Vi ökar Helsingfors attraktionskraft

Business Helsinki strävar efter att öka turisternas intresse för Helsingfors särskilt genom att utnyttja stadens havsnära läge, stadskulturen, evenemang och upplevelser. På så sätt ökar vi antalet arbetsplatser och inkomsterna samt turisternas och stadsbornas glädje och kärlek för Helsingfors.

Exempel

Vi gör Helsingfors till världens mest hållbara resmål

År 2026 kommer Helsingfors att vara världens mest hållbara och intelligenta resmål som har en tydlig konkurrensfördel av stadens kontinuerliga utveckling av ansvarstagandet. Business Helsinki vill öka både antalet företag som har förbundit sig till de gemensamma hållbarhetsmålen och antalet tjänster som dessa företag producerar på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om turismens hållbarhet i Helsingfors.

Projektet Hållbart lyft för turistföretag stödjer konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom branschen och deras återhämtning från pandemin genom att utveckla nya produkter för internationella marknader. Projektet har verksamhet över landskapsgränserna. I Helsingfors utvecklar vi kompetensen inom ledning med kunskap, cybersäkerhet och hållbarhet och vi beaktar olika målgruppers behov inom turisttjänsterna. På så sätt ökar vi tillsammans flödet av turister och skapar tillväxt för företagen i branschen på ett allt mer hållbart sätt.

Ihmisiä Esplanadin puistossa kesäpäivänä
Bild: Lauri Rotko / Helsinki Partners

Exempel

Havsnära stadskultur som dragplåster

Helsingfors skulle inte vara Helsingfors utan Östersjön och skärgården. Skyddet av Östersjön är därför en fråga om både förnuft och hjärta för oss. Helsingfors havsnära läge utnyttjas av evenemang och upplevelser som berikar livet för invånarna och turisterna – från Strömmingsmarknaden och Stora Räntans mobila naturstig till Helsingforsbiennalen.

Biennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som äger rum vartannat år och som ger den havsnära staden högklassig samtidskonst. Evenemanget kurateras och produceras av Helsingfors Konstmuseum HAM.

Business Helsinki är med och säkerställer att Helsingfors mest intressanta havsnära tjänster och destinationer utvecklas. Vi stärker företagssamarbetet och skapar förutsättningar för experiment även till havs. För oss är det viktigt att strandpromenaderna öppnas upp och underhålls, att planläggningen av skärgården och strandområdena främjas och att trafikförbindelserna mellan öarna stärks.

Läs mer om Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026(Länk leder till extern tjänst) (på engelska).

Läs mer om Helsingforsbiennalen(Länk leder till extern tjänst).

Läs mer om Helsingfors havsstrategi 2030(Länk leder till extern tjänst).

Auringonlaskun kuva Helsinki Biennaalista
Bild: Helsinki Biennial / Helsinki Biennial