Naulakallion koulu

Mellunmäessä sijaitseva koulumme on erityiskoulu, jossa on vuosiluokat 5.-9.
Naulakallion koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 97303, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Tarja Ahonen
+358 9 310 82761
tarja.ahonen@hel.fi

Rehtori
Ulla Korhonen
+358 9 310 83284
ulla1.korhonen@hel.fi

Tarjolla sali

Naulakallion koulu on erityiskoulu oppilaille, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyynsä. Oppilasta tuetaan hänelle laaditun HOJKSin mukaisesti (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien ja verkoston kanssa. 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Koulussa on viisi opetusryhmää luokka-asteilla 4. - 9. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja heille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien ja tukiverkostojen kanssa.

Koulun osaamisalueita ovat:

 • Verkostotyö
 • Turvallinen koulu ja oppimisympäristö
 • MAPA-toimintamalli (Management of Actual or Potential Aggression): Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Yksilölliset opintopolut ja pedagogiset ratkaisut
 • Arjen taidot, sosiaaliset taidot, tunne-elämän taidot

Naulakallion koulussa uskomme yhteistyön voimaan. Koulussa panostamme yhdessä kasvattamiseen, yhteissuunnitteluun ja yhteisopettajuuteen. Jokaisen oppilaan ympärille pyrimme luomaan tarpeita vastaavan ja tiiviin huoltajien ja ammattilaisten verkoston, joka tukee nuoren kokonaistilannetta ja koulunkäyntiä.

Opetuksessa keskeisiä teemoja ovat:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä ilmaiseminen, kieli, sanat
 • Oppimaan oppiminen
 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Toivon pedagogiikka

Suuntaamme katseen kohti tulevaisuutta seuraavin tavoittein:

 • Omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen
 • Minäpystyvyyden vahvistaminen
 • Yksilöllinen polku kohti jatko-opintoja ja itsenäistymistä

 • Yleensä 3. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Lukuvuosi 2024 — 2025 alkaa torstaina 8.8.2024 klo 9.00.

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulumme lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri 

Tarja Ahonen  
puh. 09 310 82761         
tarja.ahonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulusihteeri on paikalla maanantaisin ja parittomilla viikoilla keskiviikkoisin.
Kansliassa käsittelemme oppilasrekisteriasiat. Koulusihteerille pyydämme ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori 

Ulla Korhonen
puh. 09 310 83284, 0401286780
ulla1.korhonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Apulaisrehtori 

Jenni Halén
puh. 09 31079624 /0407798159 
jenni.halen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Opettajanhuone

puh. 09 310 82762/ 63

Kohdevastaava

Teemu Ora, puh. 0504013728

Johtokunnan puheenjohtaja 

Oili Grönroos

Opettajanhuone

puh. 09 310 82762 / 82763

Opettajat

Jenni Halén, erityisluokanopettaja
Markku Kallio, erityisluokanopettaja
Anu Pietilä, erityisluokanopettaja
Joonas Tast, erityisluokanopettaja
Miikka Toivonen, erityisluokanopettaja
, erityisluokanopettaja 
, erityisopettaja
Hanna Salokorpi, erityisopettaja
Helinä Lepistö, MA & FY/KE
Matias Ahtinen, KU & MU
Tiia Seppä, OPO

Erityisopetus, tukiopetus ja opinto-ohjaus

Jenni Halén, Joonas Tast,  Markku Kallio, 
Anu Pietilä, Sini Kekki, Hanna Salokorpi, Miikka Toivonen, Helinä Lepistö, Tiia Seppä  
puh. 09 310 82762

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita. Sähköpostiosoitteissa ei käytetä ä-ja ö-kirjaimia eikä erikoismerkkejä.

 

Tiia Ikonen
Sevim Kayaanan
Elias Aston
Minja von Holten
Laura Lappalainen

Psykologi

Anne Lehmonen puh. 09 310 71857, 0504013295 
anne.lehmonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Psykologi on tavattavissa koululla tiistaisin.

Kuraattori

Jessica Silfver puh. 09 310 71919, 0504013398 
jessica.silfver@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   
Kuraattori on tavattavissa koululla tiistaiaamupäivisin.  

Terveydenhoitaja

Viivi Laitinen puh. 0405607418 
viivi.laitinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla tiistaisin.

Terveydenhoitaja käyttää Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää puolesta asioinnin sopimusta.

Koululääkäriin saa yhteyden kouluterveydenhoitajan kautta.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan puheenjohtaja Oili Grönroos 

Varapuheenjohtaja Jaana Haapamäki

Huoltajajäsenet  /  Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Jan Fischer   
  • Anne Gebre  
 • Oili Grönroos 
  • Matti Seppälä
 • Jaana Haapamäki
  • Thomas Nystrand  
 • Kirsi Saarelainen
  • Suvi Suojoki
 • Mikael Stark
  • Lassi Hiltunen

Opettajajäsenet

 • Joonas Tast
  • Samppa Kauppinen

Henkilökunnan edustajat

 • Mikko Hofmeister
  • Milka Randén

Sihteeri, esittelijä Ulla Korhonen

HELSINGIN KAUPUNKI                PÖYTÄKIRJA 2 / 2024
KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA
NAULAKALLION KOULUN JOHTOKUNTA

AIKA    Maanantai 3. kesäkuuta 2024 klo 16.30
PAIKKA    Naulakallion koulu, Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki
    Kirjasto

OSALLISTUJAT                 
    HUOLTAJAT     
        Fischer Jan        
        Grönroos Oili            
Haapamäki Jaana    
        Saarelainen Kirsi    
        Stark Mikael        
    OPETTAJAT 
        Kekki Sini
                HENKILÖKUNTA
                                

PUHEENJOHTAJA    Grönroos Oili
VARAPUHEENJOHTAJA    Haapamäki Jaana
SIHTEERI / ESITTELIJÄ    Korhonen Ulla

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Oili Grönroos. Johtokunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.  Pöytäkirjantarkastajina toimivat Ja Fischer ja Sini Kekki.    
                  
2. NAULAKALLION KOULUN TOIMINTAKERTOMUS (liite 1)
Johtokunta on käsitellyt Naulakallion koulun toimintakertomuksen lukuvuodelta 
2023 – 2024

3. LAUSUNTOPYYNTÖ KOULUJEN JOHTOKUNNILLE OPETUSSUUNNITELMAN KOHDASTA 9.2 TOISEN KOTIMAISEN  
   JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET (liite 2)

   Johtokunta lausuu asiasta esityksen mukaisesti.

4. MUUT ASIAT

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.29.

Helsingissä 3.6.2024

________________________        ________________________
Oili Grönroos, puheenjohtaja            Ulla Korhonen, sihteeri

________________________        ________________________
Jan Fischer, pöytäkirjantarkastaja         Sini Kekki, pöytäkirjantarkastaja
 

 

HELSINGIN KAUPUNKI                                                                                           ESITYSLISTA 2 / 2023

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

NAULAKALLION KOULUN JOHTOKUNTA

AIKA                 Maanantai 5. kesäkuuta 2023 klo 16.00

PAIKKA             Naulakallion koulu, Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki

                          Kirjasto

OSALLISTUJAT                                                                                                        

                          HUOLTAJAT    

                                                    Fischer Jan                                

                                                    Grönroos Oili                                                     

                                                    Haapamäki Jaana                    

                                                    Saarelainen Kirsi                      

                                                    Stark Mikael                             

                          OPETTAJAT

                                                    Kekki Sini

                 HENKILÖKUNTA

                                                    Hofmeister Mikko                   

                       

PUHEENJOHTAJA                     Grönroos Oili

SIHTEERI / ESITTELIJÄ              Korhonen Ulla

 

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtokunta totesi kokouksen  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Oili Grönroos. Johtokunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.  Pöytäkirjantarkastajina toimivat Jaana Haapamäki ja Jan Fischer.                  

2. NAULAKALLION KOULUN TOIMINTAKERTOMUS

Johtokunta on käsitellyt Naulakallion koulun toimintakertomuksen lukuvuodelta

2022–2023 (liite 1).

4. MUUT ASIAT

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18.

 

Helsingissä 5.6.2023

Oili Grönroos, puheenjohtaja                                                                              Ulla Korhonen, sihteeri

Jaana Haapamäki, pöytäkirjantarkastaja                                                           Jan Fischer, pöytäkirjantarkastaja

 

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  PÖYTÄKIRJA 3 / 2023
KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA
NAULAKALLION KOULUN JOHTOKUNTA

AIKA    maanantai 2. lokakuuta 2023 klo 16.30
PAIKKA    Naulakallion koulu, Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki 

OSALLISTUJAT    
HUOLTAJAT
        Fischer Jan        
        Grönroos Oili                
        Haapamäki Jaana        
        Saarelainen Kirsi    
        Stark Mikael        

OPETTAJAT 
        Tast Joonas        

HENKILÖKUNTA
        Hofmeister Mikko     

PUHEENJOHTAJA    Grönroos Oili
VARAPUHEENJOHTAJA    Haapamäki Jaana
SIHTEERI / ESITTELIJÄ    Korhonen Ulla

1.    KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Oili Grönroos.

2.    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Johtokunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

3.    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Tastin ja Mikko                         Hofmeisterin.

4.    NAULAKALLION KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE                2023 – 2024 (Liite 1)

Johtokunta päätti hyväksyä Naulakallion koulun toimintasuunnitelman                 lukuvuodelle 2023 – 2024. 

5.    LAUSUNTOPYYNTÖ LUKUVUODEN 2024 – 2025 TYÖ- JA LOMA-AJOISTA         (Liite 2)

Naulakallion koulun opetushenkilöstön enemmistö kannattaa vaihtoehtoa          1. Oppilaskunnan enemmistö kannattaa vaihtoehtoa 1. Johtokunta lausuu          vaihtoehdon 1 puolesta.    

6.    SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on maaliskuussa 2024, jolloin vahvistetaan koulun              talousarvion käyttösuunnitelma.

7.    MUUT ASIAT

8.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06

Helsingissä 2.10.2023
Oili Grönroos, puheenjohtaja                Ulla Korhonen, sihteeri
Joonas Tast, pöytäkirjantarkastaja     Mikko Hofmeister ,pöytäkirjantarkastaja

HELSINGIN KAUPUNKI            PÖYTÄKIRJA 1 / 2024
KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA
NAULAKALLION KOULUN JOHTOKUNTA

AIKA    Maanantai 25. maaliskuuta 2024 klo 16.30
PAIKKA    Naulakallion koulu, Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki

OSALLISTUJAT     
            
HUOLTAJAT     
        Fischer Jan        
        Grönroos Oili                
        Saarelainen Kirsi    
        Stark Mikael        
OPETTAJAT 
        Tast Joonas    
HENKILÖKUNTA
        Randén Milka
                       
PUHEENJOHTAJA    Grönroos Oili
SIHTEERI / ESITTELIJÄ    Korhonen Ulla

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Oili Grönroos.
    
2. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Johtokunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi seuraavat: Kirsi Saarelainen ja Joonas Tast

4. NAULAKALLION KOULUN VUODEN 2024 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN
Naulakallion koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi mahdollisesti tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Naulakallion koulun osalta budjettikehys on yhteensä 1566371,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu erityiskouluille laadittuun laskentamalliin.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

5. MUUT ASIAT   

6. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on 3.6.2024 klo 16.30, jolloin käsitellään koulun toimintakertomus.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.22.

Liitteenä:  
Koulun käyttösuunnitelma / Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain

Helsingissä 25.3.2024
        
Oili Grönroos, puheenjohtaja           

Ulla Korhonen, sihteeri  

     
Kirsi Saarelainen, pöytäkirjatarkastaja    

Joonas Tast, pöytäkirjatarkastaja
 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Naulakallion koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Naulakallion koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu ja siinä on liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä jyrkkä luiska.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.