Riskgrupperna har bokat över 40 000 vaccinationstider - vaccin ges även utan tidsbokning

Mer än 60 procent av helsingforsarna i riskgrupper har bokat tid till vaccinering mot influensa och corona. Vaccineringen av riskgrupperna inleds 6.11.2023.
Vaaleanpunainen ja sininen kuvituskuva viruksista.

”Det har bokats mycket vaccinationstider, vilket är en bra sak. Detta visar att man har förstått hur viktiga vaccinen är. Vi önskade att så många som möjligt skulle boka tid i förväg så att vi kunde minska på eventuella köer. Vi hoppas att alla de som tillhör en riskgrupp låter vaccinera sig under de kommande veckorna”, uppmanar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Även drop-in vaccinering

Du kan gå direkt till vaccinationspunkten, utan tidsbokning. Ta med dig legitimation eller FPA-kort till vaccinationen.

Det finns nu begränsat med vaccinationstider i Maisa-systemet. Under vaccinationsveckorna kommer man att öppna upp lite fler tider. Även när någon avbokar blir tider lediga. Före du går till vaccinationspunkten kan du kolla i Maisa om det finns lediga tider.

Det går inte att beställa en vaccinationstid per telefon. Du ringer väl inte hälsostationen, Jourhjälpen, hälsorådgivningen eller andra tjänster i onödan. Man kan inte heller boka tid med ett Maisa-meddelande.

Gå helst till den vaccinationspunkt som ligger närmast din hälsostation. Se var de olika vaccinationspunkterna finns.

Det kan tidvis uppstå rusning vid vaccinationspunkterna, men vi försöker se till att vaccineringen går så smidigt som möjligt. Det är vanligen rusning den första vaccinationsdagen. Du kommer väl senare om det bara är möjligt.

Riskfaktorer kontrolleras

Då man kommer till vaccinationspunkten kontrolleras tillhörigheten till riskgrupp vid dörren. Personer som fyllt 65 år och sådana som har vissa sjukdomar räknas bland annat till riskgrupperna. Se alla riskgrupper för vaccinerna.(Länk leder till extern tjänst)

Den närmaste kretsen för en person som riskerar allvarlig influensa, anses också tillhöra riskgruppen. Som närmaste krets räknas de som bor i samma hushåll eller varje vecka på nära håll möter en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa. Se beskrivning av närmaste kretsen (THL).(Länk leder till extern tjänst)