Startpeng

En ny företagare har möjlighet att ansöka om startpeng, som beviljas av TE-byrån/kommunen. Det behovsprövade stödet är avsett för företagarens privata bruk och har inga begränsningar gällande företagsform eller bransch. Startpengen beviljas 6 mån. åt gången och den kan beviljas 1–2 perioder. Startpengen beviljas till huvudsaklig och kontinuerlig företagsverksamhet, som bedömts lönsam till exempel i nyföretagarcentral.

Hur ansöka?

Företagarens startpeng beviljas av TE-byrån. Helsingfors stad beviljar startpengen för kommunförsökets kunder i Helsingfors. Startpengen ansöks innan du grundar företaget. Stödet kan inte beviljas om den huvudsakliga företagsverksamheten har påbörjats redan innan stödbeslutet gjorts. Företagets finansiering och eventuell affärslokal skaffas innan ansökan skickas.

Du behöver en affärsverksamhetsplan (AVP) och lönsamhetskalkyler för ansökan. Ytterligare behövs även den sökandes CV, intyg över skatteskuld, affärslokalens (för)avtal och ett eventuellt lånelöfte för finansiering som bilaga. Om du har frågor eller behöver hjälp med att göra ansökan om startpeng, bör du kontakta TE-byrån: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller som kund för kommunförsöket starttiraha@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ansök om startpeng via Självbetjäningen på webbtjänsten(Länk leder till extern tjänst).

Om du inte har möjlighet att använda webbtjänsten, ladda ner och fyll i en blankett i pappersformat:  TE-byråns utskrivbar blankett (doc)(Länk leder till extern tjänst) eller utskrivbar blankett för kunder i kommunförsöket (doc)(Länk leder till extern tjänst).

Villkor för beviljande av stöd

Villkoren för beviljande av startpeng till ett nytt företag är den sökandes tillräckliga färdigheter för branschen och att vara företagare, finansiering av det nya företaget, affärslokal mm. Bland annat företagarens övriga inkomster eller betalningsanmärkningar i kreditupplysningen kan däremot utgöra hinder för startpengen.

Mer detaljerad information om villkoren för startpeng finns på TE-tjänsternas webbplats(Länk leder till extern tjänst).

På basis av ansökan om utbetalning som den sökande gjort, utbetalas startpengen i efterhand en gång i månaden. Ansökan om utbetalning ska lämnas in till NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret)(Länk leder till extern tjänst) senast inom två månader från att perioden upphört.

Kom också ihåg Startti Plus-tjänsten

Om du beviljats startpeng, har du även en möjlighet att använda Startti Plus -tjänsten(Länk leder till extern tjänst), som är en experttjänst inom försäljning och marknadsföring, som är avsedd för nya företag. Tjänsten erbjuds av TE-byrån.