Vi ökar antalet arbetare och deras kompetens

Business Helsinki svarar mot arbetsmarknadens föränderliga kompetensbehov i samarbete med anordnare av yrkesutbildning och högskolor. Målet är att göra Helsingfors mer attraktivt för alla slags arbetstagare, undanröja hinder för invandring och underlätta integrationen. Kontinuerligt lärande och att kompetenta arbetstagare får jobb som de är kvalificerade för ligger i allas intresse.

Exempel

Vi ökar ungdomarnas välbefinnande 

Ungdomen är en tid för både möjligheter och stora risker. Ju tidigare en ung person hittar lämpliga tjänster, utbildning och arbete, desto bättre för alla. Business Helsinki hjälper unga att ta vara på möjligheterna till utbildning och sysselsättning.  

Navigatorn Helsingfors är en lågtröskeltjänst för Helsingforsbor i åldern 15–29 år som erbjuder information och stöd i olika livssituationer – kostnadsfritt och utan tidsbokning. De unga har tillgång till experter inom olika områden som ger råd för bland annat jobbsökningen, med att hitta en studieplats, karriärvalet och frågor kring hälsa, boende och fritid. 

Bekanta dig med Navigatorns tjänster (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Exempel

Vi accelererar sysselsättningen för internationella aktörer 

Förutsättningen för att staden ska växa, invånarnas välbefinnande öka och företagen uppnå tillväxt kräver att vi kan locka hit internationella aktörer. Business Helsinki bidrar till att öka stadens attraktionskraft och hjälper invandrare och deras familjer att integreras och hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens.  

International House Helsinki (IHH) betjänar nyanlända invandrare genom att erbjuda dem information och möjligheter under ett och samma tak. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor kring utländsk arbetskraft och dess rekrytering. På så sätt bidrar IHH till både fler arbetsplatser och företagens tillväxt. 

Mer information om International House Helsinki (på finska)(Länk leder till extern tjänst)