Suoraan sisältöön

Sosiaalisen median strategia Stadin soten rekrytoinnissa

Piirros jossa erilaisia kuvakkeita ja sormi.

Tärkein tavoitteemme rekrytoinnin some-strategiassa on vaikuttaa myönteisesti Stadin soten työnantajakuvaan

Some-strategian toteutus on henkilöstöresurssipalveluissa koko henkilöstön yhteinen työ. Jokaisella käyttämällämme kanavalla on nimetyt some-vastaavat ja jokaisella kanavalla päävastaavat. Päävastaavista muodostuu säännöllisesti kokoontuva some-tiimi.  Tiimi kokoaa julkaistavat aiheet kausisuunnitelmaan, jota täydennämme ajankohtaisilla aiheilla.

Some-strategiaamme sisältyvät sisäiset ohjeet sisällöntuotantoon ja ylläpitoon sekä periaatteet sosiaalisen median käytölle.

Sosiaalisen median käytön tavoitteet

Stadin sotessa on noin 14 000 osaajaa yli neljässä sadassa työpisteessä ympäri kaupunkia. Näiden ammattilaisten ja asiantuntijoiden työtä haluamme tuoda julkaisuissamme näkyväksi. Viestimme, että olemassaolollamme on tarkoitus ja jokainen työtekijä on meille tärkeä.

Sosiaalisen median avulla rakennamme ja vahvistamme työnantajakuvaa tuottamalla julkaisuja työntekijän näkökulmasta.

Yksilöidymmin tavoittelemme seuraavaa:

 • Teemme tunnetuksi Stadin sotea työnantajana ja vahvistamme työnantajamielikuvaa.
 • Työpaikkamme ovat haluttuja ja pidettyjä.
 • Jaamme tietoa avoimista työtehtävistä ja soten toiminnasta.

Tavoitteemme on tuottaa kullekin ylläpitämällemme kanavalle vähintään kaksi julkaisua viikossa.

Kohderyhmät

Some-strategialla lisäämme Stadin soten tunnettuutta sekä haluamme tavoittaa ja sitouttaa sosiaalisen median kautta seuraavia kohderyhmiä:

 • sote-alan töitä aktiivisesti tai passiivisesti hakevat työnhakijat
 • sote-alan opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat
 • nykyiset työntekijämme
 • alanvaihtajat ja uravalintaa suunnittelevat
 • sidosryhmät, kuten oppilaitokset, muut työnantajat ja TE-palvelut.

Kanavat

Sosiaalisen median kanavat valitsemme tavoitteiden ja kohderyhmien mukaan. Hyödynnämme niitä ylläpitäjien resurssien, osaamisen sekä erilaisten julkaisutyyppien puitteissa.

Instagramissa, Facebookissa, YouTubessa, LinkedInissä ja Twitterissä olemme nimellä Stadin Soterekry. 

Julkaisujamme näkyy myös Helsingin soten sekä Helsinkirekryn ylläpitämillä tileillä. Helsinkirekry tarjoaa tuoreimmat uutiset ja tietoa avoimista työpaikoista ja tapahtumista kaikilta Helsingin kaupungin toimialoilta.

insta     tw  fb


Sisältö

Some-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi olemme laatineet sisäiseen käyttöön kullekin kanavalle ylläpito-, sisältö- ja julkaisusuunnitelman. Niissä määrittelemme tarkemmin, kuinka julkaisemme ajankohtaista tietoa ja kuulumisiamme muun muassa

 • onnistumisista, aikaansaannoksista ja muista positiivisista asioista Stadin sotessa
 • tarjolla olevista työtehtävistä
 • työsuhde-eduista ja muista vahvuuksistamme työnantajana
 • erilaisista työtehtävistä, työn sisällöistä ja kehittämisestä
 • uratarinoita, henkilökuvauksia, sitaattinostoja, kuvia ja videoita työntekijöistämme, heidän työstään, työyhteisöistään ja työssä viihtymisestään
 • rekrytointitapahtumista ja -materiaaleista.

Onnistumisen seuranta

Seuraamme onnistumistamme tarkistamalla somestrategian vuosittain. Kanavakohtaisia tavoitteita ja kohderyhmiä tarkastelemme kanavien tuottaman datan perusteella.

Ylläpitäjien etiketti ja kriisiviestintä

Kullekin kanavalle julkaistaan säännöt ja periaatteet, joiden mukaan kanavilla toimitaan. Toimintaohjeita työstetään yhdessä sisäiseen käyttöön laaditussa ylläpitäjien ohjeistuksessa. Kriisiviestintä perustuu kaupungin ohjeisiin.

Jatkokehittämissuunnitelmat

Sosiaalisen median strategia on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Aloitamme tiedottavalla viestinnällä ja arvioimme mahdollisuuksiamme siirtyä vuorovaikutteisempaan tapaan toimia. 

 • Vuorovaikutteisuus
  Seuraamme ja arvioimme sosiaalisen median viestintään kuluvaa ajankäyttöä ja muokkaamme sekä some-strategiaa että yksikön resursseja tarpeen mukaan.
 • Henkilöstökokemus ja työnhakijakokemus
  UKK-vastausten koonti nettisivuille ja niistä tehdyt julkaisut. Sisältömahdollisuutena myös ”Asiantuntija vastaa” -tyyppiset livelähetykset ja Kysymys-vastaus -lähetykset.
 • Onnistumisen seuraaminen
  Perehdymme mittareihin ja onnistumisen seuraamiseen.
 • Jatkossa haastamme omaa henkilöstöämme kertomaan työstään kuukausittaisilla some-kampanjoilla. 


11.08.2020 10:36