Naulakallion koulu

Mellunmäessä sijaitseva koulumme on erityiskoulu, jossa on vuosiluokat 5.-9.
Naulakallion koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 97303, 00099 Helsingin kaupunki

Naulakallion koulu on erityiskoulu oppilaille, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyynsä. Oppilasta tuetaan hänelle laaditun HOJKSin mukaisesti (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien ja verkoston kanssa. 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Koulussa on viisi opetusryhmää luokka-asteilla 5-9. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja heille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien ja tukiverkostojen kanssa.

Koulun osaamisalueita ovat:

 • Verkostotyö
 • Turvallinen koulu ja oppimisympäristö
 • MAPA-toimintamalli (Management of Actual or Potential Aggression): Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Yksilölliset opintopolut ja pedagogiset ratkaisut
 • Arjen taidot, sosiaaliset taidot, tunne-elämän taidot
 • Opiskelun erityiset painoalueet ja opiskelun eriyttäminen
 • Ilmiöt, digitaalisuus ja portfoliotyöskentely erityisopetuksessa

Naulakallion koulussa uskomme yhteistyön voimaan. Koulussa panostamme yhdessä kasvattamiseen, yhteissuunnitteluun ja yhteisopettajuuteen. Jokaisen oppilaan ympärille pyrimme luomaan tarpeita vastaavan ja tiiviin huoltajien ja ammattilaisten verkoston, joka tukee nuoren kokonaistilannetta ja koulunkäyntiä.

Opetuksessa keskeisiä teemoja ovat:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä ilmaiseminen, kieli, sanat
 • Oppimaan oppiminen
 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Toivon pedagogiikka

Suuntaamme katseen kohti tulevaisuutta seuraavin tavoittein:

 • Omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen
 • Minäpystyvyyden vahvistaminen
 • Yksilöllinen polku kohti jatko-opintoja ja itsenäistymistä

Kieliohjelma

 • Yleensä 3. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Lukuvuosi 2023 — 2024 alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00.

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulumme lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri 

Tarja Ahonen  
puh. 09 310 82761         
tarja.ahonen(at)hel.fi

Koulusihteeri on paikalla maanantaisin ja parittomilla viikoilla keskiviikkoisin.
Kansliassa käsittelemme oppilasrekisteriasiat. Koulusihteerille pyydämme ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori 

Ulla Korhonen
puh. 09 310 83284, 0401286780
ulla1.korhonen(at)hel.fi

Apulaisrehtori 

Jenni Halén
puh. 09 31079624 /0407798159 , jenni.halen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajanhuone

puh. 09 310 82762/ 63

Erityisopetus, tukiopetus ja opinto-ohjaus

Jenni Halén, Joonas Tast, Laura Pasanen,
Markku Kallio, Anu Pietilä, Eeva-Liisa Bonnet, Hanna Salokorpi   
puh. 09 310 82762/ 63

Kohdevastaava

Teemu Ora, puh. 0504013728

Johtokunnan puheenjohtaja 

Oili Grönroos

Opettajanhuone

puh. 09 310 82762 / 82763

Opettajat

Jenni Halén, erityisluokanopettaja

Markku Kallio, erityisluokanopettaja

Laura Pasanen, erityisluokanopettaja

Anu Pietilä, erityisluokanopettaja

Joonas Tast, erityisluokanopettaja

Miikka Toivonen, erityisluokanopettaja

Helinä Lepistö, MA & FY/KE

Eeva-Liisa Bonnet, erityisopettaja

Hanna Salokorpi, erityisopettaja

Matias Ahtinen, KU & MU

Erityisopetus, tukiopetus ja opinto-ohjaus

Jenni Halén, Joonas Tast, Laura Pasanen, Markku Kallio, Anu Pietilä, Sini Kekki, Hanna Salokorpi, Miikka Toivonen   
puh. 09 310 82762

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita. Sähköpostiosoitteissa ei käytetä ä-ja ö-kirjaimia eikä erikoismerkkejä.

VETO-opettaja  

Jenni Halén 

puh. 09 31079624 /0407798159 

jenni.halen(at)edu.hel.fi 

Konsultaatioaika on tiistaisin klo 13.30 - 15.30. Muina aikoina yhteydenotot sähköpostitse. 

Koulunkäynninohjaajat

Tiia Ikonen
Sevim Kayaanan
Elias Aston
Minja von Holten
Laura Lappalainen

Psykologi

Anne Lehmonen puh. 09 310 71857, 0504013295 
anne.lehmonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Psykologi on tavattavissa koululla tiistaisin.

Kuraattori

Jessica Silfver puh. 09 310 71919, 0504013398 
jessica.silfver@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Kuraattori on tavattavissa koululla tiistaiaamupäivisin.  

Terveydenhoitaja

 Viivi Laitinen puh. 0405607418 
viivi.laitinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla tiistaisin.

Terveydenhoitaja käyttää Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää puolesta asioinnin sopimusta.

Koululääkäriin saa yhteyden kouluterveydenhoitajan kautta.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan puheenjohtaja Oili Grönroos 

Varapuheenjohtaja Jaana Haapamäki

Huoltajajäsenet  /  Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Jan Fischer   
  • Anne Gebre  
 • Oili Grönroos 
  • Matti Seppälä
 • Jaana Haapamäki
  • Thomas Nystrand  
 • Kirsi Saarelainen
  • Suvi Suojoki
 • Mikael Stark
  • Lassi Hiltunen

Opettajajäsenet

 • Joonas Tast
  • Samppa Kauppinen

Henkilökunnan edustajat

 • Mikko Hofmeister
  • Milka Randén

Sihteeri, esittelijä Ulla Korhonen

HELSINGIN KAUPUNKI                                                                    PÖYTÄKIRJA 1 / 2023

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

NAULAKALLION KOULUN JOHTOKUNTA

AIKA                    Maanantai 20. maaliskuuta 2023 klo 16.30

PAIKKA               Naulakallion koulu, Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki

OSALLISTUJAT

Jäsenet                                        Henkilökohtaiset varajäsenet                   

HUOLTAJAT    

                              Fischer Jan                              

                              Grönroos Oili                                                      

                              Saarelainen Kirsi                   

                              Stark Mikael                           

OPETTAJAT

                              Kekki Sini

HENKILÖKUNTA

                              Hofmeister Mikko                                        

PUHEENJOHTAJA                      Grönroos Oili

SIHTEERI / ESITTELIJÄ              Korhonen Ulla

1.KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Oili Grönroos.                                                                                                               

2. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN    

Johtokunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 Johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi seuraavat: Jan Fischer ja Kirsi Saarelainen.

4. NAULAKALLION KOULUN VUODEN 2023 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN     

    VAHVISTAMINEN

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa huomautuksineen johtokunnan hyväksyttäväksi.

Naulakallion koulun osalta budjettikehys on yhteensä 1 289 003 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu erityiskoulussa maksimioppilasmäärään, kevään 2023 osalta on 40 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 40 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Huomautus puuttuvasta palkkasummasta (noin yhden opettajan palkka sivukuluineen) on rehtorin toimesta ilmoitettu perusopetusjohtajalle, controllerille ja aluepäällikölle. Ryhmäkoon pienentäminen ei saa vaikuttaa henkilöstöresurssiin, kuten muutoksen yhteydessä on sovittu.

Esityslistan liitteenä (LIITE 1) on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Päätösehdotus:

Naulakallion koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman  

esittelijän ehdotuksen mukaisesti.  

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä     kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

5. MUUT ASIAT

6. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on kesäkuussa 2023, jolloin käsitellään koulun toimintakertomus.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36

 

LIITE 1

 

Helsingissä 20.3.2023

 

Oili Grönroos, puheenjohtaja                                               Ulla Korhonen, sihteeri

 

Jan Fischer, pöytäkirjantarkastaja                                       Kirsi Saarelainen, pöytäkirjantarkastaja

 

HELSINGIN KAUPUNKI                                                                                           ESITYSLISTA 2 / 2023

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA

NAULAKALLION KOULUN JOHTOKUNTA

AIKA                 Maanantai 5. kesäkuuta 2023 klo 16.00

PAIKKA             Naulakallion koulu, Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki

                          Kirjasto

OSALLISTUJAT                                                                                                        

                          HUOLTAJAT    

                                                    Fischer Jan                                

                                                    Grönroos Oili                                                     

                                                    Haapamäki Jaana                    

                                                    Saarelainen Kirsi                      

                                                    Stark Mikael                             

                          OPETTAJAT

                                                    Kekki Sini

                 HENKILÖKUNTA

                                                    Hofmeister Mikko                   

                       

PUHEENJOHTAJA                     Grönroos Oili

SIHTEERI / ESITTELIJÄ              Korhonen Ulla

 

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtokunta totesi kokouksen  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Oili Grönroos. Johtokunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.  Pöytäkirjantarkastajina toimivat Jaana Haapamäki ja Jan Fischer.                  

2. NAULAKALLION KOULUN TOIMINTAKERTOMUS

Johtokunta on käsitellyt Naulakallion koulun toimintakertomuksen lukuvuodelta

2022–2023 (liite 1).

4. MUUT ASIAT

5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18.

 

Helsingissä 5.6.2023

Oili Grönroos, puheenjohtaja                                                                              Ulla Korhonen, sihteeri

Jaana Haapamäki, pöytäkirjantarkastaja                                                           Jan Fischer, pöytäkirjantarkastaja

 

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  PÖYTÄKIRJA 3 / 2023
KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA
NAULAKALLION KOULUN JOHTOKUNTA

AIKA    maanantai 2. lokakuuta 2023 klo 16.30
PAIKKA    Naulakallion koulu, Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki 

OSALLISTUJAT    
HUOLTAJAT
        Fischer Jan        
        Grönroos Oili                
        Haapamäki Jaana        
        Saarelainen Kirsi    
        Stark Mikael        

OPETTAJAT 
        Tast Joonas        

HENKILÖKUNTA
        Hofmeister Mikko     

PUHEENJOHTAJA    Grönroos Oili
VARAPUHEENJOHTAJA    Haapamäki Jaana
SIHTEERI / ESITTELIJÄ    Korhonen Ulla

1.    KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimii Oili Grönroos.

2.    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Johtokunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

3.    PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Joonas Tastin ja Mikko                         Hofmeisterin.

4.    NAULAKALLION KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE                2023 – 2024 (Liite 1)

Johtokunta päätti hyväksyä Naulakallion koulun toimintasuunnitelman                 lukuvuodelle 2023 – 2024. 

5.    LAUSUNTOPYYNTÖ LUKUVUODEN 2024 – 2025 TYÖ- JA LOMA-AJOISTA         (Liite 2)

Naulakallion koulun opetushenkilöstön enemmistö kannattaa vaihtoehtoa          1. Oppilaskunnan enemmistö kannattaa vaihtoehtoa 1. Johtokunta lausuu          vaihtoehdon 1 puolesta.    

6.    SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous on maaliskuussa 2024, jolloin vahvistetaan koulun              talousarvion käyttösuunnitelma.

7.    MUUT ASIAT

8.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06

Helsingissä 2.10.2023
Oili Grönroos, puheenjohtaja                Ulla Korhonen, sihteeri
Joonas Tast, pöytäkirjantarkastaja     Mikko Hofmeister ,pöytäkirjantarkastaja

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Naulakallion koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Naulakallion koulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulusihteeri
Tarja Ahonen
+358 9 310 82761
tarja.ahonen@hel.fi

Rehtori
Ulla Korhonen
+358 9 310 83284
ulla1.korhonen@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti
ruotsi

Tarjolla sali

Sijainti

Naulakalliontie 13, 00970 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu ja siinä on liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on alle 6 m pitkä jyrkkä luiska.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.