JULKAISUARKISTO

 

Tällä sivulla on linkkejä vanhoihin kaupunginsuunnitteluviraston aikaisiin arkistojen uumenista löytyneisiin liikenneaiheisiin julkaisuihin aihepiireittäin.

 

Pysäköinti

 

Helsingin kantakaupungin pysäköintipaikkainventointi 1972

 

Helsingin niemen kadunvarsipysäköintiselvitys 1978

 

Pysäköintimittareiden lisäyksen ja tariffimuutoksen vaikutus mittaripaikkojen määrään 1979-1982

 

Läntisen, Itäisen ja Pohjoisen kantakaupungin autopaikat vuonna 1981

 

Autopaikkamäärät muun kantakaupungin alueella vuonna 1981

 

Asukaspaikkojen pysäköintitutkimukset vuonna 1994

 

Kantakaupungin pysäköintiuudistuksen seurantatutkimus 1996

 

Tutkimus jakeluruutujen ja CD-paikkojen merkitsemisen vaikutuksista 1998

 

Kantakaupungin kadunvarsipysäköintiselvitys 2000

 

Ydinkeskustan pysäköintiselvitys 2004

 

Ydinkeskustan pysäköintiselvitys 2009

 

Tutkimus jakeluruutujen ja CD-paikkojen merkitsemisen vaikutuksista 2010

 

 

Liikennelaskennat

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1968

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1970 (Osa 1)

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1970 (Osa 2)

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1971

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1972

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1974

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1980

 

Liikennelaskennat Helsingissä 1983

 

Helsingin liikennelaskentajärjestelmän kehittäminen 1970

 

 

Liikenteen kehitys

 

Helsingin liikenteen kehitys vuosina 1960-1970

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1989

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1990

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1991

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1992

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1993

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1994

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1995

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1996

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1997

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1998

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 1999

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 2000

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 2001

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 2002

 

Liikenteen kehitys Helsingissä 2003

 

 

Liikenteen sujuvuus

 

Liikennevälitystutkimus 1972

 

Autoliikenteen matka-ajat Helsingin pääkatuverkossa vuonna 1984

 

Läpiajoliikennetutkimus Helsingin esikaupunkialueilla vuonna 1985

 

Liikenteen sujuvuus Helsingissä 1991

 

Liikenteen sujuvuus Helsingissä 1991 - Linkeittäin

 

Liikenteen sujuvuus Helsingissä 1993

 

Liikenteen sujuvuus Helsingissä 1995

 

Liikenteen sujuvuus Helsingissä 2001

 

 

Nopeusrajoitukset moottoriajoneuvoliikenteessä

 

Alueellisten 30 ja 40 km/t nopeusrajoitusten vaikutus ajoneuvojen nopeuksiin Haagan ja Pakilan kokeilualueilla 1975

 

Helsingin kaupunkialueen asuntoalueiden nopeustutkimus 1982

 

Helsingin kantakaupungin 40km/t nopeusrajoitukset 1992

 

Kantakaupungin 40km/h nopeusrajoitukset 1994

 

Tutkimustulokset nopeuden näyttötaulun vaikutuksista autojen nopeuksiin Kanneltiella 2003

 

Autoton päivä

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2000

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2001 (1/2)

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2001 (2/2)

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2002

 

Pyöräily autottomana päivänä 2002

 

Pyöräily autottomana päivänä 2003

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2004

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2005

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2006

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2007

 

Pyöräily autottomana päivänä 2007

 

Tutkimus autottoman päivän vaikutuksista 2008

 

 

Muut liikenneaiheiset julkaisut

 

Tutkimuksia Helsingin liikenteestä vuonna 1967

 

Läpiajokiellon vaikutus linja-autoaseman ja sen ympäristön liikenteeseen 1971

 

Julkaisu Helsingin liikenteestä 1976

 

Publication on traffic in Helsinki (1976)

 

Helsingin liikenne vuonna 1980 (julkaistu 1970)

 

Helsingin liikenne vuonna 1980 - yhteenveto (julkaistu 1970)

 

Autokanta Helsingissä 1985

 

Tieliikenteen melualueilla asuvien määrä Helsingissä 1987

 

Huoltoasemaselvitys 1988

 

Henkilöautojen keskikuormitus Helsingissä 1991

 

Niemen läpiajoliikenteen alustava määritys 1991

 

Henkilöautojen keskikuormitus Helsingissä 1997

 

Liikennesuorite Helsingissä 1997

 

Kampin työmaan vaikutukset keskustan autoliikenteen määriin 2003

 

 

Polkupyöräily (sekalaiset)

 

Polkupyörien nopeustutkimus 1986

 

Polkupyöräkatsaus 1994

 

Polkupyöräkooste 1995

 

Polkupyörämuistio 1996

 

Kysely polkupyörien pysäköintialueilla 1998

 

Pyöräilyn riskit Helsingissä 1999

 

 

Polkupyörälaskennat

 

Kevyen liikenteen laskennat Helsingissä 1979

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 1997

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 1998

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 1999

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2000

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2001

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2002 (Lisänä pyörien nopeuslaskennat)

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2003

 

Polkupyörälaskennat ja jalankulkulaskennat Helsingissä 2004

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2005

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2006

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2007

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2008

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2009

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2010

 

Polkupyörälaskennat Helsingissä 2011

 

 

Joukkoliikenne

 

Lauttasaaren joukkoliikennekokeilun vaikutus liikennemääriin 1975

 

Metron vaikutukset 1. käyttöönottovaiheessa 1983

 

Linja- ja henkilöautojen sujuvuusvertailu 1994

 

 

Liikennebarometri

 

Liikennebarometri 1996

 

Liikennebarometri 1998