunnitelman sisältöjä. Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan, mitkä aihekokonaisuudet opiskellaan englanniksi.  
  
Kielirikasteisessa opetuksessa englannin kieli on sekä oppimisen kohde että väline opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen oppimiseen. Kielirikasteinen opetus suunnitellaan siten, että siinä yhdistyvät sekä englannin kielen kielelliset tavoitteet, että oppiaineen sisällölliset tavoitteet.  
  
Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kiinnostumaan kielten oppimisesta, kehittää englannin kielen osaamista sekä rohkaista käyttämään kielitaitoaan oppimisprosessin osana ja vuorovaikutustilanteissa. Kielirikasteisessa opetuksessa painotetaan kielen viestinnällistä ominaisuutta ja kasvatetaan kielitietoisuutta.  

Esittelijän perustelut:
Opettajakunta ja oppilaskunta ovat käsitelleet asiaa maaliskuun 2023 aikana ja asiasta on myös alustavasti keskusteltu johtokunnan kokouksessa maaliskuussa 2023. Kuulemisten perusteella ehdotetaan kielirikasteisesta opetuksesta luopumista ja koulun kieliohjelman laajentamista. 

Jätkäsaaren peruskoulussa on melko uutena kouluna edelleen monia vakiinnutettavia käytänteitä ja paljon pedagogista kehittämistä, jolloin olemassa olevalla osaamisella ja oppimateriaaleilla kielirikasteisen opetuksen laajentumista ei nähty järkevänä. Myös huoltajilta saadun palautteen mukaan kieliohjelmaan toivottiin monipuolisuutta.

Päätös: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää opetussuunnitelmamuutosta koskien kielirikasteisen opetuksen järjestämistä 1.8.2024 alkaen. Jätkäsaaren peruskoulu luopuu kielirikasteisen opetuksen järjestämisestä, mutta laajentaa koulun kielitarjotinta. Jo kielirikasteisessa opetuksessa aloittaneet oppilaat jatkavat kielirikasteista opetusta 1-2 luokkien ajan.

§5 Jätkäsaaren peruskoulun uusi kieliohjelma elokuu 2024 alkaen

Päätösehdotus: 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että Jätkäsaaren peruskoulun kieliohjelma on 1.8.2024 alkaen:

A1 espanja ja englanti (1.lk) 
A2 englanti, ranska ja espanja (3.lk) 
B1 ruotsi (6.lk) 
B2 ranska ja espanja (8.lk) 

Perustelut: Jätkäsaaren peruskoulun opettajakunta ja johtokunta ovat käyneet maaliskuun aikana keskustelua ja ideointia kieliohjelmaan liittyen. Opettajakunta on käsitellyt asian opettajankokouksessa 3.5.2023.

Päätös: 
Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että Jätkäsaaren peruskoulun kieliohjelma on 1.8.2024 alkaen:

A1 espanja ja englanti (1.lk) 
A2 englanti, ranska ja espanja (3.lk) 
B1 ruotsi (6.lk) 
B2 ranska ja espanja (8.lk) 

§6 Muutos lukuvuoden 2023-24 työ- ja loma-aikoihin
Päätösesitys: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että 2.9.2023 on lauantaikoulupäivä, jolloin alueella on Hyvän tuulen fest. Koulu osallistuu myöhemmin sovittavalla tavalla tapahtumaan. 
Sitä korvaava vapaa on 10.5.2024 perjantai (9.5. helatorstai) 

Perustelut: 
Koulun liittyminen alueelliseen tapahtumaan nähdään tärkeänä. Opettajakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 24.5.2023

Päätös: Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta esittää, että 2.9.2023 on lauantaikoulupäivä, jolloin alueella on Hyvän tuulen fest. Koulu osallistuu myöhemmin sovittavalla tavalla tapahtumaan. 
Sitä korvaava vapaa on 10.5.2024 perjantai (9.5. helatorstai) 

31.5.2023

Jätkäsaaren peruskoulun johtokunta

Sari Heikkinen        Kirsi Myllymäki
puheenjohtaja        pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Leena Hietanen         Ville Konttila

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 6.6.2023 alkaen.

 

Sijainti

Hyväntoivonkatu 5, 00220 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan