Företagstjänster

Enheten Företagstjänster betjänar dig med åtgärder för att främja entreprenörskap och företagstillväxt, i anslutning till etablering av ditt företag i Helsingfors eller servicestyrning samt med behov av coachning för att stödja ditt företags innovationer eller tillväxten av företaget som helhet.