Varhaiskasvatusmaksun laskuri

Laskurin avulla voit arvioida, kuinka paljon perheesi maksaa varhaiskasvatuksesta kaupungin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Maksuun vaikuttavat perheen koko, perheen tulot ja hoitotunnit.

Laske arvio varhaiskasvatusmaksusta