Äänestä suosikkisi OmaStadin lähes 700 ehdotuksesta

OmaStadin kolmannen kierroksen äänestys järjestetään 28.2.–17.3. Äänestettäviin ehdotuksiin voi tutustua OmaStadi-sivustolla. Kukin asukas voi valita viisi mieluisinta 698 ehdotuksesta, joita kaupunkilaiset ovat esittäneet. Kaupunki toteuttaa suosituimmat ehdotukset. Osallistuva budjetointi on vakiintunut toimintatapa Helsingissä. Se innostaa kaupunkilaisia osallistumaan ja vaikuttamaan.
OmaStadin aiemmalla kierroksella tehty ehdotus mahdollisti muun muassa Vuoniityn peruskoulussa järjestetyn robottikerhon. Kuva: Kimmo Brandt.
OmaStadin aiemmalla kierroksella tehty ehdotus mahdollisti muun muassa Vuoniityn peruskoulussa järjestetyn robottikerhon. Kuva: Kimmo Brandt.

Äänioikeutettuja ovat kaikki Helsingissä asuvat 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat kaupunkilaiset. Äänestää voi OmaStadin verkkosivuilla ja Helsingin kaupungin toimipisteissä. Tukea äänestämiseen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on saatavilla suurpiirien kirjastoissa, palvelukeskuksissa, yhteisötaloissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Tällä kierroksella järjestetään myös äänestyskahveja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) eri puolilla kaupunkia. OmaStadin kolmannen kierroksen äänestys järjestetään aikavälillä 28.2.–17.3.

– On mahtavaa huomata, miten kekseliäitä helsinkiläiset ovat. Syksyllä OmaStadissa saatiin ennätysmäärä ehdotuksia eri puolille Helsinkiä. Olen vakuuttunut, että toteutukseen etenevät ehdotukset tulevat ilahduttamaan laajasti. Helsinkiläiset ovat selvästi sitoutuneita kotikaupunkinsa kehittämiseen. Pian pääsemme äänestämään siitä, mitkä ehdotuksista toteutuvat, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Äänestämällä voi vaikuttaa omaan lähiympäristöön konkreettisesti

Kaupunki teki päätöksen siitä, mitkä OmaStadin 1 626 ehdotuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) etenivät äänestykseen. Kaikki ehdotukset on arvioitu OmaStadin reunaehtojen mukaisesti. Kaikkien hylättyjen ehdotusten yhteydessä on perustelut siitä, miksi ehdotus ei ole OmaStadin reunaehtojen mukainen.

– Äänestettäviä ehdotuksia on paljon, joten jokainen löytää varmasti omalta alueeltaan itselleen viisi mieleisintä, joille voi antaa äänensä. Vaikuttamaan pääsee vielä äänestämisen jälkeenkin, sillä äänestettyjä ehdotuksia kehitetään toteuttamiskelpoisiksi yhdessä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka kaupunginkansliasta. 

Aikaisempien vuosien 2018–2019 ja 2020–2021 kierrosten aikana kaupunkilaiset ovat äänestäneet 119 ehdotusta toteutukseen. Ehdotuksista iso osa on jo toteutettu tai toteutumassa. Osa ehdotuksista on voitu toteuttaa nopeasti, osa vaatii mittavia suunnittelu- ja tai rakennustöitä.

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa tehdä osallistuvaa budjetointia yhdessä asukkaiden kanssa. Helsinki käyttää OmaStadin meneillään olevalla kolmannella kierroksella 8,8 miljoonaa euroa asukkaiden ehdotusten toteuttamiseen.  

Äänestä Helsingistäsi viihtyisämpi!

Tutustu lähes 700 kaupunkilaisten ehdotukseen ja äänestä Helsingistäsi viihtyisämpi 28.2.-17.3. OmaStadi toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset 8,8 miljoonalla eurolla. https://omastadi.hel.fi/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)