Influensa- och coronavaccinationerna för riskgrupper inleds

Uppdatering 2.11.: Vaccinationerna börjar i Helsingfors 6.11. Riskgruppernas influensavaccin och boostervaccinationer mot corona ges även utan tidsbokning. Vid vaccinationspunkternas dörr granskas, ifall man hör till riskgrupperna. Det finns ett begränsat antal av vaccinationstider i Maisa. Se aktuell information om vaccinationerna på hel.fi/vaccinationer.
Se aktuell information om vaccinationerna på hel.fi/vaccinationer.
Se aktuell information om vaccinationerna på hel.fi/vaccinationer.

”Vaccinen minskar antalet allvarliga sjukdomar och dödsfall orsakade av smitta. Det finns tio vaccinationspunkter runt om i staden, och vaccinationerna ges vid behov genom att man bara går till vaccinationspunkten utan tidsbokning. Vi hoppas dock att folk bokar tider så att vi kan minska köerna. Det skulle vara fint om alla som tillhör riskgrupperna tar vaccinen under de två vaccinationsveckorna”, konstaterar Timo Lukkarinen, ledande läkare vid hälsostationerna.

Vaccinationer ges

  • 6–17.11 må, on, fr kl. 8.15–16 och ti, to kl. 8.15–18
  • 11.11 kl. 9–16 vid Gårdsbacka seniorcenter (enbart utan tidsbokning)

Obs! Den första vaccinationsdagen måndag 6.11 öppnas alla vaccinationspunkter kl. 10.

Obs! Vaccinationspunkterna på Drumsö och Degerö är öppna må–fr kl. 8.15–16. 

Vaccinationspunkter

  • Hälsostationerna i Munksnäs, Drumsö, Degerö, Månsas och Stengårds
  • Berghälls ämbetshus, Andra linjen 4 A
  • Forsby seniorcenter, Hospitalgången 8
  • Silvervägens servicehus, Silvervägen 14
  • Motionskvarnen, Mjölgränden 3
  • Bocksbackas gamla hälsostation, Säterivägen 2
  • Rådgivningsbyråerna i Helsingfors (enbart med tidsbokning för rådgivningsklienter)

Influensavaccinet ges till

Boostervaccinet mot corona vid samma besök

Alla som har fyllt 65 år, har fyllt 18 år och hör till medicinsk riskgrupp eller har fyllt 12 år 

med kraftig immunbrist får höstvinterns boosterdos mot corona vid samma besök. Även gravida personer hör till riskgrupperna. Vaccinen fås genom att visa sitt FPA- eller identitetskort.

Rådgivningsklienterna vaccineras vid rådgivningsbyråerna

Rådgivningsklienterna vaccineras enligt tidsbokning vid rådgivningsbyråerna 13–24.11. Mer information om vaccinationer för rådgivnings- och skolhälsovårdsklienter, studerande och andra grupper finns här.(Länk leder till extern tjänst)

Nyheten har uppdaterats 25.10 kl. 16: Tidsbokningen öppnar på eftermiddagen 26.10.

Nyheten har uppdaterats 2.11 kl. 11: Det finns ett begränsat antal av tider i Maisa, vaccinationer fås utan tidsbokning.