Helsingin luonnontiedelukio

Helsingin luonnontiedelukio eli Hellu on erityistehtävälukio, jonka luonnontiedelinjalla painottuvat biologia, fysiikka, kemia ja maantiede. Meillä on myös yleislinja. 

Kuva: XX

Tutustu Luonnontiedelukioon

Meillä Hellussa
sivistys on älyllistä uteliaisuutta,
eettistä tajua, kykyä nähdä olennaista ja tahtoa toimia.

Meillä voit opiskella joko yleislinjalla tai luonnontiedelinjalla. Lukiomme opintotarjotin on runsas ja monipuolinen. Tarjolla on paljon luonnontiedeopintoja, mutta myös muissa oppiaineissa valittavaa on runsaasti.

Luonnontieteiden opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja tutkiminen sekä niiden mallintaminen ja selittäminen opittua tietoa soveltamalla. Luonnontiedeaineita opiskelemalla saat vankan pohjan jatko-opintoihin mm. lääketieteen, biotieteiden, kemian, fysiikan, matematiikan, tekniikan, ja farmasian aloilla.

Uusi rakennuksemme sijaitsee Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteydessä. Tutustu tiloihin virtuaalikierroksella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).