Hertsikan ala-asteen koulu

Herttoniemessä sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Hertsikan ala-asteen koulu

Hertsikan ala-asteen koulu sijaitsee vanhassa Herttoniemessä kahdessa toimipisteessä, Ahmatiellä ja Hillerikujalla. Oppilaita koulussa on noin 420. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yhdysluokissa. Opetus muodostuu kokonaisuuksista ja koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetussuunnitelmaa.

Meidän koulu

Ensimmäisten koulupäivien aikataulut to 10.8. klo 9-12.30 ja pe 11.8. klo 9-12.30.
Opettaja tulee oppilaita vastaan koulun pääovelle.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Se perustuu valtakunnallisesti yhtenäisiin perusteisiin ja koostuu kaupungin yhteisistä ja koulukohtaisista osuuksista. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden terveyttä, kasvua ja kehitystä.

Hertsikan ala-asteen koulussa kaikki luokat noudattavat vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Luokat ovat yhdysluokkia. Pienten luokat muodostuvat 1.-3. –kouluvuoden opiskelijoista ja isojen luokat 4.-6. –kouluvuoden opiskelijoista. Oppilaat työskentelevät suurimman osan oppitunneista omissa luokissaan. Ryhmässä voi opiskella eri-ikäisiä ja eri luokilla olevia oppilaita. Osan oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin.

Jokaisella oppiaineella on omat opintokokonaisuutensa ja ne rakentuvat eri oppiaineissa eri tavoin oppiaineen luonteesta riippuen. Koululla on kuusi lukukauden kestävää laajempaa teemaa, joita oppiaineiden muodostamat opintokokonaisuudet tukevat. Teemaparit muodostavat lukuvuoden mittaisen jakson. Teemaparit ovat

Aika ja yhteiskunta,
Hyvä elämä ja ympäristö
Kulttuuri sekä tiede ja taide.

Oppilas opiskelee teemaan liittyviä aiheita kaksi kertaa Hertsikan ala-asteella, kerran pienten ja kerran isojen luokilla.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Vapaaehtoisen kielen ryhmä perustetaan, jos opiskelijoita on vähintään 12.

Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat kahta tai kolmea kieltä oman äidinkielen lisäksi. A-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A-kielessä. Toinen kotimainen kieli (B1) alkaa kaikilla 6. luokalla.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA TAPAHTUMIA

Syyslukukaudella:

Ensimmäisten koulupäivien aikataulut to 10.8. klo 9-12.30 ja pe 11.8. klo 9-12.30

 • vanhempainilta ke 23.8.
 • koulukuvaus ti 19.9. Hillerillä ja ke 20.9.-to 21.9. Ahmalla
 • ilmiöviikot 36-37, viikolla 37 yhteinen aikataulu 9-13.15
 • pe 22.9. koulupäivä loppuu kaikille viim. 12.30 (opettejien koulutusiltapäivä)
 • to 12.10. Yrityskylä-päivä kuudesluokkalaisilla
 • valinnaisainetunnit 3.-5.-luokkalaisilla viikoilla 43-50, tunnit perjantaisin, päivä päättyy ko 14.15
 • la 25.11. Koti ja koulu-yhdistyksen myyjäiset, koulupäivä
 • joulukirkko/muut uskonnot/et -tilaisuus vko 51
 • joulujuhla ja väliarviointien jako pe 22.12.

Kevätlukukaudella:

 • arviointikuukausi, oppimiskeskustelut viikoilla 3-6, aikataulumuutksia (luokanopet infoavat)
 • 2.-luokkalaisille vapaaehtoisen kielen valinta (ra/en)
 • Kamuviikko 7
 • ilmiöviikot 10-11, vkolla 11 yhteinen aikataulu 9-13.15
 • valinnaisainetunnit 3.-5.-luokkalaisille viikoilla 9-10 ja 12-18
 • lukuviikko 17
 • tieto luokkasijoituksista 3.-luokkalaisille pe 26.4.
 • tutustumisaamupäivät ti 7.-ke 8.5.,  koulu alkaa kaikilla klo 9, 6.-luokkalaisilla päiväkotiharjoittelu

Viimeisen kouluviikon 22 aikataulut: 

ma-ti klo 9 - 13.15
ke-pe klo 9 - 12.30  HUOM! to 6.-luokkalaiset klo 9 -13.15

Luonto-festarit ke 29.5. (kevätjuhla) klo 17.30-19.30 kaikille koulun oppilaille ja huoltajille. Tervetuloa!

Päättäjäiset la 1.6.

PÄIVÄRYTMI:

8.15 - 9.00 1. oppitunti
9.00- 9.45 2. oppitunti
9.45 - 10.10 välitunti

10.10-10.55

3. oppitunti

10.55 - 12.30

4. oppitunti, ruokailut ja välitunti

12.30-13.15 5. oppitunti
13.15-13.30 välitunti

13.30-14.15 

6. oppitunti

14.15-15.00 7. oppitunti

TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi alkaa 10.8.2023 (to) klo 9 ja päättyy pe 22.12.2023

Syyslomaa vietetään viikolla 42.

La 25.11. koulupäivä (Koti ja koulu -yhdistyksen joulumyyjäiset), korvaava vapaapäivä pe 10.5.2024

Joululoma on 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su).

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024 (ma) lukujärjestyksen mukaan ja päättyy 1.6.2024 (la).

Talvilomaa vietetään viikolla 8 ja pääsiäislomaa pe 29.3.- ma 1.4.2024

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Koti ja koulu -yhdistys

Koti ja koulu -yhdistyksen kokoukset pidetään Ahmatien toimipisteen ruokalassa klo 18, ellei toisin ilmoiteta.
Tervetuloa luokista valitut yhteyshenkilöt ja kaikki kiinnostuneet huoltajat!

Kokouspäivät ja tapahtumat:

Tiistai 3.10.2023 kokous
Keskiviikko 1.11.2023 Halloween-disco
Keskiviikko 8.11.2023 kokous
Keskiviikko 15.11.2023 Valon aamu
Lauantaina 25.11.2023 Koulun joulumyyjäiset
Maanantai 4.12.2023 kokous
Tiistai 16.1.2024 kokous
Keskiviikko 6.3.2024 kokous
Maanantai 8.4.2024 kokous
Tiistai 7.5.2024 kokous
Keskiviikko 29.5.2024 Koulun luontofestarit
Tiistai 20.8.2024 kokous

Tervetuloa myös Facebookin ryhmään: Hertsikan ala-asteen Koti ja koulu -yhdistys.
Ryhmässä tiedotetaan kokouksista ja tapahtumista.

Tehdään tästä yhdessä mukava vuosi lapsille!

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Ahmatien koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Hillerikujan koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulun järjestyssäännöt on laadittu siksi, että koulun opetus- ja kasvatustyö sujuisi häiriöittä, että koulussa vallitsisi työrauha, ja koulu olisi mieluisa ja turvallinen paikka kaikille siellä työskenteleville lapsille ja aikuisille. Tahallaan sääntöjä rikkova vastaa teoistaan sekä korvaa aiheuttamansa vahingon. Tarvittaessa sovelletaan peruskoululain ja asetusten määräämiä rangaistustoimia.

Hertsikan ala-asteen koulun järjestysäännöt löytyvät wilmasta tiedotteena.
 

MUUTA TÄRKEÄÄ

Oppilaat saavat koulusta tarvittavat oppikirjat ja opiskelumateriaalit. Koulukirjoja ja -tarvikkeita on käsiteltävä asianmukaisesti. Oppitunneilla tarvittavat tarvikkeet ja välineet on oltava mukana koulussa. Huoltaja on korvausvelvollinen, mikäli kirja tai tarvike katoaa tai turmeltuu.

Jos oppilas on laiminlyönyt koulu- tai kotitehtävänsä, opettaja voi ilman erillistä ilmoitusta jättää oppilaan tekemään tehtäviään koulupäivän jälkeen enintään tunniksi kerrallaan. Työajan ylityksistä pyritään kuitenkin etenkin nuorimpien oppilaiden osalta informoimaan kotia.

Liikuntatunneilla tulee olla lajin- ja säänmukaiset liikuntavarusteet. Liikuntavarusteiden vaihtaminen on osittain turvallisuuskysymys ja osittain yhdessä liikuntasuorituksen jälkeisen peseytymisen kanssa terveyskasvatusta.

Poissaoloista tulee ilmoittaa lapsen omalle luokanopettajalle mahdollisimman pian. Sairasta tai sairaudesta toipuvaa lasta ei pidä lähettää kouluun.

Enintään viisi koulupäivää kestävistä lomista päättää luokanopettaja. Pitemmistä lomista (yli 5 koulupäivää) päättää rehtori. Lyhytaikainen poissaolo koulutyöstä -lomake täytetään wilmassa vähintään kaksi viikkoa ennen anotun ajan alkamista (Hakemukset ja päätökset) ja kun anomus on hyväksytty/hylätty, näkee huoltaja vastauksen wilmasta. Vastuu oppilaan poissaoloajan opiskelusta on huoltajilla. Toivomme huoltajien harkitsevan tarkkaan ylimääräisten lomien anomisen tarpeellisuutta.

Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Tapaturmatapauksista ilmoitetaan aina vanhemmille. Siksi on tärkeää, että koululla on huoltajien ajantasaiset yhteystiedot myös työpaikalle tai kännykkään.

Jos epäilette lapsenne tulleen kiusatuksi tai olleen mukana kiusaamisessa, ilmoittakaa epäilystä välittömästi luokan opettajalle.Tietoon tulleet tapaukset selvitetään yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Pihojen pyörätelineiden määrä on rajallinen, joten toivomme, että kivenheiton päässä asuvat oppilaat eivät tulisi pyörällä kouluun, jotta tilaa jäisi pitkämatkalaisten pyörille. Kypärä on koulumatkoilla pakollinen. Kotiväen vastuulla on ohjeistaa lasta turvallisimman pyöräreitin valinnassa ja kerrata matkan liikennemerkit ja - säännöt. Pyörien säilytys koulun pihalla on kodin vastuulla, sillä koulu ei korvaa pyöriin mahdollisesti kohdistuvia vahinkoja. Skuutteihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pyöriin. Myös ne on lukittava pyörätelineisiin koulupäivän ajaksi. Pyörillä tai skuuteilla ei saa ajella koulun pihalla koulupäivän aikana.

Kouluun ei saa tulla rullaluistimilla eikä skeittilaudoilla.

Välituntien pihaleikkeihin Koti ja koulu -yhdistys on vuosittain hankkinut luokille välineitä yhteiseen käyttöön.

Koulu ei korvaa oppilaiden henkilökohtaisten tavaroiden katoamista tai rikkoutumista. Siksi arvokkaat tavarat ja rahat olisi hyvä jättää kotiin koulupäivien ajaksi. Kadonneita tavaroita voi kysellä kouluisännältä ja kansliasta. Vaatteiden tms. löytötavarapiste sijaitsee Ahmatiellä pukuhuonekäytävässä ja Hillerikujalla alakäytävässä.

Oppilaan aiheuttaman vahingon korvaaminen: Tietoa täältä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kännyköiden käyttäminen soittamiseen, viestittelyyn, äänittämiseen, kuvaamiseen, pelaamiseen, tiedonsiirtoon tai kuvien jakamiseen tms. on ilman opettajan erillistä lupaa koulupäivän aikana oppi- ja välitunneilla kielletty. Kännyköitä voidaan käyttää opettajan luvalla ja ohjeiden mukaan oppimisen apuvälineenä (ks. erillinen tiedote).

Henkilökuntamme yhteystiedot

Hertsikan ala-asteen koulu

 Ahmatien toimipiste: Ahmatie 1, 00800 Helsinki
Hillerikujan toimipiste: Hillerikuja 4, 00800 Helsinki

Postiosoitteet

Ahmatie PL 80301, 00099 Helsingin kaupunki
Hillerikuja 80302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri

Annukka Pehkonen
puh. 09 310 82621, annukka.pehkonen(at)hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja
henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia avoinna pääasiallisesti päivittäin.

Rehtori

Saara Kourouma
puh. 09 310 32691, 040 757 1328  
saara.kourouma(at)hel.fi

Apulaisrehtori

Mari Kuuteri
puh. 09 310 71725, 050 363 0454
mari.kuuteri(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja 

Joonatan Reuter

Opettajat ja koulunkäyntiavustajat

Ahmatien toimipiste: puh. 09 310 82622 ja 09 310 82623

Hillerikujan toimipiste: puh. 09 310 82656

Kohdevastaava

Heikki Nylund
0401217122, SOL

Kouluhuoltajat

Ahmatien toimipiste: Anne Kotro ja Andelika Alijagic, RTK
Hillerikujan toimipiste: Ans Kersna, RTK

Kouluravintola, ruokapalveluvastaava

Ahmatien toimipiste: Helsingin palvelukeskus
puh. 09 310 82624
Hillerikujan toimipiste: Tommi Veijonen, Helsingin palvelukeskus
puh. 09 310 82645

OPETTAJAT, LUOKAT JA OPPIAINEET

Osa luokista on kahden opettajan yhteisopettajuusluokkia. Näillä luokilla on kahden luokallisen verran oppilaita ja kaksi omaa opettajaa. Oppilaita ryhmitellään lukujärjestyksen mukaan pienempiin ryhmiin ja eri tiloihin. Myös muut luokat tekevät yhteistyötä työpareittain siten, että opettajat työskentelevät yhdessä ja oppilaat opiskelevat myös muiden kuin oman luokanopettajan kanssa. Lähipalvelun erityisluokka 1-6s toimii yhdessä 1-3dg ja 4-6l-luokkien kanssa. Uuden keskitetyn palvelun erityisluokan tunnus on 1-2e.

1-3a, 1-3b

 Jani Mononen, Elias Tolvanen

1-3c, 1-3f

 Sari Eskola, Tuula Regina

1-3dgs

 Elisa Tikanoja, Pauliina Suominen & Sanna Vähäaho

1-2e

 Emmi Rintamäki

4-6ls

 Vesa Eskelinen & Lidia Bogale (poissa Saara Helenius)

4-6m

 Tiina Lindell & Taru Hyökki

4-6o, 4-6t

 Lilli Rannikko, Ilmari Vartia (poissa Pia Ronkainen)

4-6p

4-6r

 Fanny Hovi 10.8.-1.9., Mauri Lunkka 4.9.-2.2. (poissa Santtu Sevon)

 Mari Kuuteri

1-3hjk

 Mona Bergman, Lauri Kontula, Ahti Pistokoski

4-6 uv

 Simo Poutanen & Joonas Kokkonen

englanti, ranska

 Satu Rapp, Emma Greed

englanti, ruotsi

 Iman Daher (Satu Niemelä), Nelli Aaltomaa

musiikki

 Riina Salo-Kiiskinen

erityisopetus

 Carita Holmgren-Helander, Jouni Koskela

resurssiopetus

 Ulla Castillo, Aleksi Gustafsson

koulunkäynninohjaajat 

 Janne Nylander, Merja Kurjonen, Lilia Agareva, Marjo Särkelä, Maria Aalto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

Koulunkäyntiavustajat

Janne Nylander
Merja Kurjonen
Lilia Agareva
Marjo Särkelä
Maria Aalto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

Laaja-alainen erityisopetus

Carita Holmgren-Helander puh. 09 310 82629
Jouni Koskela puh. 09 310 71754

Koulupsykologi

Iina Lehikoinen
puh. 09 310 71946 tai 050 512 5093

Koulukuraattori

Saija Kivimäki
puh. 09 310 7918 tai 050 401 3397
Paikalla pääsääntöisesti maanantaisin ja perjantaisin.

Terveydenhoitaja

Maija Sulkava
puh. 09 310 48666 tai 040 354 6228

Kiireellisissä asioissa:
Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus, Työpajankatu 14 A, puh. 09 310 50333 tai terveysneuvonta puh. 09 310 10023

Koululääkäri

Kristiina Oksava

Koulussa sattuneet tapaturmat on hoidettava terveyskeskuksessa; koulun vakuutus ei korvaa yksityisen lääkäriaseman hoitokuluja.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin ja Easy Sport -liikunnan maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai   

Parkour (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 14.45–15.45 (4.9. alkaen)  

Paikka: Hillerikujan liikuntasalissa  

Parkourissa harjoitellaan vartalon hallintaa ja motorisia taitoja hauskalla tavalla mm. kierimällä, hyppimällä, kiipeilemällä ja esteitä ylittämällä. Parkour-ratojen rakentamisessa hyödynnetään kaikkia ympäristön esineitä ja rakenteita ja radan rakentaminen vaatiikin osallistujien luovuutta: mikä tahansa väline voi toimia "ponnahduslautana". Tunnit eivät vaadi aiempaa osaamista parkourin parissa, ryhmä on avoinna kaikille aiemmasta harrastuneisuudesta riippumatta. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Tuulia Tuovinen, tuulia.tuovinen@popupry.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 5336243 

Järjestäjä: PopUp / Harrastamisen Suomen malli  

Keskiviikko 

Kuvataiteen maailma (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30-16 (6.9. alkaen) 

Paikka: Ahmatien luokassa (luokan numero päivitetään myöhemmin)

Kuvataideharrastuksessa pääset kehittämään omia kuvallisen ilmaisun taitojasi ryhmässä. Harrastuksessa maalataan, piirretään, muotoillaan ja rakennellaan. Tärkeintä on kaikkia kannustava ilmapiiri, jossa jokainen saa toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan. Toimintaa kehitetään osallistujien omia ideoita kuunnellen. Tule mukaan kurkistamaan kuviksen maailmaan!  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Elisa Gylling, elisa.gylling@taidekoulut.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 044 9865059

Järjestäjä: Pukinmäen taidekoulut / Harrastamisen Suomen malli 

EasySport Palloilu (3.–4.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–15.30 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Hertsikan ala-aste, Hillerikuja 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 4845985, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: WB-Pantterit / EasySport 

EasySport Palloilu (5.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30–16.30 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Hertsikan ala-aste, Hillerikuja 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 040 4845985, liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: WB-Pantterit / EasySport 

Tanssi (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 15-16.30 (6.9. alkaen) 

Paikka: Hertsin nuorisotalon tanssisali 

Tanssitunneilla lähestytään tanssia rennosti mielikuvituksen sekä ilon kautta niin yksin kuin ryhmässä. Tule heittäytymään, liikkumaan hittibiisien tahtiin ja nauttimaan tanssin luomasta ilosta! Tunnit rakentuvat osittain osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan - opitaan ja oivalletaan tanssista kaikki yhdessä. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Jenna Laine, puh. 040 1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), koordinaattori@breakthefight.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Break the Fight Oy / Harrastamisen Suomen malli  

Perjantai 

Partiotaidot, 3.-6.lk 

Aika: Perjantaisin klo 14.20-15.20 (8.9. alkaen) 

Paikka: Ahmatien luokka (luokan numero päivitetään myöhemmin)

Partiossa tehdään aina erilaisia kiinnostavia asioita, esimerkiksi: valmistetaan retkiruokaa, opitaan selviytymään erilaisissa haastavissa tilanteissa, opitaan ensiaputaitoja, tutustutaan jokamiehenoikeuksiin, tehdään rastikiertoa, keksitään hyviä tekoja toisille ihmisille, tutustutaan lähiympäristön luontoon ja joka kerta leikitään ja pelataan. Parasta on aina vaihtuva ohjelma ja erilaiset teemat, joihin osallistujat voivat myös itse vaikuttaa. Jokaisella harrastuskerralla on uusi mielenkiintoinen teema. Tule seikkailemaan Partioon! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: helka.korkko@leiri.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Leirikesä / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Hertsikan ala-asteen koulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Ahmatie 1, 00800 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on jyrkkä mäki.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä luiska, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 2.