Rösta på din favorit bland nästan 700 VårStad-förslag

Omröstningen i VårStads tredje omgång ordnas 28.2–17.3. På webbplatsen VårStad kan du nu ta del av de förslag som du kan rösta på. Varje stadsbo kan välja fem förslag som hen gillar bäst bland de 698 förslag som stadsborna har föreslagit. Staden förverkligar de populäraste förslagen. Deltagande budgetering är en etablerad praxis i Helsingfors. Den uppmuntrar stadsborna att delta och påverka.
Ett förslag som lämnades in under en tidigare VårStad-omgång möjliggjorde en robotklubb som ordnades i grundskolan Vuoniityn peruskoulu.  Bild: Kimmo Brandt.
Ett förslag som lämnades in under en tidigare VårStad-omgång möjliggjorde en robotklubb som ordnades i grundskolan Vuoniityn peruskoulu. Bild: Kimmo Brandt.

Röstberättigade är alla Helsingforsbor som fyllt 13 år. Du kan rösta på webbplatsen VårStad och på Helsingfors stads verksamhetsställen(Länk leder till extern tjänst). Du kan få hjälp(Länk leder till extern tjänst) med att rösta i biblioteken, servicecentralerna, gemenskapshusen för stordistrikten samt på olika evenemang. Under den här omgången ordnas även röstningskaffen(Länk leder till extern tjänst) på olika håll i staden. 

– Det är fint att se hur påhittiga helsingforsarna är. Under hösten lämnade invånarna in ett rekordantal förslag runt om i Helsingfors. Jag är övertygad om att de förslag som förverkligas kommer att sprida mycket glädje. Helsingforsarna är tydligt engagerade i att utveckla sin hemstad. Snart får vi rösta på vilka förslag som ska förverkligas, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Genom att rösta kan du konkret påverka din närmiljö


Staden fattade beslut om vilka av de 1 626 förslag(Länk leder till extern tjänst) som lämnats in på webbplatsen VårStad, som skulle gå vidare till omröstningen. Alla förslag hade dessförinnan bedömts enligt VårStads ramvillkor. Alla avvisade förslag har kompletterats med en motivering som förklarar varför förslaget inte överensstämmer med VårStads ramvillkor.

– Det finns ett stort antal förslag som man kan rösta på, och därför hittar nog alla sina fem favoritförslag för den egna omgivningen som hen vill rösta på. Man kan påverka även efter omröstningen eftersom de förslag som stadsborna röstat fram utvecklas i samarbete med stadsborna och stadens sakkunniga så att staden ska kunna förverkliga dem, berättar utvecklingschef Kirsi Verkka som svarar för VårStad från stadskansliet.

Under de tidigare omgångarna 2018–2019 och 2020–2021 har stadsborna röstat fram 119 förslag som förverkligats. Staden har redan förverkligat eller håller på att förverkliga en stor del av förslagen. En del av förslagen har staden kunnat förverkliga snabbt, men vissa förutsätter omfattande planerings- och eller byggarbeten.

VårStad är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering tillsammans med stadsborna. Helsingfors stad använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas förslag under den tredje pågående VårStad-omgången.